Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3970 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 970 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 970 zł
Ubezpieczenie emerytalne 537 zł
Ubezpieczenie rentowe 83 zł
Ubezpieczenie chorobowe 135 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 428 zł
Zaliczka na podatek 353 zł
Całość - kwota brutto 5 505 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 505,00 537,29 82,58 134,87 427,52 4 500,00 353,00 3 969,74
Luty 5 505,00 537,29 82,58 134,87 427,52 4 500,00 353,00 3 969,74
Marzec 5 505,00 537,29 82,58 134,87 427,52 4 500,00 353,00 3 969,74
Kwiecień 5 505,00 537,29 82,58 134,87 427,52 4 500,00 353,00 3 969,74
Maj 5 505,00 537,29 82,58 134,87 427,52 4 500,00 353,00 3 969,74
Czerwiec 5 505,00 537,29 82,58 134,87 427,52 4 500,00 353,00 3 969,74
Lipiec 5 505,00 537,29 82,58 134,87 427,52 4 500,00 353,00 3 969,74
Sierpień 5 505,00 537,29 82,58 134,87 427,52 4 500,00 353,00 3 969,74
Wrzesień 5 505,00 537,29 82,58 134,87 427,52 4 500,00 353,00 3 969,74
Październik 5 505,00 537,29 82,58 134,87 427,52 4 500,00 353,00 3 969,74
Listopad 5 505,00 537,29 82,58 134,87 427,52 4 500,00 353,00 3 969,74
Grudzień 5 505,00 537,29 82,58 134,87 427,52 4 500,00 353,00 3 969,74
Rocznie 66 060,00 6 447,48 990,96 1 618,44 5 130,24 54 000,00 4 236,00 47 636,88
Wynagrodzenie pracownika 5 505 zł
Ubezpieczenie emerytalne 537 zł
Ubezpieczenie rentowe 358 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 92 zł
Fundusz Pracy (FP) 135 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 6 632 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 505,00 537,29 357,83 91,93 140,38 6 632,43 zł
Luty 5 505,00 537,29 357,83 91,93 140,38 6 632,43 zł
Marzec 5 505,00 537,29 357,83 91,93 140,38 6 632,43 zł
Kwiecień 5 505,00 537,29 357,83 91,93 140,38 6 632,43 zł
Maj 5 505,00 537,29 357,83 91,93 140,38 6 632,43 zł
Czerwiec 5 505,00 537,29 357,83 91,93 140,38 6 632,43 zł
Lipiec 5 505,00 537,29 357,83 91,93 140,38 6 632,43 zł
Sierpień 5 505,00 537,29 357,83 91,93 140,38 6 632,43 zł
Wrzesień 5 505,00 537,29 357,83 91,93 140,38 6 632,43 zł
Październik 5 505,00 537,29 357,83 91,93 140,38 6 632,43 zł
Listopad 5 505,00 537,29 357,83 91,93 140,38 6 632,43 zł
Grudzień 5 505,00 537,29 357,83 91,93 140,38 6 632,43 zł
Rocznie 66 060,00 6 447,48 4 293,96 1 103,16 1 684,56 79 589,16 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 505 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 970 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 970 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 632 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3970 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 970 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 970 zł
Ubezpieczenie emerytalne 513 zł
Ubezpieczenie rentowe 79 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 420 zł
Zaliczka na podatek 273 zł
Całość - kwota brutto 5 254 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 254,00 512,79 78,81 0,00 419,62 3 730,00 273,00 3 969,78
Luty 5 254,00 512,79 78,81 0,00 419,62 3 730,00 273,00 3 969,78
Marzec 5 254,00 512,79 78,81 0,00 419,62 3 730,00 273,00 3 969,78
Kwiecień 5 254,00 512,79 78,81 0,00 419,62 3 730,00 273,00 3 969,78
Maj 5 254,00 512,79 78,81 0,00 419,62 3 730,00 273,00 3 969,78
Czerwiec 5 254,00 512,79 78,81 0,00 419,62 3 730,00 273,00 3 969,78
Lipiec 5 254,00 512,79 78,81 0,00 419,62 3 730,00 273,00 3 969,78
Sierpień 5 254,00 512,79 78,81 0,00 419,62 3 730,00 273,00 3 969,78
Wrzesień 5 254,00 512,79 78,81 0,00 419,62 3 730,00 273,00 3 969,78
Październik 5 254,00 512,79 78,81 0,00 419,62 3 730,00 273,00 3 969,78
Listopad 5 254,00 512,79 78,81 0,00 419,62 3 730,00 273,00 3 969,78
Grudzień 5 254,00 512,79 78,81 0,00 419,62 3 730,00 273,00 3 969,78
Rocznie 63 048,00 6 153,48 945,72 0,00 5 035,44 44 760,00 3 276,00 47 637,36
Wynagrodzenie pracownika 5 254 zł
Ubezpieczenie emerytalne 513 zł
Ubezpieczenie rentowe 342 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 129 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 242 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 254,00 512,79 341,51 0,00 133,97 6 242,27 zł
Luty 5 254,00 512,79 341,51 0,00 133,97 6 242,27 zł
Marzec 5 254,00 512,79 341,51 0,00 133,97 6 242,27 zł
Kwiecień 5 254,00 512,79 341,51 0,00 133,97 6 242,27 zł
Maj 5 254,00 512,79 341,51 0,00 133,97 6 242,27 zł
Czerwiec 5 254,00 512,79 341,51 0,00 133,97 6 242,27 zł
Lipiec 5 254,00 512,79 341,51 0,00 133,97 6 242,27 zł
Sierpień 5 254,00 512,79 341,51 0,00 133,97 6 242,27 zł
Wrzesień 5 254,00 512,79 341,51 0,00 133,97 6 242,27 zł
Październik 5 254,00 512,79 341,51 0,00 133,97 6 242,27 zł
Listopad 5 254,00 512,79 341,51 0,00 133,97 6 242,27 zł
Grudzień 5 254,00 512,79 341,51 0,00 133,97 6 242,27 zł
