Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4000 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 109 zł
Ubezpieczenie emerytalne 541 zł
Ubezpieczenie rentowe 83 zł
Ubezpieczenie chorobowe 136 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 431 zł
Zaliczka na podatek 244 zł
Całość - kwota brutto 5 544 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 544,00 541,09 83,16 135,83 430,55 4 534,00 244,00 4 109,37
Luty 5 544,00 541,09 83,16 135,83 430,55 4 534,00 244,00 4 109,37
Marzec 5 544,00 541,09 83,16 135,83 430,55 4 534,00 244,00 4 109,37
Kwiecień 5 544,00 541,09 83,16 135,83 430,55 4 534,00 244,00 4 109,37
Maj 5 544,00 541,09 83,16 135,83 430,55 4 534,00 244,00 4 109,37
Czerwiec 5 544,00 541,09 83,16 135,83 430,55 4 534,00 244,00 4 109,37
Lipiec 5 544,00 541,09 83,16 135,83 430,55 4 534,00 244,00 4 109,37
Sierpień 5 544,00 541,09 83,16 135,83 430,55 4 534,00 244,00 4 109,37
Wrzesień 5 544,00 541,09 83,16 135,83 430,55 4 534,00 244,00 4 109,37
Październik 5 544,00 541,09 83,16 135,83 430,55 4 534,00 244,00 4 109,37
Listopad 5 544,00 541,09 83,16 135,83 430,55 4 534,00 244,00 4 109,37
Grudzień 5 544,00 541,09 83,16 135,83 430,55 4 534,00 244,00 4 109,37
Rocznie 66 528,00 6 493,08 997,92 1 629,96 2 928,96 54 408,00 0,00 49 312,44
Wynagrodzenie pracownika 5 544 zł
Ubezpieczenie emerytalne 541 zł
Ubezpieczenie rentowe 360 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 93 zł
Fundusz Pracy (FP) 136 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 6 679 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 544,00 541,09 360,36 92,58 141,37 6 679,40 zł
Luty 5 544,00 541,09 360,36 92,58 141,37 6 679,40 zł
Marzec 5 544,00 541,09 360,36 92,58 141,37 6 679,40 zł
Kwiecień 5 544,00 541,09 360,36 92,58 141,37 6 679,40 zł
Maj 5 544,00 541,09 360,36 92,58 141,37 6 679,40 zł
Czerwiec 5 544,00 541,09 360,36 92,58 141,37 6 679,40 zł
Lipiec 5 544,00 541,09 360,36 92,58 141,37 6 679,40 zł
Sierpień 5 544,00 541,09 360,36 92,58 141,37 6 679,40 zł
Wrzesień 5 544,00 541,09 360,36 92,58 141,37 6 679,40 zł
Październik 5 544,00 541,09 360,36 92,58 141,37 6 679,40 zł
Listopad 5 544,00 541,09 360,36 92,58 141,37 6 679,40 zł
Grudzień 5 544,00 541,09 360,36 92,58 141,37 6 679,40 zł
Rocznie 66 528,00 6 493,08 4 324,32 1 110,96 1 696,44 80 152,80 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 544 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 109 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 109 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 679 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4000 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 827 zł
Ubezpieczenie emerytalne 517 zł
Ubezpieczenie rentowe 79 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 423 zł
Zaliczka na podatek 451 zł
Całość - kwota brutto 5 298 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 298,00 517,08 79,47 0,00 423,13 3 761,00 451,00 3 827,00
Luty 5 298,00 517,08 79,47 0,00 423,13 3 761,00 451,00 3 827,00
Marzec 5 298,00 517,08 79,47 0,00 423,13 3 761,00 451,00 3 827,00
Kwiecień 5 298,00 517,08 79,47 0,00 423,13 3 761,00 451,00 3 827,00
Maj 5 298,00 517,08 79,47 0,00 423,13 3 761,00 451,00 3 827,00
Czerwiec 5 298,00 517,08 79,47 0,00 423,13 3 761,00 451,00 3 827,00
Lipiec 5 298,00 517,08 79,47 0,00 423,13 3 761,00 451,00 3 827,00
Sierpień 5 298,00 517,08 79,47 0,00 423,13 3 761,00 451,00 3 827,00
Wrzesień 5 298,00 517,08 79,47 0,00 423,13 3 761,00 451,00 3 827,00
Październik 5 298,00 517,08 79,47 0,00 423,13 3 761,00 451,00 3 827,00
Listopad 5 298,00 517,08 79,47 0,00 423,13 3 761,00 451,00 3 827,00
Grudzień 5 298,00 517,08 79,47 0,00 423,13 3 761,00 451,00 3 827,00
Rocznie 63 576,00 6 204,96 953,64 0,00 5 077,56 45 132,00 336,00 45 924,00
Wynagrodzenie pracownika 5 298 zł
Ubezpieczenie emerytalne 517 zł
Ubezpieczenie rentowe 344 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 130 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 295 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 298,00 517,08 344,37 0,00 135,10 6 294,55 zł
Luty 5 298,00 517,08 344,37 0,00 135,10 6 294,55 zł
Marzec 5 298,00 517,08 344,37 0,00 135,10 6 294,55 zł
Kwiecień 5 298,00 517,08 344,37 0,00 135,10 6 294,55 zł
Maj 5 298,00 517,08 344,37 0,00 135,10 6 294,55 zł
Czerwiec 5 298,00 517,08 344,37 0,00 135,10 6 294,55 zł
Lipiec 5 298,00 517,08 344,37 0,00 135,10 6 294,55 zł
