Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3950 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 950 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 387 zł
Ubezpieczenie emerytalne 534 zł
Ubezpieczenie rentowe 82 zł
Ubezpieczenie chorobowe 134 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 335 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 5 473 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 473,00 534,16 82,10 134,09 335,41 4 473,00 0,00 4 387,24
Luty 5 473,00 534,16 82,10 134,09 335,41 4 473,00 0,00 4 387,24
Marzec 5 473,00 534,16 82,10 134,09 335,41 4 473,00 0,00 4 387,24
Kwiecień 5 473,00 534,16 82,10 134,09 335,41 4 473,00 0,00 4 387,24
Maj 5 473,00 534,16 82,10 134,09 335,41 4 473,00 0,00 4 387,24
Czerwiec 5 473,00 534,16 82,10 134,09 335,41 4 473,00 0,00 4 387,24
Lipiec 5 473,00 534,16 82,10 134,09 335,41 4 473,00 0,00 4 387,24
Sierpień 5 473,00 534,16 82,10 134,09 335,41 4 473,00 0,00 4 387,24
Wrzesień 5 473,00 534,16 82,10 134,09 335,41 4 473,00 0,00 4 387,24
Październik 5 473,00 534,16 82,10 134,09 335,41 4 473,00 0,00 4 387,24
Listopad 5 473,00 534,16 82,10 134,09 335,41 4 473,00 0,00 4 387,24
Grudzień 5 473,00 534,16 82,10 134,09 335,41 4 473,00 0,00 4 387,24
Rocznie 65 676,00 6 409,92 985,20 1 609,08 4 024,92 53 676,00 0,00 52 646,88
Wynagrodzenie pracownika 5 473 zł
Ubezpieczenie emerytalne 534 zł
Ubezpieczenie rentowe 356 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 91 zł
Fundusz Pracy (FP) 134 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 594 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 473,00 534,16 355,75 91,40 139,56 6 593,87 zł
Luty 5 473,00 534,16 355,75 91,40 139,56 6 593,87 zł
Marzec 5 473,00 534,16 355,75 91,40 139,56 6 593,87 zł
Kwiecień 5 473,00 534,16 355,75 91,40 139,56 6 593,87 zł
Maj 5 473,00 534,16 355,75 91,40 139,56 6 593,87 zł
Czerwiec 5 473,00 534,16 355,75 91,40 139,56 6 593,87 zł
Lipiec 5 473,00 534,16 355,75 91,40 139,56 6 593,87 zł
Sierpień 5 473,00 534,16 355,75 91,40 139,56 6 593,87 zł
Wrzesień 5 473,00 534,16 355,75 91,40 139,56 6 593,87 zł
Październik 5 473,00 534,16 355,75 91,40 139,56 6 593,87 zł
Listopad 5 473,00 534,16 355,75 91,40 139,56 6 593,87 zł
Grudzień 5 473,00 534,16 355,75 91,40 139,56 6 593,87 zł
Rocznie 65 676,00 6 409,92 4 269,00 1 096,80 1 674,72 79 126,44 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 473 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 387 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 387 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 594 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3950 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 950 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 950 zł
Ubezpieczenie emerytalne 510 zł
Ubezpieczenie rentowe 78 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 417 zł
Zaliczka na podatek 271 zł
Całość - kwota brutto 5 227 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 227,00 510,16 78,41 0,00 417,46 3 711,00 271,00 3 949,97
Luty 5 227,00 510,16 78,41 0,00 417,46 3 711,00 271,00 3 949,97
Marzec 5 227,00 510,16 78,41 0,00 417,46 3 711,00 271,00 3 949,97
Kwiecień 5 227,00 510,16 78,41 0,00 417,46 3 711,00 271,00 3 949,97
Maj 5 227,00 510,16 78,41 0,00 417,46 3 711,00 271,00 3 949,97
Czerwiec 5 227,00 510,16 78,41 0,00 417,46 3 711,00 271,00 3 949,97
Lipiec 5 227,00 510,16 78,41 0,00 417,46 3 711,00 271,00 3 949,97
Sierpień 5 227,00 510,16 78,41 0,00 417,46 3 711,00 271,00 3 949,97
Wrzesień 5 227,00 510,16 78,41 0,00 417,46 3 711,00 271,00 3 949,97
Październik 5 227,00 510,16 78,41 0,00 417,46 3 711,00 271,00 3 949,97
Listopad 5 227,00 510,16 78,41 0,00 417,46 3 711,00 271,00 3 949,97
Grudzień 5 227,00 510,16 78,41 0,00 417,46 3 711,00 271,00 3 949,97
Rocznie 62 724,00 6 121,92 940,92 0,00 5 009,52 44 532,00 3 252,00 47 399,64
Wynagrodzenie pracownika 5 227 zł
Ubezpieczenie emerytalne 510 zł
Ubezpieczenie rentowe 340 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 128 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 210 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 227,00 510,16 339,76 0,00 133,29 6 210,21 zł
Luty 5 227,00 510,16 339,76 0,00 133,29 6 210,21 zł
Marzec 5 227,00 510,16 339,76 0,00 133,29 6 210,21 zł
Kwiecień 5 227,00 510,16 339,76 0,00 133,29 6 210,21 zł
Maj 5 227,00 510,16 339,76 0,00 133,29 6 210,21 zł
Czerwiec 5 227,00 510,16 339,76 0,00 133,29 6 210,21 zł
Lipiec 5 227,00 510,16 339,76 0,00 133,29 6 210,21 zł
Sierpień 5 227,00 510,16 339,76 0,00 133,29 6 210,21 zł
Wrzesień 5 227,00 510,16 339,76 0,00 133,29 6 210,21 zł
Październik 5 227,00 510,16 339,76 0,00 133,29 6 210,21 zł
Listopad 5 227,00 510,16 339,76 0,00 133,29 6 210,21 zł
Grudzień 5 227,00 510,16 339,76 0,00 133,29 6 210,21 zł
