Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4000 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 540 zł
Ubezpieczenie emerytalne 541 zł
Ubezpieczenie rentowe 83 zł
Ubezpieczenie chorobowe 136 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 244 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 5 544 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 544,00 541,09 83,16 135,83 244,08 4 534,00 0,00 4 539,84
Luty 5 544,00 541,09 83,16 135,83 244,08 4 534,00 0,00 4 539,84
Marzec 5 544,00 541,09 83,16 135,83 244,08 4 534,00 0,00 4 539,84
Kwiecień 5 544,00 541,09 83,16 135,83 244,08 4 534,00 0,00 4 539,84
Maj 5 544,00 541,09 83,16 135,83 244,08 4 534,00 0,00 4 539,84
Czerwiec 5 544,00 541,09 83,16 135,83 244,08 4 534,00 0,00 4 539,84
Lipiec 5 544,00 541,09 83,16 135,83 244,08 4 534,00 0,00 4 539,84
Sierpień 5 544,00 541,09 83,16 135,83 244,08 4 534,00 0,00 4 539,84
Wrzesień 5 544,00 541,09 83,16 135,83 244,08 4 534,00 0,00 4 539,84
Październik 5 544,00 541,09 83,16 135,83 244,08 4 534,00 0,00 4 539,84
Listopad 5 544,00 541,09 83,16 135,83 244,08 4 534,00 0,00 4 539,84
Grudzień 5 544,00 541,09 83,16 135,83 244,08 4 534,00 0,00 4 539,84
Rocznie 66 528,00 6 493,08 997,92 1 629,96 2 928,96 54 408,00 0,00 54 478,08
Wynagrodzenie pracownika 5 544 zł
Ubezpieczenie emerytalne 541 zł
Ubezpieczenie rentowe 360 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 93 zł
Fundusz Pracy (FP) 136 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 6 679 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 544,00 541,09 360,36 92,58 141,37 6 679,40 zł
Luty 5 544,00 541,09 360,36 92,58 141,37 6 679,40 zł
Marzec 5 544,00 541,09 360,36 92,58 141,37 6 679,40 zł
Kwiecień 5 544,00 541,09 360,36 92,58 141,37 6 679,40 zł
Maj 5 544,00 541,09 360,36 92,58 141,37 6 679,40 zł
Czerwiec 5 544,00 541,09 360,36 92,58 141,37 6 679,40 zł
Lipiec 5 544,00 541,09 360,36 92,58 141,37 6 679,40 zł
Sierpień 5 544,00 541,09 360,36 92,58 141,37 6 679,40 zł
Wrzesień 5 544,00 541,09 360,36 92,58 141,37 6 679,40 zł
Październik 5 544,00 541,09 360,36 92,58 141,37 6 679,40 zł
Listopad 5 544,00 541,09 360,36 92,58 141,37 6 679,40 zł
Grudzień 5 544,00 541,09 360,36 92,58 141,37 6 679,40 zł
Rocznie 66 528,00 6 493,08 4 324,32 1 110,96 1 696,44 80 152,80 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 544 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 540 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 540 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 679 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4000 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 185 zł
Ubezpieczenie emerytalne 516 zł
Ubezpieczenie rentowe 79 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 422 zł
Zaliczka na podatek 87 zł
Całość - kwota brutto 5 290 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 290,00 516,30 79,35 0,00 422,49 3 755,00 87,00 4 184,86
Luty 5 290,00 516,30 79,35 0,00 422,49 3 755,00 87,00 4 184,86
Marzec 5 290,00 516,30 79,35 0,00 422,49 3 755,00 87,00 4 184,86
Kwiecień 5 290,00 516,30 79,35 0,00 422,49 3 755,00 87,00 4 184,86
Maj 5 290,00 516,30 79,35 0,00 422,49 3 755,00 87,00 4 184,86
Czerwiec 5 290,00 516,30 79,35 0,00 422,49 3 755,00 87,00 4 184,86
Lipiec 5 290,00 516,30 79,35 0,00 422,49 3 755,00 87,00 4 184,86
Sierpień 5 290,00 516,30 79,35 0,00 422,49 3 755,00 87,00 4 184,86
Wrzesień 5 290,00 516,30 79,35 0,00 422,49 3 755,00 87,00 4 184,86
Październik 5 290,00 516,30 79,35 0,00 422,49 3 755,00 87,00 4 184,86
Listopad 5 290,00 516,30 79,35 0,00 422,49 3 755,00 87,00 4 184,86
Grudzień 5 290,00 516,30 79,35 0,00 422,49 3 755,00 87,00 4 184,86
Rocznie 63 480,00 6 195,60 952,20 0,00 5 069,88 45 060,00 1 044,00 50 218,32
Wynagrodzenie pracownika 5 290 zł
Ubezpieczenie emerytalne 516 zł
Ubezpieczenie rentowe 344 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 130 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 285 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 290,00 516,30 343,85 0,00 134,90 6 285,05 zł
Luty 5 290,00 516,30 343,85 0,00 134,90 6 285,05 zł
Marzec 5 290,00 516,30 343,85 0,00 134,90 6 285,05 zł
Kwiecień 5 290,00 516,30 343,85 0,00 134,90 6 285,05 zł
Maj 5 290,00 516,30 343,85 0,00 134,90 6 285,05 zł
Czerwiec 5 290,00 516,30 343,85 0,00 134,90 6 285,05 zł
Lipiec 5 290,00 516,30 343,85 0,00 134,90 6 285,05 zł
Sierpień 5 290,00 516,30 343,85 0,00 134,90 6 285,05 zł
Wrzesień 5 290,00 516,30 343,85 0,00 134,90 6 285,05 zł
Październik 5 290,00 516,30 343,85 0,00 134,90 6 285,05 zł
