Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3950 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 950 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 061 zł
Ubezpieczenie emerytalne 534 zł
Ubezpieczenie rentowe 82 zł
Ubezpieczenie chorobowe 134 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 425 zł
Zaliczka na podatek 237 zł
Całość - kwota brutto 5 473 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 473,00 534,16 82,10 134,09 425,04 4 473,00 237,00 4 060,61
Luty 5 473,00 534,16 82,10 134,09 425,04 4 473,00 237,00 4 060,61
Marzec 5 473,00 534,16 82,10 134,09 425,04 4 473,00 237,00 4 060,61
Kwiecień 5 473,00 534,16 82,10 134,09 425,04 4 473,00 237,00 4 060,61
Maj 5 473,00 534,16 82,10 134,09 425,04 4 473,00 237,00 4 060,61
Czerwiec 5 473,00 534,16 82,10 134,09 425,04 4 473,00 237,00 4 060,61
Lipiec 5 473,00 534,16 82,10 134,09 425,04 4 473,00 237,00 4 060,61
Sierpień 5 473,00 534,16 82,10 134,09 425,04 4 473,00 237,00 4 060,61
Wrzesień 5 473,00 534,16 82,10 134,09 425,04 4 473,00 237,00 4 060,61
Październik 5 473,00 534,16 82,10 134,09 425,04 4 473,00 237,00 4 060,61
Listopad 5 473,00 534,16 82,10 134,09 425,04 4 473,00 237,00 4 060,61
Grudzień 5 473,00 534,16 82,10 134,09 425,04 4 473,00 237,00 4 060,61
Rocznie 65 676,00 6 409,92 985,20 1 609,08 2 841,12 53 676,00 0,00 48 727,32
Wynagrodzenie pracownika 5 473 zł
Ubezpieczenie emerytalne 534 zł
Ubezpieczenie rentowe 356 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 91 zł
Fundusz Pracy (FP) 134 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 594 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 473,00 534,16 355,75 91,40 139,56 6 593,87 zł
Luty 5 473,00 534,16 355,75 91,40 139,56 6 593,87 zł
Marzec 5 473,00 534,16 355,75 91,40 139,56 6 593,87 zł
Kwiecień 5 473,00 534,16 355,75 91,40 139,56 6 593,87 zł
Maj 5 473,00 534,16 355,75 91,40 139,56 6 593,87 zł
Czerwiec 5 473,00 534,16 355,75 91,40 139,56 6 593,87 zł
Lipiec 5 473,00 534,16 355,75 91,40 139,56 6 593,87 zł
Sierpień 5 473,00 534,16 355,75 91,40 139,56 6 593,87 zł
Wrzesień 5 473,00 534,16 355,75 91,40 139,56 6 593,87 zł
Październik 5 473,00 534,16 355,75 91,40 139,56 6 593,87 zł
Listopad 5 473,00 534,16 355,75 91,40 139,56 6 593,87 zł
Grudzień 5 473,00 534,16 355,75 91,40 139,56 6 593,87 zł
Rocznie 65 676,00 6 409,92 4 269,00 1 096,80 1 674,72 79 126,44 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 473 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 061 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 061 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 594 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3950 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 950 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 779 zł
Ubezpieczenie emerytalne 511 zł
Ubezpieczenie rentowe 78 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 418 zł
Zaliczka na podatek 446 zł
Całość - kwota brutto 5 231 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 231,00 510,55 78,47 0,00 417,78 3 714,00 446,00 3 778,52
Luty 5 231,00 510,55 78,47 0,00 417,78 3 714,00 446,00 3 778,52
Marzec 5 231,00 510,55 78,47 0,00 417,78 3 714,00 446,00 3 778,52
Kwiecień 5 231,00 510,55 78,47 0,00 417,78 3 714,00 446,00 3 778,52
Maj 5 231,00 510,55 78,47 0,00 417,78 3 714,00 446,00 3 778,52
Czerwiec 5 231,00 510,55 78,47 0,00 417,78 3 714,00 446,00 3 778,52
Lipiec 5 231,00 510,55 78,47 0,00 417,78 3 714,00 446,00 3 778,52
Sierpień 5 231,00 510,55 78,47 0,00 417,78 3 714,00 446,00 3 778,52
Wrzesień 5 231,00 510,55 78,47 0,00 417,78 3 714,00 446,00 3 778,52
Październik 5 231,00 510,55 78,47 0,00 417,78 3 714,00 446,00 3 778,52
Listopad 5 231,00 510,55 78,47 0,00 417,78 3 714,00 446,00 3 778,52
Grudzień 5 231,00 510,55 78,47 0,00 417,78 3 714,00 446,00 3 778,52
Rocznie 62 772,00 6 126,60 941,64 0,00 5 013,36 44 568,00 336,00 45 342,24
Wynagrodzenie pracownika 5 231 zł
Ubezpieczenie emerytalne 511 zł
Ubezpieczenie rentowe 340 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 128 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 215 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 231,00 510,55 340,02 0,00 133,39 6 214,96 zł
Luty 5 231,00 510,55 340,02 0,00 133,39 6 214,96 zł
Marzec 5 231,00 510,55 340,02 0,00 133,39 6 214,96 zł
Kwiecień 5 231,00 510,55 340,02 0,00 133,39 6 214,96 zł
Maj 5 231,00 510,55 340,02 0,00 133,39 6 214,96 zł
Czerwiec 5 231,00 510,55 340,02 0,00 133,39 6 214,96 zł
Lipiec 5 231,00 510,55 340,02 0,00 133,39 6 214,96 zł
Sierpień 5 231,00 510,55 340,02 0,00 133,39 6 214,96 zł
Wrzesień 5 231,00 510,55 340,02 0,00 133,39 6 214,96 zł
Październik 5 231,00 510,55 340,02 0,00 133,39 6 214,96 zł
