Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4300 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 399 zł
Ubezpieczenie emerytalne 583 zł
Ubezpieczenie rentowe 90 zł
Ubezpieczenie chorobowe 146 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 464 zł
Zaliczka na podatek 288 zł
Całość - kwota brutto 5 969 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 969,00 582,57 89,54 146,24 463,56 4 901,00 288,00 4 399,09
Luty 5 969,00 582,57 89,54 146,24 463,56 4 901,00 288,00 4 399,09
Marzec 5 969,00 582,57 89,54 146,24 463,56 4 901,00 288,00 4 399,09
Kwiecień 5 969,00 582,57 89,54 146,24 463,56 4 901,00 288,00 4 399,09
Maj 5 969,00 582,57 89,54 146,24 463,56 4 901,00 288,00 4 399,09
Czerwiec 5 969,00 582,57 89,54 146,24 463,56 4 901,00 288,00 4 399,09
Lipiec 5 969,00 582,57 89,54 146,24 463,56 4 901,00 288,00 4 399,09
Sierpień 5 969,00 582,57 89,54 146,24 463,56 4 901,00 288,00 4 399,09
Wrzesień 5 969,00 582,57 89,54 146,24 463,56 4 901,00 288,00 4 399,09
Październik 5 969,00 582,57 89,54 146,24 463,56 4 901,00 288,00 4 399,09
Listopad 5 969,00 582,57 89,54 146,24 463,56 4 901,00 288,00 4 399,09
Grudzień 5 969,00 582,57 89,54 146,24 463,56 4 901,00 288,00 4 399,09
Rocznie 71 628,00 6 990,84 1 074,48 1 754,88 3 457,44 58 812,00 0,00 52 789,08
Wynagrodzenie pracownika 5 969 zł
Ubezpieczenie emerytalne 583 zł
Ubezpieczenie rentowe 388 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 100 zł
Fundusz Pracy (FP) 146 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 191 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 969,00 582,57 387,99 99,68 152,21 7 191,45 zł
Luty 5 969,00 582,57 387,99 99,68 152,21 7 191,45 zł
Marzec 5 969,00 582,57 387,99 99,68 152,21 7 191,45 zł
Kwiecień 5 969,00 582,57 387,99 99,68 152,21 7 191,45 zł
Maj 5 969,00 582,57 387,99 99,68 152,21 7 191,45 zł
Czerwiec 5 969,00 582,57 387,99 99,68 152,21 7 191,45 zł
Lipiec 5 969,00 582,57 387,99 99,68 152,21 7 191,45 zł
Sierpień 5 969,00 582,57 387,99 99,68 152,21 7 191,45 zł
Wrzesień 5 969,00 582,57 387,99 99,68 152,21 7 191,45 zł
Październik 5 969,00 582,57 387,99 99,68 152,21 7 191,45 zł
Listopad 5 969,00 582,57 387,99 99,68 152,21 7 191,45 zł
Grudzień 5 969,00 582,57 387,99 99,68 152,21 7 191,45 zł
Rocznie 71 628,00 6 990,84 4 655,88 1 196,16 1 826,52 86 297,40 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 969 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 399 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 399 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 191 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4300 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 114 zł
Ubezpieczenie emerytalne 556 zł
Ubezpieczenie rentowe 85 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 455 zł
Zaliczka na podatek 485 zł
Całość - kwota brutto 5 695 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 695,00 555,83 85,43 0,00 454,84 4 043,00 485,00 4 113,74
Luty 5 695,00 555,83 85,43 0,00 454,84 4 043,00 485,00 4 113,74
Marzec 5 695,00 555,83 85,43 0,00 454,84 4 043,00 485,00 4 113,74
Kwiecień 5 695,00 555,83 85,43 0,00 454,84 4 043,00 485,00 4 113,74
Maj 5 695,00 555,83 85,43 0,00 454,84 4 043,00 485,00 4 113,74
Czerwiec 5 695,00 555,83 85,43 0,00 454,84 4 043,00 485,00 4 113,74
Lipiec 5 695,00 555,83 85,43 0,00 454,84 4 043,00 485,00 4 113,74
Sierpień 5 695,00 555,83 85,43 0,00 454,84 4 043,00 485,00 4 113,74
Wrzesień 5 695,00 555,83 85,43 0,00 454,84 4 043,00 485,00 4 113,74
Październik 5 695,00 555,83 85,43 0,00 454,84 4 043,00 485,00 4 113,74
Listopad 5 695,00 555,83 85,43 0,00 454,84 4 043,00 485,00 4 113,74
Grudzień 5 695,00 555,83 85,43 0,00 454,84 4 043,00 485,00 4 113,74
Rocznie 68 340,00 6 669,96 1 025,16 0,00 5 458,08 48 516,00 360,00 49 364,88
Wynagrodzenie pracownika 5 695 zł
Ubezpieczenie emerytalne 556 zł
Ubezpieczenie rentowe 370 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 140 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 6 766 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 695,00 555,83 370,18 0,00 145,23 6 766,24 zł
Luty 5 695,00 555,83 370,18 0,00 145,23 6 766,24 zł
Marzec 5 695,00 555,83 370,18 0,00 145,23 6 766,24 zł
Kwiecień 5 695,00 555,83 370,18 0,00 145,23 6 766,24 zł
Maj 5 695,00 555,83 370,18 0,00 145,23 6 766,24 zł
Czerwiec 5 695,00 555,83 370,18 0,00 145,23 6 766,24 zł
Lipiec 5 695,00 555,83 370,18 0,00 145,23 6 766,24 zł
Sierpień 5 695,00 555,83 370,18 0,00 145,23 6 766,24 zł
Wrzesień 5 695,00 555,83 370,18 0,00 145,23 6 766,24 zł
Październik 5 695,00 555,83 370,18 0,00 145,23 6 766,24 zł
