Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4250 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 250 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 084 zł
Ubezpieczenie emerytalne 415 zł
Ubezpieczenie rentowe 64 zł
Ubezpieczenie chorobowe 104 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 330 zł
Zaliczka na podatek 253 zł
Całość - kwota brutto 4 250 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 250,00 414,80 63,75 104,13 330,06 3 417,00 253,00 3 084,26
Luty 4 250,00 414,80 63,75 104,13 330,06 3 417,00 253,00 3 084,26
Marzec 4 250,00 414,80 63,75 104,13 330,06 3 417,00 253,00 3 084,26
Kwiecień 4 250,00 414,80 63,75 104,13 330,06 3 417,00 253,00 3 084,26
Maj 4 250,00 414,80 63,75 104,13 330,06 3 417,00 253,00 3 084,26
Czerwiec 4 250,00 414,80 63,75 104,13 330,06 3 417,00 253,00 3 084,26
Lipiec 4 250,00 414,80 63,75 104,13 330,06 3 417,00 253,00 3 084,26
Sierpień 4 250,00 414,80 63,75 104,13 330,06 3 417,00 253,00 3 084,26
Wrzesień 4 250,00 414,80 63,75 104,13 330,06 3 417,00 253,00 3 084,26
Październik 4 250,00 414,80 63,75 104,13 330,06 3 417,00 253,00 3 084,26
Listopad 4 250,00 414,80 63,75 104,13 330,06 3 417,00 253,00 3 084,26
Grudzień 4 250,00 414,80 63,75 104,13 330,06 3 417,00 253,00 3 084,26
Rocznie 51 000,00 4 977,60 765,00 1 249,56 3 960,72 41 004,00 3 036,00 37 011,12
Wynagrodzenie pracownika 4 250 zł
Ubezpieczenie emerytalne 415 zł
Ubezpieczenie rentowe 276 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 71 zł
Fundusz Pracy (FP) 104 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 5 120 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 250,00 414,80 276,25 70,98 108,38 5 120,41 zł
Luty 4 250,00 414,80 276,25 70,98 108,38 5 120,41 zł
Marzec 4 250,00 414,80 276,25 70,98 108,38 5 120,41 zł
Kwiecień 4 250,00 414,80 276,25 70,98 108,38 5 120,41 zł
Maj 4 250,00 414,80 276,25 70,98 108,38 5 120,41 zł
Czerwiec 4 250,00 414,80 276,25 70,98 108,38 5 120,41 zł
Lipiec 4 250,00 414,80 276,25 70,98 108,38 5 120,41 zł
Sierpień 4 250,00 414,80 276,25 70,98 108,38 5 120,41 zł
Wrzesień 4 250,00 414,80 276,25 70,98 108,38 5 120,41 zł
Październik 4 250,00 414,80 276,25 70,98 108,38 5 120,41 zł
Listopad 4 250,00 414,80 276,25 70,98 108,38 5 120,41 zł
Grudzień 4 250,00 414,80 276,25 70,98 108,38 5 120,41 zł
Rocznie 51 000,00 4 977,60 3 315,00 851,76 1 300,56 61 444,92 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 250 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 084 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 250 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 120 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4250 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 250 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 211 zł
Ubezpieczenie emerytalne 415 zł
Ubezpieczenie rentowe 64 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 339 zł
Zaliczka na podatek 221 zł
Całość - kwota brutto 4 250 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 250,00 414,80 63,75 0,00 339,43 3 017,00 221,00 3 211,02
Luty 4 250,00 414,80 63,75 0,00 339,43 3 017,00 221,00 3 211,02
Marzec 4 250,00 414,80 63,75 0,00 339,43 3 017,00 221,00 3 211,02
Kwiecień 4 250,00 414,80 63,75 0,00 339,43 3 017,00 221,00 3 211,02
Maj 4 250,00 414,80 63,75 0,00 339,43 3 017,00 221,00 3 211,02
Czerwiec 4 250,00 414,80 63,75 0,00 339,43 3 017,00 221,00 3 211,02
Lipiec 4 250,00 414,80 63,75 0,00 339,43 3 017,00 221,00 3 211,02
Sierpień 4 250,00 414,80 63,75 0,00 339,43 3 017,00 221,00 3 211,02
Wrzesień 4 250,00 414,80 63,75 0,00 339,43 3 017,00 221,00 3 211,02
Październik 4 250,00 414,80 63,75 0,00 339,43 3 017,00 221,00 3 211,02
Listopad 4 250,00 414,80 63,75 0,00 339,43 3 017,00 221,00 3 211,02
Grudzień 4 250,00 414,80 63,75 0,00 339,43 3 017,00 221,00 3 211,02
Rocznie 51 000,00 4 977,60 765,00 0,00 4 073,16 36 204,00 2 652,00 38 532,24
Wynagrodzenie pracownika 4 250 zł
Ubezpieczenie emerytalne 415 zł
Ubezpieczenie rentowe 276 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 104 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 5 049 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 250,00 414,80 276,25 0,00 108,38 5 049,43 zł
Luty 4 250,00 414,80 276,25 0,00 108,38 5 049,43 zł
Marzec 4 250,00 414,80 276,25 0,00 108,38 5 049,43 zł
Kwiecień 4 250,00 414,80 276,25 0,00 108,38 5 049,43 zł
Maj 4 250,00 414,80 276,25 0,00 108,38 5 049,43 zł
Czerwiec 4 250,00 414,80 276,25 0,00 108,38 5 049,43 zł
Lipiec 4 250,00 414,80 276,25 0,00 108,38 5 049,43 zł
Sierpień 4 250,00 414,80 276,25 0,00 108,38 5 049,43 zł
Wrzesień 4 250,00 414,80 276,25 0,00 108,38 5 049,43 zł
Październik 4 250,00 414,80 276,25 0,00 108,38 5 049,43 zł
Listopad 4 250,00 414,80 276,25 0,00 108,38 5 049,43 zł
