Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4020 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 020 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 458 zł
Ubezpieczenie emerytalne 544 zł
Ubezpieczenie rentowe 84 zł
Ubezpieczenie chorobowe 137 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 350 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 5 572 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 572,00 543,83 83,58 136,51 349,86 4 558,00 0,00 4 458,22
Luty 5 572,00 543,83 83,58 136,51 349,86 4 558,00 0,00 4 458,22
Marzec 5 572,00 543,83 83,58 136,51 349,86 4 558,00 0,00 4 458,22
Kwiecień 5 572,00 543,83 83,58 136,51 349,86 4 558,00 0,00 4 458,22
Maj 5 572,00 543,83 83,58 136,51 349,86 4 558,00 0,00 4 458,22
Czerwiec 5 572,00 543,83 83,58 136,51 349,86 4 558,00 0,00 4 458,22
Lipiec 5 572,00 543,83 83,58 136,51 349,86 4 558,00 0,00 4 458,22
Sierpień 5 572,00 543,83 83,58 136,51 349,86 4 558,00 0,00 4 458,22
Wrzesień 5 572,00 543,83 83,58 136,51 349,86 4 558,00 0,00 4 458,22
Październik 5 572,00 543,83 83,58 136,51 349,86 4 558,00 0,00 4 458,22
Listopad 5 572,00 543,83 83,58 136,51 349,86 4 558,00 0,00 4 458,22
Grudzień 5 572,00 543,83 83,58 136,51 349,86 4 558,00 0,00 4 458,22
Rocznie 66 864,00 6 525,96 1 002,96 1 638,12 4 198,32 54 696,00 0,00 53 498,64
Wynagrodzenie pracownika 5 572 zł
Ubezpieczenie emerytalne 544 zł
Ubezpieczenie rentowe 362 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 93 zł
Fundusz Pracy (FP) 137 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 6 713 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 572,00 543,83 362,18 93,05 142,08 6 713,14 zł
Luty 5 572,00 543,83 362,18 93,05 142,08 6 713,14 zł
Marzec 5 572,00 543,83 362,18 93,05 142,08 6 713,14 zł
Kwiecień 5 572,00 543,83 362,18 93,05 142,08 6 713,14 zł
Maj 5 572,00 543,83 362,18 93,05 142,08 6 713,14 zł
Czerwiec 5 572,00 543,83 362,18 93,05 142,08 6 713,14 zł
Lipiec 5 572,00 543,83 362,18 93,05 142,08 6 713,14 zł
Sierpień 5 572,00 543,83 362,18 93,05 142,08 6 713,14 zł
Wrzesień 5 572,00 543,83 362,18 93,05 142,08 6 713,14 zł
Październik 5 572,00 543,83 362,18 93,05 142,08 6 713,14 zł
Listopad 5 572,00 543,83 362,18 93,05 142,08 6 713,14 zł
Grudzień 5 572,00 543,83 362,18 93,05 142,08 6 713,14 zł
Rocznie 66 864,00 6 525,96 4 346,16 1 116,60 1 704,96 80 557,68 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 572 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 458 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 458 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 713 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4020 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 020 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 020 zł
Ubezpieczenie emerytalne 519 zł
Ubezpieczenie rentowe 80 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 425 zł
Zaliczka na podatek 276 zł
Całość - kwota brutto 5 320 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 320,00 519,23 79,80 0,00 424,89 3 777,00 276,00 4 020,08
Luty 5 320,00 519,23 79,80 0,00 424,89 3 777,00 276,00 4 020,08
Marzec 5 320,00 519,23 79,80 0,00 424,89 3 777,00 276,00 4 020,08
Kwiecień 5 320,00 519,23 79,80 0,00 424,89 3 777,00 276,00 4 020,08
Maj 5 320,00 519,23 79,80 0,00 424,89 3 777,00 276,00 4 020,08
Czerwiec 5 320,00 519,23 79,80 0,00 424,89 3 777,00 276,00 4 020,08
Lipiec 5 320,00 519,23 79,80 0,00 424,89 3 777,00 276,00 4 020,08
Sierpień 5 320,00 519,23 79,80 0,00 424,89 3 777,00 276,00 4 020,08
Wrzesień 5 320,00 519,23 79,80 0,00 424,89 3 777,00 276,00 4 020,08
Październik 5 320,00 519,23 79,80 0,00 424,89 3 777,00 276,00 4 020,08
Listopad 5 320,00 519,23 79,80 0,00 424,89 3 777,00 276,00 4 020,08
Grudzień 5 320,00 519,23 79,80 0,00 424,89 3 777,00 276,00 4 020,08
Rocznie 63 840,00 6 230,76 957,60 0,00 5 098,68 45 324,00 3 312,00 48 240,96
Wynagrodzenie pracownika 5 320 zł
Ubezpieczenie emerytalne 519 zł
Ubezpieczenie rentowe 346 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 130 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 321 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 320,00 519,23 345,80 0,00 135,66 6 320,69 zł
Luty 5 320,00 519,23 345,80 0,00 135,66 6 320,69 zł
Marzec 5 320,00 519,23 345,80 0,00 135,66 6 320,69 zł
Kwiecień 5 320,00 519,23 345,80 0,00 135,66 6 320,69 zł
Maj 5 320,00 519,23 345,80 0,00 135,66 6 320,69 zł
Czerwiec 5 320,00 519,23 345,80 0,00 135,66 6 320,69 zł
Lipiec 5 320,00 519,23 345,80 0,00 135,66 6 320,69 zł
Sierpień 5 320,00 519,23 345,80 0,00 135,66 6 320,69 zł
Wrzesień 5 320,00 519,23 345,80 0,00 135,66 6 320,69 zł
Październik 5 320,00 519,23 345,80 0,00 135,66 6 320,69 zł
Listopad 5 320,00 519,23 345,80 0,00 135,66 6 320,69 zł
