Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3880 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 880 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 880 zł
Ubezpieczenie emerytalne 525 zł
Ubezpieczenie rentowe 81 zł
Ubezpieczenie chorobowe 132 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 418 zł
Zaliczka na podatek 343 zł
Całość - kwota brutto 5 378 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 378,00 524,89 80,67 131,76 417,66 4 391,00 343,00 3 880,02
Luty 5 378,00 524,89 80,67 131,76 417,66 4 391,00 343,00 3 880,02
Marzec 5 378,00 524,89 80,67 131,76 417,66 4 391,00 343,00 3 880,02
Kwiecień 5 378,00 524,89 80,67 131,76 417,66 4 391,00 343,00 3 880,02
Maj 5 378,00 524,89 80,67 131,76 417,66 4 391,00 343,00 3 880,02
Czerwiec 5 378,00 524,89 80,67 131,76 417,66 4 391,00 343,00 3 880,02
Lipiec 5 378,00 524,89 80,67 131,76 417,66 4 391,00 343,00 3 880,02
Sierpień 5 378,00 524,89 80,67 131,76 417,66 4 391,00 343,00 3 880,02
Wrzesień 5 378,00 524,89 80,67 131,76 417,66 4 391,00 343,00 3 880,02
Październik 5 378,00 524,89 80,67 131,76 417,66 4 391,00 343,00 3 880,02
Listopad 5 378,00 524,89 80,67 131,76 417,66 4 391,00 343,00 3 880,02
Grudzień 5 378,00 524,89 80,67 131,76 417,66 4 391,00 343,00 3 880,02
Rocznie 64 536,00 6 298,68 968,04 1 581,12 5 011,92 52 692,00 4 116,00 46 560,24
Wynagrodzenie pracownika 5 378 zł
Ubezpieczenie emerytalne 525 zł
Ubezpieczenie rentowe 350 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 90 zł
Fundusz Pracy (FP) 132 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 479 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 378,00 524,89 349,57 89,81 137,14 6 479,41 zł
Luty 5 378,00 524,89 349,57 89,81 137,14 6 479,41 zł
Marzec 5 378,00 524,89 349,57 89,81 137,14 6 479,41 zł
Kwiecień 5 378,00 524,89 349,57 89,81 137,14 6 479,41 zł
Maj 5 378,00 524,89 349,57 89,81 137,14 6 479,41 zł
Czerwiec 5 378,00 524,89 349,57 89,81 137,14 6 479,41 zł
Lipiec 5 378,00 524,89 349,57 89,81 137,14 6 479,41 zł
Sierpień 5 378,00 524,89 349,57 89,81 137,14 6 479,41 zł
Wrzesień 5 378,00 524,89 349,57 89,81 137,14 6 479,41 zł
Październik 5 378,00 524,89 349,57 89,81 137,14 6 479,41 zł
Listopad 5 378,00 524,89 349,57 89,81 137,14 6 479,41 zł
Grudzień 5 378,00 524,89 349,57 89,81 137,14 6 479,41 zł
Rocznie 64 536,00 6 298,68 4 194,84 1 077,72 1 645,68 77 752,92 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 378 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 880 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 880 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 479 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3880 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 880 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 880 zł
Ubezpieczenie emerytalne 501 zł
Ubezpieczenie rentowe 77 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 410 zł
Zaliczka na podatek 267 zł
Całość - kwota brutto 5 135 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 135,00 501,18 77,03 0,00 410,11 3 645,00 267,00 3 879,68
Luty 5 135,00 501,18 77,03 0,00 410,11 3 645,00 267,00 3 879,68
Marzec 5 135,00 501,18 77,03 0,00 410,11 3 645,00 267,00 3 879,68
Kwiecień 5 135,00 501,18 77,03 0,00 410,11 3 645,00 267,00 3 879,68
Maj 5 135,00 501,18 77,03 0,00 410,11 3 645,00 267,00 3 879,68
Czerwiec 5 135,00 501,18 77,03 0,00 410,11 3 645,00 267,00 3 879,68
Lipiec 5 135,00 501,18 77,03 0,00 410,11 3 645,00 267,00 3 879,68
Sierpień 5 135,00 501,18 77,03 0,00 410,11 3 645,00 267,00 3 879,68
Wrzesień 5 135,00 501,18 77,03 0,00 410,11 3 645,00 267,00 3 879,68
Październik 5 135,00 501,18 77,03 0,00 410,11 3 645,00 267,00 3 879,68
Listopad 5 135,00 501,18 77,03 0,00 410,11 3 645,00 267,00 3 879,68
Grudzień 5 135,00 501,18 77,03 0,00 410,11 3 645,00 267,00 3 879,68
Rocznie 61 620,00 6 014,16 924,36 0,00 4 921,32 43 740,00 3 204,00 46 556,16
Wynagrodzenie pracownika 5 135 zł
Ubezpieczenie emerytalne 501 zł
Ubezpieczenie rentowe 334 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 126 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 101 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 135,00 501,18 333,78 0,00 130,95 6 100,91 zł
Luty 5 135,00 501,18 333,78 0,00 130,95 6 100,91 zł
Marzec 5 135,00 501,18 333,78 0,00 130,95 6 100,91 zł
Kwiecień 5 135,00 501,18 333,78 0,00 130,95 6 100,91 zł
Maj 5 135,00 501,18 333,78 0,00 130,95 6 100,91 zł
Czerwiec 5 135,00 501,18 333,78 0,00 130,95 6 100,91 zł
Lipiec 5 135,00 501,18 333,78 0,00 130,95 6 100,91 zł
Sierpień 5 135,00 501,18 333,78 0,00 130,95 6 100,91 zł
Wrzesień 5 135,00 501,18 333,78 0,00 130,95 6 100,91 zł
Październik 5 135,00 501,18 333,78 0,00 130,95 6 100,91 zł
Listopad 5 135,00 501,18 333,78 0,00 130,95 6 100,91 zł
