Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3920 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 920 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 920 zł
Ubezpieczenie emerytalne 530 zł
Ubezpieczenie rentowe 82 zł
Ubezpieczenie chorobowe 133 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 422 zł
Zaliczka na podatek 348 zł
Całość - kwota brutto 5 435 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 435,00 530,46 81,53 133,16 422,09 4 440,00 348,00 3 919,76
Luty 5 435,00 530,46 81,53 133,16 422,09 4 440,00 348,00 3 919,76
Marzec 5 435,00 530,46 81,53 133,16 422,09 4 440,00 348,00 3 919,76
Kwiecień 5 435,00 530,46 81,53 133,16 422,09 4 440,00 348,00 3 919,76
Maj 5 435,00 530,46 81,53 133,16 422,09 4 440,00 348,00 3 919,76
Czerwiec 5 435,00 530,46 81,53 133,16 422,09 4 440,00 348,00 3 919,76
Lipiec 5 435,00 530,46 81,53 133,16 422,09 4 440,00 348,00 3 919,76
Sierpień 5 435,00 530,46 81,53 133,16 422,09 4 440,00 348,00 3 919,76
Wrzesień 5 435,00 530,46 81,53 133,16 422,09 4 440,00 348,00 3 919,76
Październik 5 435,00 530,46 81,53 133,16 422,09 4 440,00 348,00 3 919,76
Listopad 5 435,00 530,46 81,53 133,16 422,09 4 440,00 348,00 3 919,76
Grudzień 5 435,00 530,46 81,53 133,16 422,09 4 440,00 348,00 3 919,76
Rocznie 65 220,00 6 365,52 978,36 1 597,92 5 065,08 53 280,00 4 176,00 47 037,12
Wynagrodzenie pracownika 5 435 zł
Ubezpieczenie emerytalne 530 zł
Ubezpieczenie rentowe 353 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 91 zł
Fundusz Pracy (FP) 133 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 548 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 435,00 530,46 353,28 90,76 138,60 6 548,10 zł
Luty 5 435,00 530,46 353,28 90,76 138,60 6 548,10 zł
Marzec 5 435,00 530,46 353,28 90,76 138,60 6 548,10 zł
Kwiecień 5 435,00 530,46 353,28 90,76 138,60 6 548,10 zł
Maj 5 435,00 530,46 353,28 90,76 138,60 6 548,10 zł
Czerwiec 5 435,00 530,46 353,28 90,76 138,60 6 548,10 zł
Lipiec 5 435,00 530,46 353,28 90,76 138,60 6 548,10 zł
Sierpień 5 435,00 530,46 353,28 90,76 138,60 6 548,10 zł
Wrzesień 5 435,00 530,46 353,28 90,76 138,60 6 548,10 zł
Październik 5 435,00 530,46 353,28 90,76 138,60 6 548,10 zł
Listopad 5 435,00 530,46 353,28 90,76 138,60 6 548,10 zł
Grudzień 5 435,00 530,46 353,28 90,76 138,60 6 548,10 zł
Rocznie 65 220,00 6 365,52 4 239,36 1 089,12 1 663,20 78 577,20 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 435 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 920 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 920 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 548 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3920 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 920 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 920 zł
Ubezpieczenie emerytalne 506 zł
Ubezpieczenie rentowe 78 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 414 zł
Zaliczka na podatek 269 zł
Całość - kwota brutto 5 188 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 188,00 506,35 77,82 0,00 414,34 3 683,00 269,00 3 920,49
Luty 5 188,00 506,35 77,82 0,00 414,34 3 683,00 269,00 3 920,49
Marzec 5 188,00 506,35 77,82 0,00 414,34 3 683,00 269,00 3 920,49
Kwiecień 5 188,00 506,35 77,82 0,00 414,34 3 683,00 269,00 3 920,49
Maj 5 188,00 506,35 77,82 0,00 414,34 3 683,00 269,00 3 920,49
Czerwiec 5 188,00 506,35 77,82 0,00 414,34 3 683,00 269,00 3 920,49
Lipiec 5 188,00 506,35 77,82 0,00 414,34 3 683,00 269,00 3 920,49
Sierpień 5 188,00 506,35 77,82 0,00 414,34 3 683,00 269,00 3 920,49
Wrzesień 5 188,00 506,35 77,82 0,00 414,34 3 683,00 269,00 3 920,49
Październik 5 188,00 506,35 77,82 0,00 414,34 3 683,00 269,00 3 920,49
Listopad 5 188,00 506,35 77,82 0,00 414,34 3 683,00 269,00 3 920,49
Grudzień 5 188,00 506,35 77,82 0,00 414,34 3 683,00 269,00 3 920,49
Rocznie 62 256,00 6 076,20 933,84 0,00 4 972,08 44 196,00 3 228,00 47 045,88
Wynagrodzenie pracownika 5 188 zł
Ubezpieczenie emerytalne 506 zł
Ubezpieczenie rentowe 337 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 127 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 164 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 188,00 506,35 337,22 0,00 132,30 6 163,87 zł
Luty 5 188,00 506,35 337,22 0,00 132,30 6 163,87 zł
Marzec 5 188,00 506,35 337,22 0,00 132,30 6 163,87 zł
Kwiecień 5 188,00 506,35 337,22 0,00 132,30 6 163,87 zł
Maj 5 188,00 506,35 337,22 0,00 132,30 6 163,87 zł
Czerwiec 5 188,00 506,35 337,22 0,00 132,30 6 163,87 zł
Lipiec 5 188,00 506,35 337,22 0,00 132,30 6 163,87 zł
Sierpień 5 188,00 506,35 337,22 0,00 132,30 6 163,87 zł
Wrzesień 5 188,00 506,35 337,22 0,00 132,30 6 163,87 zł
Październik 5 188,00 506,35 337,22 0,00 132,30 6 163,87 zł
Listopad 5 188,00 506,35 337,22 0,00 132,30 6 163,87 zł
Grudzień 5 188,00 506,35 337,22 0,00 132,30 6 163,87 zł
