Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4030 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 030 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 469 zł
Ubezpieczenie emerytalne 545 zł
Ubezpieczenie rentowe 84 zł
Ubezpieczenie chorobowe 137 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 352 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 5 587 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 587,00 545,29 83,81 136,88 352,07 4 571,00 0,00 4 468,95
Luty 5 587,00 545,29 83,81 136,88 352,07 4 571,00 0,00 4 468,95
Marzec 5 587,00 545,29 83,81 136,88 352,07 4 571,00 0,00 4 468,95
Kwiecień 5 587,00 545,29 83,81 136,88 352,07 4 571,00 0,00 4 468,95
Maj 5 587,00 545,29 83,81 136,88 352,07 4 571,00 0,00 4 468,95
Czerwiec 5 587,00 545,29 83,81 136,88 352,07 4 571,00 0,00 4 468,95
Lipiec 5 587,00 545,29 83,81 136,88 352,07 4 571,00 0,00 4 468,95
Sierpień 5 587,00 545,29 83,81 136,88 352,07 4 571,00 0,00 4 468,95
Wrzesień 5 587,00 545,29 83,81 136,88 352,07 4 571,00 0,00 4 468,95
Październik 5 587,00 545,29 83,81 136,88 352,07 4 571,00 0,00 4 468,95
Listopad 5 587,00 545,29 83,81 136,88 352,07 4 571,00 0,00 4 468,95
Grudzień 5 587,00 545,29 83,81 136,88 352,07 4 571,00 0,00 4 468,95
Rocznie 67 044,00 6 543,48 1 005,72 1 642,56 4 224,84 54 852,00 0,00 53 627,40
Wynagrodzenie pracownika 5 587 zł
Ubezpieczenie emerytalne 545 zł
Ubezpieczenie rentowe 363 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 93 zł
Fundusz Pracy (FP) 137 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 6 731 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 587,00 545,29 363,16 93,30 142,47 6 731,22 zł
Luty 5 587,00 545,29 363,16 93,30 142,47 6 731,22 zł
Marzec 5 587,00 545,29 363,16 93,30 142,47 6 731,22 zł
Kwiecień 5 587,00 545,29 363,16 93,30 142,47 6 731,22 zł
Maj 5 587,00 545,29 363,16 93,30 142,47 6 731,22 zł
Czerwiec 5 587,00 545,29 363,16 93,30 142,47 6 731,22 zł
Lipiec 5 587,00 545,29 363,16 93,30 142,47 6 731,22 zł
Sierpień 5 587,00 545,29 363,16 93,30 142,47 6 731,22 zł
Wrzesień 5 587,00 545,29 363,16 93,30 142,47 6 731,22 zł
Październik 5 587,00 545,29 363,16 93,30 142,47 6 731,22 zł
Listopad 5 587,00 545,29 363,16 93,30 142,47 6 731,22 zł
Grudzień 5 587,00 545,29 363,16 93,30 142,47 6 731,22 zł
Rocznie 67 044,00 6 543,48 4 357,92 1 119,60 1 709,64 80 774,64 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 587 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 469 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 469 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 731 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4030 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 030 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 030 zł
Ubezpieczenie emerytalne 521 zł
Ubezpieczenie rentowe 80 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 426 zł
Zaliczka na podatek 277 zł
Całość - kwota brutto 5 333 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 333,00 520,50 80,00 0,00 425,93 3 786,00 277,00 4 029,57
Luty 5 333,00 520,50 80,00 0,00 425,93 3 786,00 277,00 4 029,57
Marzec 5 333,00 520,50 80,00 0,00 425,93 3 786,00 277,00 4 029,57
Kwiecień 5 333,00 520,50 80,00 0,00 425,93 3 786,00 277,00 4 029,57
Maj 5 333,00 520,50 80,00 0,00 425,93 3 786,00 277,00 4 029,57
Czerwiec 5 333,00 520,50 80,00 0,00 425,93 3 786,00 277,00 4 029,57
Lipiec 5 333,00 520,50 80,00 0,00 425,93 3 786,00 277,00 4 029,57
Sierpień 5 333,00 520,50 80,00 0,00 425,93 3 786,00 277,00 4 029,57
Wrzesień 5 333,00 520,50 80,00 0,00 425,93 3 786,00 277,00 4 029,57
Październik 5 333,00 520,50 80,00 0,00 425,93 3 786,00 277,00 4 029,57
Listopad 5 333,00 520,50 80,00 0,00 425,93 3 786,00 277,00 4 029,57
Grudzień 5 333,00 520,50 80,00 0,00 425,93 3 786,00 277,00 4 029,57
Rocznie 63 996,00 6 246,00 960,00 0,00 5 111,16 45 432,00 3 324,00 48 354,84
Wynagrodzenie pracownika 5 333 zł
Ubezpieczenie emerytalne 521 zł
Ubezpieczenie rentowe 347 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 131 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 336 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 333,00 520,50 346,65 0,00 135,99 6 336,14 zł
Luty 5 333,00 520,50 346,65 0,00 135,99 6 336,14 zł
Marzec 5 333,00 520,50 346,65 0,00 135,99 6 336,14 zł
Kwiecień 5 333,00 520,50 346,65 0,00 135,99 6 336,14 zł
Maj 5 333,00 520,50 346,65 0,00 135,99 6 336,14 zł
Czerwiec 5 333,00 520,50 346,65 0,00 135,99 6 336,14 zł
Lipiec 5 333,00 520,50 346,65 0,00 135,99 6 336,14 zł
Sierpień 5 333,00 520,50 346,65 0,00 135,99 6 336,14 zł
Wrzesień 5 333,00 520,50 346,65 0,00 135,99 6 336,14 zł
Październik 5 333,00 520,50 346,65 0,00 135,99 6 336,14 zł
Listopad 5 333,00 520,50 346,65 0,00 135,99 6 336,14 zł
Grudzień 5 333,00 520,50 346,65 0,00 135,99 6 336,14 zł
