Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3990 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 990 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 428 zł
Ubezpieczenie emerytalne 540 zł
Ubezpieczenie rentowe 83 zł
Ubezpieczenie chorobowe 135 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 344 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 5 530 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 530,00 539,73 82,95 135,49 343,74 4 522,00 0,00 4 428,09
Luty 5 530,00 539,73 82,95 135,49 343,74 4 522,00 0,00 4 428,09
Marzec 5 530,00 539,73 82,95 135,49 343,74 4 522,00 0,00 4 428,09
Kwiecień 5 530,00 539,73 82,95 135,49 343,74 4 522,00 0,00 4 428,09
Maj 5 530,00 539,73 82,95 135,49 343,74 4 522,00 0,00 4 428,09
Czerwiec 5 530,00 539,73 82,95 135,49 343,74 4 522,00 0,00 4 428,09
Lipiec 5 530,00 539,73 82,95 135,49 343,74 4 522,00 0,00 4 428,09
Sierpień 5 530,00 539,73 82,95 135,49 343,74 4 522,00 0,00 4 428,09
Wrzesień 5 530,00 539,73 82,95 135,49 343,74 4 522,00 0,00 4 428,09
Październik 5 530,00 539,73 82,95 135,49 343,74 4 522,00 0,00 4 428,09
Listopad 5 530,00 539,73 82,95 135,49 343,74 4 522,00 0,00 4 428,09
Grudzień 5 530,00 539,73 82,95 135,49 343,74 4 522,00 0,00 4 428,09
Rocznie 66 360,00 6 476,76 995,40 1 625,88 4 124,88 54 264,00 0,00 53 137,08
Wynagrodzenie pracownika 5 530 zł
Ubezpieczenie emerytalne 540 zł
Ubezpieczenie rentowe 359 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 92 zł
Fundusz Pracy (FP) 135 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 6 663 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 530,00 539,73 359,45 92,35 141,02 6 662,55 zł
Luty 5 530,00 539,73 359,45 92,35 141,02 6 662,55 zł
Marzec 5 530,00 539,73 359,45 92,35 141,02 6 662,55 zł
Kwiecień 5 530,00 539,73 359,45 92,35 141,02 6 662,55 zł
Maj 5 530,00 539,73 359,45 92,35 141,02 6 662,55 zł
Czerwiec 5 530,00 539,73 359,45 92,35 141,02 6 662,55 zł
Lipiec 5 530,00 539,73 359,45 92,35 141,02 6 662,55 zł
Sierpień 5 530,00 539,73 359,45 92,35 141,02 6 662,55 zł
Wrzesień 5 530,00 539,73 359,45 92,35 141,02 6 662,55 zł
Październik 5 530,00 539,73 359,45 92,35 141,02 6 662,55 zł
Listopad 5 530,00 539,73 359,45 92,35 141,02 6 662,55 zł
Grudzień 5 530,00 539,73 359,45 92,35 141,02 6 662,55 zł
Rocznie 66 360,00 6 476,76 4 313,40 1 108,20 1 692,24 79 950,60 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 530 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 428 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 428 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 663 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3990 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 990 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 990 zł
Ubezpieczenie emerytalne 515 zł
Ubezpieczenie rentowe 79 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 422 zł
Zaliczka na podatek 274 zł
Całość - kwota brutto 5 280 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 280,00 515,33 79,20 0,00 421,69 3 748,00 274,00 3 989,78
Luty 5 280,00 515,33 79,20 0,00 421,69 3 748,00 274,00 3 989,78
Marzec 5 280,00 515,33 79,20 0,00 421,69 3 748,00 274,00 3 989,78
Kwiecień 5 280,00 515,33 79,20 0,00 421,69 3 748,00 274,00 3 989,78
Maj 5 280,00 515,33 79,20 0,00 421,69 3 748,00 274,00 3 989,78
Czerwiec 5 280,00 515,33 79,20 0,00 421,69 3 748,00 274,00 3 989,78
Lipiec 5 280,00 515,33 79,20 0,00 421,69 3 748,00 274,00 3 989,78
Sierpień 5 280,00 515,33 79,20 0,00 421,69 3 748,00 274,00 3 989,78
Wrzesień 5 280,00 515,33 79,20 0,00 421,69 3 748,00 274,00 3 989,78
Październik 5 280,00 515,33 79,20 0,00 421,69 3 748,00 274,00 3 989,78
Listopad 5 280,00 515,33 79,20 0,00 421,69 3 748,00 274,00 3 989,78
Grudzień 5 280,00 515,33 79,20 0,00 421,69 3 748,00 274,00 3 989,78
Rocznie 63 360,00 6 183,96 950,40 0,00 5 060,28 44 976,00 3 288,00 47 877,36
Wynagrodzenie pracownika 5 280 zł
Ubezpieczenie emerytalne 515 zł
Ubezpieczenie rentowe 343 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 129 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 273 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 280,00 515,33 343,20 0,00 134,64 6 273,17 zł
Luty 5 280,00 515,33 343,20 0,00 134,64 6 273,17 zł
Marzec 5 280,00 515,33 343,20 0,00 134,64 6 273,17 zł
Kwiecień 5 280,00 515,33 343,20 0,00 134,64 6 273,17 zł
Maj 5 280,00 515,33 343,20 0,00 134,64 6 273,17 zł
Czerwiec 5 280,00 515,33 343,20 0,00 134,64 6 273,17 zł
Lipiec 5 280,00 515,33 343,20 0,00 134,64 6 273,17 zł
Sierpień 5 280,00 515,33 343,20 0,00 134,64 6 273,17 zł
Wrzesień 5 280,00 515,33 343,20 0,00 134,64 6 273,17 zł
Październik 5 280,00 515,33 343,20 0,00 134,64 6 273,17 zł
Listopad 5 280,00 515,33 343,20 0,00 134,64 6 273,17 zł
Grudzień 5 280,00 515,33 343,20 0,00 134,64 6 273,17 zł
