Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4340 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 340 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 340 zł
Ubezpieczenie emerytalne 589 zł
Ubezpieczenie rentowe 90 zł
Ubezpieczenie chorobowe 148 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 468 zł
Zaliczka na podatek 395 zł
Całość - kwota brutto 6 030 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 030,00 588,53 90,45 147,74 468,30 4 953,00 395,00 4 339,98
Luty 6 030,00 588,53 90,45 147,74 468,30 4 953,00 395,00 4 339,98
Marzec 6 030,00 588,53 90,45 147,74 468,30 4 953,00 395,00 4 339,98
Kwiecień 6 030,00 588,53 90,45 147,74 468,30 4 953,00 395,00 4 339,98
Maj 6 030,00 588,53 90,45 147,74 468,30 4 953,00 395,00 4 339,98
Czerwiec 6 030,00 588,53 90,45 147,74 468,30 4 953,00 395,00 4 339,98
Lipiec 6 030,00 588,53 90,45 147,74 468,30 4 953,00 395,00 4 339,98
Sierpień 6 030,00 588,53 90,45 147,74 468,30 4 953,00 395,00 4 339,98
Wrzesień 6 030,00 588,53 90,45 147,74 468,30 4 953,00 395,00 4 339,98
Październik 6 030,00 588,53 90,45 147,74 468,30 4 953,00 395,00 4 339,98
Listopad 6 030,00 588,53 90,45 147,74 468,30 4 953,00 395,00 4 339,98
Grudzień 6 030,00 588,53 90,45 147,74 468,30 4 953,00 395,00 4 339,98
Rocznie 72 360,00 7 062,36 1 085,40 1 772,88 5 619,60 59 436,00 4 740,00 52 079,76
Wynagrodzenie pracownika 6 030 zł
Ubezpieczenie emerytalne 589 zł
Ubezpieczenie rentowe 392 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 101 zł
Fundusz Pracy (FP) 148 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 265 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 030,00 588,53 391,95 100,70 153,77 7 264,95 zł
Luty 6 030,00 588,53 391,95 100,70 153,77 7 264,95 zł
Marzec 6 030,00 588,53 391,95 100,70 153,77 7 264,95 zł
Kwiecień 6 030,00 588,53 391,95 100,70 153,77 7 264,95 zł
Maj 6 030,00 588,53 391,95 100,70 153,77 7 264,95 zł
Czerwiec 6 030,00 588,53 391,95 100,70 153,77 7 264,95 zł
Lipiec 6 030,00 588,53 391,95 100,70 153,77 7 264,95 zł
Sierpień 6 030,00 588,53 391,95 100,70 153,77 7 264,95 zł
Wrzesień 6 030,00 588,53 391,95 100,70 153,77 7 264,95 zł
Październik 6 030,00 588,53 391,95 100,70 153,77 7 264,95 zł
Listopad 6 030,00 588,53 391,95 100,70 153,77 7 264,95 zł
Grudzień 6 030,00 588,53 391,95 100,70 153,77 7 264,95 zł
Rocznie 72 360,00 7 062,36 4 703,40 1 208,40 1 845,24 87 179,40 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 6 030 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 340 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 340 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 265 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4340 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 340 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 340 zł
Ubezpieczenie emerytalne 561 zł
Ubezpieczenie rentowe 86 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 459 zł
Zaliczka na podatek 298 zł
Całość - kwota brutto 5 744 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 744,00 560,61 86,16 0,00 458,75 4 078,00 298,00 4 340,48
Luty 5 744,00 560,61 86,16 0,00 458,75 4 078,00 298,00 4 340,48
Marzec 5 744,00 560,61 86,16 0,00 458,75 4 078,00 298,00 4 340,48
Kwiecień 5 744,00 560,61 86,16 0,00 458,75 4 078,00 298,00 4 340,48
Maj 5 744,00 560,61 86,16 0,00 458,75 4 078,00 298,00 4 340,48
Czerwiec 5 744,00 560,61 86,16 0,00 458,75 4 078,00 298,00 4 340,48
Lipiec 5 744,00 560,61 86,16 0,00 458,75 4 078,00 298,00 4 340,48
Sierpień 5 744,00 560,61 86,16 0,00 458,75 4 078,00 298,00 4 340,48
Wrzesień 5 744,00 560,61 86,16 0,00 458,75 4 078,00 298,00 4 340,48
Październik 5 744,00 560,61 86,16 0,00 458,75 4 078,00 298,00 4 340,48
Listopad 5 744,00 560,61 86,16 0,00 458,75 4 078,00 298,00 4 340,48
Grudzień 5 744,00 560,61 86,16 0,00 458,75 4 078,00 298,00 4 340,48
Rocznie 68 928,00 6 727,32 1 033,92 0,00 5 505,00 48 936,00 3 576,00 52 085,76
Wynagrodzenie pracownika 5 744 zł
Ubezpieczenie emerytalne 561 zł
Ubezpieczenie rentowe 373 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 141 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 6 824 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 744,00 560,61 373,36 0,00 146,47 6 824,44 zł
Luty 5 744,00 560,61 373,36 0,00 146,47 6 824,44 zł
Marzec 5 744,00 560,61 373,36 0,00 146,47 6 824,44 zł
Kwiecień 5 744,00 560,61 373,36 0,00 146,47 6 824,44 zł
Maj 5 744,00 560,61 373,36 0,00 146,47 6 824,44 zł
Czerwiec 5 744,00 560,61 373,36 0,00 146,47 6 824,44 zł
Lipiec 5 744,00 560,61 373,36 0,00 146,47 6 824,44 zł
Sierpień 5 744,00 560,61 373,36 0,00 146,47 6 824,44 zł
Wrzesień 5 744,00 560,61 373,36 0,00 146,47 6 824,44 zł
Październik 5 744,00 560,61 373,36 0,00 146,47 6 824,44 zł
Listopad 5 744,00 560,61 373,36 0,00 146,47 6 824,44 zł
