Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3980 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 980 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 090 zł
Ubezpieczenie emerytalne 538 zł
Ubezpieczenie rentowe 83 zł
Ubezpieczenie chorobowe 135 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 428 zł
Zaliczka na podatek 241 zł
Całość - kwota brutto 5 516 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 516,00 538,36 82,74 135,14 428,38 4 510,00 241,00 4 090,38
Luty 5 516,00 538,36 82,74 135,14 428,38 4 510,00 241,00 4 090,38
Marzec 5 516,00 538,36 82,74 135,14 428,38 4 510,00 241,00 4 090,38
Kwiecień 5 516,00 538,36 82,74 135,14 428,38 4 510,00 241,00 4 090,38
Maj 5 516,00 538,36 82,74 135,14 428,38 4 510,00 241,00 4 090,38
Czerwiec 5 516,00 538,36 82,74 135,14 428,38 4 510,00 241,00 4 090,38
Lipiec 5 516,00 538,36 82,74 135,14 428,38 4 510,00 241,00 4 090,38
Sierpień 5 516,00 538,36 82,74 135,14 428,38 4 510,00 241,00 4 090,38
Wrzesień 5 516,00 538,36 82,74 135,14 428,38 4 510,00 241,00 4 090,38
Październik 5 516,00 538,36 82,74 135,14 428,38 4 510,00 241,00 4 090,38
Listopad 5 516,00 538,36 82,74 135,14 428,38 4 510,00 241,00 4 090,38
Grudzień 5 516,00 538,36 82,74 135,14 428,38 4 510,00 241,00 4 090,38
Rocznie 66 192,00 6 460,32 992,88 1 621,68 2 894,40 54 120,00 0,00 49 084,56
Wynagrodzenie pracownika 5 516 zł
Ubezpieczenie emerytalne 538 zł
Ubezpieczenie rentowe 359 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 92 zł
Fundusz Pracy (FP) 135 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 6 646 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 516,00 538,36 358,54 92,12 140,66 6 645,68 zł
Luty 5 516,00 538,36 358,54 92,12 140,66 6 645,68 zł
Marzec 5 516,00 538,36 358,54 92,12 140,66 6 645,68 zł
Kwiecień 5 516,00 538,36 358,54 92,12 140,66 6 645,68 zł
Maj 5 516,00 538,36 358,54 92,12 140,66 6 645,68 zł
Czerwiec 5 516,00 538,36 358,54 92,12 140,66 6 645,68 zł
Lipiec 5 516,00 538,36 358,54 92,12 140,66 6 645,68 zł
Sierpień 5 516,00 538,36 358,54 92,12 140,66 6 645,68 zł
Wrzesień 5 516,00 538,36 358,54 92,12 140,66 6 645,68 zł
Październik 5 516,00 538,36 358,54 92,12 140,66 6 645,68 zł
Listopad 5 516,00 538,36 358,54 92,12 140,66 6 645,68 zł
Grudzień 5 516,00 538,36 358,54 92,12 140,66 6 645,68 zł
Rocznie 66 192,00 6 460,32 4 302,48 1 105,44 1 687,92 79 748,16 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 516 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 090 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 090 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 646 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3980 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 980 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 807 zł
Ubezpieczenie emerytalne 514 zł
Ubezpieczenie rentowe 79 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 421 zł
Zaliczka na podatek 449 zł
Całość - kwota brutto 5 271 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 271,00 514,45 79,07 0,00 420,97 3 742,00 449,00 3 807,47
Luty 5 271,00 514,45 79,07 0,00 420,97 3 742,00 449,00 3 807,47
Marzec 5 271,00 514,45 79,07 0,00 420,97 3 742,00 449,00 3 807,47
Kwiecień 5 271,00 514,45 79,07 0,00 420,97 3 742,00 449,00 3 807,47
Maj 5 271,00 514,45 79,07 0,00 420,97 3 742,00 449,00 3 807,47
Czerwiec 5 271,00 514,45 79,07 0,00 420,97 3 742,00 449,00 3 807,47
Lipiec 5 271,00 514,45 79,07 0,00 420,97 3 742,00 449,00 3 807,47
Sierpień 5 271,00 514,45 79,07 0,00 420,97 3 742,00 449,00 3 807,47
Wrzesień 5 271,00 514,45 79,07 0,00 420,97 3 742,00 449,00 3 807,47
Październik 5 271,00 514,45 79,07 0,00 420,97 3 742,00 449,00 3 807,47
Listopad 5 271,00 514,45 79,07 0,00 420,97 3 742,00 449,00 3 807,47
Grudzień 5 271,00 514,45 79,07 0,00 420,97 3 742,00 449,00 3 807,47
Rocznie 63 252,00 6 173,40 948,84 0,00 5 051,64 44 904,00 336,00 45 689,64
Wynagrodzenie pracownika 5 271 zł
Ubezpieczenie emerytalne 514 zł
Ubezpieczenie rentowe 343 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 129 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 262 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 271,00 514,45 342,62 0,00 134,41 6 262,48 zł
Luty 5 271,00 514,45 342,62 0,00 134,41 6 262,48 zł
Marzec 5 271,00 514,45 342,62 0,00 134,41 6 262,48 zł
Kwiecień 5 271,00 514,45 342,62 0,00 134,41 6 262,48 zł
Maj 5 271,00 514,45 342,62 0,00 134,41 6 262,48 zł
Czerwiec 5 271,00 514,45 342,62 0,00 134,41 6 262,48 zł
Lipiec 5 271,00 514,45 342,62 0,00 134,41 6 262,48 zł
Sierpień 5 271,00 514,45 342,62 0,00 134,41 6 262,48 zł
Wrzesień 5 271,00 514,45 342,62 0,00 134,41 6 262,48 zł
