Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4280 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 280 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 280 zł
Ubezpieczenie emerytalne 580 zł
Ubezpieczenie rentowe 89 zł
Ubezpieczenie chorobowe 146 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 462 zł
Zaliczka na podatek 388 zł
Całość - kwota brutto 5 945 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 945,00 580,23 89,18 145,65 461,69 4 880,00 388,00 4 280,25
Luty 5 945,00 580,23 89,18 145,65 461,69 4 880,00 388,00 4 280,25
Marzec 5 945,00 580,23 89,18 145,65 461,69 4 880,00 388,00 4 280,25
Kwiecień 5 945,00 580,23 89,18 145,65 461,69 4 880,00 388,00 4 280,25
Maj 5 945,00 580,23 89,18 145,65 461,69 4 880,00 388,00 4 280,25
Czerwiec 5 945,00 580,23 89,18 145,65 461,69 4 880,00 388,00 4 280,25
Lipiec 5 945,00 580,23 89,18 145,65 461,69 4 880,00 388,00 4 280,25
Sierpień 5 945,00 580,23 89,18 145,65 461,69 4 880,00 388,00 4 280,25
Wrzesień 5 945,00 580,23 89,18 145,65 461,69 4 880,00 388,00 4 280,25
Październik 5 945,00 580,23 89,18 145,65 461,69 4 880,00 388,00 4 280,25
Listopad 5 945,00 580,23 89,18 145,65 461,69 4 880,00 388,00 4 280,25
Grudzień 5 945,00 580,23 89,18 145,65 461,69 4 880,00 388,00 4 280,25
Rocznie 71 340,00 6 962,76 1 070,16 1 747,80 5 540,28 58 560,00 4 656,00 51 363,00
Wynagrodzenie pracownika 5 945 zł
Ubezpieczenie emerytalne 580 zł
Ubezpieczenie rentowe 386 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 99 zł
Fundusz Pracy (FP) 146 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 163 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 945,00 580,23 386,43 99,28 151,60 7 162,54 zł
Luty 5 945,00 580,23 386,43 99,28 151,60 7 162,54 zł
Marzec 5 945,00 580,23 386,43 99,28 151,60 7 162,54 zł
Kwiecień 5 945,00 580,23 386,43 99,28 151,60 7 162,54 zł
Maj 5 945,00 580,23 386,43 99,28 151,60 7 162,54 zł
Czerwiec 5 945,00 580,23 386,43 99,28 151,60 7 162,54 zł
Lipiec 5 945,00 580,23 386,43 99,28 151,60 7 162,54 zł
Sierpień 5 945,00 580,23 386,43 99,28 151,60 7 162,54 zł
Wrzesień 5 945,00 580,23 386,43 99,28 151,60 7 162,54 zł
Październik 5 945,00 580,23 386,43 99,28 151,60 7 162,54 zł
Listopad 5 945,00 580,23 386,43 99,28 151,60 7 162,54 zł
Grudzień 5 945,00 580,23 386,43 99,28 151,60 7 162,54 zł
Rocznie 71 340,00 6 962,76 4 637,16 1 191,36 1 819,20 85 950,48 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 945 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 280 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 280 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 163 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4280 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 280 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 280 zł
Ubezpieczenie emerytalne 553 zł
Ubezpieczenie rentowe 85 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 452 zł
Zaliczka na podatek 294 zł
Całość - kwota brutto 5 664 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 664,00 552,81 84,96 0,00 452,36 4 021,00 294,00 4 279,87
Luty 5 664,00 552,81 84,96 0,00 452,36 4 021,00 294,00 4 279,87
Marzec 5 664,00 552,81 84,96 0,00 452,36 4 021,00 294,00 4 279,87
Kwiecień 5 664,00 552,81 84,96 0,00 452,36 4 021,00 294,00 4 279,87
Maj 5 664,00 552,81 84,96 0,00 452,36 4 021,00 294,00 4 279,87
Czerwiec 5 664,00 552,81 84,96 0,00 452,36 4 021,00 294,00 4 279,87
Lipiec 5 664,00 552,81 84,96 0,00 452,36 4 021,00 294,00 4 279,87
Sierpień 5 664,00 552,81 84,96 0,00 452,36 4 021,00 294,00 4 279,87
Wrzesień 5 664,00 552,81 84,96 0,00 452,36 4 021,00 294,00 4 279,87
Październik 5 664,00 552,81 84,96 0,00 452,36 4 021,00 294,00 4 279,87
Listopad 5 664,00 552,81 84,96 0,00 452,36 4 021,00 294,00 4 279,87
Grudzień 5 664,00 552,81 84,96 0,00 452,36 4 021,00 294,00 4 279,87
Rocznie 67 968,00 6 633,72 1 019,52 0,00 5 428,32 48 252,00 3 528,00 51 358,44
Wynagrodzenie pracownika 5 664 zł
Ubezpieczenie emerytalne 553 zł
Ubezpieczenie rentowe 368 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 139 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 6 729 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 664,00 552,81 368,16 0,00 144,43 6 729,40 zł
Luty 5 664,00 552,81 368,16 0,00 144,43 6 729,40 zł
Marzec 5 664,00 552,81 368,16 0,00 144,43 6 729,40 zł
Kwiecień 5 664,00 552,81 368,16 0,00 144,43 6 729,40 zł
Maj 5 664,00 552,81 368,16 0,00 144,43 6 729,40 zł
Czerwiec 5 664,00 552,81 368,16 0,00 144,43 6 729,40 zł
Lipiec 5 664,00 552,81 368,16 0,00 144,43 6 729,40 zł
Sierpień 5 664,00 552,81 368,16 0,00 144,43 6 729,40 zł
Wrzesień 5 664,00 552,81 368,16 0,00 144,43 6 729,40 zł
Październik 5 664,00 552,81 368,16 0,00 144,43 6 729,40 zł
Listopad 5 664,00 552,81 368,16 0,00 144,43 6 729,40 zł
Grudzień 5 664,00 552,81 368,16 0,00 144,43 6 729,40 zł
