Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4240 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 240 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 077 zł
Ubezpieczenie emerytalne 414 zł
Ubezpieczenie rentowe 64 zł
Ubezpieczenie chorobowe 104 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 329 zł
Zaliczka na podatek 252 zł
Całość - kwota brutto 4 240 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 240,00 413,82 63,60 103,88 329,28 3 409,00 252,00 3 077,42
Luty 4 240,00 413,82 63,60 103,88 329,28 3 409,00 252,00 3 077,42
Marzec 4 240,00 413,82 63,60 103,88 329,28 3 409,00 252,00 3 077,42
Kwiecień 4 240,00 413,82 63,60 103,88 329,28 3 409,00 252,00 3 077,42
Maj 4 240,00 413,82 63,60 103,88 329,28 3 409,00 252,00 3 077,42
Czerwiec 4 240,00 413,82 63,60 103,88 329,28 3 409,00 252,00 3 077,42
Lipiec 4 240,00 413,82 63,60 103,88 329,28 3 409,00 252,00 3 077,42
Sierpień 4 240,00 413,82 63,60 103,88 329,28 3 409,00 252,00 3 077,42
Wrzesień 4 240,00 413,82 63,60 103,88 329,28 3 409,00 252,00 3 077,42
Październik 4 240,00 413,82 63,60 103,88 329,28 3 409,00 252,00 3 077,42
Listopad 4 240,00 413,82 63,60 103,88 329,28 3 409,00 252,00 3 077,42
Grudzień 4 240,00 413,82 63,60 103,88 329,28 3 409,00 252,00 3 077,42
Rocznie 50 880,00 4 965,84 763,20 1 246,56 3 951,36 40 908,00 3 024,00 36 929,04
Wynagrodzenie pracownika 4 240 zł
Ubezpieczenie emerytalne 414 zł
Ubezpieczenie rentowe 276 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 71 zł
Fundusz Pracy (FP) 104 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 5 108 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 240,00 413,82 275,60 70,81 108,12 5 108,35 zł
Luty 4 240,00 413,82 275,60 70,81 108,12 5 108,35 zł
Marzec 4 240,00 413,82 275,60 70,81 108,12 5 108,35 zł
Kwiecień 4 240,00 413,82 275,60 70,81 108,12 5 108,35 zł
Maj 4 240,00 413,82 275,60 70,81 108,12 5 108,35 zł
Czerwiec 4 240,00 413,82 275,60 70,81 108,12 5 108,35 zł
Lipiec 4 240,00 413,82 275,60 70,81 108,12 5 108,35 zł
Sierpień 4 240,00 413,82 275,60 70,81 108,12 5 108,35 zł
Wrzesień 4 240,00 413,82 275,60 70,81 108,12 5 108,35 zł
Październik 4 240,00 413,82 275,60 70,81 108,12 5 108,35 zł
Listopad 4 240,00 413,82 275,60 70,81 108,12 5 108,35 zł
Grudzień 4 240,00 413,82 275,60 70,81 108,12 5 108,35 zł
Rocznie 50 880,00 4 965,84 3 307,20 849,72 1 297,44 61 300,20 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 240 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 077 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 240 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 108 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4240 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 240 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 204 zł
Ubezpieczenie emerytalne 414 zł
Ubezpieczenie rentowe 64 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 339 zł
Zaliczka na podatek 220 zł
Całość - kwota brutto 4 240 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 240,00 413,82 63,60 0,00 338,63 3 010,00 220,00 3 203,95
Luty 4 240,00 413,82 63,60 0,00 338,63 3 010,00 220,00 3 203,95
Marzec 4 240,00 413,82 63,60 0,00 338,63 3 010,00 220,00 3 203,95
Kwiecień 4 240,00 413,82 63,60 0,00 338,63 3 010,00 220,00 3 203,95
Maj 4 240,00 413,82 63,60 0,00 338,63 3 010,00 220,00 3 203,95
Czerwiec 4 240,00 413,82 63,60 0,00 338,63 3 010,00 220,00 3 203,95
Lipiec 4 240,00 413,82 63,60 0,00 338,63 3 010,00 220,00 3 203,95
Sierpień 4 240,00 413,82 63,60 0,00 338,63 3 010,00 220,00 3 203,95
Wrzesień 4 240,00 413,82 63,60 0,00 338,63 3 010,00 220,00 3 203,95
Październik 4 240,00 413,82 63,60 0,00 338,63 3 010,00 220,00 3 203,95
Listopad 4 240,00 413,82 63,60 0,00 338,63 3 010,00 220,00 3 203,95
Grudzień 4 240,00 413,82 63,60 0,00 338,63 3 010,00 220,00 3 203,95
Rocznie 50 880,00 4 965,84 763,20 0,00 4 063,56 36 120,00 2 640,00 38 447,40
Wynagrodzenie pracownika 4 240 zł
Ubezpieczenie emerytalne 414 zł
Ubezpieczenie rentowe 276 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 104 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 5 038 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 240,00 413,82 275,60 0,00 108,12 5 037,54 zł
Luty 4 240,00 413,82 275,60 0,00 108,12 5 037,54 zł
Marzec 4 240,00 413,82 275,60 0,00 108,12 5 037,54 zł
Kwiecień 4 240,00 413,82 275,60 0,00 108,12 5 037,54 zł
Maj 4 240,00 413,82 275,60 0,00 108,12 5 037,54 zł
Czerwiec 4 240,00 413,82 275,60 0,00 108,12 5 037,54 zł
Lipiec 4 240,00 413,82 275,60 0,00 108,12 5 037,54 zł
Sierpień 4 240,00 413,82 275,60 0,00 108,12 5 037,54 zł
Wrzesień 4 240,00 413,82 275,60 0,00 108,12 5 037,54 zł
Październik 4 240,00 413,82 275,60 0,00 108,12 5 037,54 zł
Listopad 4 240,00 413,82 275,60 0,00 108,12 5 037,54 zł
