Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4020 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 020 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 020 zł
Ubezpieczenie emerytalne 544 zł
Ubezpieczenie rentowe 84 zł
Ubezpieczenie chorobowe 137 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 433 zł
Zaliczka na podatek 359 zł
Całość - kwota brutto 5 577 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 577,00 544,32 83,66 136,64 433,11 4 562,00 359,00 4 020,27
Luty 5 577,00 544,32 83,66 136,64 433,11 4 562,00 359,00 4 020,27
Marzec 5 577,00 544,32 83,66 136,64 433,11 4 562,00 359,00 4 020,27
Kwiecień 5 577,00 544,32 83,66 136,64 433,11 4 562,00 359,00 4 020,27
Maj 5 577,00 544,32 83,66 136,64 433,11 4 562,00 359,00 4 020,27
Czerwiec 5 577,00 544,32 83,66 136,64 433,11 4 562,00 359,00 4 020,27
Lipiec 5 577,00 544,32 83,66 136,64 433,11 4 562,00 359,00 4 020,27
Sierpień 5 577,00 544,32 83,66 136,64 433,11 4 562,00 359,00 4 020,27
Wrzesień 5 577,00 544,32 83,66 136,64 433,11 4 562,00 359,00 4 020,27
Październik 5 577,00 544,32 83,66 136,64 433,11 4 562,00 359,00 4 020,27
Listopad 5 577,00 544,32 83,66 136,64 433,11 4 562,00 359,00 4 020,27
Grudzień 5 577,00 544,32 83,66 136,64 433,11 4 562,00 359,00 4 020,27
Rocznie 66 924,00 6 531,84 1 003,92 1 639,68 5 197,32 54 744,00 4 308,00 48 243,24
Wynagrodzenie pracownika 5 577 zł
Ubezpieczenie emerytalne 544 zł
Ubezpieczenie rentowe 363 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 93 zł
Fundusz Pracy (FP) 137 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 6 719 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 577,00 544,32 362,51 93,14 142,22 6 719,19 zł
Luty 5 577,00 544,32 362,51 93,14 142,22 6 719,19 zł
Marzec 5 577,00 544,32 362,51 93,14 142,22 6 719,19 zł
Kwiecień 5 577,00 544,32 362,51 93,14 142,22 6 719,19 zł
Maj 5 577,00 544,32 362,51 93,14 142,22 6 719,19 zł
Czerwiec 5 577,00 544,32 362,51 93,14 142,22 6 719,19 zł
Lipiec 5 577,00 544,32 362,51 93,14 142,22 6 719,19 zł
Sierpień 5 577,00 544,32 362,51 93,14 142,22 6 719,19 zł
Wrzesień 5 577,00 544,32 362,51 93,14 142,22 6 719,19 zł
Październik 5 577,00 544,32 362,51 93,14 142,22 6 719,19 zł
Listopad 5 577,00 544,32 362,51 93,14 142,22 6 719,19 zł
Grudzień 5 577,00 544,32 362,51 93,14 142,22 6 719,19 zł
Rocznie 66 924,00 6 531,84 4 350,12 1 117,68 1 706,64 80 630,28 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 577 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 020 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 020 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 719 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4020 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 020 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 020 zł
Ubezpieczenie emerytalne 519 zł
Ubezpieczenie rentowe 80 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 425 zł
Zaliczka na podatek 276 zł
Całość - kwota brutto 5 320 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 320,00 519,23 79,80 0,00 424,89 3 777,00 276,00 4 020,08
Luty 5 320,00 519,23 79,80 0,00 424,89 3 777,00 276,00 4 020,08
Marzec 5 320,00 519,23 79,80 0,00 424,89 3 777,00 276,00 4 020,08
Kwiecień 5 320,00 519,23 79,80 0,00 424,89 3 777,00 276,00 4 020,08
Maj 5 320,00 519,23 79,80 0,00 424,89 3 777,00 276,00 4 020,08
Czerwiec 5 320,00 519,23 79,80 0,00 424,89 3 777,00 276,00 4 020,08
Lipiec 5 320,00 519,23 79,80 0,00 424,89 3 777,00 276,00 4 020,08
Sierpień 5 320,00 519,23 79,80 0,00 424,89 3 777,00 276,00 4 020,08
Wrzesień 5 320,00 519,23 79,80 0,00 424,89 3 777,00 276,00 4 020,08
Październik 5 320,00 519,23 79,80 0,00 424,89 3 777,00 276,00 4 020,08
Listopad 5 320,00 519,23 79,80 0,00 424,89 3 777,00 276,00 4 020,08
Grudzień 5 320,00 519,23 79,80 0,00 424,89 3 777,00 276,00 4 020,08
Rocznie 63 840,00 6 230,76 957,60 0,00 5 098,68 45 324,00 3 312,00 48 240,96
Wynagrodzenie pracownika 5 320 zł
Ubezpieczenie emerytalne 519 zł
Ubezpieczenie rentowe 346 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 130 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 321 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 320,00 519,23 345,80 0,00 135,66 6 320,69 zł
Luty 5 320,00 519,23 345,80 0,00 135,66 6 320,69 zł
Marzec 5 320,00 519,23 345,80 0,00 135,66 6 320,69 zł
Kwiecień 5 320,00 519,23 345,80 0,00 135,66 6 320,69 zł
Maj 5 320,00 519,23 345,80 0,00 135,66 6 320,69 zł
Czerwiec 5 320,00 519,23 345,80 0,00 135,66 6 320,69 zł
Lipiec 5 320,00 519,23 345,80 0,00 135,66 6 320,69 zł
Sierpień 5 320,00 519,23 345,80 0,00 135,66 6 320,69 zł
Wrzesień 5 320,00 519,23 345,80 0,00 135,66 6 320,69 zł
Październik 5 320,00 519,23 345,80 0,00 135,66 6 320,69 zł
Listopad 5 320,00 519,23 345,80 0,00 135,66 6 320,69 zł
