Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4300 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 583 zł
Ubezpieczenie rentowe 90 zł
Ubezpieczenie chorobowe 146 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 464 zł
Zaliczka na podatek 390 zł
Całość - kwota brutto 5 973 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 973,00 582,96 89,60 146,34 463,87 4 904,00 390,00 4 300,23
Luty 5 973,00 582,96 89,60 146,34 463,87 4 904,00 390,00 4 300,23
Marzec 5 973,00 582,96 89,60 146,34 463,87 4 904,00 390,00 4 300,23
Kwiecień 5 973,00 582,96 89,60 146,34 463,87 4 904,00 390,00 4 300,23
Maj 5 973,00 582,96 89,60 146,34 463,87 4 904,00 390,00 4 300,23
Czerwiec 5 973,00 582,96 89,60 146,34 463,87 4 904,00 390,00 4 300,23
Lipiec 5 973,00 582,96 89,60 146,34 463,87 4 904,00 390,00 4 300,23
Sierpień 5 973,00 582,96 89,60 146,34 463,87 4 904,00 390,00 4 300,23
Wrzesień 5 973,00 582,96 89,60 146,34 463,87 4 904,00 390,00 4 300,23
Październik 5 973,00 582,96 89,60 146,34 463,87 4 904,00 390,00 4 300,23
Listopad 5 973,00 582,96 89,60 146,34 463,87 4 904,00 390,00 4 300,23
Grudzień 5 973,00 582,96 89,60 146,34 463,87 4 904,00 390,00 4 300,23
Rocznie 71 676,00 6 995,52 1 075,20 1 756,08 5 566,44 58 848,00 4 680,00 51 602,76
Wynagrodzenie pracownika 5 973 zł
Ubezpieczenie emerytalne 583 zł
Ubezpieczenie rentowe 388 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 100 zł
Fundusz Pracy (FP) 146 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 196 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 973,00 582,96 388,25 99,75 152,31 7 196,27 zł
Luty 5 973,00 582,96 388,25 99,75 152,31 7 196,27 zł
Marzec 5 973,00 582,96 388,25 99,75 152,31 7 196,27 zł
Kwiecień 5 973,00 582,96 388,25 99,75 152,31 7 196,27 zł
Maj 5 973,00 582,96 388,25 99,75 152,31 7 196,27 zł
Czerwiec 5 973,00 582,96 388,25 99,75 152,31 7 196,27 zł
Lipiec 5 973,00 582,96 388,25 99,75 152,31 7 196,27 zł
Sierpień 5 973,00 582,96 388,25 99,75 152,31 7 196,27 zł
Wrzesień 5 973,00 582,96 388,25 99,75 152,31 7 196,27 zł
Październik 5 973,00 582,96 388,25 99,75 152,31 7 196,27 zł
Listopad 5 973,00 582,96 388,25 99,75 152,31 7 196,27 zł
Grudzień 5 973,00 582,96 388,25 99,75 152,31 7 196,27 zł
Rocznie 71 676,00 6 995,52 4 659,00 1 197,00 1 827,72 86 355,24 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 973 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 300 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 300 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 196 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4300 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 555 zł
Ubezpieczenie rentowe 85 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 454 zł
Zaliczka na podatek 295 zł
Całość - kwota brutto 5 690 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 690,00 555,34 85,35 0,00 454,44 4 039,00 295,00 4 299,87
Luty 5 690,00 555,34 85,35 0,00 454,44 4 039,00 295,00 4 299,87
Marzec 5 690,00 555,34 85,35 0,00 454,44 4 039,00 295,00 4 299,87
Kwiecień 5 690,00 555,34 85,35 0,00 454,44 4 039,00 295,00 4 299,87
Maj 5 690,00 555,34 85,35 0,00 454,44 4 039,00 295,00 4 299,87
Czerwiec 5 690,00 555,34 85,35 0,00 454,44 4 039,00 295,00 4 299,87
Lipiec 5 690,00 555,34 85,35 0,00 454,44 4 039,00 295,00 4 299,87
Sierpień 5 690,00 555,34 85,35 0,00 454,44 4 039,00 295,00 4 299,87
Wrzesień 5 690,00 555,34 85,35 0,00 454,44 4 039,00 295,00 4 299,87
Październik 5 690,00 555,34 85,35 0,00 454,44 4 039,00 295,00 4 299,87
Listopad 5 690,00 555,34 85,35 0,00 454,44 4 039,00 295,00 4 299,87
Grudzień 5 690,00 555,34 85,35 0,00 454,44 4 039,00 295,00 4 299,87
Rocznie 68 280,00 6 664,08 1 024,20 0,00 5 453,28 48 468,00 3 540,00 51 598,44
Wynagrodzenie pracownika 5 690 zł
Ubezpieczenie emerytalne 555 zł
Ubezpieczenie rentowe 370 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 139 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 6 760 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 690,00 555,34 369,85 0,00 145,10 6 760,29 zł
Luty 5 690,00 555,34 369,85 0,00 145,10 6 760,29 zł
Marzec 5 690,00 555,34 369,85 0,00 145,10 6 760,29 zł
Kwiecień 5 690,00 555,34 369,85 0,00 145,10 6 760,29 zł
Maj 5 690,00 555,34 369,85 0,00 145,10 6 760,29 zł
Czerwiec 5 690,00 555,34 369,85 0,00 145,10 6 760,29 zł
Lipiec 5 690,00 555,34 369,85 0,00 145,10 6 760,29 zł
Sierpień 5 690,00 555,34 369,85 0,00 145,10 6 760,29 zł
Wrzesień 5 690,00 555,34 369,85 0,00 145,10 6 760,29 zł
Październik 5 690,00 555,34 369,85 0,00 145,10 6 760,29 zł
Listopad 5 690,00 555,34 369,85 0,00 145,10 6 760,29 zł
Grudzień 5 690,00 555,34 369,85 0,00 145,10 6 760,29 zł
