Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3940 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 940 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 052 zł
Ubezpieczenie emerytalne 533 zł
Ubezpieczenie rentowe 82 zł
Ubezpieczenie chorobowe 134 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 424 zł
Zaliczka na podatek 235 zł
Całość - kwota brutto 5 459 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 459,00 532,80 81,89 133,75 423,95 4 461,00 235,00 4 051,61
Luty 5 459,00 532,80 81,89 133,75 423,95 4 461,00 235,00 4 051,61
Marzec 5 459,00 532,80 81,89 133,75 423,95 4 461,00 235,00 4 051,61
Kwiecień 5 459,00 532,80 81,89 133,75 423,95 4 461,00 235,00 4 051,61
Maj 5 459,00 532,80 81,89 133,75 423,95 4 461,00 235,00 4 051,61
Czerwiec 5 459,00 532,80 81,89 133,75 423,95 4 461,00 235,00 4 051,61
Lipiec 5 459,00 532,80 81,89 133,75 423,95 4 461,00 235,00 4 051,61
Sierpień 5 459,00 532,80 81,89 133,75 423,95 4 461,00 235,00 4 051,61
Wrzesień 5 459,00 532,80 81,89 133,75 423,95 4 461,00 235,00 4 051,61
Październik 5 459,00 532,80 81,89 133,75 423,95 4 461,00 235,00 4 051,61
Listopad 5 459,00 532,80 81,89 133,75 423,95 4 461,00 235,00 4 051,61
Grudzień 5 459,00 532,80 81,89 133,75 423,95 4 461,00 235,00 4 051,61
Rocznie 65 508,00 6 393,60 982,68 1 605,00 2 823,84 53 532,00 0,00 48 619,32
Wynagrodzenie pracownika 5 459 zł
Ubezpieczenie emerytalne 533 zł
Ubezpieczenie rentowe 355 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 91 zł
Fundusz Pracy (FP) 134 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 577 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 459,00 532,80 354,84 91,17 139,21 6 577,02 zł
Luty 5 459,00 532,80 354,84 91,17 139,21 6 577,02 zł
Marzec 5 459,00 532,80 354,84 91,17 139,21 6 577,02 zł
Kwiecień 5 459,00 532,80 354,84 91,17 139,21 6 577,02 zł
Maj 5 459,00 532,80 354,84 91,17 139,21 6 577,02 zł
Czerwiec 5 459,00 532,80 354,84 91,17 139,21 6 577,02 zł
Lipiec 5 459,00 532,80 354,84 91,17 139,21 6 577,02 zł
Sierpień 5 459,00 532,80 354,84 91,17 139,21 6 577,02 zł
Wrzesień 5 459,00 532,80 354,84 91,17 139,21 6 577,02 zł
Październik 5 459,00 532,80 354,84 91,17 139,21 6 577,02 zł
Listopad 5 459,00 532,80 354,84 91,17 139,21 6 577,02 zł
Grudzień 5 459,00 532,80 354,84 91,17 139,21 6 577,02 zł
Rocznie 65 508,00 6 393,60 4 258,08 1 094,04 1 670,52 78 924,24 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 459 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 052 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 052 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 577 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3940 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 940 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 769 zł
Ubezpieczenie emerytalne 509 zł
Ubezpieczenie rentowe 78 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 417 zł
Zaliczka na podatek 444 zł
Całość - kwota brutto 5 218 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 218,00 509,28 78,27 0,00 416,74 3 704,00 444,00 3 769,23
Luty 5 218,00 509,28 78,27 0,00 416,74 3 704,00 444,00 3 769,23
Marzec 5 218,00 509,28 78,27 0,00 416,74 3 704,00 444,00 3 769,23
Kwiecień 5 218,00 509,28 78,27 0,00 416,74 3 704,00 444,00 3 769,23
Maj 5 218,00 509,28 78,27 0,00 416,74 3 704,00 444,00 3 769,23
Czerwiec 5 218,00 509,28 78,27 0,00 416,74 3 704,00 444,00 3 769,23
Lipiec 5 218,00 509,28 78,27 0,00 416,74 3 704,00 444,00 3 769,23
Sierpień 5 218,00 509,28 78,27 0,00 416,74 3 704,00 444,00 3 769,23
Wrzesień 5 218,00 509,28 78,27 0,00 416,74 3 704,00 444,00 3 769,23
Październik 5 218,00 509,28 78,27 0,00 416,74 3 704,00 444,00 3 769,23
Listopad 5 218,00 509,28 78,27 0,00 416,74 3 704,00 444,00 3 769,23
Grudzień 5 218,00 509,28 78,27 0,00 416,74 3 704,00 444,00 3 769,23
Rocznie 62 616,00 6 111,36 939,24 0,00 5 000,88 44 448,00 336,00 45 230,76
Wynagrodzenie pracownika 5 218 zł
Ubezpieczenie emerytalne 509 zł
Ubezpieczenie rentowe 339 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 128 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 200 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 218,00 509,28 339,17 0,00 133,06 6 199,51 zł
Luty 5 218,00 509,28 339,17 0,00 133,06 6 199,51 zł
Marzec 5 218,00 509,28 339,17 0,00 133,06 6 199,51 zł
Kwiecień 5 218,00 509,28 339,17 0,00 133,06 6 199,51 zł
Maj 5 218,00 509,28 339,17 0,00 133,06 6 199,51 zł
Czerwiec 5 218,00 509,28 339,17 0,00 133,06 6 199,51 zł
Lipiec 5 218,00 509,28 339,17 0,00 133,06 6 199,51 zł
Sierpień 5 218,00 509,28 339,17 0,00 133,06 6 199,51 zł
Wrzesień 5 218,00 509,28 339,17 0,00 133,06 6 199,51 zł
