Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4200 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 200 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 3 193 zł
Ubezpieczenie emerytalne 410 zł
Ubezpieczenie rentowe 63 zł
Ubezpieczenie chorobowe 103 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 326 zł
Zaliczka na podatek 105 zł
Całość - kwota brutto 4 200 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 200,00 409,92 63,00 102,90 326,18 3 374,00 105,00 3 193,00
Luty 4 200,00 409,92 63,00 102,90 326,18 3 374,00 105,00 3 193,00
Marzec 4 200,00 409,92 63,00 102,90 326,18 3 374,00 105,00 3 193,00
Kwiecień 4 200,00 409,92 63,00 102,90 326,18 3 374,00 105,00 3 193,00
Maj 4 200,00 409,92 63,00 102,90 326,18 3 374,00 105,00 3 193,00
Czerwiec 4 200,00 409,92 63,00 102,90 326,18 3 374,00 105,00 3 193,00
Lipiec 4 200,00 409,92 63,00 102,90 326,18 3 374,00 105,00 3 193,00
Sierpień 4 200,00 409,92 63,00 102,90 326,18 3 374,00 105,00 3 193,00
Wrzesień 4 200,00 409,92 63,00 102,90 326,18 3 374,00 105,00 3 193,00
Październik 4 200,00 409,92 63,00 102,90 326,18 3 374,00 105,00 3 193,00
Listopad 4 200,00 409,92 63,00 102,90 326,18 3 374,00 105,00 3 193,00
Grudzień 4 200,00 409,92 63,00 102,90 326,18 3 374,00 105,00 3 193,00
Rocznie 50 400,00 4 919,04 756,00 1 234,80 1 258,56 40 488,00 0,00 38 316,00
Wynagrodzenie pracownika 4 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 410 zł
Ubezpieczenie rentowe 273 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 70 zł
Fundusz Pracy (FP) 103 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 5 060 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 200,00 409,92 273,00 70,14 107,10 5 060,16 zł
Luty 4 200,00 409,92 273,00 70,14 107,10 5 060,16 zł
Marzec 4 200,00 409,92 273,00 70,14 107,10 5 060,16 zł
Kwiecień 4 200,00 409,92 273,00 70,14 107,10 5 060,16 zł
Maj 4 200,00 409,92 273,00 70,14 107,10 5 060,16 zł
Czerwiec 4 200,00 409,92 273,00 70,14 107,10 5 060,16 zł
Lipiec 4 200,00 409,92 273,00 70,14 107,10 5 060,16 zł
Sierpień 4 200,00 409,92 273,00 70,14 107,10 5 060,16 zł
Wrzesień 4 200,00 409,92 273,00 70,14 107,10 5 060,16 zł
Październik 4 200,00 409,92 273,00 70,14 107,10 5 060,16 zł
Listopad 4 200,00 409,92 273,00 70,14 107,10 5 060,16 zł
Grudzień 4 200,00 409,92 273,00 70,14 107,10 5 060,16 zł
Rocznie 50 400,00 4 919,04 3 276,00 841,68 1 285,20 60 721,92 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 200 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 193 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 200 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 060 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4200 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 200 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 034 zł
Ubezpieczenie emerytalne 410 zł
Ubezpieczenie rentowe 63 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 335 zł
Zaliczka na podatek 358 zł
Całość - kwota brutto 4 200 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 200,00 409,92 63,00 0,00 335,44 2 982,00 358,00 3 033,80
Luty 4 200,00 409,92 63,00 0,00 335,44 2 982,00 358,00 3 033,80
Marzec 4 200,00 409,92 63,00 0,00 335,44 2 982,00 358,00 3 033,80
Kwiecień 4 200,00 409,92 63,00 0,00 335,44 2 982,00 358,00 3 033,80
Maj 4 200,00 409,92 63,00 0,00 335,44 2 982,00 358,00 3 033,80
Czerwiec 4 200,00 409,92 63,00 0,00 335,44 2 982,00 358,00 3 033,80
Lipiec 4 200,00 409,92 63,00 0,00 335,44 2 982,00 358,00 3 033,80
Sierpień 4 200,00 409,92 63,00 0,00 335,44 2 982,00 358,00 3 033,80
Wrzesień 4 200,00 409,92 63,00 0,00 335,44 2 982,00 358,00 3 033,80
Październik 4 200,00 409,92 63,00 0,00 335,44 2 982,00 358,00 3 033,80
Listopad 4 200,00 409,92 63,00 0,00 335,44 2 982,00 358,00 3 033,80
Grudzień 4 200,00 409,92 63,00 0,00 335,44 2 982,00 358,00 3 033,80
Rocznie 50 400,00 4 919,04 756,00 0,00 4 025,28 35 784,00 264,00 36 405,60
Wynagrodzenie pracownika 4 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 410 zł
Ubezpieczenie rentowe 273 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 103 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 990 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 200,00 409,92 273,00 0,00 107,10 4 990,02 zł
Luty 4 200,00 409,92 273,00 0,00 107,10 4 990,02 zł
Marzec 4 200,00 409,92 273,00 0,00 107,10 4 990,02 zł
Kwiecień 4 200,00 409,92 273,00 0,00 107,10 4 990,02 zł
Maj 4 200,00 409,92 273,00 0,00 107,10 4 990,02 zł
Czerwiec 4 200,00 409,92 273,00 0,00 107,10 4 990,02 zł
Lipiec 4 200,00 409,92 273,00 0,00 107,10 4 990,02 zł
Sierpień 4 200,00 409,92 273,00 0,00 107,10 4 990,02 zł
