Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4320 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 320 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 419 zł
Ubezpieczenie emerytalne 585 zł
Ubezpieczenie rentowe 90 zł
Ubezpieczenie chorobowe 147 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 466 zł
Zaliczka na podatek 291 zł
Całość - kwota brutto 5 998 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 998,00 585,40 89,97 146,95 465,81 4 926,00 291,00 4 418,87
Luty 5 998,00 585,40 89,97 146,95 465,81 4 926,00 291,00 4 418,87
Marzec 5 998,00 585,40 89,97 146,95 465,81 4 926,00 291,00 4 418,87
Kwiecień 5 998,00 585,40 89,97 146,95 465,81 4 926,00 291,00 4 418,87
Maj 5 998,00 585,40 89,97 146,95 465,81 4 926,00 291,00 4 418,87
Czerwiec 5 998,00 585,40 89,97 146,95 465,81 4 926,00 291,00 4 418,87
Lipiec 5 998,00 585,40 89,97 146,95 465,81 4 926,00 291,00 4 418,87
Sierpień 5 998,00 585,40 89,97 146,95 465,81 4 926,00 291,00 4 418,87
Wrzesień 5 998,00 585,40 89,97 146,95 465,81 4 926,00 291,00 4 418,87
Październik 5 998,00 585,40 89,97 146,95 465,81 4 926,00 291,00 4 418,87
Listopad 5 998,00 585,40 89,97 146,95 465,81 4 926,00 291,00 4 418,87
Grudzień 5 998,00 585,40 89,97 146,95 465,81 4 926,00 291,00 4 418,87
Rocznie 71 976,00 7 024,80 1 079,64 1 763,40 3 493,44 59 112,00 0,00 53 026,44
Wynagrodzenie pracownika 5 998 zł
Ubezpieczenie emerytalne 585 zł
Ubezpieczenie rentowe 390 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 100 zł
Fundusz Pracy (FP) 147 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 226 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 998,00 585,40 389,87 100,17 152,95 7 226,39 zł
Luty 5 998,00 585,40 389,87 100,17 152,95 7 226,39 zł
Marzec 5 998,00 585,40 389,87 100,17 152,95 7 226,39 zł
Kwiecień 5 998,00 585,40 389,87 100,17 152,95 7 226,39 zł
Maj 5 998,00 585,40 389,87 100,17 152,95 7 226,39 zł
Czerwiec 5 998,00 585,40 389,87 100,17 152,95 7 226,39 zł
Lipiec 5 998,00 585,40 389,87 100,17 152,95 7 226,39 zł
Sierpień 5 998,00 585,40 389,87 100,17 152,95 7 226,39 zł
Wrzesień 5 998,00 585,40 389,87 100,17 152,95 7 226,39 zł
Październik 5 998,00 585,40 389,87 100,17 152,95 7 226,39 zł
Listopad 5 998,00 585,40 389,87 100,17 152,95 7 226,39 zł
Grudzień 5 998,00 585,40 389,87 100,17 152,95 7 226,39 zł
Rocznie 71 976,00 7 024,80 4 678,44 1 202,04 1 835,40 86 716,68 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 998 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 419 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 419 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 226 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4320 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 320 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 133 zł
Ubezpieczenie emerytalne 558 zł
Ubezpieczenie rentowe 86 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 457 zł
Zaliczka na podatek 487 zł
Całość - kwota brutto 5 721 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 721,00 558,37 85,82 0,00 456,91 4 061,00 487,00 4 132,58
Luty 5 721,00 558,37 85,82 0,00 456,91 4 061,00 487,00 4 132,58
Marzec 5 721,00 558,37 85,82 0,00 456,91 4 061,00 487,00 4 132,58
Kwiecień 5 721,00 558,37 85,82 0,00 456,91 4 061,00 487,00 4 132,58
Maj 5 721,00 558,37 85,82 0,00 456,91 4 061,00 487,00 4 132,58
Czerwiec 5 721,00 558,37 85,82 0,00 456,91 4 061,00 487,00 4 132,58
Lipiec 5 721,00 558,37 85,82 0,00 456,91 4 061,00 487,00 4 132,58
Sierpień 5 721,00 558,37 85,82 0,00 456,91 4 061,00 487,00 4 132,58
Wrzesień 5 721,00 558,37 85,82 0,00 456,91 4 061,00 487,00 4 132,58
Październik 5 721,00 558,37 85,82 0,00 456,91 4 061,00 487,00 4 132,58
Listopad 5 721,00 558,37 85,82 0,00 456,91 4 061,00 487,00 4 132,58
Grudzień 5 721,00 558,37 85,82 0,00 456,91 4 061,00 487,00 4 132,58
Rocznie 68 652,00 6 700,44 1 029,84 0,00 5 482,92 48 732,00 360,00 49 590,96
Wynagrodzenie pracownika 5 721 zł
Ubezpieczenie emerytalne 558 zł
Ubezpieczenie rentowe 372 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 140 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 6 797 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 721,00 558,37 371,87 0,00 145,88 6 797,12 zł
Luty 5 721,00 558,37 371,87 0,00 145,88 6 797,12 zł
Marzec 5 721,00 558,37 371,87 0,00 145,88 6 797,12 zł
Kwiecień 5 721,00 558,37 371,87 0,00 145,88 6 797,12 zł
Maj 5 721,00 558,37 371,87 0,00 145,88 6 797,12 zł