Listopad 5 231,00 510,55 340,02 0,00 133,39 6 214,96 zł
Grudzień 5 231,00 510,55 340,02 0,00 133,39 6 214,96 zł
Rocznie 62 772,00 6 126,60 4 080,24 0,00 1 600,68 74 579,52 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 231 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 779 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 779 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 215 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3950 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 950 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 950 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 622 zł
Całość - kwota brutto 4 572 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 572,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 658,00 622,00 3 950,00
Luty 4 572,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 658,00 622,00 3 950,00
Marzec 4 572,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 658,00 622,00 3 950,00
Kwiecień 4 572,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 658,00 622,00 3 950,00
Maj 4 572,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 658,00 622,00 3 950,00
Czerwiec 4 572,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 658,00 622,00 3 950,00
Lipiec 4 572,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 658,00 622,00 3 950,00
Sierpień 4 572,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 658,00 622,00 3 950,00
Wrzesień 4 572,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 658,00 622,00 3 950,00
Październik 4 572,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 658,00 622,00 3 950,00
Listopad 4 572,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 658,00 622,00 3 950,00
Grudzień 4 572,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 658,00 622,00 3 950,00
Rocznie 54 864,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 896,00 7 464,00 47 400,00
Wynagrodzenie pracownika 4 572 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 572 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 572,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 572,00 zł
Luty 4 572,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 572,00 zł
Marzec 4 572,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 572,00 zł
Kwiecień 4 572,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 572,00 zł
Maj 4 572,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 572,00 zł
Czerwiec 4 572,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 572,00 zł
Lipiec 4 572,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 572,00 zł
Sierpień 4 572,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 572,00 zł
Wrzesień 4 572,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 572,00 zł
Październik 4 572,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 572,00 zł
Listopad 4 572,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 572,00 zł
Grudzień 4 572,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 572,00 zł
Rocznie 54 864,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 864,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 572 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 950 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 950 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 572 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3950 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 950 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 950 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 429 zł
Zaliczka na podatek 385 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 764 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 764,00 0,00 0,00 0,00 428,76 0,00 385,00 0,00 3 950,24
Luty 4 764,00 0,00 0,00 0,00 428,76 0,00 385,00 0,00 3 950,24
Marzec 4 764,00 0,00 0,00 0,00 428,76 0,00 729,00 0,00 3 606,24
Kwiecień 4 764,00 0,00 0,00 0,00 428,76 0,00 1 099,00 0,00 3 236,24
Maj 4 764,00 0,00 0,00 0,00 428,76 0,00 1 099,00 0,00 3 236,24
Czerwiec 4 764,00 0,00 0,00 0,00 428,76 0,00 1 099,00 0,00 3 236,24
Lipiec 4 764,00 176,27 72,24 0,00 428,76 15,08 1 015,00 0,00 3 056,65
Sierpień 4 764,00 176,27 72,24 0,00 428,76 15,08 1 015,00 0,00 3 056,65
Wrzesień 4 764,00 176,27 72,24 0,00 428,76 15,08 1 015,00 0,00 3 056,65
Październik 4 764,00 176,27 72,24 0,00 428,76 15,08 1 015,00 0,00 3 056,65
Listopad 4 764,00 176,27 72,24 0,00 428,76 15,08 1 015,00 0,00 3 056,65
Grudzień 4 764,00 176,27 72,24 0,00 428,76 15,08 1 015,00 0,00 3 056,65
Rocznie 57 168,00 1 057,62 433,44 0,00 5 145,12 0,00 10 886,00 0,00 39 555,34

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 764 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 950 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.