Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4220 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 220 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 207 zł
Ubezpieczenie emerytalne 412 zł
Ubezpieczenie rentowe 63 zł
Ubezpieczenie chorobowe 103 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 328 zł
Zaliczka na podatek 107 zł
Całość - kwota brutto 4 220 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 220,00 411,87 63,30 103,39 327,73 3 391,00 107,00 3 206,71
Luty 4 220,00 411,87 63,30 103,39 327,73 3 391,00 107,00 3 206,71
Marzec 4 220,00 411,87 63,30 103,39 327,73 3 391,00 107,00 3 206,71
Kwiecień 4 220,00 411,87 63,30 103,39 327,73 3 391,00 107,00 3 206,71
Maj 4 220,00 411,87 63,30 103,39 327,73 3 391,00 107,00 3 206,71
Czerwiec 4 220,00 411,87 63,30 103,39 327,73 3 391,00 107,00 3 206,71
Lipiec 4 220,00 411,87 63,30 103,39 327,73 3 391,00 107,00 3 206,71
Sierpień 4 220,00 411,87 63,30 103,39 327,73 3 391,00 107,00 3 206,71
Wrzesień 4 220,00 411,87 63,30 103,39 327,73 3 391,00 107,00 3 206,71
Październik 4 220,00 411,87 63,30 103,39 327,73 3 391,00 107,00 3 206,71
Listopad 4 220,00 411,87 63,30 103,39 327,73 3 391,00 107,00 3 206,71
Grudzień 4 220,00 411,87 63,30 103,39 327,73 3 391,00 107,00 3 206,71
Rocznie 50 640,00 4 942,44 759,60 1 240,68 1 283,04 40 692,00 0,00 38 480,52
Wynagrodzenie pracownika 4 220 zł
Ubezpieczenie emerytalne 412 zł
Ubezpieczenie rentowe 274 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 70 zł
Fundusz Pracy (FP) 103 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 5 084 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 220,00 411,87 274,30 70,47 107,61 5 084,25 zł
Luty 4 220,00 411,87 274,30 70,47 107,61 5 084,25 zł
Marzec 4 220,00 411,87 274,30 70,47 107,61 5 084,25 zł
Kwiecień 4 220,00 411,87 274,30 70,47 107,61 5 084,25 zł
Maj 4 220,00 411,87 274,30 70,47 107,61 5 084,25 zł
Czerwiec 4 220,00 411,87 274,30 70,47 107,61 5 084,25 zł
Lipiec 4 220,00 411,87 274,30 70,47 107,61 5 084,25 zł
Sierpień 4 220,00 411,87 274,30 70,47 107,61 5 084,25 zł
Wrzesień 4 220,00 411,87 274,30 70,47 107,61 5 084,25 zł
Październik 4 220,00 411,87 274,30 70,47 107,61 5 084,25 zł
Listopad 4 220,00 411,87 274,30 70,47 107,61 5 084,25 zł
Grudzień 4 220,00 411,87 274,30 70,47 107,61 5 084,25 zł
Rocznie 50 640,00 4 942,44 3 291,60 845,64 1 291,32 61 011,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 220 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 207 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 220 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 084 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4220 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 220 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 048 zł
Ubezpieczenie emerytalne 412 zł
Ubezpieczenie rentowe 63 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 337 zł
Zaliczka na podatek 360 zł
Całość - kwota brutto 4 220 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 220,00 411,87 63,30 0,00 337,03 2 996,00 360,00 3 048,28
Luty 4 220,00 411,87 63,30 0,00 337,03 2 996,00 360,00 3 048,28
Marzec 4 220,00 411,87 63,30 0,00 337,03 2 996,00 360,00 3 048,28
Kwiecień 4 220,00 411,87 63,30 0,00 337,03 2 996,00 360,00 3 048,28
Maj 4 220,00 411,87 63,30 0,00 337,03 2 996,00 360,00 3 048,28
Czerwiec 4 220,00 411,87 63,30 0,00 337,03 2 996,00 360,00 3 048,28
Lipiec 4 220,00 411,87 63,30 0,00 337,03 2 996,00 360,00 3 048,28
Sierpień 4 220,00 411,87 63,30 0,00 337,03 2 996,00 360,00 3 048,28
Wrzesień 4 220,00 411,87 63,30 0,00 337,03 2 996,00 360,00 3 048,28
Październik 4 220,00 411,87 63,30 0,00 337,03 2 996,00 360,00 3 048,28
Listopad 4 220,00 411,87 63,30 0,00 337,03 2 996,00 360,00 3 048,28
Grudzień 4 220,00 411,87 63,30 0,00 337,03 2 996,00 360,00 3 048,28
Rocznie 50 640,00 4 942,44 759,60 0,00 4 044,36 35 952,00 264,00 36 579,36
Wynagrodzenie pracownika 4 220 zł
Ubezpieczenie emerytalne 412 zł
Ubezpieczenie rentowe 274 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 103 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 5 014 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 220,00 411,87 274,30 0,00 107,61 5 013,78 zł
Luty 4 220,00 411,87 274,30 0,00 107,61 5 013,78 zł
Marzec 4 220,00 411,87 274,30 0,00 107,61 5 013,78 zł
Kwiecień 4 220,00 411,87 274,30 0,00 107,61 5 013,78 zł
Maj 4 220,00 411,87 274,30 0,00 107,61 5 013,78 zł
Czerwiec 4 220,00 411,87 274,30 0,00 107,61 5 013,78 zł
Lipiec 4 220,00 411,87 274,30 0,00 107,61 5 013,78 zł
Sierpień 4 220,00 411,87 274,30 0,00 107,61 5 013,78 zł
Wrzesień 4 220,00 411,87 274,30 0,00 107,61 5 013,78 zł