Rocznie 62 724,00 6 121,92 4 077,12 0,00 1 599,48 74 522,52 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 227 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 950 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 950 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 210 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3950 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 950 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 950 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 622 zł
Całość - kwota brutto 4 572 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 572,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 658,00 622,00 3 950,00
Luty 4 572,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 658,00 622,00 3 950,00
Marzec 4 572,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 658,00 622,00 3 950,00
Kwiecień 4 572,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 658,00 622,00 3 950,00
Maj 4 572,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 658,00 622,00 3 950,00
Czerwiec 4 572,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 658,00 622,00 3 950,00
Lipiec 4 572,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 658,00 622,00 3 950,00
Sierpień 4 572,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 658,00 622,00 3 950,00
Wrzesień 4 572,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 658,00 622,00 3 950,00
Październik 4 572,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 658,00 622,00 3 950,00
Listopad 4 572,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 658,00 622,00 3 950,00
Grudzień 4 572,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 658,00 622,00 3 950,00
Rocznie 54 864,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 896,00 7 464,00 47 400,00
Wynagrodzenie pracownika 4 572 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 572 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 572,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 572,00 zł
Luty 4 572,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 572,00 zł
Marzec 4 572,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 572,00 zł
Kwiecień 4 572,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 572,00 zł
Maj 4 572,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 572,00 zł
Czerwiec 4 572,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 572,00 zł
Lipiec 4 572,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 572,00 zł
Sierpień 4 572,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 572,00 zł
Wrzesień 4 572,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 572,00 zł
Październik 4 572,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 572,00 zł
Listopad 4 572,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 572,00 zł
Grudzień 4 572,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 572,00 zł
Rocznie 54 864,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 864,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 572 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 950 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 950 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 572 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3950 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 950 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 378 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 385 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 763 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 763,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 385,00 0,00 4 378,00
Luty 4 763,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 385,00 0,00 4 378,00
Marzec 4 763,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 728,00 0,00 4 035,00
Kwiecień 4 763,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 099,00 0,00 3 664,00
Maj 4 763,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 099,00 0,00 3 664,00
Czerwiec 4 763,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 099,00 0,00 3 664,00
Lipiec 4 763,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 015,00 0,00 3 484,41
Sierpień 4 763,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 015,00 0,00 3 484,41
Wrzesień 4 763,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 015,00 0,00 3 484,41
Październik 4 763,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 015,00 0,00 3 484,41
Listopad 4 763,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 015,00 0,00 3 484,41
Grudzień 4 763,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 015,00 0,00 3 484,41
Rocznie 57 156,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 10 885,00 0,00 44 689,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 763 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 378 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