Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3960 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 960 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 071 zł
Ubezpieczenie emerytalne 536 zł
Ubezpieczenie rentowe 82 zł
Ubezpieczenie chorobowe 134 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 426 zł
Zaliczka na podatek 238 zł
Całość - kwota brutto 5 487 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 487,00 535,53 82,31 134,43 426,13 4 485,00 238,00 4 070,60
Luty 5 487,00 535,53 82,31 134,43 426,13 4 485,00 238,00 4 070,60
Marzec 5 487,00 535,53 82,31 134,43 426,13 4 485,00 238,00 4 070,60
Kwiecień 5 487,00 535,53 82,31 134,43 426,13 4 485,00 238,00 4 070,60
Maj 5 487,00 535,53 82,31 134,43 426,13 4 485,00 238,00 4 070,60
Czerwiec 5 487,00 535,53 82,31 134,43 426,13 4 485,00 238,00 4 070,60
Lipiec 5 487,00 535,53 82,31 134,43 426,13 4 485,00 238,00 4 070,60
Sierpień 5 487,00 535,53 82,31 134,43 426,13 4 485,00 238,00 4 070,60
Wrzesień 5 487,00 535,53 82,31 134,43 426,13 4 485,00 238,00 4 070,60
Październik 5 487,00 535,53 82,31 134,43 426,13 4 485,00 238,00 4 070,60
Listopad 5 487,00 535,53 82,31 134,43 426,13 4 485,00 238,00 4 070,60
Grudzień 5 487,00 535,53 82,31 134,43 426,13 4 485,00 238,00 4 070,60
Rocznie 65 844,00 6 426,36 987,72 1 613,16 2 858,40 53 820,00 0,00 48 847,20
Wynagrodzenie pracownika 5 487 zł
Ubezpieczenie emerytalne 536 zł
Ubezpieczenie rentowe 357 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 92 zł
Fundusz Pracy (FP) 134 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 611 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 487,00 535,53 356,66 91,63 139,92 6 610,74 zł
Luty 5 487,00 535,53 356,66 91,63 139,92 6 610,74 zł
Marzec 5 487,00 535,53 356,66 91,63 139,92 6 610,74 zł
Kwiecień 5 487,00 535,53 356,66 91,63 139,92 6 610,74 zł
Maj 5 487,00 535,53 356,66 91,63 139,92 6 610,74 zł
Czerwiec 5 487,00 535,53 356,66 91,63 139,92 6 610,74 zł
Lipiec 5 487,00 535,53 356,66 91,63 139,92 6 610,74 zł
Sierpień 5 487,00 535,53 356,66 91,63 139,92 6 610,74 zł
Wrzesień 5 487,00 535,53 356,66 91,63 139,92 6 610,74 zł
Październik 5 487,00 535,53 356,66 91,63 139,92 6 610,74 zł
Listopad 5 487,00 535,53 356,66 91,63 139,92 6 610,74 zł
Grudzień 5 487,00 535,53 356,66 91,63 139,92 6 610,74 zł
Rocznie 65 844,00 6 426,36 4 279,92 1 099,56 1 679,04 79 328,88 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 487 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 071 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 071 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 611 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3960 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 960 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 789 zł
Ubezpieczenie emerytalne 512 zł
Ubezpieczenie rentowe 79 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 419 zł
Zaliczka na podatek 447 zł
Całość - kwota brutto 5 245 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 245,00 511,91 78,68 0,00 418,90 3 724,00 447,00 3 788,63
Luty 5 245,00 511,91 78,68 0,00 418,90 3 724,00 447,00 3 788,63
Marzec 5 245,00 511,91 78,68 0,00 418,90 3 724,00 447,00 3 788,63
Kwiecień 5 245,00 511,91 78,68 0,00 418,90 3 724,00 447,00 3 788,63
Maj 5 245,00 511,91 78,68 0,00 418,90 3 724,00 447,00 3 788,63
Czerwiec 5 245,00 511,91 78,68 0,00 418,90 3 724,00 447,00 3 788,63
Lipiec 5 245,00 511,91 78,68 0,00 418,90 3 724,00 447,00 3 788,63
Sierpień 5 245,00 511,91 78,68 0,00 418,90 3 724,00 447,00 3 788,63
Wrzesień 5 245,00 511,91 78,68 0,00 418,90 3 724,00 447,00 3 788,63
Październik 5 245,00 511,91 78,68 0,00 418,90 3 724,00 447,00 3 788,63
Listopad 5 245,00 511,91 78,68 0,00 418,90 3 724,00 447,00 3 788,63
Grudzień 5 245,00 511,91 78,68 0,00 418,90 3 724,00 447,00 3 788,63
Rocznie 62 940,00 6 142,92 944,16 0,00 5 026,80 44 688,00 336,00 45 463,56
Wynagrodzenie pracownika 5 245 zł
Ubezpieczenie emerytalne 512 zł
Ubezpieczenie rentowe 341 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 129 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 232 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 245,00 511,91 340,93 0,00 133,75 6 231,59 zł
Luty 5 245,00 511,91 340,93 0,00 133,75 6 231,59 zł
Marzec 5 245,00 511,91 340,93 0,00 133,75 6 231,59 zł
Kwiecień 5 245,00 511,91 340,93 0,00 133,75 6 231,59 zł
Maj 5 245,00 511,91 340,93 0,00 133,75 6 231,59 zł
Czerwiec 5 245,00 511,91 340,93 0,00 133,75 6 231,59 zł
Lipiec 5 245,00 511,91 340,93 0,00 133,75 6 231,59 zł
Sierpień 5 245,00 511,91 340,93 0,00 133,75 6 231,59 zł
Wrzesień 5 245,00 511,91 340,93 0,00 133,75 6 231,59 zł