Rocznie 63 360,00 6 183,96 4 118,40 0,00 1 615,68 75 278,04 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 280 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 990 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 990 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 273 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3990 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 990 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 990 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 628 zł
Całość - kwota brutto 4 618 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 618,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 694,00 628,00 3 990,00
Luty 4 618,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 694,00 628,00 3 990,00
Marzec 4 618,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 694,00 628,00 3 990,00
Kwiecień 4 618,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 694,00 628,00 3 990,00
Maj 4 618,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 694,00 628,00 3 990,00
Czerwiec 4 618,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 694,00 628,00 3 990,00
Lipiec 4 618,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 694,00 628,00 3 990,00
Sierpień 4 618,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 694,00 628,00 3 990,00
Wrzesień 4 618,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 694,00 628,00 3 990,00
Październik 4 618,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 694,00 628,00 3 990,00
Listopad 4 618,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 694,00 628,00 3 990,00
Grudzień 4 618,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 694,00 628,00 3 990,00
Rocznie 55 416,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 328,00 7 536,00 47 880,00
Wynagrodzenie pracownika 4 618 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 618 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 618,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 618,00 zł
Luty 4 618,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 618,00 zł
Marzec 4 618,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 618,00 zł
Kwiecień 4 618,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 618,00 zł
Maj 4 618,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 618,00 zł
Czerwiec 4 618,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 618,00 zł
Lipiec 4 618,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 618,00 zł
Sierpień 4 618,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 618,00 zł
Wrzesień 4 618,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 618,00 zł
Październik 4 618,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 618,00 zł
Listopad 4 618,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 618,00 zł
Grudzień 4 618,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 618,00 zł
Rocznie 55 416,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 416,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 618 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 990 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 990 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 618 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3990 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 990 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 418 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 393 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 811 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 811,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 393,00 0,00 4 418,00
Luty 4 811,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 393,00 0,00 4 418,00
Marzec 4 811,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 758,00 0,00 4 053,00
Kwiecień 4 811,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 115,00 0,00 3 696,00
Maj 4 811,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 115,00 0,00 3 696,00
Czerwiec 4 811,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 115,00 0,00 3 696,00
Lipiec 4 811,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 030,00 0,00 3 517,41
Sierpień 4 811,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 030,00 0,00 3 517,41
Wrzesień 4 811,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 030,00 0,00 3 517,41
Październik 4 811,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 030,00 0,00 3 517,41
Listopad 4 811,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 030,00 0,00 3 517,41
Grudzień 4 811,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 030,00 0,00 3 517,41
Rocznie 57 732,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 11 069,00 0,00 45 081,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 811 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 418 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.