Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4330 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 330 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 428 zł
Ubezpieczenie emerytalne 587 zł
Ubezpieczenie rentowe 90 zł
Ubezpieczenie chorobowe 147 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 467 zł
Zaliczka na podatek 293 zł
Całość - kwota brutto 6 012 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 012,00 586,77 90,18 147,29 466,90 4 938,00 293,00 4 427,86
Luty 6 012,00 586,77 90,18 147,29 466,90 4 938,00 293,00 4 427,86
Marzec 6 012,00 586,77 90,18 147,29 466,90 4 938,00 293,00 4 427,86
Kwiecień 6 012,00 586,77 90,18 147,29 466,90 4 938,00 293,00 4 427,86
Maj 6 012,00 586,77 90,18 147,29 466,90 4 938,00 293,00 4 427,86
Czerwiec 6 012,00 586,77 90,18 147,29 466,90 4 938,00 293,00 4 427,86
Lipiec 6 012,00 586,77 90,18 147,29 466,90 4 938,00 293,00 4 427,86
Sierpień 6 012,00 586,77 90,18 147,29 466,90 4 938,00 293,00 4 427,86
Wrzesień 6 012,00 586,77 90,18 147,29 466,90 4 938,00 293,00 4 427,86
Październik 6 012,00 586,77 90,18 147,29 466,90 4 938,00 293,00 4 427,86
Listopad 6 012,00 586,77 90,18 147,29 466,90 4 938,00 293,00 4 427,86
Grudzień 6 012,00 586,77 90,18 147,29 466,90 4 938,00 293,00 4 427,86
Rocznie 72 144,00 7 041,24 1 082,16 1 767,48 3 510,72 59 256,00 0,00 53 134,32
Wynagrodzenie pracownika 6 012 zł
Ubezpieczenie emerytalne 587 zł
Ubezpieczenie rentowe 391 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 100 zł
Fundusz Pracy (FP) 147 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 243 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 012,00 586,77 390,78 100,40 153,30 7 243,25 zł
Luty 6 012,00 586,77 390,78 100,40 153,30 7 243,25 zł
Marzec 6 012,00 586,77 390,78 100,40 153,30 7 243,25 zł
Kwiecień 6 012,00 586,77 390,78 100,40 153,30 7 243,25 zł
Maj 6 012,00 586,77 390,78 100,40 153,30 7 243,25 zł
Czerwiec 6 012,00 586,77 390,78 100,40 153,30 7 243,25 zł
Lipiec 6 012,00 586,77 390,78 100,40 153,30 7 243,25 zł
Sierpień 6 012,00 586,77 390,78 100,40 153,30 7 243,25 zł
Wrzesień 6 012,00 586,77 390,78 100,40 153,30 7 243,25 zł
Październik 6 012,00 586,77 390,78 100,40 153,30 7 243,25 zł
Listopad 6 012,00 586,77 390,78 100,40 153,30 7 243,25 zł
Grudzień 6 012,00 586,77 390,78 100,40 153,30 7 243,25 zł
Rocznie 72 144,00 7 041,24 4 689,36 1 204,80 1 839,60 86 919,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 6 012 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 428 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 428 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 243 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4330 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 330 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 142 zł
Ubezpieczenie emerytalne 560 zł
Ubezpieczenie rentowe 86 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 458 zł
Zaliczka na podatek 489 zł
Całość - kwota brutto 5 734 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 734,00 559,64 86,01 0,00 457,95 4 071,00 489,00 4 141,88
Luty 5 734,00 559,64 86,01 0,00 457,95 4 071,00 489,00 4 141,88
Marzec 5 734,00 559,64 86,01 0,00 457,95 4 071,00 489,00 4 141,88
Kwiecień 5 734,00 559,64 86,01 0,00 457,95 4 071,00 489,00 4 141,88
Maj 5 734,00 559,64 86,01 0,00 457,95 4 071,00 489,00 4 141,88
Czerwiec 5 734,00 559,64 86,01 0,00 457,95 4 071,00 489,00 4 141,88
Lipiec 5 734,00 559,64 86,01 0,00 457,95 4 071,00 489,00 4 141,88
Sierpień 5 734,00 559,64 86,01 0,00 457,95 4 071,00 489,00 4 141,88
Wrzesień 5 734,00 559,64 86,01 0,00 457,95 4 071,00 489,00 4 141,88
Październik 5 734,00 559,64 86,01 0,00 457,95 4 071,00 489,00 4 141,88
Listopad 5 734,00 559,64 86,01 0,00 457,95 4 071,00 489,00 4 141,88
Grudzień 5 734,00 559,64 86,01 0,00 457,95 4 071,00 489,00 4 141,88
Rocznie 68 808,00 6 715,68 1 032,12 0,00 5 495,40 48 852,00 372,00 49 702,56
Wynagrodzenie pracownika 5 734 zł
Ubezpieczenie emerytalne 560 zł
Ubezpieczenie rentowe 373 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 140 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 6 813 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 734,00 559,64 372,71 0,00 146,21 6 812,56 zł
Luty 5 734,00 559,64 372,71 0,00 146,21 6 812,56 zł
Marzec 5 734,00 559,64 372,71 0,00 146,21 6 812,56 zł
Kwiecień 5 734,00 559,64 372,71 0,00 146,21 6 812,56 zł
Maj 5 734,00 559,64 372,71 0,00 146,21 6 812,56 zł
Czerwiec 5 734,00 559,64 372,71 0,00 146,21 6 812,56 zł
Lipiec 5 734,00 559,64 372,71 0,00 146,21 6 812,56 zł
Sierpień 5 734,00 559,64 372,71 0,00 146,21 6 812,56 zł
Wrzesień 5 734,00 559,64 372,71 0,00 146,21 6 812,56 zł
Październik 5 734,00 559,64 372,71 0,00 146,21 6 812,56 zł
