Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4270 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 270 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 270 zł
Ubezpieczenie emerytalne 579 zł
Ubezpieczenie rentowe 89 zł
Ubezpieczenie chorobowe 145 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 461 zł
Zaliczka na podatek 387 zł
Całość - kwota brutto 5 931 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 931,00 578,87 88,97 145,31 460,61 4 868,00 387,00 4 270,24
Luty 5 931,00 578,87 88,97 145,31 460,61 4 868,00 387,00 4 270,24
Marzec 5 931,00 578,87 88,97 145,31 460,61 4 868,00 387,00 4 270,24
Kwiecień 5 931,00 578,87 88,97 145,31 460,61 4 868,00 387,00 4 270,24
Maj 5 931,00 578,87 88,97 145,31 460,61 4 868,00 387,00 4 270,24
Czerwiec 5 931,00 578,87 88,97 145,31 460,61 4 868,00 387,00 4 270,24
Lipiec 5 931,00 578,87 88,97 145,31 460,61 4 868,00 387,00 4 270,24
Sierpień 5 931,00 578,87 88,97 145,31 460,61 4 868,00 387,00 4 270,24
Wrzesień 5 931,00 578,87 88,97 145,31 460,61 4 868,00 387,00 4 270,24
Październik 5 931,00 578,87 88,97 145,31 460,61 4 868,00 387,00 4 270,24
Listopad 5 931,00 578,87 88,97 145,31 460,61 4 868,00 387,00 4 270,24
Grudzień 5 931,00 578,87 88,97 145,31 460,61 4 868,00 387,00 4 270,24
Rocznie 71 172,00 6 946,44 1 067,64 1 743,72 5 527,32 58 416,00 4 644,00 51 242,88
Wynagrodzenie pracownika 5 931 zł
Ubezpieczenie emerytalne 579 zł
Ubezpieczenie rentowe 386 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 99 zł
Fundusz Pracy (FP) 145 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 146 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 931,00 578,87 385,52 99,05 151,24 7 145,68 zł
Luty 5 931,00 578,87 385,52 99,05 151,24 7 145,68 zł
Marzec 5 931,00 578,87 385,52 99,05 151,24 7 145,68 zł
Kwiecień 5 931,00 578,87 385,52 99,05 151,24 7 145,68 zł
Maj 5 931,00 578,87 385,52 99,05 151,24 7 145,68 zł
Czerwiec 5 931,00 578,87 385,52 99,05 151,24 7 145,68 zł
Lipiec 5 931,00 578,87 385,52 99,05 151,24 7 145,68 zł
Sierpień 5 931,00 578,87 385,52 99,05 151,24 7 145,68 zł
Wrzesień 5 931,00 578,87 385,52 99,05 151,24 7 145,68 zł
Październik 5 931,00 578,87 385,52 99,05 151,24 7 145,68 zł
Listopad 5 931,00 578,87 385,52 99,05 151,24 7 145,68 zł
Grudzień 5 931,00 578,87 385,52 99,05 151,24 7 145,68 zł
Rocznie 71 172,00 6 946,44 4 626,24 1 188,60 1 814,88 85 748,16 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 931 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 270 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 270 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 146 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4270 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 270 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 270 zł
Ubezpieczenie emerytalne 552 zł
Ubezpieczenie rentowe 85 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 451 zł
Zaliczka na podatek 293 zł
Całość - kwota brutto 5 651 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 651,00 551,54 84,77 0,00 451,32 4 012,00 293,00 4 270,37
Luty 5 651,00 551,54 84,77 0,00 451,32 4 012,00 293,00 4 270,37
Marzec 5 651,00 551,54 84,77 0,00 451,32 4 012,00 293,00 4 270,37
Kwiecień 5 651,00 551,54 84,77 0,00 451,32 4 012,00 293,00 4 270,37
Maj 5 651,00 551,54 84,77 0,00 451,32 4 012,00 293,00 4 270,37
Czerwiec 5 651,00 551,54 84,77 0,00 451,32 4 012,00 293,00 4 270,37
Lipiec 5 651,00 551,54 84,77 0,00 451,32 4 012,00 293,00 4 270,37
Sierpień 5 651,00 551,54 84,77 0,00 451,32 4 012,00 293,00 4 270,37
Wrzesień 5 651,00 551,54 84,77 0,00 451,32 4 012,00 293,00 4 270,37
Październik 5 651,00 551,54 84,77 0,00 451,32 4 012,00 293,00 4 270,37
Listopad 5 651,00 551,54 84,77 0,00 451,32 4 012,00 293,00 4 270,37
Grudzień 5 651,00 551,54 84,77 0,00 451,32 4 012,00 293,00 4 270,37
Rocznie 67 812,00 6 618,48 1 017,24 0,00 5 415,84 48 144,00 3 516,00 51 244,44
Wynagrodzenie pracownika 5 651 zł
Ubezpieczenie emerytalne 552 zł
Ubezpieczenie rentowe 367 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 138 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 6 714 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 651,00 551,54 367,32 0,00 144,10 6 713,96 zł
Luty 5 651,00 551,54 367,32 0,00 144,10 6 713,96 zł
Marzec 5 651,00 551,54 367,32 0,00 144,10 6 713,96 zł
Kwiecień 5 651,00 551,54 367,32 0,00 144,10 6 713,96 zł
Maj 5 651,00 551,54 367,32 0,00 144,10 6 713,96 zł
Czerwiec 5 651,00 551,54 367,32 0,00 144,10 6 713,96 zł
Lipiec 5 651,00 551,54 367,32 0,00 144,10 6 713,96 zł
Sierpień 5 651,00 551,54 367,32 0,00 144,10 6 713,96 zł
Wrzesień 5 651,00 551,54 367,32 0,00 144,10 6 713,96 zł
Październik 5 651,00 551,54 367,32 0,00 144,10 6 713,96 zł
Listopad 5 651,00 551,54 367,32 0,00 144,10 6 713,96 zł
Grudzień 5 651,00 551,54 367,32 0,00 144,10 6 713,96 zł
