Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4350 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 350 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 448 zł
Ubezpieczenie emerytalne 590 zł
Ubezpieczenie rentowe 91 zł
Ubezpieczenie chorobowe 148 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 469 zł
Zaliczka na podatek 295 zł
Całość - kwota brutto 6 040 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 040,00 589,50 90,60 147,98 469,07 4 962,00 295,00 4 447,85
Luty 6 040,00 589,50 90,60 147,98 469,07 4 962,00 295,00 4 447,85
Marzec 6 040,00 589,50 90,60 147,98 469,07 4 962,00 295,00 4 447,85
Kwiecień 6 040,00 589,50 90,60 147,98 469,07 4 962,00 295,00 4 447,85
Maj 6 040,00 589,50 90,60 147,98 469,07 4 962,00 295,00 4 447,85
Czerwiec 6 040,00 589,50 90,60 147,98 469,07 4 962,00 295,00 4 447,85
Lipiec 6 040,00 589,50 90,60 147,98 469,07 4 962,00 295,00 4 447,85
Sierpień 6 040,00 589,50 90,60 147,98 469,07 4 962,00 295,00 4 447,85
Wrzesień 6 040,00 589,50 90,60 147,98 469,07 4 962,00 295,00 4 447,85
Październik 6 040,00 589,50 90,60 147,98 469,07 4 962,00 295,00 4 447,85
Listopad 6 040,00 589,50 90,60 147,98 469,07 4 962,00 295,00 4 447,85
Grudzień 6 040,00 589,50 90,60 147,98 469,07 4 962,00 295,00 4 447,85
Rocznie 72 480,00 7 074,00 1 087,20 1 775,76 3 545,28 59 544,00 0,00 53 374,20
Wynagrodzenie pracownika 6 040 zł
Ubezpieczenie emerytalne 590 zł
Ubezpieczenie rentowe 393 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 101 zł
Fundusz Pracy (FP) 148 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 277 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 040,00 589,50 392,60 100,87 154,02 7 276,99 zł
Luty 6 040,00 589,50 392,60 100,87 154,02 7 276,99 zł
Marzec 6 040,00 589,50 392,60 100,87 154,02 7 276,99 zł
Kwiecień 6 040,00 589,50 392,60 100,87 154,02 7 276,99 zł
Maj 6 040,00 589,50 392,60 100,87 154,02 7 276,99 zł
Czerwiec 6 040,00 589,50 392,60 100,87 154,02 7 276,99 zł
Lipiec 6 040,00 589,50 392,60 100,87 154,02 7 276,99 zł
Sierpień 6 040,00 589,50 392,60 100,87 154,02 7 276,99 zł
Wrzesień 6 040,00 589,50 392,60 100,87 154,02 7 276,99 zł
Październik 6 040,00 589,50 392,60 100,87 154,02 7 276,99 zł
Listopad 6 040,00 589,50 392,60 100,87 154,02 7 276,99 zł
Grudzień 6 040,00 589,50 392,60 100,87 154,02 7 276,99 zł
Rocznie 72 480,00 7 074,00 4 711,20 1 210,44 1 848,24 87 323,88 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 6 040 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 448 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 448 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 277 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4350 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 350 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 161 zł
Ubezpieczenie emerytalne 562 zł
Ubezpieczenie rentowe 86 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 460 zł
Zaliczka na podatek 491 zł
Całość - kwota brutto 5 761 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 761,00 562,27 86,42 0,00 460,11 4 090,00 491,00 4 161,40
Luty 5 761,00 562,27 86,42 0,00 460,11 4 090,00 491,00 4 161,40
Marzec 5 761,00 562,27 86,42 0,00 460,11 4 090,00 491,00 4 161,40
Kwiecień 5 761,00 562,27 86,42 0,00 460,11 4 090,00 491,00 4 161,40
Maj 5 761,00 562,27 86,42 0,00 460,11 4 090,00 491,00 4 161,40
Czerwiec 5 761,00 562,27 86,42 0,00 460,11 4 090,00 491,00 4 161,40
Lipiec 5 761,00 562,27 86,42 0,00 460,11 4 090,00 491,00 4 161,40
Sierpień 5 761,00 562,27 86,42 0,00 460,11 4 090,00 491,00 4 161,40
Wrzesień 5 761,00 562,27 86,42 0,00 460,11 4 090,00 491,00 4 161,40
Październik 5 761,00 562,27 86,42 0,00 460,11 4 090,00 491,00 4 161,40
Listopad 5 761,00 562,27 86,42 0,00 460,11 4 090,00 491,00 4 161,40
Grudzień 5 761,00 562,27 86,42 0,00 460,11 4 090,00 491,00 4 161,40
Rocznie 69 132,00 6 747,24 1 037,04 0,00 5 521,32 49 080,00 372,00 49 936,80
Wynagrodzenie pracownika 5 761 zł
Ubezpieczenie emerytalne 562 zł
Ubezpieczenie rentowe 374 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 141 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 6 845 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 761,00 562,27 374,47 0,00 146,90 6 844,64 zł
Luty 5 761,00 562,27 374,47 0,00 146,90 6 844,64 zł
Marzec 5 761,00 562,27 374,47 0,00 146,90 6 844,64 zł
Kwiecień 5 761,00 562,27 374,47 0,00 146,90 6 844,64 zł
Maj 5 761,00 562,27 374,47 0,00 146,90 6 844,64 zł
Czerwiec 5 761,00 562,27 374,47 0,00 146,90 6 844,64 zł
Lipiec 5 761,00 562,27 374,47 0,00 146,90 6 844,64 zł
Sierpień 5 761,00 562,27 374,47 0,00 146,90 6 844,64 zł
Wrzesień 5 761,00 562,27 374,47 0,00 146,90 6 844,64 zł
Październik 5 761,00 562,27 374,47 0,00 146,90 6 844,64 zł
