Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3870 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 870 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 306 zł
Ubezpieczenie emerytalne 523 zł
Ubezpieczenie rentowe 80 zł
Ubezpieczenie chorobowe 131 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 319 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 5 360 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 360,00 523,14 80,40 131,32 318,75 4 375,00 0,00 4 306,39
Luty 5 360,00 523,14 80,40 131,32 318,75 4 375,00 0,00 4 306,39
Marzec 5 360,00 523,14 80,40 131,32 318,75 4 375,00 0,00 4 306,39
Kwiecień 5 360,00 523,14 80,40 131,32 318,75 4 375,00 0,00 4 306,39
Maj 5 360,00 523,14 80,40 131,32 318,75 4 375,00 0,00 4 306,39
Czerwiec 5 360,00 523,14 80,40 131,32 318,75 4 375,00 0,00 4 306,39
Lipiec 5 360,00 523,14 80,40 131,32 318,75 4 375,00 0,00 4 306,39
Sierpień 5 360,00 523,14 80,40 131,32 318,75 4 375,00 0,00 4 306,39
Wrzesień 5 360,00 523,14 80,40 131,32 318,75 4 375,00 0,00 4 306,39
Październik 5 360,00 523,14 80,40 131,32 318,75 4 375,00 0,00 4 306,39
Listopad 5 360,00 523,14 80,40 131,32 318,75 4 375,00 0,00 4 306,39
Grudzień 5 360,00 523,14 80,40 131,32 318,75 4 375,00 0,00 4 306,39
Rocznie 64 320,00 6 277,68 964,80 1 575,84 3 825,00 52 500,00 0,00 51 676,68
Wynagrodzenie pracownika 5 360 zł
Ubezpieczenie emerytalne 523 zł
Ubezpieczenie rentowe 348 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 90 zł
Fundusz Pracy (FP) 131 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 458 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 360,00 523,14 348,40 89,51 136,68 6 457,73 zł
Luty 5 360,00 523,14 348,40 89,51 136,68 6 457,73 zł
Marzec 5 360,00 523,14 348,40 89,51 136,68 6 457,73 zł
Kwiecień 5 360,00 523,14 348,40 89,51 136,68 6 457,73 zł
Maj 5 360,00 523,14 348,40 89,51 136,68 6 457,73 zł
Czerwiec 5 360,00 523,14 348,40 89,51 136,68 6 457,73 zł
Lipiec 5 360,00 523,14 348,40 89,51 136,68 6 457,73 zł
Sierpień 5 360,00 523,14 348,40 89,51 136,68 6 457,73 zł
Wrzesień 5 360,00 523,14 348,40 89,51 136,68 6 457,73 zł
Październik 5 360,00 523,14 348,40 89,51 136,68 6 457,73 zł
Listopad 5 360,00 523,14 348,40 89,51 136,68 6 457,73 zł
Grudzień 5 360,00 523,14 348,40 89,51 136,68 6 457,73 zł
Rocznie 64 320,00 6 277,68 4 180,80 1 074,12 1 640,16 77 492,76 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 360 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 306 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 306 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 458 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3870 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 870 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 870 zł
Ubezpieczenie emerytalne 500 zł
Ubezpieczenie rentowe 77 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 409 zł
Zaliczka na podatek 266 zł
Całość - kwota brutto 5 122 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 122,00 499,91 76,83 0,00 409,07 3 636,00 266,00 3 870,19
Luty 5 122,00 499,91 76,83 0,00 409,07 3 636,00 266,00 3 870,19
Marzec 5 122,00 499,91 76,83 0,00 409,07 3 636,00 266,00 3 870,19
Kwiecień 5 122,00 499,91 76,83 0,00 409,07 3 636,00 266,00 3 870,19
Maj 5 122,00 499,91 76,83 0,00 409,07 3 636,00 266,00 3 870,19
Czerwiec 5 122,00 499,91 76,83 0,00 409,07 3 636,00 266,00 3 870,19
Lipiec 5 122,00 499,91 76,83 0,00 409,07 3 636,00 266,00 3 870,19
Sierpień 5 122,00 499,91 76,83 0,00 409,07 3 636,00 266,00 3 870,19
Wrzesień 5 122,00 499,91 76,83 0,00 409,07 3 636,00 266,00 3 870,19
Październik 5 122,00 499,91 76,83 0,00 409,07 3 636,00 266,00 3 870,19
Listopad 5 122,00 499,91 76,83 0,00 409,07 3 636,00 266,00 3 870,19
Grudzień 5 122,00 499,91 76,83 0,00 409,07 3 636,00 266,00 3 870,19
Rocznie 61 464,00 5 998,92 921,96 0,00 4 908,84 43 632,00 3 192,00 46 442,28
Wynagrodzenie pracownika 5 122 zł
Ubezpieczenie emerytalne 500 zł
Ubezpieczenie rentowe 333 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 125 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 085 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 122,00 499,91 332,93 0,00 130,61 6 085,45 zł
Luty 5 122,00 499,91 332,93 0,00 130,61 6 085,45 zł
Marzec 5 122,00 499,91 332,93 0,00 130,61 6 085,45 zł
Kwiecień 5 122,00 499,91 332,93 0,00 130,61 6 085,45 zł
Maj 5 122,00 499,91 332,93 0,00 130,61 6 085,45 zł
Czerwiec 5 122,00 499,91 332,93 0,00 130,61 6 085,45 zł
Lipiec 5 122,00 499,91 332,93 0,00 130,61 6 085,45 zł
Sierpień 5 122,00 499,91 332,93 0,00 130,61 6 085,45 zł
Wrzesień 5 122,00 499,91 332,93 0,00 130,61 6 085,45 zł
Październik 5 122,00 499,91 332,93 0,00 130,61 6 085,45 zł
Listopad 5 122,00 499,91 332,93 0,00 130,61 6 085,45 zł
Grudzień 5 122,00 499,91 332,93 0,00 130,61 6 085,45 zł