Listopad 5 290,00 516,30 343,85 0,00 134,90 6 285,05 zł
Grudzień 5 290,00 516,30 343,85 0,00 134,90 6 285,05 zł
Rocznie 63 480,00 6 195,60 4 126,20 0,00 1 618,80 75 420,60 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 290 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 185 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 185 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 285 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4000 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 630 zł
Całość - kwota brutto 4 630 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 704,00 630,00 4 000,00
Luty 4 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 704,00 630,00 4 000,00
Marzec 4 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 704,00 630,00 4 000,00
Kwiecień 4 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 704,00 630,00 4 000,00
Maj 4 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 704,00 630,00 4 000,00
Czerwiec 4 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 704,00 630,00 4 000,00
Lipiec 4 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 704,00 630,00 4 000,00
Sierpień 4 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 704,00 630,00 4 000,00
Wrzesień 4 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 704,00 630,00 4 000,00
Październik 4 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 704,00 630,00 4 000,00
Listopad 4 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 704,00 630,00 4 000,00
Grudzień 4 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 704,00 630,00 4 000,00
Rocznie 55 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 448,00 7 560,00 48 000,00
Wynagrodzenie pracownika 4 630 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 630 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 630,00 zł
Luty 4 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 630,00 zł
Marzec 4 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 630,00 zł
Kwiecień 4 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 630,00 zł
Maj 4 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 630,00 zł
Czerwiec 4 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 630,00 zł
Lipiec 4 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 630,00 zł
Sierpień 4 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 630,00 zł
Wrzesień 4 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 630,00 zł
Październik 4 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 630,00 zł
Listopad 4 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 630,00 zł
Grudzień 4 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 630,00 zł
Rocznie 55 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 560,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 630 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 000 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 630 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4000 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 303 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 246 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 549 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 549,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 246,00 0,00 4 303,00
Luty 4 549,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 246,00 0,00 4 303,00
Marzec 4 549,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 246,00 0,00 4 303,00
Kwiecień 4 549,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 246,00 0,00 4 303,00
Maj 4 549,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 246,00 0,00 4 303,00
Czerwiec 4 549,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 246,00 0,00 4 303,00
Lipiec 4 549,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 214,00 0,00 4 071,41
Sierpień 4 549,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 214,00 0,00 4 071,41
Wrzesień 4 549,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 214,00 0,00 4 071,41
Październik 4 549,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 214,00 0,00 4 071,41
Listopad 4 549,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 214,00 0,00 4 071,41
Grudzień 4 549,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 214,00 0,00 4 071,41
Rocznie 54 588,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 2 760,00 0,00 50 246,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 549 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 303 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