Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3880 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 880 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 994 zł
Ubezpieczenie emerytalne 525 zł
Ubezpieczenie rentowe 81 zł
Ubezpieczenie chorobowe 132 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 417 zł
Zaliczka na podatek 226 zł
Całość - kwota brutto 5 374 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 374,00 524,50 80,61 131,66 417,35 4 387,00 226,00 3 993,88
Luty 5 374,00 524,50 80,61 131,66 417,35 4 387,00 226,00 3 993,88
Marzec 5 374,00 524,50 80,61 131,66 417,35 4 387,00 226,00 3 993,88
Kwiecień 5 374,00 524,50 80,61 131,66 417,35 4 387,00 226,00 3 993,88
Maj 5 374,00 524,50 80,61 131,66 417,35 4 387,00 226,00 3 993,88
Czerwiec 5 374,00 524,50 80,61 131,66 417,35 4 387,00 226,00 3 993,88
Lipiec 5 374,00 524,50 80,61 131,66 417,35 4 387,00 226,00 3 993,88
Sierpień 5 374,00 524,50 80,61 131,66 417,35 4 387,00 226,00 3 993,88
Wrzesień 5 374,00 524,50 80,61 131,66 417,35 4 387,00 226,00 3 993,88
Październik 5 374,00 524,50 80,61 131,66 417,35 4 387,00 226,00 3 993,88
Listopad 5 374,00 524,50 80,61 131,66 417,35 4 387,00 226,00 3 993,88
Grudzień 5 374,00 524,50 80,61 131,66 417,35 4 387,00 226,00 3 993,88
Rocznie 64 488,00 6 294,00 967,32 1 579,92 2 717,28 52 644,00 0,00 47 926,56
Wynagrodzenie pracownika 5 374 zł
Ubezpieczenie emerytalne 525 zł
Ubezpieczenie rentowe 349 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 90 zł
Fundusz Pracy (FP) 132 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 475 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 374,00 524,50 349,31 89,75 137,03 6 474,59 zł
Luty 5 374,00 524,50 349,31 89,75 137,03 6 474,59 zł
Marzec 5 374,00 524,50 349,31 89,75 137,03 6 474,59 zł
Kwiecień 5 374,00 524,50 349,31 89,75 137,03 6 474,59 zł
Maj 5 374,00 524,50 349,31 89,75 137,03 6 474,59 zł
Czerwiec 5 374,00 524,50 349,31 89,75 137,03 6 474,59 zł
Lipiec 5 374,00 524,50 349,31 89,75 137,03 6 474,59 zł
Sierpień 5 374,00 524,50 349,31 89,75 137,03 6 474,59 zł
Wrzesień 5 374,00 524,50 349,31 89,75 137,03 6 474,59 zł
Październik 5 374,00 524,50 349,31 89,75 137,03 6 474,59 zł
Listopad 5 374,00 524,50 349,31 89,75 137,03 6 474,59 zł
Grudzień 5 374,00 524,50 349,31 89,75 137,03 6 474,59 zł
Rocznie 64 488,00 6 294,00 4 191,72 1 077,00 1 644,36 77 695,08 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 374 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 994 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 994 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 475 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3880 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 880 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 712 zł
Ubezpieczenie emerytalne 502 zł
Ubezpieczenie rentowe 77 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 410 zł
Zaliczka na podatek 438 zł
Całość - kwota brutto 5 139 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 139,00 501,57 77,09 0,00 410,43 3 648,00 438,00 3 712,15
Luty 5 139,00 501,57 77,09 0,00 410,43 3 648,00 438,00 3 712,15
Marzec 5 139,00 501,57 77,09 0,00 410,43 3 648,00 438,00 3 712,15
Kwiecień 5 139,00 501,57 77,09 0,00 410,43 3 648,00 438,00 3 712,15
Maj 5 139,00 501,57 77,09 0,00 410,43 3 648,00 438,00 3 712,15
Czerwiec 5 139,00 501,57 77,09 0,00 410,43 3 648,00 438,00 3 712,15
Lipiec 5 139,00 501,57 77,09 0,00 410,43 3 648,00 438,00 3 712,15
Sierpień 5 139,00 501,57 77,09 0,00 410,43 3 648,00 438,00 3 712,15
Wrzesień 5 139,00 501,57 77,09 0,00 410,43 3 648,00 438,00 3 712,15
Październik 5 139,00 501,57 77,09 0,00 410,43 3 648,00 438,00 3 712,15
Listopad 5 139,00 501,57 77,09 0,00 410,43 3 648,00 438,00 3 712,15
Grudzień 5 139,00 501,57 77,09 0,00 410,43 3 648,00 438,00 3 712,15
Rocznie 61 668,00 6 018,84 925,08 0,00 4 925,16 43 776,00 324,00 44 545,80
Wynagrodzenie pracownika 5 139 zł
Ubezpieczenie emerytalne 502 zł
Ubezpieczenie rentowe 334 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 126 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 106 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 139,00 501,57 334,04 0,00 131,05 6 105,66 zł
Luty 5 139,00 501,57 334,04 0,00 131,05 6 105,66 zł
Marzec 5 139,00 501,57 334,04 0,00 131,05 6 105,66 zł
Kwiecień 5 139,00 501,57 334,04 0,00 131,05 6 105,66 zł
Maj 5 139,00 501,57 334,04 0,00 131,05 6 105,66 zł
Czerwiec 5 139,00 501,57 334,04 0,00 131,05 6 105,66 zł
Lipiec 5 139,00 501,57 334,04 0,00 131,05 6 105,66 zł
Sierpień 5 139,00 501,57 334,04 0,00 131,05 6 105,66 zł
Wrzesień 5 139,00 501,57 334,04 0,00 131,05 6 105,66 zł
