Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4010 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 010 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 118 zł
Ubezpieczenie emerytalne 542 zł
Ubezpieczenie rentowe 83 zł
Ubezpieczenie chorobowe 136 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 432 zł
Zaliczka na podatek 246 zł
Całość - kwota brutto 5 558 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 558,00 542,46 83,37 136,17 431,64 4 546,00 246,00 4 118,36
Luty 5 558,00 542,46 83,37 136,17 431,64 4 546,00 246,00 4 118,36
Marzec 5 558,00 542,46 83,37 136,17 431,64 4 546,00 246,00 4 118,36
Kwiecień 5 558,00 542,46 83,37 136,17 431,64 4 546,00 246,00 4 118,36
Maj 5 558,00 542,46 83,37 136,17 431,64 4 546,00 246,00 4 118,36
Czerwiec 5 558,00 542,46 83,37 136,17 431,64 4 546,00 246,00 4 118,36
Lipiec 5 558,00 542,46 83,37 136,17 431,64 4 546,00 246,00 4 118,36
Sierpień 5 558,00 542,46 83,37 136,17 431,64 4 546,00 246,00 4 118,36
Wrzesień 5 558,00 542,46 83,37 136,17 431,64 4 546,00 246,00 4 118,36
Październik 5 558,00 542,46 83,37 136,17 431,64 4 546,00 246,00 4 118,36
Listopad 5 558,00 542,46 83,37 136,17 431,64 4 546,00 246,00 4 118,36
Grudzień 5 558,00 542,46 83,37 136,17 431,64 4 546,00 246,00 4 118,36
Rocznie 66 696,00 6 509,52 1 000,44 1 634,04 2 946,24 54 552,00 0,00 49 420,32
Wynagrodzenie pracownika 5 558 zł
Ubezpieczenie emerytalne 542 zł
Ubezpieczenie rentowe 361 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 93 zł
Fundusz Pracy (FP) 136 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 6 696 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 558,00 542,46 361,27 92,82 141,73 6 696,28 zł
Luty 5 558,00 542,46 361,27 92,82 141,73 6 696,28 zł
Marzec 5 558,00 542,46 361,27 92,82 141,73 6 696,28 zł
Kwiecień 5 558,00 542,46 361,27 92,82 141,73 6 696,28 zł
Maj 5 558,00 542,46 361,27 92,82 141,73 6 696,28 zł
Czerwiec 5 558,00 542,46 361,27 92,82 141,73 6 696,28 zł
Lipiec 5 558,00 542,46 361,27 92,82 141,73 6 696,28 zł
Sierpień 5 558,00 542,46 361,27 92,82 141,73 6 696,28 zł
Wrzesień 5 558,00 542,46 361,27 92,82 141,73 6 696,28 zł
Październik 5 558,00 542,46 361,27 92,82 141,73 6 696,28 zł
Listopad 5 558,00 542,46 361,27 92,82 141,73 6 696,28 zł
Grudzień 5 558,00 542,46 361,27 92,82 141,73 6 696,28 zł
Rocznie 66 696,00 6 509,52 4 335,24 1 113,84 1 700,76 80 355,36 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 558 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 118 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 118 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 696 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4010 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 010 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 836 zł
Ubezpieczenie emerytalne 518 zł
Ubezpieczenie rentowe 80 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 424 zł
Zaliczka na podatek 452 zł
Całość - kwota brutto 5 311 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 311,00 518,35 79,67 0,00 424,17 3 770,00 452,00 3 836,41
Luty 5 311,00 518,35 79,67 0,00 424,17 3 770,00 452,00 3 836,41
Marzec 5 311,00 518,35 79,67 0,00 424,17 3 770,00 452,00 3 836,41
Kwiecień 5 311,00 518,35 79,67 0,00 424,17 3 770,00 452,00 3 836,41
Maj 5 311,00 518,35 79,67 0,00 424,17 3 770,00 452,00 3 836,41
Czerwiec 5 311,00 518,35 79,67 0,00 424,17 3 770,00 452,00 3 836,41
Lipiec 5 311,00 518,35 79,67 0,00 424,17 3 770,00 452,00 3 836,41
Sierpień 5 311,00 518,35 79,67 0,00 424,17 3 770,00 452,00 3 836,41
Wrzesień 5 311,00 518,35 79,67 0,00 424,17 3 770,00 452,00 3 836,41
Październik 5 311,00 518,35 79,67 0,00 424,17 3 770,00 452,00 3 836,41
Listopad 5 311,00 518,35 79,67 0,00 424,17 3 770,00 452,00 3 836,41
Grudzień 5 311,00 518,35 79,67 0,00 424,17 3 770,00 452,00 3 836,41
Rocznie 63 732,00 6 220,20 956,04 0,00 5 090,04 45 240,00 336,00 46 036,92
Wynagrodzenie pracownika 5 311 zł
Ubezpieczenie emerytalne 518 zł
Ubezpieczenie rentowe 345 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 130 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 310 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 311,00 518,35 345,22 0,00 135,43 6 310,00 zł
Luty 5 311,00 518,35 345,22 0,00 135,43 6 310,00 zł
Marzec 5 311,00 518,35 345,22 0,00 135,43 6 310,00 zł
Kwiecień 5 311,00 518,35 345,22 0,00 135,43 6 310,00 zł
Maj 5 311,00 518,35 345,22 0,00 135,43 6 310,00 zł
Czerwiec 5 311,00 518,35 345,22 0,00 135,43 6 310,00 zł
Lipiec 5 311,00 518,35 345,22 0,00 135,43 6 310,00 zł
Sierpień 5 311,00 518,35 345,22 0,00 135,43 6 310,00 zł
Wrzesień 5 311,00 518,35 345,22 0,00 135,43 6 310,00 zł
Październik 5 311,00 518,35 345,22 0,00 135,43 6 310,00 zł
