Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4010 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 010 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 448 zł
Ubezpieczenie emerytalne 542 zł
Ubezpieczenie rentowe 83 zł
Ubezpieczenie chorobowe 136 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 348 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 5 558 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 558,00 542,46 83,37 136,17 347,82 4 546,00 0,00 4 448,18
Luty 5 558,00 542,46 83,37 136,17 347,82 4 546,00 0,00 4 448,18
Marzec 5 558,00 542,46 83,37 136,17 347,82 4 546,00 0,00 4 448,18
Kwiecień 5 558,00 542,46 83,37 136,17 347,82 4 546,00 0,00 4 448,18
Maj 5 558,00 542,46 83,37 136,17 347,82 4 546,00 0,00 4 448,18
Czerwiec 5 558,00 542,46 83,37 136,17 347,82 4 546,00 0,00 4 448,18
Lipiec 5 558,00 542,46 83,37 136,17 347,82 4 546,00 0,00 4 448,18
Sierpień 5 558,00 542,46 83,37 136,17 347,82 4 546,00 0,00 4 448,18
Wrzesień 5 558,00 542,46 83,37 136,17 347,82 4 546,00 0,00 4 448,18
Październik 5 558,00 542,46 83,37 136,17 347,82 4 546,00 0,00 4 448,18
Listopad 5 558,00 542,46 83,37 136,17 347,82 4 546,00 0,00 4 448,18
Grudzień 5 558,00 542,46 83,37 136,17 347,82 4 546,00 0,00 4 448,18
Rocznie 66 696,00 6 509,52 1 000,44 1 634,04 4 173,84 54 552,00 0,00 53 378,16
Wynagrodzenie pracownika 5 558 zł
Ubezpieczenie emerytalne 542 zł
Ubezpieczenie rentowe 361 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 93 zł
Fundusz Pracy (FP) 136 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 6 696 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 558,00 542,46 361,27 92,82 141,73 6 696,28 zł
Luty 5 558,00 542,46 361,27 92,82 141,73 6 696,28 zł
Marzec 5 558,00 542,46 361,27 92,82 141,73 6 696,28 zł
Kwiecień 5 558,00 542,46 361,27 92,82 141,73 6 696,28 zł
Maj 5 558,00 542,46 361,27 92,82 141,73 6 696,28 zł
Czerwiec 5 558,00 542,46 361,27 92,82 141,73 6 696,28 zł
Lipiec 5 558,00 542,46 361,27 92,82 141,73 6 696,28 zł
Sierpień 5 558,00 542,46 361,27 92,82 141,73 6 696,28 zł
Wrzesień 5 558,00 542,46 361,27 92,82 141,73 6 696,28 zł
Październik 5 558,00 542,46 361,27 92,82 141,73 6 696,28 zł
Listopad 5 558,00 542,46 361,27 92,82 141,73 6 696,28 zł
Grudzień 5 558,00 542,46 361,27 92,82 141,73 6 696,28 zł
Rocznie 66 696,00 6 509,52 4 335,24 1 113,84 1 700,76 80 355,36 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 558 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 448 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 448 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 696 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4010 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 010 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 010 zł
Ubezpieczenie emerytalne 518 zł
Ubezpieczenie rentowe 80 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 424 zł
Zaliczka na podatek 276 zł
Całość - kwota brutto 5 307 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 307,00 517,96 79,61 0,00 423,85 3 768,00 276,00 4 009,58
Luty 5 307,00 517,96 79,61 0,00 423,85 3 768,00 276,00 4 009,58
Marzec 5 307,00 517,96 79,61 0,00 423,85 3 768,00 276,00 4 009,58
Kwiecień 5 307,00 517,96 79,61 0,00 423,85 3 768,00 276,00 4 009,58
Maj 5 307,00 517,96 79,61 0,00 423,85 3 768,00 276,00 4 009,58
Czerwiec 5 307,00 517,96 79,61 0,00 423,85 3 768,00 276,00 4 009,58
Lipiec 5 307,00 517,96 79,61 0,00 423,85 3 768,00 276,00 4 009,58
Sierpień 5 307,00 517,96 79,61 0,00 423,85 3 768,00 276,00 4 009,58
Wrzesień 5 307,00 517,96 79,61 0,00 423,85 3 768,00 276,00 4 009,58
Październik 5 307,00 517,96 79,61 0,00 423,85 3 768,00 276,00 4 009,58
Listopad 5 307,00 517,96 79,61 0,00 423,85 3 768,00 276,00 4 009,58
Grudzień 5 307,00 517,96 79,61 0,00 423,85 3 768,00 276,00 4 009,58
Rocznie 63 684,00 6 215,52 955,32 0,00 5 086,20 45 216,00 3 312,00 48 114,96
Wynagrodzenie pracownika 5 307 zł
Ubezpieczenie emerytalne 518 zł
Ubezpieczenie rentowe 345 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 130 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 305 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 307,00 517,96 344,96 0,00 135,33 6 305,25 zł
Luty 5 307,00 517,96 344,96 0,00 135,33 6 305,25 zł
Marzec 5 307,00 517,96 344,96 0,00 135,33 6 305,25 zł
Kwiecień 5 307,00 517,96 344,96 0,00 135,33 6 305,25 zł
Maj 5 307,00 517,96 344,96 0,00 135,33 6 305,25 zł
Czerwiec 5 307,00 517,96 344,96 0,00 135,33 6 305,25 zł
Lipiec 5 307,00 517,96 344,96 0,00 135,33 6 305,25 zł
Sierpień 5 307,00 517,96 344,96 0,00 135,33 6 305,25 zł
Wrzesień 5 307,00 517,96 344,96 0,00 135,33 6 305,25 zł
Październik 5 307,00 517,96 344,96 0,00 135,33 6 305,25 zł
Listopad 5 307,00 517,96 344,96 0,00 135,33 6 305,25 zł
Grudzień 5 307,00 517,96 344,96 0,00 135,33 6 305,25 zł
