Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4270 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 270 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 713 zł
Ubezpieczenie emerytalne 578 zł
Ubezpieczenie rentowe 89 zł
Ubezpieczenie chorobowe 145 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 402 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 5 927 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 927,00 578,48 88,91 145,21 401,88 4 864,00 0,00 4 712,52
Luty 5 927,00 578,48 88,91 145,21 401,88 4 864,00 0,00 4 712,52
Marzec 5 927,00 578,48 88,91 145,21 401,88 4 864,00 0,00 4 712,52
Kwiecień 5 927,00 578,48 88,91 145,21 401,88 4 864,00 0,00 4 712,52
Maj 5 927,00 578,48 88,91 145,21 401,88 4 864,00 0,00 4 712,52
Czerwiec 5 927,00 578,48 88,91 145,21 401,88 4 864,00 0,00 4 712,52
Lipiec 5 927,00 578,48 88,91 145,21 401,88 4 864,00 0,00 4 712,52
Sierpień 5 927,00 578,48 88,91 145,21 401,88 4 864,00 0,00 4 712,52
Wrzesień 5 927,00 578,48 88,91 145,21 401,88 4 864,00 0,00 4 712,52
Październik 5 927,00 578,48 88,91 145,21 401,88 4 864,00 0,00 4 712,52
Listopad 5 927,00 578,48 88,91 145,21 401,88 4 864,00 0,00 4 712,52
Grudzień 5 927,00 578,48 88,91 145,21 401,88 4 864,00 0,00 4 712,52
Rocznie 71 124,00 6 941,76 1 066,92 1 742,52 4 822,56 58 368,00 0,00 56 550,24
Wynagrodzenie pracownika 5 927 zł
Ubezpieczenie emerytalne 578 zł
Ubezpieczenie rentowe 385 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 99 zł
Fundusz Pracy (FP) 145 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 141 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 927,00 578,48 385,26 98,98 151,14 7 140,86 zł
Luty 5 927,00 578,48 385,26 98,98 151,14 7 140,86 zł
Marzec 5 927,00 578,48 385,26 98,98 151,14 7 140,86 zł
Kwiecień 5 927,00 578,48 385,26 98,98 151,14 7 140,86 zł
Maj 5 927,00 578,48 385,26 98,98 151,14 7 140,86 zł
Czerwiec 5 927,00 578,48 385,26 98,98 151,14 7 140,86 zł
Lipiec 5 927,00 578,48 385,26 98,98 151,14 7 140,86 zł
Sierpień 5 927,00 578,48 385,26 98,98 151,14 7 140,86 zł
Wrzesień 5 927,00 578,48 385,26 98,98 151,14 7 140,86 zł
Październik 5 927,00 578,48 385,26 98,98 151,14 7 140,86 zł
Listopad 5 927,00 578,48 385,26 98,98 151,14 7 140,86 zł
Grudzień 5 927,00 578,48 385,26 98,98 151,14 7 140,86 zł
Rocznie 71 124,00 6 941,76 4 623,12 1 187,76 1 813,68 85 690,32 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 927 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 713 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 713 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 141 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4270 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 270 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 270 zł
Ubezpieczenie emerytalne 552 zł
Ubezpieczenie rentowe 85 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 451 zł
Zaliczka na podatek 293 zł
Całość - kwota brutto 5 651 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 651,00 551,54 84,77 0,00 451,32 4 012,00 293,00 4 270,37
Luty 5 651,00 551,54 84,77 0,00 451,32 4 012,00 293,00 4 270,37
Marzec 5 651,00 551,54 84,77 0,00 451,32 4 012,00 293,00 4 270,37
Kwiecień 5 651,00 551,54 84,77 0,00 451,32 4 012,00 293,00 4 270,37
Maj 5 651,00 551,54 84,77 0,00 451,32 4 012,00 293,00 4 270,37
Czerwiec 5 651,00 551,54 84,77 0,00 451,32 4 012,00 293,00 4 270,37
Lipiec 5 651,00 551,54 84,77 0,00 451,32 4 012,00 293,00 4 270,37
Sierpień 5 651,00 551,54 84,77 0,00 451,32 4 012,00 293,00 4 270,37
Wrzesień 5 651,00 551,54 84,77 0,00 451,32 4 012,00 293,00 4 270,37
Październik 5 651,00 551,54 84,77 0,00 451,32 4 012,00 293,00 4 270,37
Listopad 5 651,00 551,54 84,77 0,00 451,32 4 012,00 293,00 4 270,37
Grudzień 5 651,00 551,54 84,77 0,00 451,32 4 012,00 293,00 4 270,37
Rocznie 67 812,00 6 618,48 1 017,24 0,00 5 415,84 48 144,00 3 516,00 51 244,44
Wynagrodzenie pracownika 5 651 zł
Ubezpieczenie emerytalne 552 zł
Ubezpieczenie rentowe 367 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 138 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 6 714 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 651,00 551,54 367,32 0,00 144,10 6 713,96 zł
Luty 5 651,00 551,54 367,32 0,00 144,10 6 713,96 zł
Marzec 5 651,00 551,54 367,32 0,00 144,10 6 713,96 zł
Kwiecień 5 651,00 551,54 367,32 0,00 144,10 6 713,96 zł
Maj 5 651,00 551,54 367,32 0,00 144,10 6 713,96 zł
Czerwiec 5 651,00 551,54 367,32 0,00 144,10 6 713,96 zł
Lipiec 5 651,00 551,54 367,32 0,00 144,10 6 713,96 zł
Sierpień 5 651,00 551,54 367,32 0,00 144,10 6 713,96 zł
Wrzesień 5 651,00 551,54 367,32 0,00 144,10 6 713,96 zł
Październik 5 651,00 551,54 367,32 0,00 144,10 6 713,96 zł
Listopad 5 651,00 551,54 367,32 0,00 144,10 6 713,96 zł
Grudzień 5 651,00 551,54 367,32 0,00 144,10 6 713,96 zł
