Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4290 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 290 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 290 zł
Ubezpieczenie emerytalne 582 zł
Ubezpieczenie rentowe 89 zł
Ubezpieczenie chorobowe 146 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 463 zł
Zaliczka na podatek 389 zł
Całość - kwota brutto 5 959 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 959,00 581,60 89,39 146,00 462,78 4 892,00 389,00 4 290,23
Luty 5 959,00 581,60 89,39 146,00 462,78 4 892,00 389,00 4 290,23
Marzec 5 959,00 581,60 89,39 146,00 462,78 4 892,00 389,00 4 290,23
Kwiecień 5 959,00 581,60 89,39 146,00 462,78 4 892,00 389,00 4 290,23
Maj 5 959,00 581,60 89,39 146,00 462,78 4 892,00 389,00 4 290,23
Czerwiec 5 959,00 581,60 89,39 146,00 462,78 4 892,00 389,00 4 290,23
Lipiec 5 959,00 581,60 89,39 146,00 462,78 4 892,00 389,00 4 290,23
Sierpień 5 959,00 581,60 89,39 146,00 462,78 4 892,00 389,00 4 290,23
Wrzesień 5 959,00 581,60 89,39 146,00 462,78 4 892,00 389,00 4 290,23
Październik 5 959,00 581,60 89,39 146,00 462,78 4 892,00 389,00 4 290,23
Listopad 5 959,00 581,60 89,39 146,00 462,78 4 892,00 389,00 4 290,23
Grudzień 5 959,00 581,60 89,39 146,00 462,78 4 892,00 389,00 4 290,23
Rocznie 71 508,00 6 979,20 1 072,68 1 752,00 5 553,36 58 704,00 4 668,00 51 482,76
Wynagrodzenie pracownika 5 959 zł
Ubezpieczenie emerytalne 582 zł
Ubezpieczenie rentowe 387 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 100 zł
Fundusz Pracy (FP) 146 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 179 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 959,00 581,60 387,34 99,52 151,96 7 179,42 zł
Luty 5 959,00 581,60 387,34 99,52 151,96 7 179,42 zł
Marzec 5 959,00 581,60 387,34 99,52 151,96 7 179,42 zł
Kwiecień 5 959,00 581,60 387,34 99,52 151,96 7 179,42 zł
Maj 5 959,00 581,60 387,34 99,52 151,96 7 179,42 zł
Czerwiec 5 959,00 581,60 387,34 99,52 151,96 7 179,42 zł
Lipiec 5 959,00 581,60 387,34 99,52 151,96 7 179,42 zł
Sierpień 5 959,00 581,60 387,34 99,52 151,96 7 179,42 zł
Wrzesień 5 959,00 581,60 387,34 99,52 151,96 7 179,42 zł
Październik 5 959,00 581,60 387,34 99,52 151,96 7 179,42 zł
Listopad 5 959,00 581,60 387,34 99,52 151,96 7 179,42 zł
Grudzień 5 959,00 581,60 387,34 99,52 151,96 7 179,42 zł
Rocznie 71 508,00 6 979,20 4 648,08 1 194,24 1 823,52 86 153,04 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 959 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 290 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 290 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 179 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4290 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 290 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 290 zł
Ubezpieczenie emerytalne 554 zł
Ubezpieczenie rentowe 85 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 453 zł
Zaliczka na podatek 295 zł
Całość - kwota brutto 5 678 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 678,00 554,17 85,17 0,00 453,48 4 031,00 295,00 4 290,18
Luty 5 678,00 554,17 85,17 0,00 453,48 4 031,00 295,00 4 290,18
Marzec 5 678,00 554,17 85,17 0,00 453,48 4 031,00 295,00 4 290,18
Kwiecień 5 678,00 554,17 85,17 0,00 453,48 4 031,00 295,00 4 290,18
Maj 5 678,00 554,17 85,17 0,00 453,48 4 031,00 295,00 4 290,18
Czerwiec 5 678,00 554,17 85,17 0,00 453,48 4 031,00 295,00 4 290,18
Lipiec 5 678,00 554,17 85,17 0,00 453,48 4 031,00 295,00 4 290,18
Sierpień 5 678,00 554,17 85,17 0,00 453,48 4 031,00 295,00 4 290,18
Wrzesień 5 678,00 554,17 85,17 0,00 453,48 4 031,00 295,00 4 290,18
Październik 5 678,00 554,17 85,17 0,00 453,48 4 031,00 295,00 4 290,18
Listopad 5 678,00 554,17 85,17 0,00 453,48 4 031,00 295,00 4 290,18
Grudzień 5 678,00 554,17 85,17 0,00 453,48 4 031,00 295,00 4 290,18
Rocznie 68 136,00 6 650,04 1 022,04 0,00 5 441,76 48 372,00 3 540,00 51 482,16
Wynagrodzenie pracownika 5 678 zł
Ubezpieczenie emerytalne 554 zł
Ubezpieczenie rentowe 369 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 139 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 6 746 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 678,00 554,17 369,07 0,00 144,79 6 746,03 zł
Luty 5 678,00 554,17 369,07 0,00 144,79 6 746,03 zł
Marzec 5 678,00 554,17 369,07 0,00 144,79 6 746,03 zł
Kwiecień 5 678,00 554,17 369,07 0,00 144,79 6 746,03 zł
Maj 5 678,00 554,17 369,07 0,00 144,79 6 746,03 zł
Czerwiec 5 678,00 554,17 369,07 0,00 144,79 6 746,03 zł
Lipiec 5 678,00 554,17 369,07 0,00 144,79 6 746,03 zł
Sierpień 5 678,00 554,17 369,07 0,00 144,79 6 746,03 zł
Wrzesień 5 678,00 554,17 369,07 0,00 144,79 6 746,03 zł
Październik 5 678,00 554,17 369,07 0,00 144,79 6 746,03 zł
Listopad 5 678,00 554,17 369,07 0,00 144,79 6 746,03 zł