Rocznie 63 048,00 6 153,48 4 098,12 0,00 1 607,64 74 907,24 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 254 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 970 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 970 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 242 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3970 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 970 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 970 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 625 zł
Całość - kwota brutto 4 595 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 595,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 676,00 625,00 3 970,00
Luty 4 595,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 676,00 625,00 3 970,00
Marzec 4 595,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 676,00 625,00 3 970,00
Kwiecień 4 595,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 676,00 625,00 3 970,00
Maj 4 595,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 676,00 625,00 3 970,00
Czerwiec 4 595,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 676,00 625,00 3 970,00
Lipiec 4 595,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 676,00 625,00 3 970,00
Sierpień 4 595,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 676,00 625,00 3 970,00
Wrzesień 4 595,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 676,00 625,00 3 970,00
Październik 4 595,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 676,00 625,00 3 970,00
Listopad 4 595,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 676,00 625,00 3 970,00
Grudzień 4 595,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 676,00 625,00 3 970,00
Rocznie 55 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 112,00 7 500,00 47 640,00
Wynagrodzenie pracownika 4 595 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 595 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 595,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 595,00 zł
Luty 4 595,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 595,00 zł
Marzec 4 595,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 595,00 zł
Kwiecień 4 595,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 595,00 zł
Maj 4 595,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 595,00 zł
Czerwiec 4 595,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 595,00 zł
Lipiec 4 595,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 595,00 zł
Sierpień 4 595,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 595,00 zł
Wrzesień 4 595,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 595,00 zł
Październik 4 595,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 595,00 zł
Listopad 4 595,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 595,00 zł
Grudzień 4 595,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 595,00 zł
Rocznie 55 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 140,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 595 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 970 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 970 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 595 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3970 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 970 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 970 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 442 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 794 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 794,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 442,00 0,00 3 970,19
Luty 4 794,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 442,00 0,00 3 970,19
Marzec 4 794,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 442,00 0,00 3 970,19
Kwiecień 4 794,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 442,00 0,00 3 970,19
Maj 4 794,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 442,00 0,00 3 970,19
Czerwiec 4 794,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 442,00 0,00 3 970,19
Lipiec 4 794,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 401,00 0,00 3 765,99
Sierpień 4 794,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 401,00 0,00 3 765,99
Wrzesień 4 794,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 401,00 0,00 3 765,99
Październik 4 794,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 401,00 0,00 3 765,99
Listopad 4 794,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 401,00 0,00 3 765,99
Grudzień 4 794,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 401,00 0,00 3 765,99
Rocznie 57 528,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 5 058,00 0,00 46 417,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 794 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 970 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