Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4180 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 180 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 136 zł
Ubezpieczenie emerytalne 408 zł
Ubezpieczenie rentowe 63 zł
Ubezpieczenie chorobowe 102 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 325 zł
Zaliczka na podatek 146 zł
Całość - kwota brutto 4 180 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 180,00 407,97 62,70 102,41 324,62 3 357,00 146,00 3 136,30
Luty 4 180,00 407,97 62,70 102,41 324,62 3 357,00 146,00 3 136,30
Marzec 4 180,00 407,97 62,70 102,41 324,62 3 357,00 146,00 3 136,30
Kwiecień 4 180,00 407,97 62,70 102,41 324,62 3 357,00 146,00 3 136,30
Maj 4 180,00 407,97 62,70 102,41 324,62 3 357,00 146,00 3 136,30
Czerwiec 4 180,00 407,97 62,70 102,41 324,62 3 357,00 146,00 3 136,30
Lipiec 4 180,00 407,97 62,70 102,41 324,62 3 357,00 146,00 3 136,30
Sierpień 4 180,00 407,97 62,70 102,41 324,62 3 357,00 146,00 3 136,30
Wrzesień 4 180,00 407,97 62,70 102,41 324,62 3 357,00 146,00 3 136,30
Październik 4 180,00 407,97 62,70 102,41 324,62 3 357,00 146,00 3 136,30
Listopad 4 180,00 407,97 62,70 102,41 324,62 3 357,00 146,00 3 136,30
Grudzień 4 180,00 407,97 62,70 102,41 324,62 3 357,00 146,00 3 136,30
Rocznie 50 160,00 4 895,64 752,40 1 228,92 1 748,28 40 284,00 0,00 37 635,60
Wynagrodzenie pracownika 4 180 zł
Ubezpieczenie emerytalne 408 zł
Ubezpieczenie rentowe 272 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 70 zł
Fundusz Pracy (FP) 102 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 5 036 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 180,00 407,97 271,70 69,81 106,59 5 036,07 zł
Luty 4 180,00 407,97 271,70 69,81 106,59 5 036,07 zł
Marzec 4 180,00 407,97 271,70 69,81 106,59 5 036,07 zł
Kwiecień 4 180,00 407,97 271,70 69,81 106,59 5 036,07 zł
Maj 4 180,00 407,97 271,70 69,81 106,59 5 036,07 zł
Czerwiec 4 180,00 407,97 271,70 69,81 106,59 5 036,07 zł
Lipiec 4 180,00 407,97 271,70 69,81 106,59 5 036,07 zł
Sierpień 4 180,00 407,97 271,70 69,81 106,59 5 036,07 zł
Wrzesień 4 180,00 407,97 271,70 69,81 106,59 5 036,07 zł
Październik 4 180,00 407,97 271,70 69,81 106,59 5 036,07 zł
Listopad 4 180,00 407,97 271,70 69,81 106,59 5 036,07 zł
Grudzień 4 180,00 407,97 271,70 69,81 106,59 5 036,07 zł
Rocznie 50 160,00 4 895,64 3 260,40 837,72 1 279,08 60 432,84 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 180 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 136 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 180 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 036 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4180 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 180 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 871 zł
Ubezpieczenie emerytalne 408 zł
Ubezpieczenie rentowe 63 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 334 zł
Zaliczka na podatek 504 zł
Całość - kwota brutto 4 180 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 180,00 407,97 62,70 0,00 333,84 2 967,00 504,00 2 871,10
Luty 4 180,00 407,97 62,70 0,00 333,84 2 967,00 504,00 2 871,10
Marzec 4 180,00 407,97 62,70 0,00 333,84 2 967,00 504,00 2 871,10
Kwiecień 4 180,00 407,97 62,70 0,00 333,84 2 967,00 504,00 2 871,10
Maj 4 180,00 407,97 62,70 0,00 333,84 2 967,00 504,00 2 871,10
Czerwiec 4 180,00 407,97 62,70 0,00 333,84 2 967,00 504,00 2 871,10
Lipiec 4 180,00 407,97 62,70 0,00 333,84 2 967,00 504,00 2 871,10
Sierpień 4 180,00 407,97 62,70 0,00 333,84 2 967,00 504,00 2 871,10
Wrzesień 4 180,00 407,97 62,70 0,00 333,84 2 967,00 504,00 2 871,10
Październik 4 180,00 407,97 62,70 0,00 333,84 2 967,00 504,00 2 871,10
Listopad 4 180,00 407,97 62,70 0,00 333,84 2 967,00 504,00 2 871,10
Grudzień 4 180,00 407,97 62,70 0,00 333,84 2 967,00 504,00 2 871,10
Rocznie 50 160,00 4 895,64 752,40 0,00 4 006,08 35 604,00 2 604,00 34 453,20
Wynagrodzenie pracownika 4 180 zł
Ubezpieczenie emerytalne 408 zł
Ubezpieczenie rentowe 272 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 102 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 966 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 180,00 407,97 271,70 0,00 106,59 4 966,26 zł
Luty 4 180,00 407,97 271,70 0,00 106,59 4 966,26 zł
Marzec 4 180,00 407,97 271,70 0,00 106,59 4 966,26 zł
Kwiecień 4 180,00 407,97 271,70 0,00 106,59 4 966,26 zł
Maj 4 180,00 407,97 271,70 0,00 106,59 4 966,26 zł
Czerwiec 4 180,00 407,97 271,70 0,00 106,59 4 966,26 zł
Lipiec 4 180,00 407,97 271,70 0,00 106,59 4 966,26 zł
Sierpień 4 180,00 407,97 271,70 0,00 106,59 4 966,26 zł
