Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4210 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 210 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 3 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 411 zł
Ubezpieczenie rentowe 63 zł
Ubezpieczenie chorobowe 103 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 327 zł
Zaliczka na podatek 106 zł
Całość - kwota brutto 4 210 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 210,00 410,90 63,15 103,15 326,95 3 383,00 106,00 3 199,85
Luty 4 210,00 410,90 63,15 103,15 326,95 3 383,00 106,00 3 199,85
Marzec 4 210,00 410,90 63,15 103,15 326,95 3 383,00 106,00 3 199,85
Kwiecień 4 210,00 410,90 63,15 103,15 326,95 3 383,00 106,00 3 199,85
Maj 4 210,00 410,90 63,15 103,15 326,95 3 383,00 106,00 3 199,85
Czerwiec 4 210,00 410,90 63,15 103,15 326,95 3 383,00 106,00 3 199,85
Lipiec 4 210,00 410,90 63,15 103,15 326,95 3 383,00 106,00 3 199,85
Sierpień 4 210,00 410,90 63,15 103,15 326,95 3 383,00 106,00 3 199,85
Wrzesień 4 210,00 410,90 63,15 103,15 326,95 3 383,00 106,00 3 199,85
Październik 4 210,00 410,90 63,15 103,15 326,95 3 383,00 106,00 3 199,85
Listopad 4 210,00 410,90 63,15 103,15 326,95 3 383,00 106,00 3 199,85
Grudzień 4 210,00 410,90 63,15 103,15 326,95 3 383,00 106,00 3 199,85
Rocznie 50 520,00 4 930,80 757,80 1 237,80 1 271,52 40 596,00 0,00 38 398,20
Wynagrodzenie pracownika 4 210 zł
Ubezpieczenie emerytalne 411 zł
Ubezpieczenie rentowe 274 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 70 zł
Fundusz Pracy (FP) 103 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 5 072 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 210,00 410,90 273,65 70,31 107,36 5 072,22 zł
Luty 4 210,00 410,90 273,65 70,31 107,36 5 072,22 zł
Marzec 4 210,00 410,90 273,65 70,31 107,36 5 072,22 zł
Kwiecień 4 210,00 410,90 273,65 70,31 107,36 5 072,22 zł
Maj 4 210,00 410,90 273,65 70,31 107,36 5 072,22 zł
Czerwiec 4 210,00 410,90 273,65 70,31 107,36 5 072,22 zł
Lipiec 4 210,00 410,90 273,65 70,31 107,36 5 072,22 zł
Sierpień 4 210,00 410,90 273,65 70,31 107,36 5 072,22 zł
Wrzesień 4 210,00 410,90 273,65 70,31 107,36 5 072,22 zł
Październik 4 210,00 410,90 273,65 70,31 107,36 5 072,22 zł
Listopad 4 210,00 410,90 273,65 70,31 107,36 5 072,22 zł
Grudzień 4 210,00 410,90 273,65 70,31 107,36 5 072,22 zł
Rocznie 50 520,00 4 930,80 3 283,80 843,72 1 288,32 60 866,64 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 210 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 200 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 210 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 072 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4210 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 210 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 041 zł
Ubezpieczenie emerytalne 411 zł
Ubezpieczenie rentowe 63 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 336 zł
Zaliczka na podatek 359 zł
Całość - kwota brutto 4 210 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 210,00 410,90 63,15 0,00 336,24 2 989,00 359,00 3 041,03
Luty 4 210,00 410,90 63,15 0,00 336,24 2 989,00 359,00 3 041,03
Marzec 4 210,00 410,90 63,15 0,00 336,24 2 989,00 359,00 3 041,03
Kwiecień 4 210,00 410,90 63,15 0,00 336,24 2 989,00 359,00 3 041,03
Maj 4 210,00 410,90 63,15 0,00 336,24 2 989,00 359,00 3 041,03
Czerwiec 4 210,00 410,90 63,15 0,00 336,24 2 989,00 359,00 3 041,03
Lipiec 4 210,00 410,90 63,15 0,00 336,24 2 989,00 359,00 3 041,03
Sierpień 4 210,00 410,90 63,15 0,00 336,24 2 989,00 359,00 3 041,03
Wrzesień 4 210,00 410,90 63,15 0,00 336,24 2 989,00 359,00 3 041,03
Październik 4 210,00 410,90 63,15 0,00 336,24 2 989,00 359,00 3 041,03
Listopad 4 210,00 410,90 63,15 0,00 336,24 2 989,00 359,00 3 041,03
Grudzień 4 210,00 410,90 63,15 0,00 336,24 2 989,00 359,00 3 041,03
Rocznie 50 520,00 4 930,80 757,80 0,00 4 034,88 35 868,00 264,00 36 492,36
Wynagrodzenie pracownika 4 210 zł
Ubezpieczenie emerytalne 411 zł
Ubezpieczenie rentowe 274 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 103 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 5 002 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 210,00 410,90 273,65 0,00 107,36 5 001,91 zł
Luty 4 210,00 410,90 273,65 0,00 107,36 5 001,91 zł
Marzec 4 210,00 410,90 273,65 0,00 107,36 5 001,91 zł
Kwiecień 4 210,00 410,90 273,65 0,00 107,36 5 001,91 zł
Maj 4 210,00 410,90 273,65 0,00 107,36 5 001,91 zł
Czerwiec 4 210,00 410,90 273,65 0,00 107,36 5 001,91 zł
Lipiec 4 210,00 410,90 273,65 0,00 107,36 5 001,91 zł
Sierpień 4 210,00 410,90 273,65 0,00 107,36 5 001,91 zł
