Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3910 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 910 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 023 zł
Ubezpieczenie emerytalne 529 zł
Ubezpieczenie rentowe 81 zł
Ubezpieczenie chorobowe 133 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 421 zł
Zaliczka na podatek 231 zł
Całość - kwota brutto 5 417 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 417,00 528,70 81,26 132,72 420,69 4 424,00 231,00 4 022,63
Luty 5 417,00 528,70 81,26 132,72 420,69 4 424,00 231,00 4 022,63
Marzec 5 417,00 528,70 81,26 132,72 420,69 4 424,00 231,00 4 022,63
Kwiecień 5 417,00 528,70 81,26 132,72 420,69 4 424,00 231,00 4 022,63
Maj 5 417,00 528,70 81,26 132,72 420,69 4 424,00 231,00 4 022,63
Czerwiec 5 417,00 528,70 81,26 132,72 420,69 4 424,00 231,00 4 022,63
Lipiec 5 417,00 528,70 81,26 132,72 420,69 4 424,00 231,00 4 022,63
Sierpień 5 417,00 528,70 81,26 132,72 420,69 4 424,00 231,00 4 022,63
Wrzesień 5 417,00 528,70 81,26 132,72 420,69 4 424,00 231,00 4 022,63
Październik 5 417,00 528,70 81,26 132,72 420,69 4 424,00 231,00 4 022,63
Listopad 5 417,00 528,70 81,26 132,72 420,69 4 424,00 231,00 4 022,63
Grudzień 5 417,00 528,70 81,26 132,72 420,69 4 424,00 231,00 4 022,63
Rocznie 65 004,00 6 344,40 975,12 1 592,64 2 770,56 53 088,00 0,00 48 271,56
Wynagrodzenie pracownika 5 417 zł
Ubezpieczenie emerytalne 529 zł
Ubezpieczenie rentowe 352 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 90 zł
Fundusz Pracy (FP) 133 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 526 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 417,00 528,70 352,11 90,46 138,14 6 526,41 zł
Luty 5 417,00 528,70 352,11 90,46 138,14 6 526,41 zł
Marzec 5 417,00 528,70 352,11 90,46 138,14 6 526,41 zł
Kwiecień 5 417,00 528,70 352,11 90,46 138,14 6 526,41 zł
Maj 5 417,00 528,70 352,11 90,46 138,14 6 526,41 zł
Czerwiec 5 417,00 528,70 352,11 90,46 138,14 6 526,41 zł
Lipiec 5 417,00 528,70 352,11 90,46 138,14 6 526,41 zł
Sierpień 5 417,00 528,70 352,11 90,46 138,14 6 526,41 zł
Wrzesień 5 417,00 528,70 352,11 90,46 138,14 6 526,41 zł
Październik 5 417,00 528,70 352,11 90,46 138,14 6 526,41 zł
Listopad 5 417,00 528,70 352,11 90,46 138,14 6 526,41 zł
Grudzień 5 417,00 528,70 352,11 90,46 138,14 6 526,41 zł
Rocznie 65 004,00 6 344,40 4 225,32 1 085,52 1 657,68 78 316,92 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 417 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 023 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 023 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 526 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3910 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 910 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 741 zł
Ubezpieczenie emerytalne 505 zł
Ubezpieczenie rentowe 78 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 414 zł
Zaliczka na podatek 441 zł
Całość - kwota brutto 5 179 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 179,00 505,47 77,69 0,00 413,63 3 677,00 441,00 3 740,97
Luty 5 179,00 505,47 77,69 0,00 413,63 3 677,00 441,00 3 740,97
Marzec 5 179,00 505,47 77,69 0,00 413,63 3 677,00 441,00 3 740,97
Kwiecień 5 179,00 505,47 77,69 0,00 413,63 3 677,00 441,00 3 740,97
Maj 5 179,00 505,47 77,69 0,00 413,63 3 677,00 441,00 3 740,97
Czerwiec 5 179,00 505,47 77,69 0,00 413,63 3 677,00 441,00 3 740,97
Lipiec 5 179,00 505,47 77,69 0,00 413,63 3 677,00 441,00 3 740,97
Sierpień 5 179,00 505,47 77,69 0,00 413,63 3 677,00 441,00 3 740,97
Wrzesień 5 179,00 505,47 77,69 0,00 413,63 3 677,00 441,00 3 740,97
Październik 5 179,00 505,47 77,69 0,00 413,63 3 677,00 441,00 3 740,97
Listopad 5 179,00 505,47 77,69 0,00 413,63 3 677,00 441,00 3 740,97
Grudzień 5 179,00 505,47 77,69 0,00 413,63 3 677,00 441,00 3 740,97
Rocznie 62 148,00 6 065,64 932,28 0,00 4 963,56 44 124,00 336,00 44 891,64
Wynagrodzenie pracownika 5 179 zł
Ubezpieczenie emerytalne 505 zł
Ubezpieczenie rentowe 337 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 127 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 153 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 179,00 505,47 336,64 0,00 132,07 6 153,18 zł
Luty 5 179,00 505,47 336,64 0,00 132,07 6 153,18 zł
Marzec 5 179,00 505,47 336,64 0,00 132,07 6 153,18 zł
Kwiecień 5 179,00 505,47 336,64 0,00 132,07 6 153,18 zł
Maj 5 179,00 505,47 336,64 0,00 132,07 6 153,18 zł
Czerwiec 5 179,00 505,47 336,64 0,00 132,07 6 153,18 zł
Lipiec 5 179,00 505,47 336,64 0,00 132,07 6 153,18 zł
Sierpień 5 179,00 505,47 336,64 0,00 132,07 6 153,18 zł
Wrzesień 5 179,00 505,47 336,64 0,00 132,07 6 153,18 zł