Sierpień 5 298,00 517,08 344,37 0,00 135,10 6 294,55 zł
Wrzesień 5 298,00 517,08 344,37 0,00 135,10 6 294,55 zł
Październik 5 298,00 517,08 344,37 0,00 135,10 6 294,55 zł
Listopad 5 298,00 517,08 344,37 0,00 135,10 6 294,55 zł
Grudzień 5 298,00 517,08 344,37 0,00 135,10 6 294,55 zł
Rocznie 63 576,00 6 204,96 4 132,44 0,00 1 621,20 75 534,60 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 298 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 827 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 827 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 295 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4000 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 630 zł
Całość - kwota brutto 4 630 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 704,00 630,00 4 000,00
Luty 4 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 704,00 630,00 4 000,00
Marzec 4 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 704,00 630,00 4 000,00
Kwiecień 4 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 704,00 630,00 4 000,00
Maj 4 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 704,00 630,00 4 000,00
Czerwiec 4 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 704,00 630,00 4 000,00
Lipiec 4 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 704,00 630,00 4 000,00
Sierpień 4 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 704,00 630,00 4 000,00
Wrzesień 4 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 704,00 630,00 4 000,00
Październik 4 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 704,00 630,00 4 000,00
Listopad 4 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 704,00 630,00 4 000,00
Grudzień 4 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 704,00 630,00 4 000,00
Rocznie 55 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 448,00 7 560,00 48 000,00
Wynagrodzenie pracownika 4 630 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 630 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 630,00 zł
Luty 4 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 630,00 zł
Marzec 4 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 630,00 zł
Kwiecień 4 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 630,00 zł
Maj 4 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 630,00 zł
Czerwiec 4 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 630,00 zł
Lipiec 4 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 630,00 zł
Sierpień 4 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 630,00 zł
Wrzesień 4 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 630,00 zł
Październik 4 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 630,00 zł
Listopad 4 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 630,00 zł
Grudzień 4 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 630,00 zł
Rocznie 55 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 560,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 630 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 000 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 630 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4000 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 435 zł
Zaliczka na podatek 396 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 831 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 831,00 0,00 0,00 0,00 434,79 0,00 396,00 0,00 4 000,21
Luty 4 831,00 0,00 0,00 0,00 434,79 0,00 396,00 0,00 4 000,21
Marzec 4 831,00 0,00 0,00 0,00 434,79 0,00 770,00 0,00 3 626,21
Kwiecień 4 831,00 0,00 0,00 0,00 434,79 0,00 1 121,00 0,00 3 275,21
Maj 4 831,00 0,00 0,00 0,00 434,79 0,00 1 121,00 0,00 3 275,21
Czerwiec 4 831,00 0,00 0,00 0,00 434,79 0,00 1 121,00 0,00 3 275,21
Lipiec 4 831,00 176,27 72,24 0,00 434,79 15,08 1 036,00 0,00 3 096,62
Sierpień 4 831,00 176,27 72,24 0,00 434,79 15,08 1 036,00 0,00 3 096,62
Wrzesień 4 831,00 176,27 72,24 0,00 434,79 15,08 1 036,00 0,00 3 096,62
Październik 4 831,00 176,27 72,24 0,00 434,79 15,08 1 036,00 0,00 3 096,62
Listopad 4 831,00 176,27 72,24 0,00 434,79 15,08 1 036,00 0,00 3 096,62
Grudzień 4 831,00 176,27 72,24 0,00 434,79 15,08 1 036,00 0,00 3 096,62
Rocznie 57 972,00 1 057,62 433,44 0,00 5 217,48 0,00 11 141,00 0,00 40 031,98

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 831 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 000 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.