Październik 4 220,00 411,87 274,30 0,00 107,61 5 013,78 zł
Listopad 4 220,00 411,87 274,30 0,00 107,61 5 013,78 zł
Grudzień 4 220,00 411,87 274,30 0,00 107,61 5 013,78 zł
Rocznie 50 640,00 4 942,44 3 291,60 0,00 1 291,32 60 165,36 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 220 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 048 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 220 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 014 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4220 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 220 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 646 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 574 zł
Całość - kwota brutto 4 220 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 376,00 574,00 3 646,00
Luty 4 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 376,00 574,00 3 646,00
Marzec 4 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 376,00 574,00 3 646,00
Kwiecień 4 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 376,00 574,00 3 646,00
Maj 4 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 376,00 574,00 3 646,00
Czerwiec 4 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 376,00 574,00 3 646,00
Lipiec 4 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 376,00 574,00 3 646,00
Sierpień 4 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 376,00 574,00 3 646,00
Wrzesień 4 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 376,00 574,00 3 646,00
Październik 4 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 376,00 574,00 3 646,00
Listopad 4 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 376,00 574,00 3 646,00
Grudzień 4 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 376,00 574,00 3 646,00
Rocznie 50 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 512,00 6 888,00 43 752,00
Wynagrodzenie pracownika 4 220 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 220 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 220,00 zł
Luty 4 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 220,00 zł
Marzec 4 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 220,00 zł
Kwiecień 4 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 220,00 zł
Maj 4 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 220,00 zł
Czerwiec 4 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 220,00 zł
Lipiec 4 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 220,00 zł
Sierpień 4 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 220,00 zł
Wrzesień 4 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 220,00 zł
Październik 4 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 220,00 zł
Listopad 4 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 220,00 zł
Grudzień 4 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 220,00 zł
Rocznie 50 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 640,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 220 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 646 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 220 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 220 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4220 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 220 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 548 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 380 zł
Zaliczka na podatek 292 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 220 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 220,00 0,00 0,00 0,00 379,80 0,00 292,00 0,00 3 548,20
Luty 4 220,00 0,00 0,00 0,00 379,80 0,00 292,00 0,00 3 548,20
Marzec 4 220,00 0,00 0,00 0,00 379,80 0,00 391,00 0,00 3 449,20
Kwiecień 4 220,00 0,00 0,00 0,00 379,80 0,00 925,00 0,00 2 915,20
Maj 4 220,00 0,00 0,00 0,00 379,80 0,00 925,00 0,00 2 915,20
Czerwiec 4 220,00 0,00 0,00 0,00 379,80 0,00 925,00 0,00 2 915,20
Lipiec 4 220,00 176,27 72,24 0,00 379,80 15,08 841,00 0,00 2 735,61
Sierpień 4 220,00 176,27 72,24 0,00 379,80 15,08 841,00 0,00 2 735,61
Wrzesień 4 220,00 176,27 72,24 0,00 379,80 15,08 841,00 0,00 2 735,61
Październik 4 220,00 176,27 72,24 0,00 379,80 15,08 841,00 0,00 2 735,61
Listopad 4 220,00 176,27 72,24 0,00 379,80 15,08 841,00 0,00 2 735,61
Grudzień 4 220,00 176,27 72,24 0,00 379,80 15,08 841,00 0,00 2 735,61
Rocznie 50 640,00 1 057,62 433,44 0,00 4 557,60 0,00 8 796,00 0,00 35 704,86

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 4 220 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 548 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.