Rocznie 62 256,00 6 076,20 4 046,64 0,00 1 587,60 73 966,44 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 188 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 920 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 920 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 164 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3920 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 920 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 920 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 617 zł
Całość - kwota brutto 4 537 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 537,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 630,00 617,00 3 920,00
Luty 4 537,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 630,00 617,00 3 920,00
Marzec 4 537,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 630,00 617,00 3 920,00
Kwiecień 4 537,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 630,00 617,00 3 920,00
Maj 4 537,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 630,00 617,00 3 920,00
Czerwiec 4 537,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 630,00 617,00 3 920,00
Lipiec 4 537,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 630,00 617,00 3 920,00
Sierpień 4 537,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 630,00 617,00 3 920,00
Wrzesień 4 537,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 630,00 617,00 3 920,00
Październik 4 537,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 630,00 617,00 3 920,00
Listopad 4 537,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 630,00 617,00 3 920,00
Grudzień 4 537,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 630,00 617,00 3 920,00
Rocznie 54 444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 560,00 7 404,00 47 040,00
Wynagrodzenie pracownika 4 537 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 537 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 537,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 537,00 zł
Luty 4 537,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 537,00 zł
Marzec 4 537,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 537,00 zł
Kwiecień 4 537,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 537,00 zł
Maj 4 537,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 537,00 zł
Czerwiec 4 537,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 537,00 zł
Lipiec 4 537,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 537,00 zł
Sierpień 4 537,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 537,00 zł
Wrzesień 4 537,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 537,00 zł
Październik 4 537,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 537,00 zł
Listopad 4 537,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 537,00 zł
Grudzień 4 537,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 537,00 zł
Rocznie 54 444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 444,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 537 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 920 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 920 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 537 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3920 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 920 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 920 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 362 zł
Zaliczka na podatek 448 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 730 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 730,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 448,00 0,00 3 919,66
Luty 4 730,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 448,00 0,00 3 919,66
Marzec 4 730,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 448,00 0,00 3 919,66
Kwiecień 4 730,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 448,00 0,00 3 919,66
Maj 4 730,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 448,00 0,00 3 919,66
Czerwiec 4 730,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 448,00 0,00 3 919,66
Lipiec 4 730,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 410,00 0,00 3 729,97
Sierpień 4 730,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 410,00 0,00 3 729,97
Wrzesień 4 730,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 410,00 0,00 3 729,97
Październik 4 730,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 410,00 0,00 3 729,97
Listopad 4 730,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 410,00 0,00 3 729,97
Grudzień 4 730,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 410,00 0,00 3 729,97
Rocznie 56 760,00 913,56 374,40 0,00 4 348,08 0,00 5 148,00 0,00 45 897,78

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 730 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 920 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