Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4040 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 040 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 148 zł
Ubezpieczenie emerytalne 547 zł
Ubezpieczenie rentowe 84 zł
Ubezpieczenie chorobowe 137 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 435 zł
Zaliczka na podatek 250 zł
Całość - kwota brutto 5 601 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 601,00 546,66 84,02 137,22 434,98 4 583,00 250,00 4 148,12
Luty 5 601,00 546,66 84,02 137,22 434,98 4 583,00 250,00 4 148,12
Marzec 5 601,00 546,66 84,02 137,22 434,98 4 583,00 250,00 4 148,12
Kwiecień 5 601,00 546,66 84,02 137,22 434,98 4 583,00 250,00 4 148,12
Maj 5 601,00 546,66 84,02 137,22 434,98 4 583,00 250,00 4 148,12
Czerwiec 5 601,00 546,66 84,02 137,22 434,98 4 583,00 250,00 4 148,12
Lipiec 5 601,00 546,66 84,02 137,22 434,98 4 583,00 250,00 4 148,12
Sierpień 5 601,00 546,66 84,02 137,22 434,98 4 583,00 250,00 4 148,12
Wrzesień 5 601,00 546,66 84,02 137,22 434,98 4 583,00 250,00 4 148,12
Październik 5 601,00 546,66 84,02 137,22 434,98 4 583,00 250,00 4 148,12
Listopad 5 601,00 546,66 84,02 137,22 434,98 4 583,00 250,00 4 148,12
Grudzień 5 601,00 546,66 84,02 137,22 434,98 4 583,00 250,00 4 148,12
Rocznie 67 212,00 6 559,92 1 008,24 1 646,64 2 999,52 54 996,00 0,00 49 777,44
Wynagrodzenie pracownika 5 601 zł
Ubezpieczenie emerytalne 547 zł
Ubezpieczenie rentowe 364 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 94 zł
Fundusz Pracy (FP) 137 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 6 748 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 601,00 546,66 364,07 93,54 142,82 6 748,09 zł
Luty 5 601,00 546,66 364,07 93,54 142,82 6 748,09 zł
Marzec 5 601,00 546,66 364,07 93,54 142,82 6 748,09 zł
Kwiecień 5 601,00 546,66 364,07 93,54 142,82 6 748,09 zł
Maj 5 601,00 546,66 364,07 93,54 142,82 6 748,09 zł
Czerwiec 5 601,00 546,66 364,07 93,54 142,82 6 748,09 zł
Lipiec 5 601,00 546,66 364,07 93,54 142,82 6 748,09 zł
Sierpień 5 601,00 546,66 364,07 93,54 142,82 6 748,09 zł
Wrzesień 5 601,00 546,66 364,07 93,54 142,82 6 748,09 zł
Październik 5 601,00 546,66 364,07 93,54 142,82 6 748,09 zł
Listopad 5 601,00 546,66 364,07 93,54 142,82 6 748,09 zł
Grudzień 5 601,00 546,66 364,07 93,54 142,82 6 748,09 zł
Rocznie 67 212,00 6 559,92 4 368,84 1 122,48 1 713,84 80 977,08 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 601 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 148 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 148 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 748 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4040 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 040 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 865 zł
Ubezpieczenie emerytalne 522 zł
Ubezpieczenie rentowe 80 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 427 zł
Zaliczka na podatek 456 zł
Całość - kwota brutto 5 351 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 351,00 522,26 80,27 0,00 427,36 3 799,00 456,00 3 865,23
Luty 5 351,00 522,26 80,27 0,00 427,36 3 799,00 456,00 3 865,23
Marzec 5 351,00 522,26 80,27 0,00 427,36 3 799,00 456,00 3 865,23
Kwiecień 5 351,00 522,26 80,27 0,00 427,36 3 799,00 456,00 3 865,23
Maj 5 351,00 522,26 80,27 0,00 427,36 3 799,00 456,00 3 865,23
Czerwiec 5 351,00 522,26 80,27 0,00 427,36 3 799,00 456,00 3 865,23
Lipiec 5 351,00 522,26 80,27 0,00 427,36 3 799,00 456,00 3 865,23
Sierpień 5 351,00 522,26 80,27 0,00 427,36 3 799,00 456,00 3 865,23
Wrzesień 5 351,00 522,26 80,27 0,00 427,36 3 799,00 456,00 3 865,23
Październik 5 351,00 522,26 80,27 0,00 427,36 3 799,00 456,00 3 865,23
Listopad 5 351,00 522,26 80,27 0,00 427,36 3 799,00 456,00 3 865,23
Grudzień 5 351,00 522,26 80,27 0,00 427,36 3 799,00 456,00 3 865,23
Rocznie 64 212,00 6 267,12 963,24 0,00 5 128,32 45 588,00 348,00 46 382,76
Wynagrodzenie pracownika 5 351 zł
Ubezpieczenie emerytalne 522 zł
Ubezpieczenie rentowe 348 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 131 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 358 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 351,00 522,26 347,82 0,00 136,45 6 357,53 zł
Luty 5 351,00 522,26 347,82 0,00 136,45 6 357,53 zł
Marzec 5 351,00 522,26 347,82 0,00 136,45 6 357,53 zł
Kwiecień 5 351,00 522,26 347,82 0,00 136,45 6 357,53 zł
Maj 5 351,00 522,26 347,82 0,00 136,45 6 357,53 zł
Czerwiec 5 351,00 522,26 347,82 0,00 136,45 6 357,53 zł
Lipiec 5 351,00 522,26 347,82 0,00 136,45 6 357,53 zł
Sierpień 5 351,00 522,26 347,82 0,00 136,45 6 357,53 zł
Wrzesień 5 351,00 522,26 347,82 0,00 136,45 6 357,53 zł