Listopad 5 734,00 559,64 372,71 0,00 146,21 6 812,56 zł
Grudzień 5 734,00 559,64 372,71 0,00 146,21 6 812,56 zł
Rocznie 68 808,00 6 715,68 4 472,52 0,00 1 754,52 81 750,72 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 734 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 142 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 142 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 813 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4330 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 330 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 330 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 682 zł
Całość - kwota brutto 5 012 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 012,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 010,00 682,00 4 330,00
Luty 5 012,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 010,00 682,00 4 330,00
Marzec 5 012,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 010,00 682,00 4 330,00
Kwiecień 5 012,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 010,00 682,00 4 330,00
Maj 5 012,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 010,00 682,00 4 330,00
Czerwiec 5 012,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 010,00 682,00 4 330,00
Lipiec 5 012,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 010,00 682,00 4 330,00
Sierpień 5 012,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 010,00 682,00 4 330,00
Wrzesień 5 012,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 010,00 682,00 4 330,00
Październik 5 012,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 010,00 682,00 4 330,00
Listopad 5 012,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 010,00 682,00 4 330,00
Grudzień 5 012,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 010,00 682,00 4 330,00
Rocznie 60 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 120,00 8 184,00 51 960,00
Wynagrodzenie pracownika 5 012 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 012 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 012,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 012,00 zł
Luty 5 012,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 012,00 zł
Marzec 5 012,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 012,00 zł
Kwiecień 5 012,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 012,00 zł
Maj 5 012,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 012,00 zł
Czerwiec 5 012,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 012,00 zł
Lipiec 5 012,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 012,00 zł
Sierpień 5 012,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 012,00 zł
Wrzesień 5 012,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 012,00 zł
Październik 5 012,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 012,00 zł
Listopad 5 012,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 012,00 zł
Grudzień 5 012,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 012,00 zł
Rocznie 60 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 144,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 012 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 330 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 330 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 012 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4330 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 330 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 294 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 471 zł
Zaliczka na podatek 464 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 229 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 229,00 0,00 0,00 0,00 470,61 0,00 464,00 0,00 4 294,39
Luty 5 229,00 0,00 0,00 0,00 470,61 0,00 464,00 0,00 4 294,39
Marzec 5 229,00 0,00 0,00 0,00 470,61 0,00 1 017,00 0,00 3 741,39
Kwiecień 5 229,00 0,00 0,00 0,00 470,61 0,00 1 248,00 0,00 3 510,39
Maj 5 229,00 0,00 0,00 0,00 470,61 0,00 1 248,00 0,00 3 510,39
Czerwiec 5 229,00 0,00 0,00 0,00 470,61 0,00 1 248,00 0,00 3 510,39
Lipiec 5 229,00 176,27 72,24 0,00 470,61 15,08 1 164,00 0,00 3 330,80
Sierpień 5 229,00 176,27 72,24 0,00 470,61 15,08 1 164,00 0,00 3 330,80
Wrzesień 5 229,00 176,27 72,24 0,00 470,61 15,08 1 164,00 0,00 3 330,80
Październik 5 229,00 176,27 72,24 0,00 470,61 15,08 1 164,00 0,00 3 330,80
Listopad 5 229,00 176,27 72,24 0,00 470,61 15,08 1 164,00 0,00 3 330,80
Grudzień 5 229,00 176,27 72,24 0,00 470,61 15,08 1 164,00 0,00 3 330,80
Rocznie 62 748,00 1 057,62 433,44 0,00 5 647,32 0,00 12 673,00 0,00 42 846,14

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 229 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 294 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.