Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3890 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 890 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 003 zł
Ubezpieczenie emerytalne 526 zł
Ubezpieczenie rentowe 81 zł
Ubezpieczenie chorobowe 132 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 418 zł
Zaliczka na podatek 228 zł
Całość - kwota brutto 5 388 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 388,00 525,87 80,82 132,01 418,44 4 399,00 228,00 4 002,86
Luty 5 388,00 525,87 80,82 132,01 418,44 4 399,00 228,00 4 002,86
Marzec 5 388,00 525,87 80,82 132,01 418,44 4 399,00 228,00 4 002,86
Kwiecień 5 388,00 525,87 80,82 132,01 418,44 4 399,00 228,00 4 002,86
Maj 5 388,00 525,87 80,82 132,01 418,44 4 399,00 228,00 4 002,86
Czerwiec 5 388,00 525,87 80,82 132,01 418,44 4 399,00 228,00 4 002,86
Lipiec 5 388,00 525,87 80,82 132,01 418,44 4 399,00 228,00 4 002,86
Sierpień 5 388,00 525,87 80,82 132,01 418,44 4 399,00 228,00 4 002,86
Wrzesień 5 388,00 525,87 80,82 132,01 418,44 4 399,00 228,00 4 002,86
Październik 5 388,00 525,87 80,82 132,01 418,44 4 399,00 228,00 4 002,86
Listopad 5 388,00 525,87 80,82 132,01 418,44 4 399,00 228,00 4 002,86
Grudzień 5 388,00 525,87 80,82 132,01 418,44 4 399,00 228,00 4 002,86
Rocznie 64 656,00 6 310,44 969,84 1 584,12 2 734,56 52 788,00 0,00 48 034,32
Wynagrodzenie pracownika 5 388 zł
Ubezpieczenie emerytalne 526 zł
Ubezpieczenie rentowe 350 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 90 zł
Fundusz Pracy (FP) 132 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 491 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 388,00 525,87 350,22 89,98 137,40 6 491,47 zł
Luty 5 388,00 525,87 350,22 89,98 137,40 6 491,47 zł
Marzec 5 388,00 525,87 350,22 89,98 137,40 6 491,47 zł
Kwiecień 5 388,00 525,87 350,22 89,98 137,40 6 491,47 zł
Maj 5 388,00 525,87 350,22 89,98 137,40 6 491,47 zł
Czerwiec 5 388,00 525,87 350,22 89,98 137,40 6 491,47 zł
Lipiec 5 388,00 525,87 350,22 89,98 137,40 6 491,47 zł
Sierpień 5 388,00 525,87 350,22 89,98 137,40 6 491,47 zł
Wrzesień 5 388,00 525,87 350,22 89,98 137,40 6 491,47 zł
Październik 5 388,00 525,87 350,22 89,98 137,40 6 491,47 zł
Listopad 5 388,00 525,87 350,22 89,98 137,40 6 491,47 zł
Grudzień 5 388,00 525,87 350,22 89,98 137,40 6 491,47 zł
Rocznie 64 656,00 6 310,44 4 202,64 1 079,76 1 648,80 77 897,64 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 388 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 003 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 003 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 491 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3890 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 890 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 721 zł
Ubezpieczenie emerytalne 503 zł
Ubezpieczenie rentowe 77 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 411 zł
Zaliczka na podatek 439 zł
Całość - kwota brutto 5 152 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 152,00 502,84 77,28 0,00 411,47 3 658,00 439,00 3 721,45
Luty 5 152,00 502,84 77,28 0,00 411,47 3 658,00 439,00 3 721,45
Marzec 5 152,00 502,84 77,28 0,00 411,47 3 658,00 439,00 3 721,45
Kwiecień 5 152,00 502,84 77,28 0,00 411,47 3 658,00 439,00 3 721,45
Maj 5 152,00 502,84 77,28 0,00 411,47 3 658,00 439,00 3 721,45
Czerwiec 5 152,00 502,84 77,28 0,00 411,47 3 658,00 439,00 3 721,45
Lipiec 5 152,00 502,84 77,28 0,00 411,47 3 658,00 439,00 3 721,45
Sierpień 5 152,00 502,84 77,28 0,00 411,47 3 658,00 439,00 3 721,45
Wrzesień 5 152,00 502,84 77,28 0,00 411,47 3 658,00 439,00 3 721,45
Październik 5 152,00 502,84 77,28 0,00 411,47 3 658,00 439,00 3 721,45
Listopad 5 152,00 502,84 77,28 0,00 411,47 3 658,00 439,00 3 721,45
Grudzień 5 152,00 502,84 77,28 0,00 411,47 3 658,00 439,00 3 721,45
Rocznie 61 824,00 6 034,08 927,36 0,00 4 937,64 43 896,00 324,00 44 657,40
Wynagrodzenie pracownika 5 152 zł
Ubezpieczenie emerytalne 503 zł
Ubezpieczenie rentowe 335 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 126 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 121 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 152,00 502,84 334,88 0,00 131,37 6 121,09 zł
Luty 5 152,00 502,84 334,88 0,00 131,37 6 121,09 zł
Marzec 5 152,00 502,84 334,88 0,00 131,37 6 121,09 zł
Kwiecień 5 152,00 502,84 334,88 0,00 131,37 6 121,09 zł
Maj 5 152,00 502,84 334,88 0,00 131,37 6 121,09 zł
Czerwiec 5 152,00 502,84 334,88 0,00 131,37 6 121,09 zł
Lipiec 5 152,00 502,84 334,88 0,00 131,37 6 121,09 zł
Sierpień 5 152,00 502,84 334,88 0,00 131,37 6 121,09 zł
Wrzesień 5 152,00 502,84 334,88 0,00 131,37 6 121,09 zł
Październik 5 152,00 502,84 334,88 0,00 131,37 6 121,09 zł
