Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4190 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 190 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 3 186 zł
Ubezpieczenie emerytalne 409 zł
Ubezpieczenie rentowe 63 zł
Ubezpieczenie chorobowe 103 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 325 zł
Zaliczka na podatek 104 zł
Całość - kwota brutto 4 190 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 190,00 408,94 62,85 102,66 325,40 3 366,00 104,00 3 186,15
Luty 4 190,00 408,94 62,85 102,66 325,40 3 366,00 104,00 3 186,15
Marzec 4 190,00 408,94 62,85 102,66 325,40 3 366,00 104,00 3 186,15
Kwiecień 4 190,00 408,94 62,85 102,66 325,40 3 366,00 104,00 3 186,15
Maj 4 190,00 408,94 62,85 102,66 325,40 3 366,00 104,00 3 186,15
Czerwiec 4 190,00 408,94 62,85 102,66 325,40 3 366,00 104,00 3 186,15
Lipiec 4 190,00 408,94 62,85 102,66 325,40 3 366,00 104,00 3 186,15
Sierpień 4 190,00 408,94 62,85 102,66 325,40 3 366,00 104,00 3 186,15
Wrzesień 4 190,00 408,94 62,85 102,66 325,40 3 366,00 104,00 3 186,15
Październik 4 190,00 408,94 62,85 102,66 325,40 3 366,00 104,00 3 186,15
Listopad 4 190,00 408,94 62,85 102,66 325,40 3 366,00 104,00 3 186,15
Grudzień 4 190,00 408,94 62,85 102,66 325,40 3 366,00 104,00 3 186,15
Rocznie 50 280,00 4 907,28 754,20 1 231,92 1 247,04 40 392,00 0,00 38 233,80
Wynagrodzenie pracownika 4 190 zł
Ubezpieczenie emerytalne 409 zł
Ubezpieczenie rentowe 272 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 70 zł
Fundusz Pracy (FP) 103 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 5 048 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 190,00 408,94 272,35 69,97 106,85 5 048,11 zł
Luty 4 190,00 408,94 272,35 69,97 106,85 5 048,11 zł
Marzec 4 190,00 408,94 272,35 69,97 106,85 5 048,11 zł
Kwiecień 4 190,00 408,94 272,35 69,97 106,85 5 048,11 zł
Maj 4 190,00 408,94 272,35 69,97 106,85 5 048,11 zł
Czerwiec 4 190,00 408,94 272,35 69,97 106,85 5 048,11 zł
Lipiec 4 190,00 408,94 272,35 69,97 106,85 5 048,11 zł
Sierpień 4 190,00 408,94 272,35 69,97 106,85 5 048,11 zł
Wrzesień 4 190,00 408,94 272,35 69,97 106,85 5 048,11 zł
Październik 4 190,00 408,94 272,35 69,97 106,85 5 048,11 zł
Listopad 4 190,00 408,94 272,35 69,97 106,85 5 048,11 zł
Grudzień 4 190,00 408,94 272,35 69,97 106,85 5 048,11 zł
Rocznie 50 280,00 4 907,28 3 268,20 839,64 1 282,20 60 577,32 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 190 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 186 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 190 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 048 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4190 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 190 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 027 zł
Ubezpieczenie emerytalne 409 zł
Ubezpieczenie rentowe 63 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 335 zł
Zaliczka na podatek 357 zł
Całość - kwota brutto 4 190 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 190,00 408,94 62,85 0,00 334,64 2 975,00 357,00 3 026,57
Luty 4 190,00 408,94 62,85 0,00 334,64 2 975,00 357,00 3 026,57
Marzec 4 190,00 408,94 62,85 0,00 334,64 2 975,00 357,00 3 026,57
Kwiecień 4 190,00 408,94 62,85 0,00 334,64 2 975,00 357,00 3 026,57
Maj 4 190,00 408,94 62,85 0,00 334,64 2 975,00 357,00 3 026,57
Czerwiec 4 190,00 408,94 62,85 0,00 334,64 2 975,00 357,00 3 026,57
Lipiec 4 190,00 408,94 62,85 0,00 334,64 2 975,00 357,00 3 026,57
Sierpień 4 190,00 408,94 62,85 0,00 334,64 2 975,00 357,00 3 026,57
Wrzesień 4 190,00 408,94 62,85 0,00 334,64 2 975,00 357,00 3 026,57
Październik 4 190,00 408,94 62,85 0,00 334,64 2 975,00 357,00 3 026,57
Listopad 4 190,00 408,94 62,85 0,00 334,64 2 975,00 357,00 3 026,57
Grudzień 4 190,00 408,94 62,85 0,00 334,64 2 975,00 357,00 3 026,57
Rocznie 50 280,00 4 907,28 754,20 0,00 4 015,68 35 700,00 264,00 36 318,84
Wynagrodzenie pracownika 4 190 zł
Ubezpieczenie emerytalne 409 zł
Ubezpieczenie rentowe 272 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 103 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 978 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 190,00 408,94 272,35 0,00 106,85 4 978,14 zł
Luty 4 190,00 408,94 272,35 0,00 106,85 4 978,14 zł
Marzec 4 190,00 408,94 272,35 0,00 106,85 4 978,14 zł
Kwiecień 4 190,00 408,94 272,35 0,00 106,85 4 978,14 zł
Maj 4 190,00 408,94 272,35 0,00 106,85 4 978,14 zł
Czerwiec 4 190,00 408,94 272,35 0,00 106,85 4 978,14 zł
Lipiec 4 190,00 408,94 272,35 0,00 106,85 4 978,14 zł
Sierpień 4 190,00 408,94 272,35 0,00 106,85 4 978,14 zł