Rocznie 68 280,00 6 664,08 4 438,20 0,00 1 741,20 81 123,48 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 690 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 300 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 300 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 760 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4300 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 677 zł
Całość - kwota brutto 4 977 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 977,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 982,00 677,00 4 300,00
Luty 4 977,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 982,00 677,00 4 300,00
Marzec 4 977,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 982,00 677,00 4 300,00
Kwiecień 4 977,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 982,00 677,00 4 300,00
Maj 4 977,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 982,00 677,00 4 300,00
Czerwiec 4 977,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 982,00 677,00 4 300,00
Lipiec 4 977,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 982,00 677,00 4 300,00
Sierpień 4 977,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 982,00 677,00 4 300,00
Wrzesień 4 977,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 982,00 677,00 4 300,00
Październik 4 977,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 982,00 677,00 4 300,00
Listopad 4 977,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 982,00 677,00 4 300,00
Grudzień 4 977,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 982,00 677,00 4 300,00
Rocznie 59 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 784,00 8 124,00 51 600,00
Wynagrodzenie pracownika 4 977 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 977 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 977,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 977,00 zł
Luty 4 977,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 977,00 zł
Marzec 4 977,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 977,00 zł
Kwiecień 4 977,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 977,00 zł
Maj 4 977,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 977,00 zł
Czerwiec 4 977,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 977,00 zł
Lipiec 4 977,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 977,00 zł
Sierpień 4 977,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 977,00 zł
Wrzesień 4 977,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 977,00 zł
Październik 4 977,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 977,00 zł
Listopad 4 977,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 977,00 zł
Grudzień 4 977,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 977,00 zł
Rocznie 59 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 724,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 977 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 300 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 300 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 977 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4300 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 510 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 192 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 192,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 510,00 0,00 4 300,19
Luty 5 192,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 510,00 0,00 4 300,19
Marzec 5 192,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 510,00 0,00 4 300,19
Kwiecień 5 192,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 510,00 0,00 4 300,19
Maj 5 192,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 510,00 0,00 4 300,19
Czerwiec 5 192,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 510,00 0,00 4 300,19
Lipiec 5 192,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 468,00 0,00 4 096,99
Sierpień 5 192,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 468,00 0,00 4 096,99
Wrzesień 5 192,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 468,00 0,00 4 096,99
Październik 5 192,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 468,00 0,00 4 096,99
Listopad 5 192,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 468,00 0,00 4 096,99
Grudzień 5 192,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 468,00 0,00 4 096,99
Rocznie 62 304,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 5 868,00 0,00 50 383,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 192 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 300 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