Rocznie 67 968,00 6 633,72 4 417,92 0,00 1 733,16 80 752,80 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 664 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 280 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 280 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 729 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4280 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 280 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 280 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 674 zł
Całość - kwota brutto 4 954 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 954,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 963,00 674,00 4 280,00
Luty 4 954,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 963,00 674,00 4 280,00
Marzec 4 954,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 963,00 674,00 4 280,00
Kwiecień 4 954,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 963,00 674,00 4 280,00
Maj 4 954,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 963,00 674,00 4 280,00
Czerwiec 4 954,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 963,00 674,00 4 280,00
Lipiec 4 954,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 963,00 674,00 4 280,00
Sierpień 4 954,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 963,00 674,00 4 280,00
Wrzesień 4 954,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 963,00 674,00 4 280,00
Październik 4 954,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 963,00 674,00 4 280,00
Listopad 4 954,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 963,00 674,00 4 280,00
Grudzień 4 954,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 963,00 674,00 4 280,00
Rocznie 59 448,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 556,00 8 088,00 51 360,00
Wynagrodzenie pracownika 4 954 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 954 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 954,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 954,00 zł
Luty 4 954,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 954,00 zł
Marzec 4 954,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 954,00 zł
Kwiecień 4 954,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 954,00 zł
Maj 4 954,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 954,00 zł
Czerwiec 4 954,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 954,00 zł
Lipiec 4 954,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 954,00 zł
Sierpień 4 954,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 954,00 zł
Wrzesień 4 954,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 954,00 zł
Październik 4 954,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 954,00 zł
Listopad 4 954,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 954,00 zł
Grudzień 4 954,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 954,00 zł
Rocznie 59 448,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 448,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 954 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 280 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 280 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 954 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4280 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 280 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 280 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 506 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 168 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 168,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 506,00 0,00 4 280,19
Luty 5 168,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 506,00 0,00 4 280,19
Marzec 5 168,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 506,00 0,00 4 280,19
Kwiecień 5 168,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 506,00 0,00 4 280,19
Maj 5 168,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 506,00 0,00 4 280,19
Czerwiec 5 168,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 506,00 0,00 4 280,19
Lipiec 5 168,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 464,00 0,00 4 076,99
Sierpień 5 168,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 464,00 0,00 4 076,99
Wrzesień 5 168,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 464,00 0,00 4 076,99
Październik 5 168,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 464,00 0,00 4 076,99
Listopad 5 168,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 464,00 0,00 4 076,99
Grudzień 5 168,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 464,00 0,00 4 076,99
Rocznie 62 016,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 5 820,00 0,00 50 143,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 168 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 280 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