Czerwiec 5 721,00 558,37 371,87 0,00 145,88 6 797,12 zł
Lipiec 5 721,00 558,37 371,87 0,00 145,88 6 797,12 zł
Sierpień 5 721,00 558,37 371,87 0,00 145,88 6 797,12 zł
Wrzesień 5 721,00 558,37 371,87 0,00 145,88 6 797,12 zł
Październik 5 721,00 558,37 371,87 0,00 145,88 6 797,12 zł
Listopad 5 721,00 558,37 371,87 0,00 145,88 6 797,12 zł
Grudzień 5 721,00 558,37 371,87 0,00 145,88 6 797,12 zł
Rocznie 68 652,00 6 700,44 4 462,44 0,00 1 750,56 81 565,44 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 721 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 133 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 133 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 797 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4320 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 320 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 320 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 680 zł
Całość - kwota brutto 5 000 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 680,00 4 320,00
Luty 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 680,00 4 320,00
Marzec 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 680,00 4 320,00
Kwiecień 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 680,00 4 320,00
Maj 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 680,00 4 320,00
Czerwiec 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 680,00 4 320,00
Lipiec 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 680,00 4 320,00
Sierpień 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 680,00 4 320,00
Wrzesień 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 680,00 4 320,00
Październik 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 680,00 4 320,00
Listopad 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 680,00 4 320,00
Grudzień 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 680,00 4 320,00
Rocznie 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 000,00 8 160,00 51 840,00
Wynagrodzenie pracownika 5 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 000 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 zł
Luty 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 zł
Marzec 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 zł
Kwiecień 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 zł
Maj 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 zł
Czerwiec 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 zł
Lipiec 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 zł
Sierpień 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 zł
Wrzesień 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 zł
Październik 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 zł
Listopad 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 zł
Grudzień 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 zł
Rocznie 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 320 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 320 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 000 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4320 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 320 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 285 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 470 zł
Zaliczka na podatek 462 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 217 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 217,00 0,00 0,00 0,00 469,53 0,00 462,00 0,00 4 285,47
Luty 5 217,00 0,00 0,00 0,00 469,53 0,00 462,00 0,00 4 285,47
Marzec 5 217,00 0,00 0,00 0,00 469,53 0,00 1 010,00 0,00 3 737,47
Kwiecień 5 217,00 0,00 0,00 0,00 469,53 0,00 1 244,00 0,00 3 503,47
Maj 5 217,00 0,00 0,00 0,00 469,53 0,00 1 244,00 0,00 3 503,47
Czerwiec 5 217,00 0,00 0,00 0,00 469,53 0,00 1 244,00 0,00 3 503,47
Lipiec 5 217,00 176,27 72,24 0,00 469,53 15,08 1 160,00 0,00 3 323,88
Sierpień 5 217,00 176,27 72,24 0,00 469,53 15,08 1 160,00 0,00 3 323,88
Wrzesień 5 217,00 176,27 72,24 0,00 469,53 15,08 1 160,00 0,00 3 323,88
Październik 5 217,00 176,27 72,24 0,00 469,53 15,08 1 160,00 0,00 3 323,88
Listopad 5 217,00 176,27 72,24 0,00 469,53 15,08 1 160,00 0,00 3 323,88
Grudzień 5 217,00 176,27 72,24 0,00 469,53 15,08 1 160,00 0,00 3 323,88
Rocznie 62 604,00 1 057,62 433,44 0,00 5 634,36 0,00 12 626,00 0,00 42 762,10

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 217 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 285 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.