Listopad 5 761,00 562,27 374,47 0,00 146,90 6 844,64 zł
Grudzień 5 761,00 562,27 374,47 0,00 146,90 6 844,64 zł
Rocznie 69 132,00 6 747,24 4 493,64 0,00 1 762,80 82 135,68 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 761 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 161 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 161 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 845 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4350 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 350 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 350 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 685 zł
Całość - kwota brutto 5 035 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 035,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 028,00 685,00 4 350,00
Luty 5 035,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 028,00 685,00 4 350,00
Marzec 5 035,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 028,00 685,00 4 350,00
Kwiecień 5 035,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 028,00 685,00 4 350,00
Maj 5 035,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 028,00 685,00 4 350,00
Czerwiec 5 035,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 028,00 685,00 4 350,00
Lipiec 5 035,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 028,00 685,00 4 350,00
Sierpień 5 035,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 028,00 685,00 4 350,00
Wrzesień 5 035,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 028,00 685,00 4 350,00
Październik 5 035,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 028,00 685,00 4 350,00
Listopad 5 035,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 028,00 685,00 4 350,00
Grudzień 5 035,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 028,00 685,00 4 350,00
Rocznie 60 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 336,00 8 220,00 52 200,00
Wynagrodzenie pracownika 5 035 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 035 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 035,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 035,00 zł
Luty 5 035,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 035,00 zł
Marzec 5 035,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 035,00 zł
Kwiecień 5 035,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 035,00 zł
Maj 5 035,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 035,00 zł
Czerwiec 5 035,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 035,00 zł
Lipiec 5 035,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 035,00 zł
Sierpień 5 035,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 035,00 zł
Wrzesień 5 035,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 035,00 zł
Październik 5 035,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 035,00 zł
Listopad 5 035,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 035,00 zł
Grudzień 5 035,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 035,00 zł
Rocznie 60 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 420,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 035 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 350 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 350 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 035 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4350 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 350 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 312 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 473 zł
Zaliczka na podatek 468 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 253 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 253,00 0,00 0,00 0,00 472,77 0,00 468,00 0,00 4 312,23
Luty 5 253,00 0,00 0,00 0,00 472,77 0,00 468,00 0,00 4 312,23
Marzec 5 253,00 0,00 0,00 0,00 472,77 0,00 1 032,00 0,00 3 748,23
Kwiecień 5 253,00 0,00 0,00 0,00 472,77 0,00 1 256,00 0,00 3 524,23
Maj 5 253,00 0,00 0,00 0,00 472,77 0,00 1 256,00 0,00 3 524,23
Czerwiec 5 253,00 0,00 0,00 0,00 472,77 0,00 1 256,00 0,00 3 524,23
Lipiec 5 253,00 176,27 72,24 0,00 472,77 15,08 1 171,00 0,00 3 345,64
Sierpień 5 253,00 176,27 72,24 0,00 472,77 15,08 1 171,00 0,00 3 345,64
Wrzesień 5 253,00 176,27 72,24 0,00 472,77 15,08 1 171,00 0,00 3 345,64
Październik 5 253,00 176,27 72,24 0,00 472,77 15,08 1 171,00 0,00 3 345,64
Listopad 5 253,00 176,27 72,24 0,00 472,77 15,08 1 171,00 0,00 3 345,64
Grudzień 5 253,00 176,27 72,24 0,00 472,77 15,08 1 171,00 0,00 3 345,64
Rocznie 63 036,00 1 057,62 433,44 0,00 5 673,24 0,00 12 762,00 0,00 43 019,22

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 253 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 312 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.