Grudzień 4 250,00 414,80 276,25 0,00 108,38 5 049,43 zł
Rocznie 51 000,00 4 977,60 3 315,00 0,00 1 300,56 60 593,16 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 250 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 211 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 250 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 049 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4250 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 250 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 672 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 578 zł
Całość - kwota brutto 4 250 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 400,00 578,00 3 672,00
Luty 4 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 400,00 578,00 3 672,00
Marzec 4 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 400,00 578,00 3 672,00
Kwiecień 4 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 400,00 578,00 3 672,00
Maj 4 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 400,00 578,00 3 672,00
Czerwiec 4 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 400,00 578,00 3 672,00
Lipiec 4 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 400,00 578,00 3 672,00
Sierpień 4 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 400,00 578,00 3 672,00
Wrzesień 4 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 400,00 578,00 3 672,00
Październik 4 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 400,00 578,00 3 672,00
Listopad 4 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 400,00 578,00 3 672,00
Grudzień 4 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 400,00 578,00 3 672,00
Rocznie 51 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 800,00 6 936,00 44 064,00
Wynagrodzenie pracownika 4 250 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 250 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 250,00 zł
Luty 4 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 250,00 zł
Marzec 4 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 250,00 zł
Kwiecień 4 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 250,00 zł
Maj 4 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 250,00 zł
Czerwiec 4 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 250,00 zł
Lipiec 4 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 250,00 zł
Sierpień 4 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 250,00 zł
Wrzesień 4 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 250,00 zł
Październik 4 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 250,00 zł
Listopad 4 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 250,00 zł
Grudzień 4 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 250,00 zł
Rocznie 51 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 000,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 250 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 672 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 250 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 250 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4250 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 250 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 518 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 350 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 250 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 250,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 350,00 0,00 3 518,19
Luty 4 250,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 350,00 0,00 3 518,19
Marzec 4 250,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 350,00 0,00 3 518,19
Kwiecień 4 250,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 350,00 0,00 3 518,19
Maj 4 250,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 350,00 0,00 3 518,19
Czerwiec 4 250,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 350,00 0,00 3 518,19
Lipiec 4 250,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 308,00 0,00 3 314,99
Sierpień 4 250,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 308,00 0,00 3 314,99
Wrzesień 4 250,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 308,00 0,00 3 314,99
Październik 4 250,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 308,00 0,00 3 314,99
Listopad 4 250,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 308,00 0,00 3 314,99
Grudzień 4 250,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 308,00 0,00 3 314,99
Rocznie 51 000,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 3 948,00 0,00 40 999,08

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 4 250 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 518 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