Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4040 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 040 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 040 zł
Ubezpieczenie emerytalne 547 zł
Ubezpieczenie rentowe 84 zł
Ubezpieczenie chorobowe 137 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 435 zł
Zaliczka na podatek 361 zł
Całość - kwota brutto 5 605 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 605,00 547,05 84,08 137,32 435,29 4 587,00 361,00 4 040,26
Luty 5 605,00 547,05 84,08 137,32 435,29 4 587,00 361,00 4 040,26
Marzec 5 605,00 547,05 84,08 137,32 435,29 4 587,00 361,00 4 040,26
Kwiecień 5 605,00 547,05 84,08 137,32 435,29 4 587,00 361,00 4 040,26
Maj 5 605,00 547,05 84,08 137,32 435,29 4 587,00 361,00 4 040,26
Czerwiec 5 605,00 547,05 84,08 137,32 435,29 4 587,00 361,00 4 040,26
Lipiec 5 605,00 547,05 84,08 137,32 435,29 4 587,00 361,00 4 040,26
Sierpień 5 605,00 547,05 84,08 137,32 435,29 4 587,00 361,00 4 040,26
Wrzesień 5 605,00 547,05 84,08 137,32 435,29 4 587,00 361,00 4 040,26
Październik 5 605,00 547,05 84,08 137,32 435,29 4 587,00 361,00 4 040,26
Listopad 5 605,00 547,05 84,08 137,32 435,29 4 587,00 361,00 4 040,26
Grudzień 5 605,00 547,05 84,08 137,32 435,29 4 587,00 361,00 4 040,26
Rocznie 67 260,00 6 564,60 1 008,96 1 647,84 5 223,48 55 044,00 4 332,00 48 483,12
Wynagrodzenie pracownika 5 605 zł
Ubezpieczenie emerytalne 547 zł
Ubezpieczenie rentowe 364 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 94 zł
Fundusz Pracy (FP) 137 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 6 753 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 605,00 547,05 364,33 93,60 142,93 6 752,91 zł
Luty 5 605,00 547,05 364,33 93,60 142,93 6 752,91 zł
Marzec 5 605,00 547,05 364,33 93,60 142,93 6 752,91 zł
Kwiecień 5 605,00 547,05 364,33 93,60 142,93 6 752,91 zł
Maj 5 605,00 547,05 364,33 93,60 142,93 6 752,91 zł
Czerwiec 5 605,00 547,05 364,33 93,60 142,93 6 752,91 zł
Lipiec 5 605,00 547,05 364,33 93,60 142,93 6 752,91 zł
Sierpień 5 605,00 547,05 364,33 93,60 142,93 6 752,91 zł
Wrzesień 5 605,00 547,05 364,33 93,60 142,93 6 752,91 zł
Październik 5 605,00 547,05 364,33 93,60 142,93 6 752,91 zł
Listopad 5 605,00 547,05 364,33 93,60 142,93 6 752,91 zł
Grudzień 5 605,00 547,05 364,33 93,60 142,93 6 752,91 zł
Rocznie 67 260,00 6 564,60 4 371,96 1 123,20 1 715,16 81 034,92 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 605 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 040 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 040 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 753 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4040 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 040 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 040 zł
Ubezpieczenie emerytalne 522 zł
Ubezpieczenie rentowe 80 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 427 zł
Zaliczka na podatek 278 zł
Całość - kwota brutto 5 347 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 347,00 521,87 80,21 0,00 427,04 3 796,00 278,00 4 039,88
Luty 5 347,00 521,87 80,21 0,00 427,04 3 796,00 278,00 4 039,88
Marzec 5 347,00 521,87 80,21 0,00 427,04 3 796,00 278,00 4 039,88
Kwiecień 5 347,00 521,87 80,21 0,00 427,04 3 796,00 278,00 4 039,88
Maj 5 347,00 521,87 80,21 0,00 427,04 3 796,00 278,00 4 039,88
Czerwiec 5 347,00 521,87 80,21 0,00 427,04 3 796,00 278,00 4 039,88
Lipiec 5 347,00 521,87 80,21 0,00 427,04 3 796,00 278,00 4 039,88
Sierpień 5 347,00 521,87 80,21 0,00 427,04 3 796,00 278,00 4 039,88
Wrzesień 5 347,00 521,87 80,21 0,00 427,04 3 796,00 278,00 4 039,88
Październik 5 347,00 521,87 80,21 0,00 427,04 3 796,00 278,00 4 039,88
Listopad 5 347,00 521,87 80,21 0,00 427,04 3 796,00 278,00 4 039,88
Grudzień 5 347,00 521,87 80,21 0,00 427,04 3 796,00 278,00 4 039,88
Rocznie 64 164,00 6 262,44 962,52 0,00 5 124,48 45 552,00 3 336,00 48 478,56
Wynagrodzenie pracownika 5 347 zł
Ubezpieczenie emerytalne 522 zł
Ubezpieczenie rentowe 348 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 131 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 353 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 347,00 521,87 347,56 0,00 136,35 6 352,78 zł
Luty 5 347,00 521,87 347,56 0,00 136,35 6 352,78 zł
Marzec 5 347,00 521,87 347,56 0,00 136,35 6 352,78 zł
Kwiecień 5 347,00 521,87 347,56 0,00 136,35 6 352,78 zł
Maj 5 347,00 521,87 347,56 0,00 136,35 6 352,78 zł
Czerwiec 5 347,00 521,87 347,56 0,00 136,35 6 352,78 zł
Lipiec 5 347,00 521,87 347,56 0,00 136,35 6 352,78 zł
Sierpień 5 347,00 521,87 347,56 0,00 136,35 6 352,78 zł
Wrzesień 5 347,00 521,87 347,56 0,00 136,35 6 352,78 zł
Październik 5 347,00 521,87 347,56 0,00 136,35 6 352,78 zł
Listopad 5 347,00 521,87 347,56 0,00 136,35 6 352,78 zł
