Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3890 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 890 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 326 zł
Ubezpieczenie emerytalne 526 zł
Ubezpieczenie rentowe 81 zł
Ubezpieczenie chorobowe 132 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 323 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 5 388 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 388,00 525,87 80,82 132,01 322,83 4 399,00 0,00 4 326,47
Luty 5 388,00 525,87 80,82 132,01 322,83 4 399,00 0,00 4 326,47
Marzec 5 388,00 525,87 80,82 132,01 322,83 4 399,00 0,00 4 326,47
Kwiecień 5 388,00 525,87 80,82 132,01 322,83 4 399,00 0,00 4 326,47
Maj 5 388,00 525,87 80,82 132,01 322,83 4 399,00 0,00 4 326,47
Czerwiec 5 388,00 525,87 80,82 132,01 322,83 4 399,00 0,00 4 326,47
Lipiec 5 388,00 525,87 80,82 132,01 322,83 4 399,00 0,00 4 326,47
Sierpień 5 388,00 525,87 80,82 132,01 322,83 4 399,00 0,00 4 326,47
Wrzesień 5 388,00 525,87 80,82 132,01 322,83 4 399,00 0,00 4 326,47
Październik 5 388,00 525,87 80,82 132,01 322,83 4 399,00 0,00 4 326,47
Listopad 5 388,00 525,87 80,82 132,01 322,83 4 399,00 0,00 4 326,47
Grudzień 5 388,00 525,87 80,82 132,01 322,83 4 399,00 0,00 4 326,47
Rocznie 64 656,00 6 310,44 969,84 1 584,12 3 873,96 52 788,00 0,00 51 917,64
Wynagrodzenie pracownika 5 388 zł
Ubezpieczenie emerytalne 526 zł
Ubezpieczenie rentowe 350 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 90 zł
Fundusz Pracy (FP) 132 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 491 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 388,00 525,87 350,22 89,98 137,40 6 491,47 zł
Luty 5 388,00 525,87 350,22 89,98 137,40 6 491,47 zł
Marzec 5 388,00 525,87 350,22 89,98 137,40 6 491,47 zł
Kwiecień 5 388,00 525,87 350,22 89,98 137,40 6 491,47 zł
Maj 5 388,00 525,87 350,22 89,98 137,40 6 491,47 zł
Czerwiec 5 388,00 525,87 350,22 89,98 137,40 6 491,47 zł
Lipiec 5 388,00 525,87 350,22 89,98 137,40 6 491,47 zł
Sierpień 5 388,00 525,87 350,22 89,98 137,40 6 491,47 zł
Wrzesień 5 388,00 525,87 350,22 89,98 137,40 6 491,47 zł
Październik 5 388,00 525,87 350,22 89,98 137,40 6 491,47 zł
Listopad 5 388,00 525,87 350,22 89,98 137,40 6 491,47 zł
Grudzień 5 388,00 525,87 350,22 89,98 137,40 6 491,47 zł
Rocznie 64 656,00 6 310,44 4 202,64 1 079,76 1 648,80 77 897,64 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 388 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 326 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 326 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 491 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3890 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 890 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 890 zł
Ubezpieczenie emerytalne 502 zł
Ubezpieczenie rentowe 77 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 411 zł
Zaliczka na podatek 267 zł
Całość - kwota brutto 5 148 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 148,00 502,44 77,22 0,00 411,15 3 655,00 267,00 3 890,19
Luty 5 148,00 502,44 77,22 0,00 411,15 3 655,00 267,00 3 890,19
Marzec 5 148,00 502,44 77,22 0,00 411,15 3 655,00 267,00 3 890,19
Kwiecień 5 148,00 502,44 77,22 0,00 411,15 3 655,00 267,00 3 890,19
Maj 5 148,00 502,44 77,22 0,00 411,15 3 655,00 267,00 3 890,19
Czerwiec 5 148,00 502,44 77,22 0,00 411,15 3 655,00 267,00 3 890,19
Lipiec 5 148,00 502,44 77,22 0,00 411,15 3 655,00 267,00 3 890,19
Sierpień 5 148,00 502,44 77,22 0,00 411,15 3 655,00 267,00 3 890,19
Wrzesień 5 148,00 502,44 77,22 0,00 411,15 3 655,00 267,00 3 890,19
Październik 5 148,00 502,44 77,22 0,00 411,15 3 655,00 267,00 3 890,19
Listopad 5 148,00 502,44 77,22 0,00 411,15 3 655,00 267,00 3 890,19
Grudzień 5 148,00 502,44 77,22 0,00 411,15 3 655,00 267,00 3 890,19
Rocznie 61 776,00 6 029,28 926,64 0,00 4 933,80 43 860,00 3 204,00 46 682,28
Wynagrodzenie pracownika 5 148 zł
Ubezpieczenie emerytalne 502 zł
Ubezpieczenie rentowe 335 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 126 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 116 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 148,00 502,44 334,62 0,00 131,28 6 116,34 zł
Luty 5 148,00 502,44 334,62 0,00 131,28 6 116,34 zł
Marzec 5 148,00 502,44 334,62 0,00 131,28 6 116,34 zł
Kwiecień 5 148,00 502,44 334,62 0,00 131,28 6 116,34 zł
Maj 5 148,00 502,44 334,62 0,00 131,28 6 116,34 zł
Czerwiec 5 148,00 502,44 334,62 0,00 131,28 6 116,34 zł
Lipiec 5 148,00 502,44 334,62 0,00 131,28 6 116,34 zł
Sierpień 5 148,00 502,44 334,62 0,00 131,28 6 116,34 zł
Wrzesień 5 148,00 502,44 334,62 0,00 131,28 6 116,34 zł
Październik 5 148,00 502,44 334,62 0,00 131,28 6 116,34 zł
Listopad 5 148,00 502,44 334,62 0,00 131,28 6 116,34 zł
Grudzień 5 148,00 502,44 334,62 0,00 131,28 6 116,34 zł