Rocznie 67 812,00 6 618,48 4 407,84 0,00 1 729,20 80 567,52 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 651 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 270 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 270 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 714 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4270 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 270 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 270 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 672 zł
Całość - kwota brutto 4 942 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 942,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 954,00 672,00 4 270,00
Luty 4 942,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 954,00 672,00 4 270,00
Marzec 4 942,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 954,00 672,00 4 270,00
Kwiecień 4 942,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 954,00 672,00 4 270,00
Maj 4 942,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 954,00 672,00 4 270,00
Czerwiec 4 942,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 954,00 672,00 4 270,00
Lipiec 4 942,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 954,00 672,00 4 270,00
Sierpień 4 942,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 954,00 672,00 4 270,00
Wrzesień 4 942,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 954,00 672,00 4 270,00
Październik 4 942,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 954,00 672,00 4 270,00
Listopad 4 942,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 954,00 672,00 4 270,00
Grudzień 4 942,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 954,00 672,00 4 270,00
Rocznie 59 304,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 448,00 8 064,00 51 240,00
Wynagrodzenie pracownika 4 942 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 942 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 942,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 942,00 zł
Luty 4 942,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 942,00 zł
Marzec 4 942,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 942,00 zł
Kwiecień 4 942,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 942,00 zł
Maj 4 942,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 942,00 zł
Czerwiec 4 942,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 942,00 zł
Lipiec 4 942,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 942,00 zł
Sierpień 4 942,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 942,00 zł
Wrzesień 4 942,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 942,00 zł
Październik 4 942,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 942,00 zł
Listopad 4 942,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 942,00 zł
Grudzień 4 942,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 942,00 zł
Rocznie 59 304,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 304,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 942 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 270 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 270 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 942 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4270 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 270 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 270 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 504 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 156 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 156,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 504,00 0,00 4 270,19
Luty 5 156,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 504,00 0,00 4 270,19
Marzec 5 156,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 504,00 0,00 4 270,19
Kwiecień 5 156,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 504,00 0,00 4 270,19
Maj 5 156,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 504,00 0,00 4 270,19
Czerwiec 5 156,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 504,00 0,00 4 270,19
Lipiec 5 156,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 462,00 0,00 4 066,99
Sierpień 5 156,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 462,00 0,00 4 066,99
Wrzesień 5 156,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 462,00 0,00 4 066,99
Październik 5 156,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 462,00 0,00 4 066,99
Listopad 5 156,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 462,00 0,00 4 066,99
Grudzień 5 156,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 462,00 0,00 4 066,99
Rocznie 61 872,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 5 796,00 0,00 50 023,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 156 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 270 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