Grudzień 5 347,00 521,87 347,56 0,00 136,35 6 352,78 zł
Rocznie 64 164,00 6 262,44 4 170,72 0,00 1 636,20 76 233,36 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 347 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 040 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 040 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 353 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4040 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 040 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 040 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 636 zł
Całość - kwota brutto 4 676 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 741,00 636,00 4 040,00
Luty 4 676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 741,00 636,00 4 040,00
Marzec 4 676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 741,00 636,00 4 040,00
Kwiecień 4 676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 741,00 636,00 4 040,00
Maj 4 676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 741,00 636,00 4 040,00
Czerwiec 4 676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 741,00 636,00 4 040,00
Lipiec 4 676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 741,00 636,00 4 040,00
Sierpień 4 676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 741,00 636,00 4 040,00
Wrzesień 4 676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 741,00 636,00 4 040,00
Październik 4 676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 741,00 636,00 4 040,00
Listopad 4 676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 741,00 636,00 4 040,00
Grudzień 4 676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 741,00 636,00 4 040,00
Rocznie 56 112,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 892,00 7 632,00 48 480,00
Wynagrodzenie pracownika 4 676 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 676 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 676,00 zł
Luty 4 676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 676,00 zł
Marzec 4 676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 676,00 zł
Kwiecień 4 676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 676,00 zł
Maj 4 676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 676,00 zł
Czerwiec 4 676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 676,00 zł
Lipiec 4 676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 676,00 zł
Sierpień 4 676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 676,00 zł
Wrzesień 4 676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 676,00 zł
Październik 4 676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 676,00 zł
Listopad 4 676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 676,00 zł
Grudzień 4 676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 676,00 zł
Rocznie 56 112,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 112,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 676 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 040 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 040 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 676 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4040 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 040 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 040 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 457 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 879 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 879,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 457,00 0,00 4 040,19
Luty 4 879,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 457,00 0,00 4 040,19
Marzec 4 879,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 457,00 0,00 4 040,19
Kwiecień 4 879,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 457,00 0,00 4 040,19
Maj 4 879,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 457,00 0,00 4 040,19
Czerwiec 4 879,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 457,00 0,00 4 040,19
Lipiec 4 879,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 415,00 0,00 3 836,99
Sierpień 4 879,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 415,00 0,00 3 836,99
Wrzesień 4 879,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 415,00 0,00 3 836,99
Październik 4 879,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 415,00 0,00 3 836,99
Listopad 4 879,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 415,00 0,00 3 836,99
Grudzień 4 879,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 415,00 0,00 3 836,99
Rocznie 58 548,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 5 232,00 0,00 47 263,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 879 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 040 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