Rocznie 61 776,00 6 029,28 4 015,44 0,00 1 575,36 73 396,08 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 148 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 890 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 890 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 116 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3890 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 890 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 890 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 612 zł
Całość - kwota brutto 4 502 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 502,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 602,00 612,00 3 890,00
Luty 4 502,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 602,00 612,00 3 890,00
Marzec 4 502,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 602,00 612,00 3 890,00
Kwiecień 4 502,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 602,00 612,00 3 890,00
Maj 4 502,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 602,00 612,00 3 890,00
Czerwiec 4 502,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 602,00 612,00 3 890,00
Lipiec 4 502,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 602,00 612,00 3 890,00
Sierpień 4 502,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 602,00 612,00 3 890,00
Wrzesień 4 502,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 602,00 612,00 3 890,00
Październik 4 502,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 602,00 612,00 3 890,00
Listopad 4 502,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 602,00 612,00 3 890,00
Grudzień 4 502,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 602,00 612,00 3 890,00
Rocznie 54 024,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 224,00 7 344,00 46 680,00
Wynagrodzenie pracownika 4 502 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 502 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 502,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 502,00 zł
Luty 4 502,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 502,00 zł
Marzec 4 502,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 502,00 zł
Kwiecień 4 502,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 502,00 zł
Maj 4 502,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 502,00 zł
Czerwiec 4 502,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 502,00 zł
Lipiec 4 502,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 502,00 zł
Sierpień 4 502,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 502,00 zł
Wrzesień 4 502,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 502,00 zł
Październik 4 502,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 502,00 zł
Listopad 4 502,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 502,00 zł
Grudzień 4 502,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 502,00 zł
Rocznie 54 024,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 024,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 502 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 890 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 890 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 502 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3890 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 890 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 319 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 372 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 691 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 691,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 372,00 0,00 4 319,00
Luty 4 691,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 372,00 0,00 4 319,00
Marzec 4 691,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 683,00 0,00 4 008,00
Kwiecień 4 691,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 076,00 0,00 3 615,00
Maj 4 691,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 076,00 0,00 3 615,00
Czerwiec 4 691,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 076,00 0,00 3 615,00
Lipiec 4 691,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 992,00 0,00 3 435,41
Sierpień 4 691,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 992,00 0,00 3 435,41
Wrzesień 4 691,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 992,00 0,00 3 435,41
Październik 4 691,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 992,00 0,00 3 435,41
Listopad 4 691,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 992,00 0,00 3 435,41
Grudzień 4 691,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 992,00 0,00 3 435,41
Rocznie 56 292,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 10 607,00 0,00 44 103,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 691 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 319 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.