Rocznie 61 464,00 5 998,92 3 995,16 0,00 1 567,32 73 025,40 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 122 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 870 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 870 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 085 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3870 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 870 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 870 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 609 zł
Całość - kwota brutto 4 479 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 479,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 583,00 609,00 3 870,00
Luty 4 479,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 583,00 609,00 3 870,00
Marzec 4 479,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 583,00 609,00 3 870,00
Kwiecień 4 479,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 583,00 609,00 3 870,00
Maj 4 479,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 583,00 609,00 3 870,00
Czerwiec 4 479,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 583,00 609,00 3 870,00
Lipiec 4 479,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 583,00 609,00 3 870,00
Sierpień 4 479,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 583,00 609,00 3 870,00
Wrzesień 4 479,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 583,00 609,00 3 870,00
Październik 4 479,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 583,00 609,00 3 870,00
Listopad 4 479,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 583,00 609,00 3 870,00
Grudzień 4 479,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 583,00 609,00 3 870,00
Rocznie 53 748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 996,00 7 308,00 46 440,00
Wynagrodzenie pracownika 4 479 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 479 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 479,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 479,00 zł
Luty 4 479,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 479,00 zł
Marzec 4 479,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 479,00 zł
Kwiecień 4 479,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 479,00 zł
Maj 4 479,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 479,00 zł
Czerwiec 4 479,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 479,00 zł
Lipiec 4 479,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 479,00 zł
Sierpień 4 479,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 479,00 zł
Wrzesień 4 479,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 479,00 zł
Październik 4 479,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 479,00 zł
Listopad 4 479,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 479,00 zł
Grudzień 4 479,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 479,00 zł
Rocznie 53 748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 748,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 479 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 870 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 870 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 479 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3870 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 870 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 299 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 368 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 667 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 368,00 0,00 4 299,00
Luty 4 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 368,00 0,00 4 299,00
Marzec 4 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 669,00 0,00 3 998,00
Kwiecień 4 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 068,00 0,00 3 599,00
Maj 4 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 068,00 0,00 3 599,00
Czerwiec 4 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 068,00 0,00 3 599,00
Lipiec 4 667,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 984,00 0,00 3 419,41
Sierpień 4 667,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 984,00 0,00 3 419,41
Wrzesień 4 667,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 984,00 0,00 3 419,41
Październik 4 667,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 984,00 0,00 3 419,41
Listopad 4 667,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 984,00 0,00 3 419,41
Grudzień 4 667,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 984,00 0,00 3 419,41
Rocznie 56 004,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 10 513,00 0,00 43 909,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 667 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 299 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.