Rocznie 63 996,00 6 246,00 4 159,80 0,00 1 631,88 76 033,68 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 333 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 030 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 030 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 336 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4030 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 030 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 030 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 634 zł
Całość - kwota brutto 4 664 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 664,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 731,00 634,00 4 030,00
Luty 4 664,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 731,00 634,00 4 030,00
Marzec 4 664,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 731,00 634,00 4 030,00
Kwiecień 4 664,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 731,00 634,00 4 030,00
Maj 4 664,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 731,00 634,00 4 030,00
Czerwiec 4 664,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 731,00 634,00 4 030,00
Lipiec 4 664,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 731,00 634,00 4 030,00
Sierpień 4 664,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 731,00 634,00 4 030,00
Wrzesień 4 664,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 731,00 634,00 4 030,00
Październik 4 664,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 731,00 634,00 4 030,00
Listopad 4 664,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 731,00 634,00 4 030,00
Grudzień 4 664,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 731,00 634,00 4 030,00
Rocznie 55 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 772,00 7 608,00 48 360,00
Wynagrodzenie pracownika 4 664 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 664 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 664,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 664,00 zł
Luty 4 664,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 664,00 zł
Marzec 4 664,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 664,00 zł
Kwiecień 4 664,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 664,00 zł
Maj 4 664,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 664,00 zł
Czerwiec 4 664,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 664,00 zł
Lipiec 4 664,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 664,00 zł
Sierpień 4 664,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 664,00 zł
Wrzesień 4 664,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 664,00 zł
Październik 4 664,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 664,00 zł
Listopad 4 664,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 664,00 zł
Grudzień 4 664,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 664,00 zł
Rocznie 55 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 968,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 664 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 030 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 030 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 664 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4030 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 030 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 458 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 401 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 859 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 859,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 401,00 0,00 4 458,00
Luty 4 859,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 401,00 0,00 4 458,00
Marzec 4 859,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 788,00 0,00 4 071,00
Kwiecień 4 859,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 130,00 0,00 3 729,00
Maj 4 859,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 130,00 0,00 3 729,00
Czerwiec 4 859,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 130,00 0,00 3 729,00
Lipiec 4 859,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 045,00 0,00 3 550,41
Sierpień 4 859,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 045,00 0,00 3 550,41
Wrzesień 4 859,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 045,00 0,00 3 550,41
Październik 4 859,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 045,00 0,00 3 550,41
Listopad 4 859,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 045,00 0,00 3 550,41
Grudzień 4 859,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 045,00 0,00 3 550,41
Rocznie 58 308,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 11 250,00 0,00 45 476,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 859 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 458 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.