Wrzesień 4 180,00 407,97 271,70 0,00 106,59 4 966,26 zł
Październik 4 180,00 407,97 271,70 0,00 106,59 4 966,26 zł
Listopad 4 180,00 407,97 271,70 0,00 106,59 4 966,26 zł
Grudzień 4 180,00 407,97 271,70 0,00 106,59 4 966,26 zł
Rocznie 50 160,00 4 895,64 3 260,40 0,00 1 279,08 59 595,12 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 180 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 871 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 180 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 966 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4180 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 180 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 612 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 568 zł
Całość - kwota brutto 4 180 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 344,00 568,00 3 612,00
Luty 4 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 344,00 568,00 3 612,00
Marzec 4 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 344,00 568,00 3 612,00
Kwiecień 4 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 344,00 568,00 3 612,00
Maj 4 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 344,00 568,00 3 612,00
Czerwiec 4 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 344,00 568,00 3 612,00
Lipiec 4 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 344,00 568,00 3 612,00
Sierpień 4 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 344,00 568,00 3 612,00
Wrzesień 4 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 344,00 568,00 3 612,00
Październik 4 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 344,00 568,00 3 612,00
Listopad 4 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 344,00 568,00 3 612,00
Grudzień 4 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 344,00 568,00 3 612,00
Rocznie 50 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 128,00 6 816,00 43 344,00
Wynagrodzenie pracownika 4 180 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 180 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 180,00 zł
Luty 4 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 180,00 zł
Marzec 4 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 180,00 zł
Kwiecień 4 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 180,00 zł
Maj 4 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 180,00 zł
Czerwiec 4 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 180,00 zł
Lipiec 4 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 180,00 zł
Sierpień 4 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 180,00 zł
Wrzesień 4 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 180,00 zł
Październik 4 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 180,00 zł
Listopad 4 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 180,00 zł
Grudzień 4 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 180,00 zł
Rocznie 50 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 160,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 180 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 612 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 180 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 180 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4180 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 180 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 518 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 376 zł
Zaliczka na podatek 286 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 180 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 180,00 0,00 0,00 0,00 376,20 0,00 286,00 0,00 3 517,80
Luty 4 180,00 0,00 0,00 0,00 376,20 0,00 286,00 0,00 3 517,80
Marzec 4 180,00 0,00 0,00 0,00 376,20 0,00 367,00 0,00 3 436,80
Kwiecień 4 180,00 0,00 0,00 0,00 376,20 0,00 913,00 0,00 2 890,80
Maj 4 180,00 0,00 0,00 0,00 376,20 0,00 913,00 0,00 2 890,80
Czerwiec 4 180,00 0,00 0,00 0,00 376,20 0,00 913,00 0,00 2 890,80
Lipiec 4 180,00 176,27 72,24 0,00 376,20 15,08 828,00 0,00 2 712,21
Sierpień 4 180,00 176,27 72,24 0,00 376,20 15,08 828,00 0,00 2 712,21
Wrzesień 4 180,00 176,27 72,24 0,00 376,20 15,08 828,00 0,00 2 712,21
Październik 4 180,00 176,27 72,24 0,00 376,20 15,08 828,00 0,00 2 712,21
Listopad 4 180,00 176,27 72,24 0,00 376,20 15,08 828,00 0,00 2 712,21
Grudzień 4 180,00 176,27 72,24 0,00 376,20 15,08 828,00 0,00 2 712,21
Rocznie 50 160,00 1 057,62 433,44 0,00 4 514,40 0,00 8 646,00 0,00 35 418,06

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 4 180 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 518 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.