Rocznie 63 684,00 6 215,52 4 139,52 0,00 1 623,96 75 663,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 307 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 010 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 010 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 305 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4010 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 010 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 010 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 631 zł
Całość - kwota brutto 4 641 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 641,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 713,00 631,00 4 010,00
Luty 4 641,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 713,00 631,00 4 010,00
Marzec 4 641,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 713,00 631,00 4 010,00
Kwiecień 4 641,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 713,00 631,00 4 010,00
Maj 4 641,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 713,00 631,00 4 010,00
Czerwiec 4 641,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 713,00 631,00 4 010,00
Lipiec 4 641,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 713,00 631,00 4 010,00
Sierpień 4 641,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 713,00 631,00 4 010,00
Wrzesień 4 641,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 713,00 631,00 4 010,00
Październik 4 641,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 713,00 631,00 4 010,00
Listopad 4 641,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 713,00 631,00 4 010,00
Grudzień 4 641,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 713,00 631,00 4 010,00
Rocznie 55 692,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 556,00 7 572,00 48 120,00
Wynagrodzenie pracownika 4 641 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 641 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 641,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 641,00 zł
Luty 4 641,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 641,00 zł
Marzec 4 641,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 641,00 zł
Kwiecień 4 641,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 641,00 zł
Maj 4 641,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 641,00 zł
Czerwiec 4 641,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 641,00 zł
Lipiec 4 641,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 641,00 zł
Sierpień 4 641,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 641,00 zł
Wrzesień 4 641,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 641,00 zł
Październik 4 641,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 641,00 zł
Listopad 4 641,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 641,00 zł
Grudzień 4 641,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 641,00 zł
Rocznie 55 692,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 692,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 641 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 010 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 010 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 641 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4010 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 010 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 438 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 397 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 835 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 835,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 397,00 0,00 4 438,00
Luty 4 835,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 397,00 0,00 4 438,00
Marzec 4 835,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 773,00 0,00 4 062,00
Kwiecień 4 835,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 122,00 0,00 3 713,00
Maj 4 835,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 122,00 0,00 3 713,00
Czerwiec 4 835,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 122,00 0,00 3 713,00
Lipiec 4 835,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 038,00 0,00 3 533,41
Sierpień 4 835,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 038,00 0,00 3 533,41
Wrzesień 4 835,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 038,00 0,00 3 533,41
Październik 4 835,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 038,00 0,00 3 533,41
Listopad 4 835,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 038,00 0,00 3 533,41
Grudzień 4 835,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 038,00 0,00 3 533,41
Rocznie 58 020,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 11 161,00 0,00 45 277,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 835 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 438 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.