Grudzień 5 678,00 554,17 369,07 0,00 144,79 6 746,03 zł
Rocznie 68 136,00 6 650,04 4 428,84 0,00 1 737,48 80 952,36 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 678 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 290 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 290 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 746 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4290 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 290 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 290 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 675 zł
Całość - kwota brutto 4 965 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 972,00 675,00 4 290,00
Luty 4 965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 972,00 675,00 4 290,00
Marzec 4 965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 972,00 675,00 4 290,00
Kwiecień 4 965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 972,00 675,00 4 290,00
Maj 4 965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 972,00 675,00 4 290,00
Czerwiec 4 965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 972,00 675,00 4 290,00
Lipiec 4 965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 972,00 675,00 4 290,00
Sierpień 4 965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 972,00 675,00 4 290,00
Wrzesień 4 965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 972,00 675,00 4 290,00
Październik 4 965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 972,00 675,00 4 290,00
Listopad 4 965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 972,00 675,00 4 290,00
Grudzień 4 965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 972,00 675,00 4 290,00
Rocznie 59 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 664,00 8 100,00 51 480,00
Wynagrodzenie pracownika 4 965 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 965 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 965,00 zł
Luty 4 965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 965,00 zł
Marzec 4 965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 965,00 zł
Kwiecień 4 965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 965,00 zł
Maj 4 965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 965,00 zł
Czerwiec 4 965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 965,00 zł
Lipiec 4 965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 965,00 zł
Sierpień 4 965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 965,00 zł
Wrzesień 4 965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 965,00 zł
Październik 4 965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 965,00 zł
Listopad 4 965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 965,00 zł
Grudzień 4 965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 965,00 zł
Rocznie 59 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 580,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 965 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 290 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 290 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 965 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4290 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 290 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 290 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 362 zł
Zaliczka na podatek 524 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 176 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 176,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 524,00 0,00 4 289,66
Luty 5 176,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 524,00 0,00 4 289,66
Marzec 5 176,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 524,00 0,00 4 289,66
Kwiecień 5 176,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 524,00 0,00 4 289,66
Maj 5 176,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 524,00 0,00 4 289,66
Czerwiec 5 176,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 524,00 0,00 4 289,66
Lipiec 5 176,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 485,00 0,00 4 100,97
Sierpień 5 176,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 485,00 0,00 4 100,97
Wrzesień 5 176,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 485,00 0,00 4 100,97
Październik 5 176,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 485,00 0,00 4 100,97
Listopad 5 176,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 485,00 0,00 4 100,97
Grudzień 5 176,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 485,00 0,00 4 100,97
Rocznie 62 112,00 913,56 374,40 0,00 4 348,08 0,00 6 054,00 0,00 50 343,78

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 176 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 290 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