Październik 5 351,00 522,26 347,82 0,00 136,45 6 357,53 zł
Listopad 5 351,00 522,26 347,82 0,00 136,45 6 357,53 zł
Grudzień 5 351,00 522,26 347,82 0,00 136,45 6 357,53 zł
Rocznie 64 212,00 6 267,12 4 173,84 0,00 1 637,40 76 290,36 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 351 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 865 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 865 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 358 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4040 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 040 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 040 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 636 zł
Całość - kwota brutto 4 676 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 741,00 636,00 4 040,00
Luty 4 676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 741,00 636,00 4 040,00
Marzec 4 676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 741,00 636,00 4 040,00
Kwiecień 4 676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 741,00 636,00 4 040,00
Maj 4 676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 741,00 636,00 4 040,00
Czerwiec 4 676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 741,00 636,00 4 040,00
Lipiec 4 676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 741,00 636,00 4 040,00
Sierpień 4 676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 741,00 636,00 4 040,00
Wrzesień 4 676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 741,00 636,00 4 040,00
Październik 4 676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 741,00 636,00 4 040,00
Listopad 4 676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 741,00 636,00 4 040,00
Grudzień 4 676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 741,00 636,00 4 040,00
Rocznie 56 112,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 892,00 7 632,00 48 480,00
Wynagrodzenie pracownika 4 676 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 676 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 676,00 zł
Luty 4 676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 676,00 zł
Marzec 4 676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 676,00 zł
Kwiecień 4 676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 676,00 zł
Maj 4 676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 676,00 zł
Czerwiec 4 676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 676,00 zł
Lipiec 4 676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 676,00 zł
Sierpień 4 676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 676,00 zł
Wrzesień 4 676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 676,00 zł
Październik 4 676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 676,00 zł
Listopad 4 676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 676,00 zł
Grudzień 4 676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 676,00 zł
Rocznie 56 112,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 112,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 676 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 040 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 040 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 676 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4040 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 040 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 036 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 439 zł
Zaliczka na podatek 404 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 879 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 879,00 0,00 0,00 0,00 439,11 0,00 404,00 0,00 4 035,89
Luty 4 879,00 0,00 0,00 0,00 439,11 0,00 404,00 0,00 4 035,89
Marzec 4 879,00 0,00 0,00 0,00 439,11 0,00 800,00 0,00 3 639,89
Kwiecień 4 879,00 0,00 0,00 0,00 439,11 0,00 1 136,00 0,00 3 303,89
Maj 4 879,00 0,00 0,00 0,00 439,11 0,00 1 136,00 0,00 3 303,89
Czerwiec 4 879,00 0,00 0,00 0,00 439,11 0,00 1 136,00 0,00 3 303,89
Lipiec 4 879,00 176,27 72,24 0,00 439,11 15,08 1 052,00 0,00 3 124,30
Sierpień 4 879,00 176,27 72,24 0,00 439,11 15,08 1 052,00 0,00 3 124,30
Wrzesień 4 879,00 176,27 72,24 0,00 439,11 15,08 1 052,00 0,00 3 124,30
Październik 4 879,00 176,27 72,24 0,00 439,11 15,08 1 052,00 0,00 3 124,30
Listopad 4 879,00 176,27 72,24 0,00 439,11 15,08 1 052,00 0,00 3 124,30
Grudzień 4 879,00 176,27 72,24 0,00 439,11 15,08 1 052,00 0,00 3 124,30
Rocznie 58 548,00 1 057,62 433,44 0,00 5 269,32 0,00 11 328,00 0,00 40 369,14

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 879 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 036 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.