Wrzesień 4 210,00 410,90 273,65 0,00 107,36 5 001,91 zł
Październik 4 210,00 410,90 273,65 0,00 107,36 5 001,91 zł
Listopad 4 210,00 410,90 273,65 0,00 107,36 5 001,91 zł
Grudzień 4 210,00 410,90 273,65 0,00 107,36 5 001,91 zł
Rocznie 50 520,00 4 930,80 3 283,80 0,00 1 288,32 60 022,92 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 210 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 041 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 210 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 002 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4210 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 210 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 637 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 573 zł
Całość - kwota brutto 4 210 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 368,00 573,00 3 637,00
Luty 4 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 368,00 573,00 3 637,00
Marzec 4 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 368,00 573,00 3 637,00
Kwiecień 4 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 368,00 573,00 3 637,00
Maj 4 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 368,00 573,00 3 637,00
Czerwiec 4 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 368,00 573,00 3 637,00
Lipiec 4 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 368,00 573,00 3 637,00
Sierpień 4 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 368,00 573,00 3 637,00
Wrzesień 4 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 368,00 573,00 3 637,00
Październik 4 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 368,00 573,00 3 637,00
Listopad 4 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 368,00 573,00 3 637,00
Grudzień 4 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 368,00 573,00 3 637,00
Rocznie 50 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 416,00 6 876,00 43 644,00
Wynagrodzenie pracownika 4 210 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 210 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 210,00 zł
Luty 4 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 210,00 zł
Marzec 4 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 210,00 zł
Kwiecień 4 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 210,00 zł
Maj 4 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 210,00 zł
Czerwiec 4 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 210,00 zł
Lipiec 4 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 210,00 zł
Sierpień 4 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 210,00 zł
Wrzesień 4 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 210,00 zł
Październik 4 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 210,00 zł
Listopad 4 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 210,00 zł
Grudzień 4 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 210,00 zł
Rocznie 50 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 520,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 210 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 637 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 210 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 210 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4210 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 210 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 540 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 379 zł
Zaliczka na podatek 291 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 210 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 210,00 0,00 0,00 0,00 378,90 0,00 291,00 0,00 3 540,10
Luty 4 210,00 0,00 0,00 0,00 378,90 0,00 291,00 0,00 3 540,10
Marzec 4 210,00 0,00 0,00 0,00 378,90 0,00 385,00 0,00 3 446,10
Kwiecień 4 210,00 0,00 0,00 0,00 378,90 0,00 922,00 0,00 2 909,10
Maj 4 210,00 0,00 0,00 0,00 378,90 0,00 922,00 0,00 2 909,10
Czerwiec 4 210,00 0,00 0,00 0,00 378,90 0,00 922,00 0,00 2 909,10
Lipiec 4 210,00 176,27 72,24 0,00 378,90 15,08 838,00 0,00 2 729,51
Sierpień 4 210,00 176,27 72,24 0,00 378,90 15,08 838,00 0,00 2 729,51
Wrzesień 4 210,00 176,27 72,24 0,00 378,90 15,08 838,00 0,00 2 729,51
Październik 4 210,00 176,27 72,24 0,00 378,90 15,08 838,00 0,00 2 729,51
Listopad 4 210,00 176,27 72,24 0,00 378,90 15,08 838,00 0,00 2 729,51
Grudzień 4 210,00 176,27 72,24 0,00 378,90 15,08 838,00 0,00 2 729,51
Rocznie 50 520,00 1 057,62 433,44 0,00 4 546,80 0,00 8 761,00 0,00 35 630,66

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 4 210 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 540 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.