Październik 5 218,00 509,28 339,17 0,00 133,06 6 199,51 zł
Listopad 5 218,00 509,28 339,17 0,00 133,06 6 199,51 zł
Grudzień 5 218,00 509,28 339,17 0,00 133,06 6 199,51 zł
Rocznie 62 616,00 6 111,36 4 070,04 0,00 1 596,72 74 394,12 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 218 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 769 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 769 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 200 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3940 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 940 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 940 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 620 zł
Całość - kwota brutto 4 560 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 648,00 620,00 3 940,00
Luty 4 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 648,00 620,00 3 940,00
Marzec 4 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 648,00 620,00 3 940,00
Kwiecień 4 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 648,00 620,00 3 940,00
Maj 4 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 648,00 620,00 3 940,00
Czerwiec 4 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 648,00 620,00 3 940,00
Lipiec 4 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 648,00 620,00 3 940,00
Sierpień 4 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 648,00 620,00 3 940,00
Wrzesień 4 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 648,00 620,00 3 940,00
Październik 4 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 648,00 620,00 3 940,00
Listopad 4 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 648,00 620,00 3 940,00
Grudzień 4 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 648,00 620,00 3 940,00
Rocznie 54 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 776,00 7 440,00 47 280,00
Wynagrodzenie pracownika 4 560 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 560 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 560,00 zł
Luty 4 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 560,00 zł
Marzec 4 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 560,00 zł
Kwiecień 4 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 560,00 zł
Maj 4 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 560,00 zł
Czerwiec 4 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 560,00 zł
Lipiec 4 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 560,00 zł
Sierpień 4 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 560,00 zł
Wrzesień 4 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 560,00 zł
Październik 4 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 560,00 zł
Listopad 4 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 560,00 zł
Grudzień 4 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 560,00 zł
Rocznie 54 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 720,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 560 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 940 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 940 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 560 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3940 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 940 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 940 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 428 zł
Zaliczka na podatek 383 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 751 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 751,00 0,00 0,00 0,00 427,59 0,00 383,00 0,00 3 940,41
Luty 4 751,00 0,00 0,00 0,00 427,59 0,00 383,00 0,00 3 940,41
Marzec 4 751,00 0,00 0,00 0,00 427,59 0,00 721,00 0,00 3 602,41
Kwiecień 4 751,00 0,00 0,00 0,00 427,59 0,00 1 095,00 0,00 3 228,41
Maj 4 751,00 0,00 0,00 0,00 427,59 0,00 1 095,00 0,00 3 228,41
Czerwiec 4 751,00 0,00 0,00 0,00 427,59 0,00 1 095,00 0,00 3 228,41
Lipiec 4 751,00 176,27 72,24 0,00 427,59 15,08 1 011,00 0,00 3 048,82
Sierpień 4 751,00 176,27 72,24 0,00 427,59 15,08 1 011,00 0,00 3 048,82
Wrzesień 4 751,00 176,27 72,24 0,00 427,59 15,08 1 011,00 0,00 3 048,82
Październik 4 751,00 176,27 72,24 0,00 427,59 15,08 1 011,00 0,00 3 048,82
Listopad 4 751,00 176,27 72,24 0,00 427,59 15,08 1 011,00 0,00 3 048,82
Grudzień 4 751,00 176,27 72,24 0,00 427,59 15,08 1 011,00 0,00 3 048,82
Rocznie 57 012,00 1 057,62 433,44 0,00 5 131,08 0,00 10 838,00 0,00 39 461,38

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 751 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 940 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.