Listopad 5 152,00 502,84 334,88 0,00 131,37 6 121,09 zł
Grudzień 5 152,00 502,84 334,88 0,00 131,37 6 121,09 zł
Rocznie 61 824,00 6 034,08 4 018,56 0,00 1 576,44 73 453,08 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 152 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 721 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 721 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 121 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3890 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 890 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 890 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 612 zł
Całość - kwota brutto 4 502 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 502,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 602,00 612,00 3 890,00
Luty 4 502,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 602,00 612,00 3 890,00
Marzec 4 502,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 602,00 612,00 3 890,00
Kwiecień 4 502,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 602,00 612,00 3 890,00
Maj 4 502,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 602,00 612,00 3 890,00
Czerwiec 4 502,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 602,00 612,00 3 890,00
Lipiec 4 502,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 602,00 612,00 3 890,00
Sierpień 4 502,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 602,00 612,00 3 890,00
Wrzesień 4 502,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 602,00 612,00 3 890,00
Październik 4 502,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 602,00 612,00 3 890,00
Listopad 4 502,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 602,00 612,00 3 890,00
Grudzień 4 502,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 602,00 612,00 3 890,00
Rocznie 54 024,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 224,00 7 344,00 46 680,00
Wynagrodzenie pracownika 4 502 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 502 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 502,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 502,00 zł
Luty 4 502,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 502,00 zł
Marzec 4 502,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 502,00 zł
Kwiecień 4 502,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 502,00 zł
Maj 4 502,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 502,00 zł
Czerwiec 4 502,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 502,00 zł
Lipiec 4 502,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 502,00 zł
Sierpień 4 502,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 502,00 zł
Wrzesień 4 502,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 502,00 zł
Październik 4 502,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 502,00 zł
Listopad 4 502,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 502,00 zł
Grudzień 4 502,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 502,00 zł
Rocznie 54 024,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 024,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 502 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 890 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 890 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 502 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3890 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 890 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 897 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 422 zł
Zaliczka na podatek 372 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 691 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 691,00 0,00 0,00 0,00 422,19 0,00 372,00 0,00 3 896,81
Luty 4 691,00 0,00 0,00 0,00 422,19 0,00 372,00 0,00 3 896,81
Marzec 4 691,00 0,00 0,00 0,00 422,19 0,00 683,00 0,00 3 585,81
Kwiecień 4 691,00 0,00 0,00 0,00 422,19 0,00 1 076,00 0,00 3 192,81
Maj 4 691,00 0,00 0,00 0,00 422,19 0,00 1 076,00 0,00 3 192,81
Czerwiec 4 691,00 0,00 0,00 0,00 422,19 0,00 1 076,00 0,00 3 192,81
Lipiec 4 691,00 176,27 72,24 0,00 422,19 15,08 992,00 0,00 3 013,22
Sierpień 4 691,00 176,27 72,24 0,00 422,19 15,08 992,00 0,00 3 013,22
Wrzesień 4 691,00 176,27 72,24 0,00 422,19 15,08 992,00 0,00 3 013,22
Październik 4 691,00 176,27 72,24 0,00 422,19 15,08 992,00 0,00 3 013,22
Listopad 4 691,00 176,27 72,24 0,00 422,19 15,08 992,00 0,00 3 013,22
Grudzień 4 691,00 176,27 72,24 0,00 422,19 15,08 992,00 0,00 3 013,22
Rocznie 56 292,00 1 057,62 433,44 0,00 5 066,28 0,00 10 607,00 0,00 39 037,18

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 691 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 897 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.