Listopad 5 311,00 518,35 345,22 0,00 135,43 6 310,00 zł
Grudzień 5 311,00 518,35 345,22 0,00 135,43 6 310,00 zł
Rocznie 63 732,00 6 220,20 4 142,64 0,00 1 625,16 75 720,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 311 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 836 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 836 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 310 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4010 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 010 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 010 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 631 zł
Całość - kwota brutto 4 641 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 641,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 713,00 631,00 4 010,00
Luty 4 641,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 713,00 631,00 4 010,00
Marzec 4 641,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 713,00 631,00 4 010,00
Kwiecień 4 641,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 713,00 631,00 4 010,00
Maj 4 641,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 713,00 631,00 4 010,00
Czerwiec 4 641,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 713,00 631,00 4 010,00
Lipiec 4 641,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 713,00 631,00 4 010,00
Sierpień 4 641,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 713,00 631,00 4 010,00
Wrzesień 4 641,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 713,00 631,00 4 010,00
Październik 4 641,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 713,00 631,00 4 010,00
Listopad 4 641,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 713,00 631,00 4 010,00
Grudzień 4 641,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 713,00 631,00 4 010,00
Rocznie 55 692,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 556,00 7 572,00 48 120,00
Wynagrodzenie pracownika 4 641 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 641 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 641,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 641,00 zł
Luty 4 641,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 641,00 zł
Marzec 4 641,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 641,00 zł
Kwiecień 4 641,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 641,00 zł
Maj 4 641,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 641,00 zł
Czerwiec 4 641,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 641,00 zł
Lipiec 4 641,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 641,00 zł
Sierpień 4 641,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 641,00 zł
Wrzesień 4 641,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 641,00 zł
Październik 4 641,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 641,00 zł
Listopad 4 641,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 641,00 zł
Grudzień 4 641,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 641,00 zł
Rocznie 55 692,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 692,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 641 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 010 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 010 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 641 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4010 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 010 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 009 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 436 zł
Zaliczka na podatek 398 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 843 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 843,00 0,00 0,00 0,00 435,87 0,00 398,00 0,00 4 009,13
Luty 4 843,00 0,00 0,00 0,00 435,87 0,00 398,00 0,00 4 009,13
Marzec 4 843,00 0,00 0,00 0,00 435,87 0,00 778,00 0,00 3 629,13
Kwiecień 4 843,00 0,00 0,00 0,00 435,87 0,00 1 125,00 0,00 3 282,13
Maj 4 843,00 0,00 0,00 0,00 435,87 0,00 1 125,00 0,00 3 282,13
Czerwiec 4 843,00 0,00 0,00 0,00 435,87 0,00 1 125,00 0,00 3 282,13
Lipiec 4 843,00 176,27 72,24 0,00 435,87 15,08 1 040,00 0,00 3 103,54
Sierpień 4 843,00 176,27 72,24 0,00 435,87 15,08 1 040,00 0,00 3 103,54
Wrzesień 4 843,00 176,27 72,24 0,00 435,87 15,08 1 040,00 0,00 3 103,54
Październik 4 843,00 176,27 72,24 0,00 435,87 15,08 1 040,00 0,00 3 103,54
Listopad 4 843,00 176,27 72,24 0,00 435,87 15,08 1 040,00 0,00 3 103,54
Grudzień 4 843,00 176,27 72,24 0,00 435,87 15,08 1 040,00 0,00 3 103,54
Rocznie 58 116,00 1 057,62 433,44 0,00 5 230,44 0,00 11 189,00 0,00 40 115,02

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 843 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 009 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.