Październik 5 139,00 501,57 334,04 0,00 131,05 6 105,66 zł
Listopad 5 139,00 501,57 334,04 0,00 131,05 6 105,66 zł
Grudzień 5 139,00 501,57 334,04 0,00 131,05 6 105,66 zł
Rocznie 61 668,00 6 018,84 4 008,48 0,00 1 572,60 73 267,92 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 139 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 712 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 712 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 106 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3880 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 880 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 880 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 611 zł
Całość - kwota brutto 4 491 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 593,00 611,00 3 880,00
Luty 4 491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 593,00 611,00 3 880,00
Marzec 4 491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 593,00 611,00 3 880,00
Kwiecień 4 491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 593,00 611,00 3 880,00
Maj 4 491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 593,00 611,00 3 880,00
Czerwiec 4 491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 593,00 611,00 3 880,00
Lipiec 4 491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 593,00 611,00 3 880,00
Sierpień 4 491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 593,00 611,00 3 880,00
Wrzesień 4 491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 593,00 611,00 3 880,00
Październik 4 491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 593,00 611,00 3 880,00
Listopad 4 491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 593,00 611,00 3 880,00
Grudzień 4 491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 593,00 611,00 3 880,00
Rocznie 53 892,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 116,00 7 332,00 46 560,00
Wynagrodzenie pracownika 4 491 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 491 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 491,00 zł
Luty 4 491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 491,00 zł
Marzec 4 491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 491,00 zł
Kwiecień 4 491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 491,00 zł
Maj 4 491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 491,00 zł
Czerwiec 4 491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 491,00 zł
Lipiec 4 491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 491,00 zł
Sierpień 4 491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 491,00 zł
Wrzesień 4 491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 491,00 zł
Październik 4 491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 491,00 zł
Listopad 4 491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 491,00 zł
Grudzień 4 491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 491,00 zł
Rocznie 53 892,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 892,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 491 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 880 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 880 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 491 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3880 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 880 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 888 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 421 zł
Zaliczka na podatek 370 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 679 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 679,00 0,00 0,00 0,00 421,11 0,00 370,00 0,00 3 887,89
Luty 4 679,00 0,00 0,00 0,00 421,11 0,00 370,00 0,00 3 887,89
Marzec 4 679,00 0,00 0,00 0,00 421,11 0,00 676,00 0,00 3 581,89
Kwiecień 4 679,00 0,00 0,00 0,00 421,11 0,00 1 072,00 0,00 3 185,89
Maj 4 679,00 0,00 0,00 0,00 421,11 0,00 1 072,00 0,00 3 185,89
Czerwiec 4 679,00 0,00 0,00 0,00 421,11 0,00 1 072,00 0,00 3 185,89
Lipiec 4 679,00 176,27 72,24 0,00 421,11 15,08 988,00 0,00 3 006,30
Sierpień 4 679,00 176,27 72,24 0,00 421,11 15,08 988,00 0,00 3 006,30
Wrzesień 4 679,00 176,27 72,24 0,00 421,11 15,08 988,00 0,00 3 006,30
Październik 4 679,00 176,27 72,24 0,00 421,11 15,08 988,00 0,00 3 006,30
Listopad 4 679,00 176,27 72,24 0,00 421,11 15,08 988,00 0,00 3 006,30
Grudzień 4 679,00 176,27 72,24 0,00 421,11 15,08 988,00 0,00 3 006,30
Rocznie 56 148,00 1 057,62 433,44 0,00 5 053,32 0,00 10 560,00 0,00 38 953,14

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 679 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 888 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.