Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4230 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 230 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 3 214 zł
Ubezpieczenie emerytalne 413 zł
Ubezpieczenie rentowe 63 zł
Ubezpieczenie chorobowe 104 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 329 zł
Zaliczka na podatek 108 zł
Całość - kwota brutto 4 230 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 230,00 412,85 63,45 103,64 328,51 3 400,00 108,00 3 213,55
Luty 4 230,00 412,85 63,45 103,64 328,51 3 400,00 108,00 3 213,55
Marzec 4 230,00 412,85 63,45 103,64 328,51 3 400,00 108,00 3 213,55
Kwiecień 4 230,00 412,85 63,45 103,64 328,51 3 400,00 108,00 3 213,55
Maj 4 230,00 412,85 63,45 103,64 328,51 3 400,00 108,00 3 213,55
Czerwiec 4 230,00 412,85 63,45 103,64 328,51 3 400,00 108,00 3 213,55
Lipiec 4 230,00 412,85 63,45 103,64 328,51 3 400,00 108,00 3 213,55
Sierpień 4 230,00 412,85 63,45 103,64 328,51 3 400,00 108,00 3 213,55
Wrzesień 4 230,00 412,85 63,45 103,64 328,51 3 400,00 108,00 3 213,55
Październik 4 230,00 412,85 63,45 103,64 328,51 3 400,00 108,00 3 213,55
Listopad 4 230,00 412,85 63,45 103,64 328,51 3 400,00 108,00 3 213,55
Grudzień 4 230,00 412,85 63,45 103,64 328,51 3 400,00 108,00 3 213,55
Rocznie 50 760,00 4 954,20 761,40 1 243,68 1 296,00 40 800,00 0,00 38 562,60
Wynagrodzenie pracownika 4 230 zł
Ubezpieczenie emerytalne 413 zł
Ubezpieczenie rentowe 275 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 71 zł
Fundusz Pracy (FP) 104 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 5 096 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 230,00 412,85 274,95 70,64 107,87 5 096,31 zł
Luty 4 230,00 412,85 274,95 70,64 107,87 5 096,31 zł
Marzec 4 230,00 412,85 274,95 70,64 107,87 5 096,31 zł
Kwiecień 4 230,00 412,85 274,95 70,64 107,87 5 096,31 zł
Maj 4 230,00 412,85 274,95 70,64 107,87 5 096,31 zł
Czerwiec 4 230,00 412,85 274,95 70,64 107,87 5 096,31 zł
Lipiec 4 230,00 412,85 274,95 70,64 107,87 5 096,31 zł
Sierpień 4 230,00 412,85 274,95 70,64 107,87 5 096,31 zł
Wrzesień 4 230,00 412,85 274,95 70,64 107,87 5 096,31 zł
Październik 4 230,00 412,85 274,95 70,64 107,87 5 096,31 zł
Listopad 4 230,00 412,85 274,95 70,64 107,87 5 096,31 zł
Grudzień 4 230,00 412,85 274,95 70,64 107,87 5 096,31 zł
Rocznie 50 760,00 4 954,20 3 299,40 847,68 1 294,44 61 155,72 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 230 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 214 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 230 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 096 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4230 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 230 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 056 zł
Ubezpieczenie emerytalne 413 zł
Ubezpieczenie rentowe 63 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 338 zł
Zaliczka na podatek 360 zł
Całość - kwota brutto 4 230 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 230,00 412,85 63,45 0,00 337,83 3 003,00 360,00 3 055,51
Luty 4 230,00 412,85 63,45 0,00 337,83 3 003,00 360,00 3 055,51
Marzec 4 230,00 412,85 63,45 0,00 337,83 3 003,00 360,00 3 055,51
Kwiecień 4 230,00 412,85 63,45 0,00 337,83 3 003,00 360,00 3 055,51
Maj 4 230,00 412,85 63,45 0,00 337,83 3 003,00 360,00 3 055,51
Czerwiec 4 230,00 412,85 63,45 0,00 337,83 3 003,00 360,00 3 055,51
Lipiec 4 230,00 412,85 63,45 0,00 337,83 3 003,00 360,00 3 055,51
Sierpień 4 230,00 412,85 63,45 0,00 337,83 3 003,00 360,00 3 055,51
Wrzesień 4 230,00 412,85 63,45 0,00 337,83 3 003,00 360,00 3 055,51
Październik 4 230,00 412,85 63,45 0,00 337,83 3 003,00 360,00 3 055,51
Listopad 4 230,00 412,85 63,45 0,00 337,83 3 003,00 360,00 3 055,51
Grudzień 4 230,00 412,85 63,45 0,00 337,83 3 003,00 360,00 3 055,51
Rocznie 50 760,00 4 954,20 761,40 0,00 4 053,96 36 036,00 276,00 36 666,12
Wynagrodzenie pracownika 4 230 zł
Ubezpieczenie emerytalne 413 zł
Ubezpieczenie rentowe 275 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 104 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 5 026 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 230,00 412,85 274,95 0,00 107,87 5 025,67 zł
Luty 4 230,00 412,85 274,95 0,00 107,87 5 025,67 zł
Marzec 4 230,00 412,85 274,95 0,00 107,87 5 025,67 zł
Kwiecień 4 230,00 412,85 274,95 0,00 107,87 5 025,67 zł
Maj 4 230,00 412,85 274,95 0,00 107,87 5 025,67 zł
Czerwiec 4 230,00 412,85 274,95 0,00 107,87 5 025,67 zł
Lipiec 4 230,00 412,85 274,95 0,00 107,87 5 025,67 zł
Sierpień 4 230,00 412,85 274,95 0,00 107,87 5 025,67 zł