Wrzesień 4 200,00 409,92 273,00 0,00 107,10 4 990,02 zł
Październik 4 200,00 409,92 273,00 0,00 107,10 4 990,02 zł
Listopad 4 200,00 409,92 273,00 0,00 107,10 4 990,02 zł
Grudzień 4 200,00 409,92 273,00 0,00 107,10 4 990,02 zł
Rocznie 50 400,00 4 919,04 3 276,00 0,00 1 285,20 59 880,24 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 200 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 034 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 200 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 990 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4200 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 200 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 629 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 571 zł
Całość - kwota brutto 4 200 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 360,00 571,00 3 629,00
Luty 4 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 360,00 571,00 3 629,00
Marzec 4 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 360,00 571,00 3 629,00
Kwiecień 4 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 360,00 571,00 3 629,00
Maj 4 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 360,00 571,00 3 629,00
Czerwiec 4 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 360,00 571,00 3 629,00
Lipiec 4 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 360,00 571,00 3 629,00
Sierpień 4 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 360,00 571,00 3 629,00
Wrzesień 4 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 360,00 571,00 3 629,00
Październik 4 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 360,00 571,00 3 629,00
Listopad 4 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 360,00 571,00 3 629,00
Grudzień 4 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 360,00 571,00 3 629,00
Rocznie 50 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 320,00 6 852,00 43 548,00
Wynagrodzenie pracownika 4 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 200 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 200,00 zł
Luty 4 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 200,00 zł
Marzec 4 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 200,00 zł
Kwiecień 4 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 200,00 zł
Maj 4 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 200,00 zł
Czerwiec 4 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 200,00 zł
Lipiec 4 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 200,00 zł
Sierpień 4 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 200,00 zł
Wrzesień 4 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 200,00 zł
Październik 4 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 200,00 zł
Listopad 4 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 200,00 zł
Grudzień 4 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 200,00 zł
Rocznie 50 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 400,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 200 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 629 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 200 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 200 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4200 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 200 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 533 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 378 zł
Zaliczka na podatek 289 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 200 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 200,00 0,00 0,00 0,00 378,00 0,00 289,00 0,00 3 533,00
Luty 4 200,00 0,00 0,00 0,00 378,00 0,00 289,00 0,00 3 533,00
Marzec 4 200,00 0,00 0,00 0,00 378,00 0,00 379,00 0,00 3 443,00
Kwiecień 4 200,00 0,00 0,00 0,00 378,00 0,00 919,00 0,00 2 903,00
Maj 4 200,00 0,00 0,00 0,00 378,00 0,00 919,00 0,00 2 903,00
Czerwiec 4 200,00 0,00 0,00 0,00 378,00 0,00 919,00 0,00 2 903,00
Lipiec 4 200,00 176,27 72,24 0,00 378,00 15,08 835,00 0,00 2 723,41
Sierpień 4 200,00 176,27 72,24 0,00 378,00 15,08 835,00 0,00 2 723,41
Wrzesień 4 200,00 176,27 72,24 0,00 378,00 15,08 835,00 0,00 2 723,41
Październik 4 200,00 176,27 72,24 0,00 378,00 15,08 835,00 0,00 2 723,41
Listopad 4 200,00 176,27 72,24 0,00 378,00 15,08 835,00 0,00 2 723,41
Grudzień 4 200,00 176,27 72,24 0,00 378,00 15,08 835,00 0,00 2 723,41
Rocznie 50 400,00 1 057,62 433,44 0,00 4 536,00 0,00 8 724,00 0,00 35 558,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 4 200 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 533 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.