Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4290 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 290 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 389 zł
Ubezpieczenie emerytalne 581 zł
Ubezpieczenie rentowe 89 zł
Ubezpieczenie chorobowe 146 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 462 zł
Zaliczka na podatek 287 zł
Całość - kwota brutto 5 955 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 955,00 581,21 89,33 145,90 462,47 4 889,00 287,00 4 389,09
Luty 5 955,00 581,21 89,33 145,90 462,47 4 889,00 287,00 4 389,09
Marzec 5 955,00 581,21 89,33 145,90 462,47 4 889,00 287,00 4 389,09
Kwiecień 5 955,00 581,21 89,33 145,90 462,47 4 889,00 287,00 4 389,09
Maj 5 955,00 581,21 89,33 145,90 462,47 4 889,00 287,00 4 389,09
Czerwiec 5 955,00 581,21 89,33 145,90 462,47 4 889,00 287,00 4 389,09
Lipiec 5 955,00 581,21 89,33 145,90 462,47 4 889,00 287,00 4 389,09
Sierpień 5 955,00 581,21 89,33 145,90 462,47 4 889,00 287,00 4 389,09
Wrzesień 5 955,00 581,21 89,33 145,90 462,47 4 889,00 287,00 4 389,09
Październik 5 955,00 581,21 89,33 145,90 462,47 4 889,00 287,00 4 389,09
Listopad 5 955,00 581,21 89,33 145,90 462,47 4 889,00 287,00 4 389,09
Grudzień 5 955,00 581,21 89,33 145,90 462,47 4 889,00 287,00 4 389,09
Rocznie 71 460,00 6 974,52 1 071,96 1 750,80 3 440,16 58 668,00 0,00 52 669,08
Wynagrodzenie pracownika 5 955 zł
Ubezpieczenie emerytalne 581 zł
Ubezpieczenie rentowe 387 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 99 zł
Fundusz Pracy (FP) 146 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 175 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 955,00 581,21 387,08 99,45 151,86 7 174,60 zł
Luty 5 955,00 581,21 387,08 99,45 151,86 7 174,60 zł
Marzec 5 955,00 581,21 387,08 99,45 151,86 7 174,60 zł
Kwiecień 5 955,00 581,21 387,08 99,45 151,86 7 174,60 zł
Maj 5 955,00 581,21 387,08 99,45 151,86 7 174,60 zł
Czerwiec 5 955,00 581,21 387,08 99,45 151,86 7 174,60 zł
Lipiec 5 955,00 581,21 387,08 99,45 151,86 7 174,60 zł
Sierpień 5 955,00 581,21 387,08 99,45 151,86 7 174,60 zł
Wrzesień 5 955,00 581,21 387,08 99,45 151,86 7 174,60 zł
Październik 5 955,00 581,21 387,08 99,45 151,86 7 174,60 zł
Listopad 5 955,00 581,21 387,08 99,45 151,86 7 174,60 zł
Grudzień 5 955,00 581,21 387,08 99,45 151,86 7 174,60 zł
Rocznie 71 460,00 6 974,52 4 644,96 1 193,40 1 822,32 86 095,20 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 955 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 389 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 389 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 175 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4290 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 290 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 104 zł
Ubezpieczenie emerytalne 554 zł
Ubezpieczenie rentowe 85 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 454 zł
Zaliczka na podatek 484 zł
Całość - kwota brutto 5 681 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 681,00 554,47 85,22 0,00 453,72 4 033,00 484,00 4 103,63
Luty 5 681,00 554,47 85,22 0,00 453,72 4 033,00 484,00 4 103,63
Marzec 5 681,00 554,47 85,22 0,00 453,72 4 033,00 484,00 4 103,63
Kwiecień 5 681,00 554,47 85,22 0,00 453,72 4 033,00 484,00 4 103,63
Maj 5 681,00 554,47 85,22 0,00 453,72 4 033,00 484,00 4 103,63
Czerwiec 5 681,00 554,47 85,22 0,00 453,72 4 033,00 484,00 4 103,63
Lipiec 5 681,00 554,47 85,22 0,00 453,72 4 033,00 484,00 4 103,63
Sierpień 5 681,00 554,47 85,22 0,00 453,72 4 033,00 484,00 4 103,63
Wrzesień 5 681,00 554,47 85,22 0,00 453,72 4 033,00 484,00 4 103,63
Październik 5 681,00 554,47 85,22 0,00 453,72 4 033,00 484,00 4 103,63
Listopad 5 681,00 554,47 85,22 0,00 453,72 4 033,00 484,00 4 103,63
Grudzień 5 681,00 554,47 85,22 0,00 453,72 4 033,00 484,00 4 103,63
Rocznie 68 172,00 6 653,64 1 022,64 0,00 5 444,64 48 396,00 360,00 49 243,56
Wynagrodzenie pracownika 5 681 zł
Ubezpieczenie emerytalne 554 zł
Ubezpieczenie rentowe 369 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 139 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 6 750 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 681,00 554,47 369,27 0,00 144,86 6 749,60 zł
Luty 5 681,00 554,47 369,27 0,00 144,86 6 749,60 zł
Marzec 5 681,00 554,47 369,27 0,00 144,86 6 749,60 zł
Kwiecień 5 681,00 554,47 369,27 0,00 144,86 6 749,60 zł
Maj 5 681,00 554,47 369,27 0,00 144,86 6 749,60 zł
Czerwiec 5 681,00 554,47 369,27 0,00 144,86 6 749,60 zł
Lipiec 5 681,00 554,47 369,27 0,00 144,86 6 749,60 zł
Sierpień 5 681,00 554,47 369,27 0,00 144,86 6 749,60 zł
Wrzesień 5 681,00 554,47 369,27 0,00 144,86 6 749,60 zł
