Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3930 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 930 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 042 zł
Ubezpieczenie emerytalne 531 zł
Ubezpieczenie rentowe 82 zł
Ubezpieczenie chorobowe 133 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 423 zł
Zaliczka na podatek 234 zł
Całość - kwota brutto 5 445 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 445,00 531,43 81,68 133,40 422,86 4 448,00 234,00 4 041,63
Luty 5 445,00 531,43 81,68 133,40 422,86 4 448,00 234,00 4 041,63
Marzec 5 445,00 531,43 81,68 133,40 422,86 4 448,00 234,00 4 041,63
Kwiecień 5 445,00 531,43 81,68 133,40 422,86 4 448,00 234,00 4 041,63
Maj 5 445,00 531,43 81,68 133,40 422,86 4 448,00 234,00 4 041,63
Czerwiec 5 445,00 531,43 81,68 133,40 422,86 4 448,00 234,00 4 041,63
Lipiec 5 445,00 531,43 81,68 133,40 422,86 4 448,00 234,00 4 041,63
Sierpień 5 445,00 531,43 81,68 133,40 422,86 4 448,00 234,00 4 041,63
Wrzesień 5 445,00 531,43 81,68 133,40 422,86 4 448,00 234,00 4 041,63
Październik 5 445,00 531,43 81,68 133,40 422,86 4 448,00 234,00 4 041,63
Listopad 5 445,00 531,43 81,68 133,40 422,86 4 448,00 234,00 4 041,63
Grudzień 5 445,00 531,43 81,68 133,40 422,86 4 448,00 234,00 4 041,63
Rocznie 65 340,00 6 377,16 980,16 1 600,80 2 805,12 53 376,00 0,00 48 499,56
Wynagrodzenie pracownika 5 445 zł
Ubezpieczenie emerytalne 531 zł
Ubezpieczenie rentowe 354 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 91 zł
Fundusz Pracy (FP) 133 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 560 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 445,00 531,43 353,93 90,93 138,85 6 560,14 zł
Luty 5 445,00 531,43 353,93 90,93 138,85 6 560,14 zł
Marzec 5 445,00 531,43 353,93 90,93 138,85 6 560,14 zł
Kwiecień 5 445,00 531,43 353,93 90,93 138,85 6 560,14 zł
Maj 5 445,00 531,43 353,93 90,93 138,85 6 560,14 zł
Czerwiec 5 445,00 531,43 353,93 90,93 138,85 6 560,14 zł
Lipiec 5 445,00 531,43 353,93 90,93 138,85 6 560,14 zł
Sierpień 5 445,00 531,43 353,93 90,93 138,85 6 560,14 zł
Wrzesień 5 445,00 531,43 353,93 90,93 138,85 6 560,14 zł
Październik 5 445,00 531,43 353,93 90,93 138,85 6 560,14 zł
Listopad 5 445,00 531,43 353,93 90,93 138,85 6 560,14 zł
Grudzień 5 445,00 531,43 353,93 90,93 138,85 6 560,14 zł
Rocznie 65 340,00 6 377,16 4 247,16 1 091,16 1 666,20 78 721,68 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 445 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 042 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 042 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 560 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3930 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 930 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 760 zł
Ubezpieczenie emerytalne 508 zł
Ubezpieczenie rentowe 78 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 416 zł
Zaliczka na podatek 443 zł
Całość - kwota brutto 5 205 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 205,00 508,01 78,08 0,00 415,70 3 695,00 443,00 3 759,81
Luty 5 205,00 508,01 78,08 0,00 415,70 3 695,00 443,00 3 759,81
Marzec 5 205,00 508,01 78,08 0,00 415,70 3 695,00 443,00 3 759,81
Kwiecień 5 205,00 508,01 78,08 0,00 415,70 3 695,00 443,00 3 759,81
Maj 5 205,00 508,01 78,08 0,00 415,70 3 695,00 443,00 3 759,81
Czerwiec 5 205,00 508,01 78,08 0,00 415,70 3 695,00 443,00 3 759,81
Lipiec 5 205,00 508,01 78,08 0,00 415,70 3 695,00 443,00 3 759,81
Sierpień 5 205,00 508,01 78,08 0,00 415,70 3 695,00 443,00 3 759,81
Wrzesień 5 205,00 508,01 78,08 0,00 415,70 3 695,00 443,00 3 759,81
Październik 5 205,00 508,01 78,08 0,00 415,70 3 695,00 443,00 3 759,81
Listopad 5 205,00 508,01 78,08 0,00 415,70 3 695,00 443,00 3 759,81
Grudzień 5 205,00 508,01 78,08 0,00 415,70 3 695,00 443,00 3 759,81
Rocznie 62 460,00 6 096,12 936,96 0,00 4 988,40 44 340,00 336,00 45 117,72
Wynagrodzenie pracownika 5 205 zł
Ubezpieczenie emerytalne 508 zł
Ubezpieczenie rentowe 338 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 128 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 184 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 205,00 508,01 338,33 0,00 132,73 6 184,07 zł
Luty 5 205,00 508,01 338,33 0,00 132,73 6 184,07 zł
Marzec 5 205,00 508,01 338,33 0,00 132,73 6 184,07 zł
Kwiecień 5 205,00 508,01 338,33 0,00 132,73 6 184,07 zł
Maj 5 205,00 508,01 338,33 0,00 132,73 6 184,07 zł
Czerwiec 5 205,00 508,01 338,33 0,00 132,73 6 184,07 zł
Lipiec 5 205,00 508,01 338,33 0,00 132,73 6 184,07 zł
Sierpień 5 205,00 508,01 338,33 0,00 132,73 6 184,07 zł
Wrzesień 5 205,00 508,01 338,33 0,00 132,73 6 184,07 zł
Październik 5 205,00 508,01 338,33 0,00 132,73 6 184,07 zł