Grudzień 5 744,00 560,61 373,36 0,00 146,47 6 824,44 zł
Rocznie 68 928,00 6 727,32 4 480,32 0,00 1 757,64 81 893,28 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 744 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 340 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 340 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 824 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4340 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 340 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 340 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 683 zł
Całość - kwota brutto 5 023 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 018,00 683,00 4 340,00
Luty 5 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 018,00 683,00 4 340,00
Marzec 5 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 018,00 683,00 4 340,00
Kwiecień 5 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 018,00 683,00 4 340,00
Maj 5 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 018,00 683,00 4 340,00
Czerwiec 5 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 018,00 683,00 4 340,00
Lipiec 5 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 018,00 683,00 4 340,00
Sierpień 5 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 018,00 683,00 4 340,00
Wrzesień 5 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 018,00 683,00 4 340,00
Październik 5 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 018,00 683,00 4 340,00
Listopad 5 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 018,00 683,00 4 340,00
Grudzień 5 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 018,00 683,00 4 340,00
Rocznie 60 276,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 216,00 8 196,00 52 080,00
Wynagrodzenie pracownika 5 023 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 023 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 023,00 zł
Luty 5 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 023,00 zł
Marzec 5 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 023,00 zł
Kwiecień 5 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 023,00 zł
Maj 5 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 023,00 zł
Czerwiec 5 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 023,00 zł
Lipiec 5 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 023,00 zł
Sierpień 5 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 023,00 zł
Wrzesień 5 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 023,00 zł
Październik 5 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 023,00 zł
Listopad 5 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 023,00 zł
Grudzień 5 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 023,00 zł
Rocznie 60 276,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 276,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 023 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 340 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 340 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 023 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4340 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 340 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 340 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 362 zł
Zaliczka na podatek 535 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 237 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 237,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 535,00 0,00 4 339,66
Luty 5 237,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 535,00 0,00 4 339,66
Marzec 5 237,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 535,00 0,00 4 339,66
Kwiecień 5 237,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 535,00 0,00 4 339,66
Maj 5 237,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 535,00 0,00 4 339,66
Czerwiec 5 237,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 535,00 0,00 4 339,66
Lipiec 5 237,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 496,00 0,00 4 150,97
Sierpień 5 237,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 496,00 0,00 4 150,97
Wrzesień 5 237,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 496,00 0,00 4 150,97
Październik 5 237,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 496,00 0,00 4 150,97
Listopad 5 237,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 496,00 0,00 4 150,97
Grudzień 5 237,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 496,00 0,00 4 150,97
Rocznie 62 844,00 913,56 374,40 0,00 4 348,08 0,00 6 186,00 0,00 50 943,78

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 237 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 340 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