Grudzień 5 320,00 519,23 345,80 0,00 135,66 6 320,69 zł
Rocznie 63 840,00 6 230,76 4 149,60 0,00 1 627,92 75 848,28 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 320 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 020 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 020 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 321 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4020 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 020 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 020 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 633 zł
Całość - kwota brutto 4 653 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 722,00 633,00 4 020,00
Luty 4 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 722,00 633,00 4 020,00
Marzec 4 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 722,00 633,00 4 020,00
Kwiecień 4 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 722,00 633,00 4 020,00
Maj 4 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 722,00 633,00 4 020,00
Czerwiec 4 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 722,00 633,00 4 020,00
Lipiec 4 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 722,00 633,00 4 020,00
Sierpień 4 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 722,00 633,00 4 020,00
Wrzesień 4 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 722,00 633,00 4 020,00
Październik 4 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 722,00 633,00 4 020,00
Listopad 4 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 722,00 633,00 4 020,00
Grudzień 4 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 722,00 633,00 4 020,00
Rocznie 55 836,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 664,00 7 596,00 48 240,00
Wynagrodzenie pracownika 4 653 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 653 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 653,00 zł
Luty 4 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 653,00 zł
Marzec 4 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 653,00 zł
Kwiecień 4 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 653,00 zł
Maj 4 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 653,00 zł
Czerwiec 4 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 653,00 zł
Lipiec 4 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 653,00 zł
Sierpień 4 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 653,00 zł
Wrzesień 4 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 653,00 zł
Październik 4 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 653,00 zł
Listopad 4 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 653,00 zł
Grudzień 4 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 653,00 zł
Rocznie 55 836,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 836,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 653 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 020 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 020 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 653 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4020 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 020 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 020 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 362 zł
Zaliczka na podatek 469 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 851 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 851,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 469,00 0,00 4 019,66
Luty 4 851,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 469,00 0,00 4 019,66
Marzec 4 851,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 469,00 0,00 4 019,66
Kwiecień 4 851,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 469,00 0,00 4 019,66
Maj 4 851,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 469,00 0,00 4 019,66
Czerwiec 4 851,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 469,00 0,00 4 019,66
Lipiec 4 851,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 430,00 0,00 3 830,97
Sierpień 4 851,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 430,00 0,00 3 830,97
Wrzesień 4 851,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 430,00 0,00 3 830,97
Październik 4 851,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 430,00 0,00 3 830,97
Listopad 4 851,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 430,00 0,00 3 830,97
Grudzień 4 851,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 430,00 0,00 3 830,97
Rocznie 58 212,00 913,56 374,40 0,00 4 348,08 0,00 5 394,00 0,00 47 103,78

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 851 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 020 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