Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3970 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 970 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 080 zł
Ubezpieczenie emerytalne 537 zł
Ubezpieczenie rentowe 83 zł
Ubezpieczenie chorobowe 135 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 427 zł
Zaliczka na podatek 240 zł
Całość - kwota brutto 5 502 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 502,00 537,00 82,53 134,80 427,29 4 498,00 240,00 4 080,38
Luty 5 502,00 537,00 82,53 134,80 427,29 4 498,00 240,00 4 080,38
Marzec 5 502,00 537,00 82,53 134,80 427,29 4 498,00 240,00 4 080,38
Kwiecień 5 502,00 537,00 82,53 134,80 427,29 4 498,00 240,00 4 080,38
Maj 5 502,00 537,00 82,53 134,80 427,29 4 498,00 240,00 4 080,38
Czerwiec 5 502,00 537,00 82,53 134,80 427,29 4 498,00 240,00 4 080,38
Lipiec 5 502,00 537,00 82,53 134,80 427,29 4 498,00 240,00 4 080,38
Sierpień 5 502,00 537,00 82,53 134,80 427,29 4 498,00 240,00 4 080,38
Wrzesień 5 502,00 537,00 82,53 134,80 427,29 4 498,00 240,00 4 080,38
Październik 5 502,00 537,00 82,53 134,80 427,29 4 498,00 240,00 4 080,38
Listopad 5 502,00 537,00 82,53 134,80 427,29 4 498,00 240,00 4 080,38
Grudzień 5 502,00 537,00 82,53 134,80 427,29 4 498,00 240,00 4 080,38
Rocznie 66 024,00 6 444,00 990,36 1 617,60 2 877,12 53 976,00 0,00 48 964,56
Wynagrodzenie pracownika 5 502 zł
Ubezpieczenie emerytalne 537 zł
Ubezpieczenie rentowe 358 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 92 zł
Fundusz Pracy (FP) 135 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 6 629 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 502,00 537,00 357,63 91,88 140,30 6 628,81 zł
Luty 5 502,00 537,00 357,63 91,88 140,30 6 628,81 zł
Marzec 5 502,00 537,00 357,63 91,88 140,30 6 628,81 zł
Kwiecień 5 502,00 537,00 357,63 91,88 140,30 6 628,81 zł
Maj 5 502,00 537,00 357,63 91,88 140,30 6 628,81 zł
Czerwiec 5 502,00 537,00 357,63 91,88 140,30 6 628,81 zł
Lipiec 5 502,00 537,00 357,63 91,88 140,30 6 628,81 zł
Sierpień 5 502,00 537,00 357,63 91,88 140,30 6 628,81 zł
Wrzesień 5 502,00 537,00 357,63 91,88 140,30 6 628,81 zł
Październik 5 502,00 537,00 357,63 91,88 140,30 6 628,81 zł
Listopad 5 502,00 537,00 357,63 91,88 140,30 6 628,81 zł
Grudzień 5 502,00 537,00 357,63 91,88 140,30 6 628,81 zł
Rocznie 66 024,00 6 444,00 4 291,56 1 102,56 1 683,60 79 545,72 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 502 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 080 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 080 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 629 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3970 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 970 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 798 zł
Ubezpieczenie emerytalne 513 zł
Ubezpieczenie rentowe 79 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 420 zł
Zaliczka na podatek 448 zł
Całość - kwota brutto 5 258 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 258,00 513,18 78,87 0,00 419,94 3 733,00 448,00 3 798,05
Luty 5 258,00 513,18 78,87 0,00 419,94 3 733,00 448,00 3 798,05
Marzec 5 258,00 513,18 78,87 0,00 419,94 3 733,00 448,00 3 798,05
Kwiecień 5 258,00 513,18 78,87 0,00 419,94 3 733,00 448,00 3 798,05
Maj 5 258,00 513,18 78,87 0,00 419,94 3 733,00 448,00 3 798,05
Czerwiec 5 258,00 513,18 78,87 0,00 419,94 3 733,00 448,00 3 798,05
Lipiec 5 258,00 513,18 78,87 0,00 419,94 3 733,00 448,00 3 798,05
Sierpień 5 258,00 513,18 78,87 0,00 419,94 3 733,00 448,00 3 798,05
Wrzesień 5 258,00 513,18 78,87 0,00 419,94 3 733,00 448,00 3 798,05
Październik 5 258,00 513,18 78,87 0,00 419,94 3 733,00 448,00 3 798,05
Listopad 5 258,00 513,18 78,87 0,00 419,94 3 733,00 448,00 3 798,05
Grudzień 5 258,00 513,18 78,87 0,00 419,94 3 733,00 448,00 3 798,05
Rocznie 63 096,00 6 158,16 946,44 0,00 5 039,28 44 796,00 336,00 45 576,60
Wynagrodzenie pracownika 5 258 zł
Ubezpieczenie emerytalne 513 zł
Ubezpieczenie rentowe 342 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 129 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 247 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 258,00 513,18 341,77 0,00 134,08 6 247,03 zł
Luty 5 258,00 513,18 341,77 0,00 134,08 6 247,03 zł
Marzec 5 258,00 513,18 341,77 0,00 134,08 6 247,03 zł
Kwiecień 5 258,00 513,18 341,77 0,00 134,08 6 247,03 zł
Maj 5 258,00 513,18 341,77 0,00 134,08 6 247,03 zł
Czerwiec 5 258,00 513,18 341,77 0,00 134,08 6 247,03 zł
Lipiec 5 258,00 513,18 341,77 0,00 134,08 6 247,03 zł
Sierpień 5 258,00 513,18 341,77 0,00 134,08 6 247,03 zł
Wrzesień 5 258,00 513,18 341,77 0,00 134,08 6 247,03 zł
Październik 5 258,00 513,18 341,77 0,00 134,08 6 247,03 zł