Październik 5 271,00 514,45 342,62 0,00 134,41 6 262,48 zł
Listopad 5 271,00 514,45 342,62 0,00 134,41 6 262,48 zł
Grudzień 5 271,00 514,45 342,62 0,00 134,41 6 262,48 zł
Rocznie 63 252,00 6 173,40 4 111,44 0,00 1 612,92 75 149,76 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 271 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 807 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 807 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 262 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3980 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 980 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 980 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 626 zł
Całość - kwota brutto 4 606 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 685,00 626,00 3 980,00
Luty 4 606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 685,00 626,00 3 980,00
Marzec 4 606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 685,00 626,00 3 980,00
Kwiecień 4 606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 685,00 626,00 3 980,00
Maj 4 606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 685,00 626,00 3 980,00
Czerwiec 4 606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 685,00 626,00 3 980,00
Lipiec 4 606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 685,00 626,00 3 980,00
Sierpień 4 606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 685,00 626,00 3 980,00
Wrzesień 4 606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 685,00 626,00 3 980,00
Październik 4 606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 685,00 626,00 3 980,00
Listopad 4 606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 685,00 626,00 3 980,00
Grudzień 4 606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 685,00 626,00 3 980,00
Rocznie 55 272,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 220,00 7 512,00 47 760,00
Wynagrodzenie pracownika 4 606 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 606 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 606,00 zł
Luty 4 606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 606,00 zł
Marzec 4 606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 606,00 zł
Kwiecień 4 606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 606,00 zł
Maj 4 606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 606,00 zł
Czerwiec 4 606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 606,00 zł
Lipiec 4 606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 606,00 zł
Sierpień 4 606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 606,00 zł
Wrzesień 4 606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 606,00 zł
Październik 4 606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 606,00 zł
Listopad 4 606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 606,00 zł
Grudzień 4 606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 606,00 zł
Rocznie 55 272,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 272,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 606 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 980 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 980 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 606 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3980 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 980 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 980 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 432 zł
Zaliczka na podatek 392 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 804 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 804,00 0,00 0,00 0,00 432,36 0,00 392,00 0,00 3 979,64
Luty 4 804,00 0,00 0,00 0,00 432,36 0,00 392,00 0,00 3 979,64
Marzec 4 804,00 0,00 0,00 0,00 432,36 0,00 753,00 0,00 3 618,64
Kwiecień 4 804,00 0,00 0,00 0,00 432,36 0,00 1 112,00 0,00 3 259,64
Maj 4 804,00 0,00 0,00 0,00 432,36 0,00 1 112,00 0,00 3 259,64
Czerwiec 4 804,00 0,00 0,00 0,00 432,36 0,00 1 112,00 0,00 3 259,64
Lipiec 4 804,00 176,27 72,24 0,00 432,36 15,08 1 028,00 0,00 3 080,05
Sierpień 4 804,00 176,27 72,24 0,00 432,36 15,08 1 028,00 0,00 3 080,05
Wrzesień 4 804,00 176,27 72,24 0,00 432,36 15,08 1 028,00 0,00 3 080,05
Październik 4 804,00 176,27 72,24 0,00 432,36 15,08 1 028,00 0,00 3 080,05
Listopad 4 804,00 176,27 72,24 0,00 432,36 15,08 1 028,00 0,00 3 080,05
Grudzień 4 804,00 176,27 72,24 0,00 432,36 15,08 1 028,00 0,00 3 080,05
Rocznie 57 648,00 1 057,62 433,44 0,00 5 188,32 0,00 11 041,00 0,00 39 837,14

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 804 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 980 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.