Grudzień 5 320,00 519,23 345,80 0,00 135,66 6 320,69 zł
Rocznie 63 840,00 6 230,76 4 149,60 0,00 1 627,92 75 848,28 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 320 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 020 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 020 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 321 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4020 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 020 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 020 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 633 zł
Całość - kwota brutto 4 653 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 722,00 633,00 4 020,00
Luty 4 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 722,00 633,00 4 020,00
Marzec 4 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 722,00 633,00 4 020,00
Kwiecień 4 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 722,00 633,00 4 020,00
Maj 4 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 722,00 633,00 4 020,00
Czerwiec 4 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 722,00 633,00 4 020,00
Lipiec 4 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 722,00 633,00 4 020,00
Sierpień 4 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 722,00 633,00 4 020,00
Wrzesień 4 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 722,00 633,00 4 020,00
Październik 4 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 722,00 633,00 4 020,00
Listopad 4 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 722,00 633,00 4 020,00
Grudzień 4 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 722,00 633,00 4 020,00
Rocznie 55 836,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 664,00 7 596,00 48 240,00
Wynagrodzenie pracownika 4 653 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 653 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 653,00 zł
Luty 4 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 653,00 zł
Marzec 4 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 653,00 zł
Kwiecień 4 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 653,00 zł
Maj 4 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 653,00 zł
Czerwiec 4 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 653,00 zł
Lipiec 4 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 653,00 zł
Sierpień 4 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 653,00 zł
Wrzesień 4 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 653,00 zł
Październik 4 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 653,00 zł
Listopad 4 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 653,00 zł
Grudzień 4 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 653,00 zł
Rocznie 55 836,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 836,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 653 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 020 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 020 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 653 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4020 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 020 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 448 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 399 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 847 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 847,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 399,00 0,00 4 448,00
Luty 4 847,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 399,00 0,00 4 448,00
Marzec 4 847,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 780,00 0,00 4 067,00
Kwiecień 4 847,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 126,00 0,00 3 721,00
Maj 4 847,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 126,00 0,00 3 721,00
Czerwiec 4 847,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 126,00 0,00 3 721,00
Lipiec 4 847,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 042,00 0,00 3 541,41
Sierpień 4 847,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 042,00 0,00 3 541,41
Wrzesień 4 847,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 042,00 0,00 3 541,41
Październik 4 847,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 042,00 0,00 3 541,41
Listopad 4 847,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 042,00 0,00 3 541,41
Grudzień 4 847,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 042,00 0,00 3 541,41
Rocznie 58 164,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 11 208,00 0,00 45 374,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 847 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 448 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.