Listopad 5 258,00 513,18 341,77 0,00 134,08 6 247,03 zł
Grudzień 5 258,00 513,18 341,77 0,00 134,08 6 247,03 zł
Rocznie 63 096,00 6 158,16 4 101,24 0,00 1 608,96 74 964,36 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 258 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 798 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 798 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 247 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3970 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 970 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 970 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 625 zł
Całość - kwota brutto 4 595 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 595,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 676,00 625,00 3 970,00
Luty 4 595,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 676,00 625,00 3 970,00
Marzec 4 595,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 676,00 625,00 3 970,00
Kwiecień 4 595,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 676,00 625,00 3 970,00
Maj 4 595,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 676,00 625,00 3 970,00
Czerwiec 4 595,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 676,00 625,00 3 970,00
Lipiec 4 595,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 676,00 625,00 3 970,00
Sierpień 4 595,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 676,00 625,00 3 970,00
Wrzesień 4 595,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 676,00 625,00 3 970,00
Październik 4 595,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 676,00 625,00 3 970,00
Listopad 4 595,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 676,00 625,00 3 970,00
Grudzień 4 595,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 676,00 625,00 3 970,00
Rocznie 55 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 112,00 7 500,00 47 640,00
Wynagrodzenie pracownika 4 595 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 595 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 595,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 595,00 zł
Luty 4 595,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 595,00 zł
Marzec 4 595,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 595,00 zł
Kwiecień 4 595,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 595,00 zł
Maj 4 595,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 595,00 zł
Czerwiec 4 595,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 595,00 zł
Lipiec 4 595,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 595,00 zł
Sierpień 4 595,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 595,00 zł
Wrzesień 4 595,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 595,00 zł
Październik 4 595,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 595,00 zł
Listopad 4 595,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 595,00 zł
Grudzień 4 595,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 595,00 zł
Rocznie 55 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 140,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 595 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 970 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 970 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 595 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3970 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 970 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 970 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 431 zł
Zaliczka na podatek 389 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 790 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 790,00 0,00 0,00 0,00 431,10 0,00 389,00 0,00 3 969,90
Luty 4 790,00 0,00 0,00 0,00 431,10 0,00 389,00 0,00 3 969,90
Marzec 4 790,00 0,00 0,00 0,00 431,10 0,00 745,00 0,00 3 613,90
Kwiecień 4 790,00 0,00 0,00 0,00 431,10 0,00 1 108,00 0,00 3 250,90
Maj 4 790,00 0,00 0,00 0,00 431,10 0,00 1 108,00 0,00 3 250,90
Czerwiec 4 790,00 0,00 0,00 0,00 431,10 0,00 1 108,00 0,00 3 250,90
Lipiec 4 790,00 176,27 72,24 0,00 431,10 15,08 1 023,00 0,00 3 072,31
Sierpień 4 790,00 176,27 72,24 0,00 431,10 15,08 1 023,00 0,00 3 072,31
Wrzesień 4 790,00 176,27 72,24 0,00 431,10 15,08 1 023,00 0,00 3 072,31
Październik 4 790,00 176,27 72,24 0,00 431,10 15,08 1 023,00 0,00 3 072,31
Listopad 4 790,00 176,27 72,24 0,00 431,10 15,08 1 023,00 0,00 3 072,31
Grudzień 4 790,00 176,27 72,24 0,00 431,10 15,08 1 023,00 0,00 3 072,31
Rocznie 57 480,00 1 057,62 433,44 0,00 5 173,20 0,00 10 985,00 0,00 39 740,26

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 790 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 970 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.