Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4030 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 030 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 030 zł
Ubezpieczenie emerytalne 546 zł
Ubezpieczenie rentowe 84 zł
Ubezpieczenie chorobowe 137 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 434 zł
Zaliczka na podatek 360 zł
Całość - kwota brutto 5 591 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 591,00 545,68 83,87 136,98 434,20 4 574,00 360,00 4 030,27
Luty 5 591,00 545,68 83,87 136,98 434,20 4 574,00 360,00 4 030,27
Marzec 5 591,00 545,68 83,87 136,98 434,20 4 574,00 360,00 4 030,27
Kwiecień 5 591,00 545,68 83,87 136,98 434,20 4 574,00 360,00 4 030,27
Maj 5 591,00 545,68 83,87 136,98 434,20 4 574,00 360,00 4 030,27
Czerwiec 5 591,00 545,68 83,87 136,98 434,20 4 574,00 360,00 4 030,27
Lipiec 5 591,00 545,68 83,87 136,98 434,20 4 574,00 360,00 4 030,27
Sierpień 5 591,00 545,68 83,87 136,98 434,20 4 574,00 360,00 4 030,27
Wrzesień 5 591,00 545,68 83,87 136,98 434,20 4 574,00 360,00 4 030,27
Październik 5 591,00 545,68 83,87 136,98 434,20 4 574,00 360,00 4 030,27
Listopad 5 591,00 545,68 83,87 136,98 434,20 4 574,00 360,00 4 030,27
Grudzień 5 591,00 545,68 83,87 136,98 434,20 4 574,00 360,00 4 030,27
Rocznie 67 092,00 6 548,16 1 006,44 1 643,76 5 210,40 54 888,00 4 320,00 48 363,24
Wynagrodzenie pracownika 5 591 zł
Ubezpieczenie emerytalne 546 zł
Ubezpieczenie rentowe 363 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 93 zł
Fundusz Pracy (FP) 137 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 6 736 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 591,00 545,68 363,42 93,37 142,57 6 736,04 zł
Luty 5 591,00 545,68 363,42 93,37 142,57 6 736,04 zł
Marzec 5 591,00 545,68 363,42 93,37 142,57 6 736,04 zł
Kwiecień 5 591,00 545,68 363,42 93,37 142,57 6 736,04 zł
Maj 5 591,00 545,68 363,42 93,37 142,57 6 736,04 zł
Czerwiec 5 591,00 545,68 363,42 93,37 142,57 6 736,04 zł
Lipiec 5 591,00 545,68 363,42 93,37 142,57 6 736,04 zł
Sierpień 5 591,00 545,68 363,42 93,37 142,57 6 736,04 zł
Wrzesień 5 591,00 545,68 363,42 93,37 142,57 6 736,04 zł
Październik 5 591,00 545,68 363,42 93,37 142,57 6 736,04 zł
Listopad 5 591,00 545,68 363,42 93,37 142,57 6 736,04 zł
Grudzień 5 591,00 545,68 363,42 93,37 142,57 6 736,04 zł
Rocznie 67 092,00 6 548,16 4 361,04 1 120,44 1 710,84 80 832,48 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 591 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 030 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 030 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 736 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4030 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 030 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 030 zł
Ubezpieczenie emerytalne 521 zł
Ubezpieczenie rentowe 80 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 426 zł
Zaliczka na podatek 277 zł
Całość - kwota brutto 5 333 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 333,00 520,50 80,00 0,00 425,93 3 786,00 277,00 4 029,57
Luty 5 333,00 520,50 80,00 0,00 425,93 3 786,00 277,00 4 029,57
Marzec 5 333,00 520,50 80,00 0,00 425,93 3 786,00 277,00 4 029,57
Kwiecień 5 333,00 520,50 80,00 0,00 425,93 3 786,00 277,00 4 029,57
Maj 5 333,00 520,50 80,00 0,00 425,93 3 786,00 277,00 4 029,57
Czerwiec 5 333,00 520,50 80,00 0,00 425,93 3 786,00 277,00 4 029,57
Lipiec 5 333,00 520,50 80,00 0,00 425,93 3 786,00 277,00 4 029,57
Sierpień 5 333,00 520,50 80,00 0,00 425,93 3 786,00 277,00 4 029,57
Wrzesień 5 333,00 520,50 80,00 0,00 425,93 3 786,00 277,00 4 029,57
Październik 5 333,00 520,50 80,00 0,00 425,93 3 786,00 277,00 4 029,57
Listopad 5 333,00 520,50 80,00 0,00 425,93 3 786,00 277,00 4 029,57
Grudzień 5 333,00 520,50 80,00 0,00 425,93 3 786,00 277,00 4 029,57
Rocznie 63 996,00 6 246,00 960,00 0,00 5 111,16 45 432,00 3 324,00 48 354,84
Wynagrodzenie pracownika 5 333 zł
Ubezpieczenie emerytalne 521 zł
Ubezpieczenie rentowe 347 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 131 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 336 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 333,00 520,50 346,65 0,00 135,99 6 336,14 zł
Luty 5 333,00 520,50 346,65 0,00 135,99 6 336,14 zł
Marzec 5 333,00 520,50 346,65 0,00 135,99 6 336,14 zł
Kwiecień 5 333,00 520,50 346,65 0,00 135,99 6 336,14 zł
Maj 5 333,00 520,50 346,65 0,00 135,99 6 336,14 zł
Czerwiec 5 333,00 520,50 346,65 0,00 135,99 6 336,14 zł
Lipiec 5 333,00 520,50 346,65 0,00 135,99 6 336,14 zł
Sierpień 5 333,00 520,50 346,65 0,00 135,99 6 336,14 zł
Wrzesień 5 333,00 520,50 346,65 0,00 135,99 6 336,14 zł
Październik 5 333,00 520,50 346,65 0,00 135,99 6 336,14 zł
Listopad 5 333,00 520,50 346,65 0,00 135,99 6 336,14 zł
Grudzień 5 333,00 520,50 346,65 0,00 135,99 6 336,14 zł