Rocznie 67 812,00 6 618,48 4 407,84 0,00 1 729,20 80 567,52 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 651 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 270 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 270 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 714 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4270 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 270 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 270 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 672 zł
Całość - kwota brutto 4 942 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 942,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 954,00 672,00 4 270,00
Luty 4 942,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 954,00 672,00 4 270,00
Marzec 4 942,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 954,00 672,00 4 270,00
Kwiecień 4 942,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 954,00 672,00 4 270,00
Maj 4 942,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 954,00 672,00 4 270,00
Czerwiec 4 942,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 954,00 672,00 4 270,00
Lipiec 4 942,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 954,00 672,00 4 270,00
Sierpień 4 942,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 954,00 672,00 4 270,00
Wrzesień 4 942,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 954,00 672,00 4 270,00
Październik 4 942,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 954,00 672,00 4 270,00
Listopad 4 942,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 954,00 672,00 4 270,00
Grudzień 4 942,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 954,00 672,00 4 270,00
Rocznie 59 304,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 448,00 8 064,00 51 240,00
Wynagrodzenie pracownika 4 942 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 942 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 942,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 942,00 zł
Luty 4 942,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 942,00 zł
Marzec 4 942,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 942,00 zł
Kwiecień 4 942,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 942,00 zł
Maj 4 942,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 942,00 zł
Czerwiec 4 942,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 942,00 zł
Lipiec 4 942,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 942,00 zł
Sierpień 4 942,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 942,00 zł
Wrzesień 4 942,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 942,00 zł
Październik 4 942,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 942,00 zł
Listopad 4 942,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 942,00 zł
Grudzień 4 942,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 942,00 zł
Rocznie 59 304,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 304,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 942 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 270 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 270 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 942 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4270 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 270 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 698 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 450 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 148 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 148,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 4 698,00
Luty 5 148,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 4 698,00
Marzec 5 148,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 967,00 0,00 4 181,00
Kwiecień 5 148,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 222,00 0,00 3 926,00
Maj 5 148,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 222,00 0,00 3 926,00
Czerwiec 5 148,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 222,00 0,00 3 926,00
Lipiec 5 148,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 138,00 0,00 3 746,41
Sierpień 5 148,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 138,00 0,00 3 746,41
Wrzesień 5 148,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 138,00 0,00 3 746,41
Październik 5 148,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 138,00 0,00 3 746,41
Listopad 5 148,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 138,00 0,00 3 746,41
Grudzień 5 148,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 138,00 0,00 3 746,41
Rocznie 61 776,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 12 361,00 0,00 47 833,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 148 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 698 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.