Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4260 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 260 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 091 zł
Ubezpieczenie emerytalne 416 zł
Ubezpieczenie rentowe 64 zł
Ubezpieczenie chorobowe 104 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 331 zł
Zaliczka na podatek 254 zł
Całość - kwota brutto 4 260 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 260,00 415,78 63,90 104,37 330,84 3 426,00 254,00 3 091,11
Luty 4 260,00 415,78 63,90 104,37 330,84 3 426,00 254,00 3 091,11
Marzec 4 260,00 415,78 63,90 104,37 330,84 3 426,00 254,00 3 091,11
Kwiecień 4 260,00 415,78 63,90 104,37 330,84 3 426,00 254,00 3 091,11
Maj 4 260,00 415,78 63,90 104,37 330,84 3 426,00 254,00 3 091,11
Czerwiec 4 260,00 415,78 63,90 104,37 330,84 3 426,00 254,00 3 091,11
Lipiec 4 260,00 415,78 63,90 104,37 330,84 3 426,00 254,00 3 091,11
Sierpień 4 260,00 415,78 63,90 104,37 330,84 3 426,00 254,00 3 091,11
Wrzesień 4 260,00 415,78 63,90 104,37 330,84 3 426,00 254,00 3 091,11
Październik 4 260,00 415,78 63,90 104,37 330,84 3 426,00 254,00 3 091,11
Listopad 4 260,00 415,78 63,90 104,37 330,84 3 426,00 254,00 3 091,11
Grudzień 4 260,00 415,78 63,90 104,37 330,84 3 426,00 254,00 3 091,11
Rocznie 51 120,00 4 989,36 766,80 1 252,44 3 970,08 41 112,00 3 048,00 37 093,32
Wynagrodzenie pracownika 4 260 zł
Ubezpieczenie emerytalne 416 zł
Ubezpieczenie rentowe 277 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 71 zł
Fundusz Pracy (FP) 104 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 5 132 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 260,00 415,78 276,90 71,14 108,63 5 132,45 zł
Luty 4 260,00 415,78 276,90 71,14 108,63 5 132,45 zł
Marzec 4 260,00 415,78 276,90 71,14 108,63 5 132,45 zł
Kwiecień 4 260,00 415,78 276,90 71,14 108,63 5 132,45 zł
Maj 4 260,00 415,78 276,90 71,14 108,63 5 132,45 zł
Czerwiec 4 260,00 415,78 276,90 71,14 108,63 5 132,45 zł
Lipiec 4 260,00 415,78 276,90 71,14 108,63 5 132,45 zł
Sierpień 4 260,00 415,78 276,90 71,14 108,63 5 132,45 zł
Wrzesień 4 260,00 415,78 276,90 71,14 108,63 5 132,45 zł
Październik 4 260,00 415,78 276,90 71,14 108,63 5 132,45 zł
Listopad 4 260,00 415,78 276,90 71,14 108,63 5 132,45 zł
Grudzień 4 260,00 415,78 276,90 71,14 108,63 5 132,45 zł
Rocznie 51 120,00 4 989,36 3 322,80 853,68 1 303,56 61 589,40 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 260 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 091 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 260 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 132 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4260 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 260 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 219 zł
Ubezpieczenie emerytalne 416 zł
Ubezpieczenie rentowe 64 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 340 zł
Zaliczka na podatek 221 zł
Całość - kwota brutto 4 260 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 260,00 415,78 63,90 0,00 340,23 3 024,00 221,00 3 219,09
Luty 4 260,00 415,78 63,90 0,00 340,23 3 024,00 221,00 3 219,09
Marzec 4 260,00 415,78 63,90 0,00 340,23 3 024,00 221,00 3 219,09
Kwiecień 4 260,00 415,78 63,90 0,00 340,23 3 024,00 221,00 3 219,09
Maj 4 260,00 415,78 63,90 0,00 340,23 3 024,00 221,00 3 219,09
Czerwiec 4 260,00 415,78 63,90 0,00 340,23 3 024,00 221,00 3 219,09
Lipiec 4 260,00 415,78 63,90 0,00 340,23 3 024,00 221,00 3 219,09
Sierpień 4 260,00 415,78 63,90 0,00 340,23 3 024,00 221,00 3 219,09
Wrzesień 4 260,00 415,78 63,90 0,00 340,23 3 024,00 221,00 3 219,09
Październik 4 260,00 415,78 63,90 0,00 340,23 3 024,00 221,00 3 219,09
Listopad 4 260,00 415,78 63,90 0,00 340,23 3 024,00 221,00 3 219,09
Grudzień 4 260,00 415,78 63,90 0,00 340,23 3 024,00 221,00 3 219,09
Rocznie 51 120,00 4 989,36 766,80 0,00 4 082,76 36 288,00 2 652,00 38 629,08
Wynagrodzenie pracownika 4 260 zł
Ubezpieczenie emerytalne 416 zł
Ubezpieczenie rentowe 277 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 104 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 5 061 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 260,00 415,78 276,90 0,00 108,63 5 061,31 zł
Luty 4 260,00 415,78 276,90 0,00 108,63 5 061,31 zł
Marzec 4 260,00 415,78 276,90 0,00 108,63 5 061,31 zł
Kwiecień 4 260,00 415,78 276,90 0,00 108,63 5 061,31 zł
Maj 4 260,00 415,78 276,90 0,00 108,63 5 061,31 zł
Czerwiec 4 260,00 415,78 276,90 0,00 108,63 5 061,31 zł
Lipiec 4 260,00 415,78 276,90 0,00 108,63 5 061,31 zł
Sierpień 4 260,00 415,78 276,90 0,00 108,63 5 061,31 zł
Wrzesień 4 260,00 415,78 276,90 0,00 108,63 5 061,31 zł
Październik 4 260,00 415,78 276,90 0,00 108,63 5 061,31 zł
Listopad 4 260,00 415,78 276,90 0,00 108,63 5 061,31 zł
