Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4030 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 030 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 138 zł
Ubezpieczenie emerytalne 545 zł
Ubezpieczenie rentowe 84 zł
Ubezpieczenie chorobowe 137 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 434 zł
Zaliczka na podatek 249 zł
Całość - kwota brutto 5 587 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 587,00 545,29 83,81 136,88 433,89 4 571,00 249,00 4 138,13
Luty 5 587,00 545,29 83,81 136,88 433,89 4 571,00 249,00 4 138,13
Marzec 5 587,00 545,29 83,81 136,88 433,89 4 571,00 249,00 4 138,13
Kwiecień 5 587,00 545,29 83,81 136,88 433,89 4 571,00 249,00 4 138,13
Maj 5 587,00 545,29 83,81 136,88 433,89 4 571,00 249,00 4 138,13
Czerwiec 5 587,00 545,29 83,81 136,88 433,89 4 571,00 249,00 4 138,13
Lipiec 5 587,00 545,29 83,81 136,88 433,89 4 571,00 249,00 4 138,13
Sierpień 5 587,00 545,29 83,81 136,88 433,89 4 571,00 249,00 4 138,13
Wrzesień 5 587,00 545,29 83,81 136,88 433,89 4 571,00 249,00 4 138,13
Październik 5 587,00 545,29 83,81 136,88 433,89 4 571,00 249,00 4 138,13
Listopad 5 587,00 545,29 83,81 136,88 433,89 4 571,00 249,00 4 138,13
Grudzień 5 587,00 545,29 83,81 136,88 433,89 4 571,00 249,00 4 138,13
Rocznie 67 044,00 6 543,48 1 005,72 1 642,56 2 982,24 54 852,00 0,00 49 657,56
Wynagrodzenie pracownika 5 587 zł
Ubezpieczenie emerytalne 545 zł
Ubezpieczenie rentowe 363 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 93 zł
Fundusz Pracy (FP) 137 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 6 731 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 587,00 545,29 363,16 93,30 142,47 6 731,22 zł
Luty 5 587,00 545,29 363,16 93,30 142,47 6 731,22 zł
Marzec 5 587,00 545,29 363,16 93,30 142,47 6 731,22 zł
Kwiecień 5 587,00 545,29 363,16 93,30 142,47 6 731,22 zł
Maj 5 587,00 545,29 363,16 93,30 142,47 6 731,22 zł
Czerwiec 5 587,00 545,29 363,16 93,30 142,47 6 731,22 zł
Lipiec 5 587,00 545,29 363,16 93,30 142,47 6 731,22 zł
Sierpień 5 587,00 545,29 363,16 93,30 142,47 6 731,22 zł
Wrzesień 5 587,00 545,29 363,16 93,30 142,47 6 731,22 zł
Październik 5 587,00 545,29 363,16 93,30 142,47 6 731,22 zł
Listopad 5 587,00 545,29 363,16 93,30 142,47 6 731,22 zł
Grudzień 5 587,00 545,29 363,16 93,30 142,47 6 731,22 zł
Rocznie 67 044,00 6 543,48 4 357,92 1 119,60 1 709,64 80 774,64 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 587 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 138 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 138 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 731 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4030 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 030 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 855 zł
Ubezpieczenie emerytalne 521 zł
Ubezpieczenie rentowe 80 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 426 zł
Zaliczka na podatek 455 zł
Całość - kwota brutto 5 337 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 337,00 520,89 80,06 0,00 426,24 3 789,00 455,00 3 855,13
Luty 5 337,00 520,89 80,06 0,00 426,24 3 789,00 455,00 3 855,13
Marzec 5 337,00 520,89 80,06 0,00 426,24 3 789,00 455,00 3 855,13
Kwiecień 5 337,00 520,89 80,06 0,00 426,24 3 789,00 455,00 3 855,13
Maj 5 337,00 520,89 80,06 0,00 426,24 3 789,00 455,00 3 855,13
Czerwiec 5 337,00 520,89 80,06 0,00 426,24 3 789,00 455,00 3 855,13
Lipiec 5 337,00 520,89 80,06 0,00 426,24 3 789,00 455,00 3 855,13
Sierpień 5 337,00 520,89 80,06 0,00 426,24 3 789,00 455,00 3 855,13
Wrzesień 5 337,00 520,89 80,06 0,00 426,24 3 789,00 455,00 3 855,13
Październik 5 337,00 520,89 80,06 0,00 426,24 3 789,00 455,00 3 855,13
Listopad 5 337,00 520,89 80,06 0,00 426,24 3 789,00 455,00 3 855,13
Grudzień 5 337,00 520,89 80,06 0,00 426,24 3 789,00 455,00 3 855,13
Rocznie 64 044,00 6 250,68 960,72 0,00 5 114,88 45 468,00 336,00 46 261,56
Wynagrodzenie pracownika 5 337 zł
Ubezpieczenie emerytalne 521 zł
Ubezpieczenie rentowe 347 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 131 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 341 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 337,00 520,89 346,91 0,00 136,10 6 340,90 zł
Luty 5 337,00 520,89 346,91 0,00 136,10 6 340,90 zł
Marzec 5 337,00 520,89 346,91 0,00 136,10 6 340,90 zł
Kwiecień 5 337,00 520,89 346,91 0,00 136,10 6 340,90 zł
Maj 5 337,00 520,89 346,91 0,00 136,10 6 340,90 zł
Czerwiec 5 337,00 520,89 346,91 0,00 136,10 6 340,90 zł
Lipiec 5 337,00 520,89 346,91 0,00 136,10 6 340,90 zł
Sierpień 5 337,00 520,89 346,91 0,00 136,10 6 340,90 zł
Wrzesień 5 337,00 520,89 346,91 0,00 136,10 6 340,90 zł
Październik 5 337,00 520,89 346,91 0,00 136,10 6 340,90 zł