Grudzień 5 135,00 501,18 333,78 0,00 130,95 6 100,91 zł
Rocznie 61 620,00 6 014,16 4 005,36 0,00 1 571,40 73 210,92 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 135 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 880 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 880 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 101 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3880 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 880 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 880 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 611 zł
Całość - kwota brutto 4 491 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 593,00 611,00 3 880,00
Luty 4 491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 593,00 611,00 3 880,00
Marzec 4 491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 593,00 611,00 3 880,00
Kwiecień 4 491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 593,00 611,00 3 880,00
Maj 4 491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 593,00 611,00 3 880,00
Czerwiec 4 491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 593,00 611,00 3 880,00
Lipiec 4 491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 593,00 611,00 3 880,00
Sierpień 4 491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 593,00 611,00 3 880,00
Wrzesień 4 491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 593,00 611,00 3 880,00
Październik 4 491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 593,00 611,00 3 880,00
Listopad 4 491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 593,00 611,00 3 880,00
Grudzień 4 491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 593,00 611,00 3 880,00
Rocznie 53 892,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 116,00 7 332,00 46 560,00
Wynagrodzenie pracownika 4 491 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 491 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 491,00 zł
Luty 4 491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 491,00 zł
Marzec 4 491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 491,00 zł
Kwiecień 4 491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 491,00 zł
Maj 4 491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 491,00 zł
Czerwiec 4 491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 491,00 zł
Lipiec 4 491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 491,00 zł
Sierpień 4 491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 491,00 zł
Wrzesień 4 491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 491,00 zł
Październik 4 491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 491,00 zł
Listopad 4 491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 491,00 zł
Grudzień 4 491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 491,00 zł
Rocznie 53 892,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 892,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 491 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 880 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 880 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 491 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3880 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 880 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 880 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 362 zł
Zaliczka na podatek 440 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 682 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 682,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 440,00 0,00 3 879,66
Luty 4 682,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 440,00 0,00 3 879,66
Marzec 4 682,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 440,00 0,00 3 879,66
Kwiecień 4 682,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 440,00 0,00 3 879,66
Maj 4 682,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 440,00 0,00 3 879,66
Czerwiec 4 682,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 440,00 0,00 3 879,66
Lipiec 4 682,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 401,00 0,00 3 690,97
Sierpień 4 682,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 401,00 0,00 3 690,97
Wrzesień 4 682,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 401,00 0,00 3 690,97
Październik 4 682,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 401,00 0,00 3 690,97
Listopad 4 682,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 401,00 0,00 3 690,97
Grudzień 4 682,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 401,00 0,00 3 690,97
Rocznie 56 184,00 913,56 374,40 0,00 4 348,08 0,00 5 046,00 0,00 45 423,78

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 682 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 880 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