Listopad 5 695,00 555,83 370,18 0,00 145,23 6 766,24 zł
Grudzień 5 695,00 555,83 370,18 0,00 145,23 6 766,24 zł
Rocznie 68 340,00 6 669,96 4 442,16 0,00 1 742,76 81 194,88 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 695 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 114 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 114 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 766 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4300 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 677 zł
Całość - kwota brutto 4 977 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 977,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 982,00 677,00 4 300,00
Luty 4 977,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 982,00 677,00 4 300,00
Marzec 4 977,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 982,00 677,00 4 300,00
Kwiecień 4 977,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 982,00 677,00 4 300,00
Maj 4 977,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 982,00 677,00 4 300,00
Czerwiec 4 977,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 982,00 677,00 4 300,00
Lipiec 4 977,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 982,00 677,00 4 300,00
Sierpień 4 977,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 982,00 677,00 4 300,00
Wrzesień 4 977,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 982,00 677,00 4 300,00
Październik 4 977,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 982,00 677,00 4 300,00
Listopad 4 977,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 982,00 677,00 4 300,00
Grudzień 4 977,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 982,00 677,00 4 300,00
Rocznie 59 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 784,00 8 124,00 51 600,00
Wynagrodzenie pracownika 4 977 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 977 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 977,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 977,00 zł
Luty 4 977,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 977,00 zł
Marzec 4 977,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 977,00 zł
Kwiecień 4 977,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 977,00 zł
Maj 4 977,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 977,00 zł
Czerwiec 4 977,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 977,00 zł
Lipiec 4 977,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 977,00 zł
Sierpień 4 977,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 977,00 zł
Wrzesień 4 977,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 977,00 zł
Październik 4 977,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 977,00 zł
Listopad 4 977,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 977,00 zł
Grudzień 4 977,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 977,00 zł
Rocznie 59 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 724,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 977 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 300 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 300 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 977 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4300 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 268 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 467 zł
Zaliczka na podatek 458 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 193 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 193,00 0,00 0,00 0,00 467,37 0,00 458,00 0,00 4 267,63
Luty 5 193,00 0,00 0,00 0,00 467,37 0,00 458,00 0,00 4 267,63
Marzec 5 193,00 0,00 0,00 0,00 467,37 0,00 995,00 0,00 3 730,63
Kwiecień 5 193,00 0,00 0,00 0,00 467,37 0,00 1 237,00 0,00 3 488,63
Maj 5 193,00 0,00 0,00 0,00 467,37 0,00 1 237,00 0,00 3 488,63
Czerwiec 5 193,00 0,00 0,00 0,00 467,37 0,00 1 237,00 0,00 3 488,63
Lipiec 5 193,00 176,27 72,24 0,00 467,37 15,08 1 152,00 0,00 3 310,04
Sierpień 5 193,00 176,27 72,24 0,00 467,37 15,08 1 152,00 0,00 3 310,04
Wrzesień 5 193,00 176,27 72,24 0,00 467,37 15,08 1 152,00 0,00 3 310,04
Październik 5 193,00 176,27 72,24 0,00 467,37 15,08 1 152,00 0,00 3 310,04
Listopad 5 193,00 176,27 72,24 0,00 467,37 15,08 1 152,00 0,00 3 310,04
Grudzień 5 193,00 176,27 72,24 0,00 467,37 15,08 1 152,00 0,00 3 310,04
Rocznie 62 316,00 1 057,62 433,44 0,00 5 608,44 0,00 12 534,00 0,00 42 592,02

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 193 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 268 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.