Listopad 5 205,00 508,01 338,33 0,00 132,73 6 184,07 zł
Grudzień 5 205,00 508,01 338,33 0,00 132,73 6 184,07 zł
Rocznie 62 460,00 6 096,12 4 059,96 0,00 1 592,76 74 208,84 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 205 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 760 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 760 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 184 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3930 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 930 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 930 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 619 zł
Całość - kwota brutto 4 549 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 549,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 639,00 619,00 3 930,00
Luty 4 549,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 639,00 619,00 3 930,00
Marzec 4 549,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 639,00 619,00 3 930,00
Kwiecień 4 549,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 639,00 619,00 3 930,00
Maj 4 549,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 639,00 619,00 3 930,00
Czerwiec 4 549,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 639,00 619,00 3 930,00
Lipiec 4 549,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 639,00 619,00 3 930,00
Sierpień 4 549,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 639,00 619,00 3 930,00
Wrzesień 4 549,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 639,00 619,00 3 930,00
Październik 4 549,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 639,00 619,00 3 930,00
Listopad 4 549,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 639,00 619,00 3 930,00
Grudzień 4 549,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 639,00 619,00 3 930,00
Rocznie 54 588,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 668,00 7 428,00 47 160,00
Wynagrodzenie pracownika 4 549 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 549 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 549,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 549,00 zł
Luty 4 549,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 549,00 zł
Marzec 4 549,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 549,00 zł
Kwiecień 4 549,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 549,00 zł
Maj 4 549,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 549,00 zł
Czerwiec 4 549,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 549,00 zł
Lipiec 4 549,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 549,00 zł
Sierpień 4 549,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 549,00 zł
Wrzesień 4 549,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 549,00 zł
Październik 4 549,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 549,00 zł
Listopad 4 549,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 549,00 zł
Grudzień 4 549,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 549,00 zł
Rocznie 54 588,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 588,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 549 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 930 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 930 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 549 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3930 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 930 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 931 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 427 zł
Zaliczka na podatek 381 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 739 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 739,00 0,00 0,00 0,00 426,51 0,00 381,00 0,00 3 931,49
Luty 4 739,00 0,00 0,00 0,00 426,51 0,00 381,00 0,00 3 931,49
Marzec 4 739,00 0,00 0,00 0,00 426,51 0,00 713,00 0,00 3 599,49
Kwiecień 4 739,00 0,00 0,00 0,00 426,51 0,00 1 091,00 0,00 3 221,49
Maj 4 739,00 0,00 0,00 0,00 426,51 0,00 1 091,00 0,00 3 221,49
Czerwiec 4 739,00 0,00 0,00 0,00 426,51 0,00 1 091,00 0,00 3 221,49
Lipiec 4 739,00 176,27 72,24 0,00 426,51 15,08 1 007,00 0,00 3 041,90
Sierpień 4 739,00 176,27 72,24 0,00 426,51 15,08 1 007,00 0,00 3 041,90
Wrzesień 4 739,00 176,27 72,24 0,00 426,51 15,08 1 007,00 0,00 3 041,90
Październik 4 739,00 176,27 72,24 0,00 426,51 15,08 1 007,00 0,00 3 041,90
Listopad 4 739,00 176,27 72,24 0,00 426,51 15,08 1 007,00 0,00 3 041,90
Grudzień 4 739,00 176,27 72,24 0,00 426,51 15,08 1 007,00 0,00 3 041,90
Rocznie 56 868,00 1 057,62 433,44 0,00 5 118,12 0,00 10 790,00 0,00 39 378,34

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 739 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 931 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.