Grudzień 4 240,00 413,82 275,60 0,00 108,12 5 037,54 zł
Rocznie 50 880,00 4 965,84 3 307,20 0,00 1 297,44 60 450,48 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 240 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 204 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 240 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 038 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4240 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 240 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 663 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 577 zł
Całość - kwota brutto 4 240 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 392,00 577,00 3 663,00
Luty 4 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 392,00 577,00 3 663,00
Marzec 4 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 392,00 577,00 3 663,00
Kwiecień 4 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 392,00 577,00 3 663,00
Maj 4 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 392,00 577,00 3 663,00
Czerwiec 4 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 392,00 577,00 3 663,00
Lipiec 4 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 392,00 577,00 3 663,00
Sierpień 4 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 392,00 577,00 3 663,00
Wrzesień 4 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 392,00 577,00 3 663,00
Październik 4 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 392,00 577,00 3 663,00
Listopad 4 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 392,00 577,00 3 663,00
Grudzień 4 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 392,00 577,00 3 663,00
Rocznie 50 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 704,00 6 924,00 43 956,00
Wynagrodzenie pracownika 4 240 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 240 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 240,00 zł
Luty 4 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 240,00 zł
Marzec 4 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 240,00 zł
Kwiecień 4 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 240,00 zł
Maj 4 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 240,00 zł
Czerwiec 4 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 240,00 zł
Lipiec 4 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 240,00 zł
Sierpień 4 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 240,00 zł
Wrzesień 4 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 240,00 zł
Październik 4 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 240,00 zł
Listopad 4 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 240,00 zł
Grudzień 4 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 240,00 zł
Rocznie 50 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 880,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 240 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 663 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 240 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 240 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4240 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 240 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 510 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 348 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 240 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 240,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 348,00 0,00 3 510,19
Luty 4 240,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 348,00 0,00 3 510,19
Marzec 4 240,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 348,00 0,00 3 510,19
Kwiecień 4 240,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 348,00 0,00 3 510,19
Maj 4 240,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 348,00 0,00 3 510,19
Czerwiec 4 240,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 348,00 0,00 3 510,19
Lipiec 4 240,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 307,00 0,00 3 305,99
Sierpień 4 240,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 307,00 0,00 3 305,99
Wrzesień 4 240,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 307,00 0,00 3 305,99
Październik 4 240,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 307,00 0,00 3 305,99
Listopad 4 240,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 307,00 0,00 3 305,99
Grudzień 4 240,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 307,00 0,00 3 305,99
Rocznie 50 880,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 3 930,00 0,00 40 897,08

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 4 240 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 510 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