Październik 5 179,00 505,47 336,64 0,00 132,07 6 153,18 zł
Listopad 5 179,00 505,47 336,64 0,00 132,07 6 153,18 zł
Grudzień 5 179,00 505,47 336,64 0,00 132,07 6 153,18 zł
Rocznie 62 148,00 6 065,64 4 039,68 0,00 1 584,84 73 838,16 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 179 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 741 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 741 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 153 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3910 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 910 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 910 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 615 zł
Całość - kwota brutto 4 525 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 620,00 615,00 3 910,00
Luty 4 525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 620,00 615,00 3 910,00
Marzec 4 525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 620,00 615,00 3 910,00
Kwiecień 4 525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 620,00 615,00 3 910,00
Maj 4 525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 620,00 615,00 3 910,00
Czerwiec 4 525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 620,00 615,00 3 910,00
Lipiec 4 525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 620,00 615,00 3 910,00
Sierpień 4 525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 620,00 615,00 3 910,00
Wrzesień 4 525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 620,00 615,00 3 910,00
Październik 4 525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 620,00 615,00 3 910,00
Listopad 4 525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 620,00 615,00 3 910,00
Grudzień 4 525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 620,00 615,00 3 910,00
Rocznie 54 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 440,00 7 380,00 46 920,00
Wynagrodzenie pracownika 4 525 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 525 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 525,00 zł
Luty 4 525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 525,00 zł
Marzec 4 525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 525,00 zł
Kwiecień 4 525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 525,00 zł
Maj 4 525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 525,00 zł
Czerwiec 4 525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 525,00 zł
Lipiec 4 525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 525,00 zł
Sierpień 4 525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 525,00 zł
Wrzesień 4 525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 525,00 zł
Październik 4 525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 525,00 zł
Listopad 4 525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 525,00 zł
Grudzień 4 525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 525,00 zł
Rocznie 54 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 300,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 525 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 910 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 910 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 525 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3910 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 910 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 914 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 424 zł
Zaliczka na podatek 377 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 715 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 715,00 0,00 0,00 0,00 424,35 0,00 377,00 0,00 3 913,65
Luty 4 715,00 0,00 0,00 0,00 424,35 0,00 377,00 0,00 3 913,65
Marzec 4 715,00 0,00 0,00 0,00 424,35 0,00 698,00 0,00 3 592,65
Kwiecień 4 715,00 0,00 0,00 0,00 424,35 0,00 1 084,00 0,00 3 206,65
Maj 4 715,00 0,00 0,00 0,00 424,35 0,00 1 084,00 0,00 3 206,65
Czerwiec 4 715,00 0,00 0,00 0,00 424,35 0,00 1 084,00 0,00 3 206,65
Lipiec 4 715,00 176,27 72,24 0,00 424,35 15,08 999,00 0,00 3 028,06
Sierpień 4 715,00 176,27 72,24 0,00 424,35 15,08 999,00 0,00 3 028,06
Wrzesień 4 715,00 176,27 72,24 0,00 424,35 15,08 999,00 0,00 3 028,06
Październik 4 715,00 176,27 72,24 0,00 424,35 15,08 999,00 0,00 3 028,06
Listopad 4 715,00 176,27 72,24 0,00 424,35 15,08 999,00 0,00 3 028,06
Grudzień 4 715,00 176,27 72,24 0,00 424,35 15,08 999,00 0,00 3 028,06
Rocznie 56 580,00 1 057,62 433,44 0,00 5 092,20 0,00 10 698,00 0,00 39 208,26

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 715 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 914 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.