Rocznie 63 996,00 6 246,00 4 159,80 0,00 1 631,88 76 033,68 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 333 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 030 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 030 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 336 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4030 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 030 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 030 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 634 zł
Całość - kwota brutto 4 664 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 664,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 731,00 634,00 4 030,00
Luty 4 664,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 731,00 634,00 4 030,00
Marzec 4 664,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 731,00 634,00 4 030,00
Kwiecień 4 664,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 731,00 634,00 4 030,00
Maj 4 664,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 731,00 634,00 4 030,00
Czerwiec 4 664,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 731,00 634,00 4 030,00
Lipiec 4 664,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 731,00 634,00 4 030,00
Sierpień 4 664,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 731,00 634,00 4 030,00
Wrzesień 4 664,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 731,00 634,00 4 030,00
Październik 4 664,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 731,00 634,00 4 030,00
Listopad 4 664,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 731,00 634,00 4 030,00
Grudzień 4 664,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 731,00 634,00 4 030,00
Rocznie 55 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 772,00 7 608,00 48 360,00
Wynagrodzenie pracownika 4 664 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 664 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 664,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 664,00 zł
Luty 4 664,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 664,00 zł
Marzec 4 664,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 664,00 zł
Kwiecień 4 664,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 664,00 zł
Maj 4 664,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 664,00 zł
Czerwiec 4 664,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 664,00 zł
Lipiec 4 664,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 664,00 zł
Sierpień 4 664,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 664,00 zł
Wrzesień 4 664,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 664,00 zł
Październik 4 664,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 664,00 zł
Listopad 4 664,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 664,00 zł
Grudzień 4 664,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 664,00 zł
Rocznie 55 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 968,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 664 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 030 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 030 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 664 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4030 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 030 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 030 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 455 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 867 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 867,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 455,00 0,00 4 030,19
Luty 4 867,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 455,00 0,00 4 030,19
Marzec 4 867,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 455,00 0,00 4 030,19
Kwiecień 4 867,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 455,00 0,00 4 030,19
Maj 4 867,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 455,00 0,00 4 030,19
Czerwiec 4 867,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 455,00 0,00 4 030,19
Lipiec 4 867,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 413,00 0,00 3 826,99
Sierpień 4 867,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 413,00 0,00 3 826,99
Wrzesień 4 867,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 413,00 0,00 3 826,99
Październik 4 867,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 413,00 0,00 3 826,99
Listopad 4 867,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 413,00 0,00 3 826,99
Grudzień 4 867,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 413,00 0,00 3 826,99
Rocznie 58 404,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 5 208,00 0,00 47 143,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 867 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 030 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