Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4340 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 340 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 438 zł
Ubezpieczenie emerytalne 588 zł
Ubezpieczenie rentowe 90 zł
Ubezpieczenie chorobowe 148 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 468 zł
Zaliczka na podatek 294 zł
Całość - kwota brutto 6 026 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 026,00 588,14 90,39 147,64 467,98 4 950,00 294,00 4 437,85
Luty 6 026,00 588,14 90,39 147,64 467,98 4 950,00 294,00 4 437,85
Marzec 6 026,00 588,14 90,39 147,64 467,98 4 950,00 294,00 4 437,85
Kwiecień 6 026,00 588,14 90,39 147,64 467,98 4 950,00 294,00 4 437,85
Maj 6 026,00 588,14 90,39 147,64 467,98 4 950,00 294,00 4 437,85
Czerwiec 6 026,00 588,14 90,39 147,64 467,98 4 950,00 294,00 4 437,85
Lipiec 6 026,00 588,14 90,39 147,64 467,98 4 950,00 294,00 4 437,85
Sierpień 6 026,00 588,14 90,39 147,64 467,98 4 950,00 294,00 4 437,85
Wrzesień 6 026,00 588,14 90,39 147,64 467,98 4 950,00 294,00 4 437,85
Październik 6 026,00 588,14 90,39 147,64 467,98 4 950,00 294,00 4 437,85
Listopad 6 026,00 588,14 90,39 147,64 467,98 4 950,00 294,00 4 437,85
Grudzień 6 026,00 588,14 90,39 147,64 467,98 4 950,00 294,00 4 437,85
Rocznie 72 312,00 7 057,68 1 084,68 1 771,68 3 528,00 59 400,00 0,00 53 254,20
Wynagrodzenie pracownika 6 026 zł
Ubezpieczenie emerytalne 588 zł
Ubezpieczenie rentowe 392 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 101 zł
Fundusz Pracy (FP) 148 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 260 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 026,00 588,14 391,69 100,63 153,67 7 260,13 zł
Luty 6 026,00 588,14 391,69 100,63 153,67 7 260,13 zł
Marzec 6 026,00 588,14 391,69 100,63 153,67 7 260,13 zł
Kwiecień 6 026,00 588,14 391,69 100,63 153,67 7 260,13 zł
Maj 6 026,00 588,14 391,69 100,63 153,67 7 260,13 zł
Czerwiec 6 026,00 588,14 391,69 100,63 153,67 7 260,13 zł
Lipiec 6 026,00 588,14 391,69 100,63 153,67 7 260,13 zł
Sierpień 6 026,00 588,14 391,69 100,63 153,67 7 260,13 zł
Wrzesień 6 026,00 588,14 391,69 100,63 153,67 7 260,13 zł
Październik 6 026,00 588,14 391,69 100,63 153,67 7 260,13 zł
Listopad 6 026,00 588,14 391,69 100,63 153,67 7 260,13 zł
Grudzień 6 026,00 588,14 391,69 100,63 153,67 7 260,13 zł
Rocznie 72 312,00 7 057,68 4 700,28 1 207,56 1 844,04 87 121,56 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 6 026 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 438 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 438 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 260 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4340 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 340 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 152 zł
Ubezpieczenie emerytalne 561 zł
Ubezpieczenie rentowe 86 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 459 zł
Zaliczka na podatek 490 zł
Całość - kwota brutto 5 748 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 748,00 561,00 86,22 0,00 459,07 4 081,00 490,00 4 151,99
Luty 5 748,00 561,00 86,22 0,00 459,07 4 081,00 490,00 4 151,99
Marzec 5 748,00 561,00 86,22 0,00 459,07 4 081,00 490,00 4 151,99
Kwiecień 5 748,00 561,00 86,22 0,00 459,07 4 081,00 490,00 4 151,99
Maj 5 748,00 561,00 86,22 0,00 459,07 4 081,00 490,00 4 151,99
Czerwiec 5 748,00 561,00 86,22 0,00 459,07 4 081,00 490,00 4 151,99
Lipiec 5 748,00 561,00 86,22 0,00 459,07 4 081,00 490,00 4 151,99
Sierpień 5 748,00 561,00 86,22 0,00 459,07 4 081,00 490,00 4 151,99
Wrzesień 5 748,00 561,00 86,22 0,00 459,07 4 081,00 490,00 4 151,99
Październik 5 748,00 561,00 86,22 0,00 459,07 4 081,00 490,00 4 151,99
Listopad 5 748,00 561,00 86,22 0,00 459,07 4 081,00 490,00 4 151,99
Grudzień 5 748,00 561,00 86,22 0,00 459,07 4 081,00 490,00 4 151,99
Rocznie 68 976,00 6 732,00 1 034,64 0,00 5 508,84 48 972,00 372,00 49 823,88
Wynagrodzenie pracownika 5 748 zł
Ubezpieczenie emerytalne 561 zł
Ubezpieczenie rentowe 374 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 141 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 6 829 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 748,00 561,00 373,62 0,00 146,58 6 829,20 zł
Luty 5 748,00 561,00 373,62 0,00 146,58 6 829,20 zł
Marzec 5 748,00 561,00 373,62 0,00 146,58 6 829,20 zł
Kwiecień 5 748,00 561,00 373,62 0,00 146,58 6 829,20 zł
Maj 5 748,00 561,00 373,62 0,00 146,58 6 829,20 zł
Czerwiec 5 748,00 561,00 373,62 0,00 146,58 6 829,20 zł
Lipiec 5 748,00 561,00 373,62 0,00 146,58 6 829,20 zł
Sierpień 5 748,00 561,00 373,62 0,00 146,58 6 829,20 zł
Wrzesień 5 748,00 561,00 373,62 0,00 146,58 6 829,20 zł