Wrzesień 4 190,00 408,94 272,35 0,00 106,85 4 978,14 zł
Październik 4 190,00 408,94 272,35 0,00 106,85 4 978,14 zł
Listopad 4 190,00 408,94 272,35 0,00 106,85 4 978,14 zł
Grudzień 4 190,00 408,94 272,35 0,00 106,85 4 978,14 zł
Rocznie 50 280,00 4 907,28 3 268,20 0,00 1 282,20 59 737,68 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 190 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 027 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 190 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 978 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4190 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 190 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 620 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 570 zł
Całość - kwota brutto 4 190 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 352,00 570,00 3 620,00
Luty 4 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 352,00 570,00 3 620,00
Marzec 4 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 352,00 570,00 3 620,00
Kwiecień 4 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 352,00 570,00 3 620,00
Maj 4 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 352,00 570,00 3 620,00
Czerwiec 4 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 352,00 570,00 3 620,00
Lipiec 4 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 352,00 570,00 3 620,00
Sierpień 4 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 352,00 570,00 3 620,00
Wrzesień 4 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 352,00 570,00 3 620,00
Październik 4 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 352,00 570,00 3 620,00
Listopad 4 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 352,00 570,00 3 620,00
Grudzień 4 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 352,00 570,00 3 620,00
Rocznie 50 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 224,00 6 840,00 43 440,00
Wynagrodzenie pracownika 4 190 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 190 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 190,00 zł
Luty 4 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 190,00 zł
Marzec 4 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 190,00 zł
Kwiecień 4 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 190,00 zł
Maj 4 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 190,00 zł
Czerwiec 4 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 190,00 zł
Lipiec 4 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 190,00 zł
Sierpień 4 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 190,00 zł
Wrzesień 4 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 190,00 zł
Październik 4 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 190,00 zł
Listopad 4 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 190,00 zł
Grudzień 4 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 190,00 zł
Rocznie 50 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 280,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 190 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 620 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 190 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 190 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4190 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 190 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 526 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 377 zł
Zaliczka na podatek 287 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 190 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 190,00 0,00 0,00 0,00 377,10 0,00 287,00 0,00 3 525,90
Luty 4 190,00 0,00 0,00 0,00 377,10 0,00 287,00 0,00 3 525,90
Marzec 4 190,00 0,00 0,00 0,00 377,10 0,00 373,00 0,00 3 439,90
Kwiecień 4 190,00 0,00 0,00 0,00 377,10 0,00 916,00 0,00 2 896,90
Maj 4 190,00 0,00 0,00 0,00 377,10 0,00 916,00 0,00 2 896,90
Czerwiec 4 190,00 0,00 0,00 0,00 377,10 0,00 916,00 0,00 2 896,90
Lipiec 4 190,00 176,27 72,24 0,00 377,10 15,08 831,00 0,00 2 718,31
Sierpień 4 190,00 176,27 72,24 0,00 377,10 15,08 831,00 0,00 2 718,31
Wrzesień 4 190,00 176,27 72,24 0,00 377,10 15,08 831,00 0,00 2 718,31
Październik 4 190,00 176,27 72,24 0,00 377,10 15,08 831,00 0,00 2 718,31
Listopad 4 190,00 176,27 72,24 0,00 377,10 15,08 831,00 0,00 2 718,31
Grudzień 4 190,00 176,27 72,24 0,00 377,10 15,08 831,00 0,00 2 718,31
Rocznie 50 280,00 1 057,62 433,44 0,00 4 525,20 0,00 8 681,00 0,00 35 492,26

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 4 190 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 526 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.