Listopad 5 337,00 520,89 346,91 0,00 136,10 6 340,90 zł
Grudzień 5 337,00 520,89 346,91 0,00 136,10 6 340,90 zł
Rocznie 64 044,00 6 250,68 4 162,92 0,00 1 633,20 76 090,80 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 337 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 855 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 855 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 341 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4030 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 030 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 030 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 634 zł
Całość - kwota brutto 4 664 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 664,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 731,00 634,00 4 030,00
Luty 4 664,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 731,00 634,00 4 030,00
Marzec 4 664,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 731,00 634,00 4 030,00
Kwiecień 4 664,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 731,00 634,00 4 030,00
Maj 4 664,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 731,00 634,00 4 030,00
Czerwiec 4 664,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 731,00 634,00 4 030,00
Lipiec 4 664,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 731,00 634,00 4 030,00
Sierpień 4 664,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 731,00 634,00 4 030,00
Wrzesień 4 664,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 731,00 634,00 4 030,00
Październik 4 664,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 731,00 634,00 4 030,00
Listopad 4 664,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 731,00 634,00 4 030,00
Grudzień 4 664,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 731,00 634,00 4 030,00
Rocznie 55 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 772,00 7 608,00 48 360,00
Wynagrodzenie pracownika 4 664 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 664 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 664,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 664,00 zł
Luty 4 664,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 664,00 zł
Marzec 4 664,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 664,00 zł
Kwiecień 4 664,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 664,00 zł
Maj 4 664,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 664,00 zł
Czerwiec 4 664,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 664,00 zł
Lipiec 4 664,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 664,00 zł
Sierpień 4 664,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 664,00 zł
Wrzesień 4 664,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 664,00 zł
Październik 4 664,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 664,00 zł
Listopad 4 664,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 664,00 zł
Grudzień 4 664,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 664,00 zł
Rocznie 55 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 968,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 664 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 030 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 030 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 664 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4030 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 030 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 027 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 438 zł
Zaliczka na podatek 402 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 867 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 867,00 0,00 0,00 0,00 438,03 0,00 402,00 0,00 4 026,97
Luty 4 867,00 0,00 0,00 0,00 438,03 0,00 402,00 0,00 4 026,97
Marzec 4 867,00 0,00 0,00 0,00 438,03 0,00 793,00 0,00 3 635,97
Kwiecień 4 867,00 0,00 0,00 0,00 438,03 0,00 1 132,00 0,00 3 296,97
Maj 4 867,00 0,00 0,00 0,00 438,03 0,00 1 132,00 0,00 3 296,97
Czerwiec 4 867,00 0,00 0,00 0,00 438,03 0,00 1 132,00 0,00 3 296,97
Lipiec 4 867,00 176,27 72,24 0,00 438,03 15,08 1 048,00 0,00 3 117,38
Sierpień 4 867,00 176,27 72,24 0,00 438,03 15,08 1 048,00 0,00 3 117,38
Wrzesień 4 867,00 176,27 72,24 0,00 438,03 15,08 1 048,00 0,00 3 117,38
Październik 4 867,00 176,27 72,24 0,00 438,03 15,08 1 048,00 0,00 3 117,38
Listopad 4 867,00 176,27 72,24 0,00 438,03 15,08 1 048,00 0,00 3 117,38
Grudzień 4 867,00 176,27 72,24 0,00 438,03 15,08 1 048,00 0,00 3 117,38
Rocznie 58 404,00 1 057,62 433,44 0,00 5 256,36 0,00 11 281,00 0,00 40 285,10

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 867 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 027 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.