Październik 5 748,00 561,00 373,62 0,00 146,58 6 829,20 zł
Listopad 5 748,00 561,00 373,62 0,00 146,58 6 829,20 zł
Grudzień 5 748,00 561,00 373,62 0,00 146,58 6 829,20 zł
Rocznie 68 976,00 6 732,00 4 483,44 0,00 1 758,96 81 950,40 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 748 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 152 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 152 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 829 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4340 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 340 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 340 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 683 zł
Całość - kwota brutto 5 023 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 018,00 683,00 4 340,00
Luty 5 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 018,00 683,00 4 340,00
Marzec 5 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 018,00 683,00 4 340,00
Kwiecień 5 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 018,00 683,00 4 340,00
Maj 5 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 018,00 683,00 4 340,00
Czerwiec 5 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 018,00 683,00 4 340,00
Lipiec 5 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 018,00 683,00 4 340,00
Sierpień 5 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 018,00 683,00 4 340,00
Wrzesień 5 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 018,00 683,00 4 340,00
Październik 5 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 018,00 683,00 4 340,00
Listopad 5 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 018,00 683,00 4 340,00
Grudzień 5 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 018,00 683,00 4 340,00
Rocznie 60 276,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 216,00 8 196,00 52 080,00
Wynagrodzenie pracownika 5 023 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 023 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 023,00 zł
Luty 5 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 023,00 zł
Marzec 5 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 023,00 zł
Kwiecień 5 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 023,00 zł
Maj 5 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 023,00 zł
Czerwiec 5 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 023,00 zł
Lipiec 5 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 023,00 zł
Sierpień 5 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 023,00 zł
Wrzesień 5 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 023,00 zł
Październik 5 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 023,00 zł
Listopad 5 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 023,00 zł
Grudzień 5 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 023,00 zł
Rocznie 60 276,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 276,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 023 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 340 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 340 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 023 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4340 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 340 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 303 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 472 zł
Zaliczka na podatek 466 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 241 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 241,00 0,00 0,00 0,00 471,69 0,00 466,00 0,00 4 303,31
Luty 5 241,00 0,00 0,00 0,00 471,69 0,00 466,00 0,00 4 303,31
Marzec 5 241,00 0,00 0,00 0,00 471,69 0,00 1 024,00 0,00 3 745,31
Kwiecień 5 241,00 0,00 0,00 0,00 471,69 0,00 1 252,00 0,00 3 517,31
Maj 5 241,00 0,00 0,00 0,00 471,69 0,00 1 252,00 0,00 3 517,31
Czerwiec 5 241,00 0,00 0,00 0,00 471,69 0,00 1 252,00 0,00 3 517,31
Lipiec 5 241,00 176,27 72,24 0,00 471,69 15,08 1 168,00 0,00 3 337,72
Sierpień 5 241,00 176,27 72,24 0,00 471,69 15,08 1 168,00 0,00 3 337,72
Wrzesień 5 241,00 176,27 72,24 0,00 471,69 15,08 1 168,00 0,00 3 337,72
Październik 5 241,00 176,27 72,24 0,00 471,69 15,08 1 168,00 0,00 3 337,72
Listopad 5 241,00 176,27 72,24 0,00 471,69 15,08 1 168,00 0,00 3 337,72
Grudzień 5 241,00 176,27 72,24 0,00 471,69 15,08 1 168,00 0,00 3 337,72
Rocznie 62 892,00 1 057,62 433,44 0,00 5 660,28 0,00 12 720,00 0,00 42 930,18

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 241 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 303 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.