Wrzesień 4 230,00 412,85 274,95 0,00 107,87 5 025,67 zł
Październik 4 230,00 412,85 274,95 0,00 107,87 5 025,67 zł
Listopad 4 230,00 412,85 274,95 0,00 107,87 5 025,67 zł
Grudzień 4 230,00 412,85 274,95 0,00 107,87 5 025,67 zł
Rocznie 50 760,00 4 954,20 3 299,40 0,00 1 294,44 60 308,04 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 230 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 056 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 230 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 026 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4230 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 230 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 655 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 575 zł
Całość - kwota brutto 4 230 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 384,00 575,00 3 655,00
Luty 4 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 384,00 575,00 3 655,00
Marzec 4 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 384,00 575,00 3 655,00
Kwiecień 4 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 384,00 575,00 3 655,00
Maj 4 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 384,00 575,00 3 655,00
Czerwiec 4 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 384,00 575,00 3 655,00
Lipiec 4 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 384,00 575,00 3 655,00
Sierpień 4 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 384,00 575,00 3 655,00
Wrzesień 4 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 384,00 575,00 3 655,00
Październik 4 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 384,00 575,00 3 655,00
Listopad 4 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 384,00 575,00 3 655,00
Grudzień 4 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 384,00 575,00 3 655,00
Rocznie 50 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 608,00 6 900,00 43 860,00
Wynagrodzenie pracownika 4 230 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 230 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 230,00 zł
Luty 4 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 230,00 zł
Marzec 4 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 230,00 zł
Kwiecień 4 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 230,00 zł
Maj 4 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 230,00 zł
Czerwiec 4 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 230,00 zł
Lipiec 4 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 230,00 zł
Sierpień 4 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 230,00 zł
Wrzesień 4 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 230,00 zł
Październik 4 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 230,00 zł
Listopad 4 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 230,00 zł
Grudzień 4 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 230,00 zł
Rocznie 50 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 760,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 230 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 655 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 230 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 230 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4230 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 230 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 555 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 381 zł
Zaliczka na podatek 294 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 230 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 230,00 0,00 0,00 0,00 380,70 0,00 294,00 0,00 3 555,30
Luty 4 230,00 0,00 0,00 0,00 380,70 0,00 294,00 0,00 3 555,30
Marzec 4 230,00 0,00 0,00 0,00 380,70 0,00 398,00 0,00 3 451,30
Kwiecień 4 230,00 0,00 0,00 0,00 380,70 0,00 929,00 0,00 2 920,30
Maj 4 230,00 0,00 0,00 0,00 380,70 0,00 929,00 0,00 2 920,30
Czerwiec 4 230,00 0,00 0,00 0,00 380,70 0,00 929,00 0,00 2 920,30
Lipiec 4 230,00 176,27 72,24 0,00 380,70 15,08 844,00 0,00 2 741,71
Sierpień 4 230,00 176,27 72,24 0,00 380,70 15,08 844,00 0,00 2 741,71
Wrzesień 4 230,00 176,27 72,24 0,00 380,70 15,08 844,00 0,00 2 741,71
Październik 4 230,00 176,27 72,24 0,00 380,70 15,08 844,00 0,00 2 741,71
Listopad 4 230,00 176,27 72,24 0,00 380,70 15,08 844,00 0,00 2 741,71
Grudzień 4 230,00 176,27 72,24 0,00 380,70 15,08 844,00 0,00 2 741,71
Rocznie 50 760,00 1 057,62 433,44 0,00 4 568,40 0,00 8 837,00 0,00 35 773,06

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 4 230 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 555 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.