Grudzień 4 260,00 415,78 276,90 0,00 108,63 5 061,31 zł
Rocznie 51 120,00 4 989,36 3 322,80 0,00 1 303,56 60 735,72 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 260 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 219 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 260 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 061 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4260 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 260 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 681 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 579 zł
Całość - kwota brutto 4 260 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 408,00 579,00 3 681,00
Luty 4 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 408,00 579,00 3 681,00
Marzec 4 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 408,00 579,00 3 681,00
Kwiecień 4 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 408,00 579,00 3 681,00
Maj 4 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 408,00 579,00 3 681,00
Czerwiec 4 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 408,00 579,00 3 681,00
Lipiec 4 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 408,00 579,00 3 681,00
Sierpień 4 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 408,00 579,00 3 681,00
Wrzesień 4 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 408,00 579,00 3 681,00
Październik 4 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 408,00 579,00 3 681,00
Listopad 4 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 408,00 579,00 3 681,00
Grudzień 4 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 408,00 579,00 3 681,00
Rocznie 51 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 896,00 6 948,00 44 172,00
Wynagrodzenie pracownika 4 260 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 260 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 260,00 zł
Luty 4 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 260,00 zł
Marzec 4 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 260,00 zł
Kwiecień 4 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 260,00 zł
Maj 4 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 260,00 zł
Czerwiec 4 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 260,00 zł
Lipiec 4 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 260,00 zł
Sierpień 4 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 260,00 zł
Wrzesień 4 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 260,00 zł
Październik 4 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 260,00 zł
Listopad 4 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 260,00 zł
Grudzień 4 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 260,00 zł
Rocznie 51 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 120,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 260 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 681 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 260 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 260 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4260 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 260 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 526 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 352 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 260 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 260,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 352,00 0,00 3 526,19
Luty 4 260,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 352,00 0,00 3 526,19
Marzec 4 260,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 352,00 0,00 3 526,19
Kwiecień 4 260,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 352,00 0,00 3 526,19
Maj 4 260,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 352,00 0,00 3 526,19
Czerwiec 4 260,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 352,00 0,00 3 526,19
Lipiec 4 260,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 310,00 0,00 3 322,99
Sierpień 4 260,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 310,00 0,00 3 322,99
Wrzesień 4 260,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 310,00 0,00 3 322,99
Październik 4 260,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 310,00 0,00 3 322,99
Listopad 4 260,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 310,00 0,00 3 322,99
Grudzień 4 260,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 310,00 0,00 3 322,99
Rocznie 51 120,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 3 972,00 0,00 41 095,08

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 4 260 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 526 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