Październik 5 245,00 511,91 340,93 0,00 133,75 6 231,59 zł
Listopad 5 245,00 511,91 340,93 0,00 133,75 6 231,59 zł
Grudzień 5 245,00 511,91 340,93 0,00 133,75 6 231,59 zł
Rocznie 62 940,00 6 142,92 4 091,16 0,00 1 605,00 74 779,08 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 245 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 789 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 789 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 232 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3960 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 960 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 960 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 623 zł
Całość - kwota brutto 4 583 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 666,00 623,00 3 960,00
Luty 4 583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 666,00 623,00 3 960,00
Marzec 4 583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 666,00 623,00 3 960,00
Kwiecień 4 583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 666,00 623,00 3 960,00
Maj 4 583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 666,00 623,00 3 960,00
Czerwiec 4 583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 666,00 623,00 3 960,00
Lipiec 4 583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 666,00 623,00 3 960,00
Sierpień 4 583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 666,00 623,00 3 960,00
Wrzesień 4 583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 666,00 623,00 3 960,00
Październik 4 583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 666,00 623,00 3 960,00
Listopad 4 583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 666,00 623,00 3 960,00
Grudzień 4 583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 666,00 623,00 3 960,00
Rocznie 54 996,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 992,00 7 476,00 47 520,00
Wynagrodzenie pracownika 4 583 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 583 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 583,00 zł
Luty 4 583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 583,00 zł
Marzec 4 583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 583,00 zł
Kwiecień 4 583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 583,00 zł
Maj 4 583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 583,00 zł
Czerwiec 4 583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 583,00 zł
Lipiec 4 583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 583,00 zł
Sierpień 4 583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 583,00 zł
Wrzesień 4 583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 583,00 zł
Październik 4 583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 583,00 zł
Listopad 4 583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 583,00 zł
Grudzień 4 583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 583,00 zł
Rocznie 54 996,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 996,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 583 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 960 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 960 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 583 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3960 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 960 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 960 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 430 zł
Zaliczka na podatek 387 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 777 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 777,00 0,00 0,00 0,00 429,93 0,00 387,00 0,00 3 960,07
Luty 4 777,00 0,00 0,00 0,00 429,93 0,00 387,00 0,00 3 960,07
Marzec 4 777,00 0,00 0,00 0,00 429,93 0,00 737,00 0,00 3 610,07
Kwiecień 4 777,00 0,00 0,00 0,00 429,93 0,00 1 104,00 0,00 3 243,07
Maj 4 777,00 0,00 0,00 0,00 429,93 0,00 1 104,00 0,00 3 243,07
Czerwiec 4 777,00 0,00 0,00 0,00 429,93 0,00 1 104,00 0,00 3 243,07
Lipiec 4 777,00 176,27 72,24 0,00 429,93 15,08 1 019,00 0,00 3 064,48
Sierpień 4 777,00 176,27 72,24 0,00 429,93 15,08 1 019,00 0,00 3 064,48
Wrzesień 4 777,00 176,27 72,24 0,00 429,93 15,08 1 019,00 0,00 3 064,48
Październik 4 777,00 176,27 72,24 0,00 429,93 15,08 1 019,00 0,00 3 064,48
Listopad 4 777,00 176,27 72,24 0,00 429,93 15,08 1 019,00 0,00 3 064,48
Grudzień 4 777,00 176,27 72,24 0,00 429,93 15,08 1 019,00 0,00 3 064,48
Rocznie 57 324,00 1 057,62 433,44 0,00 5 159,16 0,00 10 937,00 0,00 39 646,30

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 777 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 960 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.