Październik 5 681,00 554,47 369,27 0,00 144,86 6 749,60 zł
Listopad 5 681,00 554,47 369,27 0,00 144,86 6 749,60 zł
Grudzień 5 681,00 554,47 369,27 0,00 144,86 6 749,60 zł
Rocznie 68 172,00 6 653,64 4 431,24 0,00 1 738,32 80 995,20 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 681 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 104 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 104 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 750 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4290 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 290 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 290 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 675 zł
Całość - kwota brutto 4 965 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 972,00 675,00 4 290,00
Luty 4 965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 972,00 675,00 4 290,00
Marzec 4 965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 972,00 675,00 4 290,00
Kwiecień 4 965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 972,00 675,00 4 290,00
Maj 4 965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 972,00 675,00 4 290,00
Czerwiec 4 965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 972,00 675,00 4 290,00
Lipiec 4 965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 972,00 675,00 4 290,00
Sierpień 4 965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 972,00 675,00 4 290,00
Wrzesień 4 965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 972,00 675,00 4 290,00
Październik 4 965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 972,00 675,00 4 290,00
Listopad 4 965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 972,00 675,00 4 290,00
Grudzień 4 965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 972,00 675,00 4 290,00
Rocznie 59 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 664,00 8 100,00 51 480,00
Wynagrodzenie pracownika 4 965 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 965 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 965,00 zł
Luty 4 965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 965,00 zł
Marzec 4 965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 965,00 zł
Kwiecień 4 965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 965,00 zł
Maj 4 965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 965,00 zł
Czerwiec 4 965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 965,00 zł
Lipiec 4 965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 965,00 zł
Sierpień 4 965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 965,00 zł
Wrzesień 4 965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 965,00 zł
Październik 4 965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 965,00 zł
Listopad 4 965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 965,00 zł
Grudzień 4 965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 965,00 zł
Rocznie 59 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 580,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 965 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 290 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 290 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 965 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4290 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 290 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 259 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 466 zł
Zaliczka na podatek 456 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 181 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 181,00 0,00 0,00 0,00 466,29 0,00 456,00 0,00 4 258,71
Luty 5 181,00 0,00 0,00 0,00 466,29 0,00 456,00 0,00 4 258,71
Marzec 5 181,00 0,00 0,00 0,00 466,29 0,00 987,00 0,00 3 727,71
Kwiecień 5 181,00 0,00 0,00 0,00 466,29 0,00 1 233,00 0,00 3 481,71
Maj 5 181,00 0,00 0,00 0,00 466,29 0,00 1 233,00 0,00 3 481,71
Czerwiec 5 181,00 0,00 0,00 0,00 466,29 0,00 1 233,00 0,00 3 481,71
Lipiec 5 181,00 176,27 72,24 0,00 466,29 15,08 1 148,00 0,00 3 303,12
Sierpień 5 181,00 176,27 72,24 0,00 466,29 15,08 1 148,00 0,00 3 303,12
Wrzesień 5 181,00 176,27 72,24 0,00 466,29 15,08 1 148,00 0,00 3 303,12
Październik 5 181,00 176,27 72,24 0,00 466,29 15,08 1 148,00 0,00 3 303,12
Listopad 5 181,00 176,27 72,24 0,00 466,29 15,08 1 148,00 0,00 3 303,12
Grudzień 5 181,00 176,27 72,24 0,00 466,29 15,08 1 148,00 0,00 3 303,12
Rocznie 62 172,00 1 057,62 433,44 0,00 5 595,48 0,00 12 486,00 0,00 42 508,98

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 181 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 259 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.