Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3900 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 013 zł
Ubezpieczenie emerytalne 527 zł
Ubezpieczenie rentowe 81 zł
Ubezpieczenie chorobowe 132 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 420 zł
Zaliczka na podatek 229 zł
Całość - kwota brutto 5 402 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 402,00 527,24 81,03 132,35 419,52 4 411,00 229,00 4 012,86
Luty 5 402,00 527,24 81,03 132,35 419,52 4 411,00 229,00 4 012,86
Marzec 5 402,00 527,24 81,03 132,35 419,52 4 411,00 229,00 4 012,86
Kwiecień 5 402,00 527,24 81,03 132,35 419,52 4 411,00 229,00 4 012,86
Maj 5 402,00 527,24 81,03 132,35 419,52 4 411,00 229,00 4 012,86
Czerwiec 5 402,00 527,24 81,03 132,35 419,52 4 411,00 229,00 4 012,86
Lipiec 5 402,00 527,24 81,03 132,35 419,52 4 411,00 229,00 4 012,86
Sierpień 5 402,00 527,24 81,03 132,35 419,52 4 411,00 229,00 4 012,86
Wrzesień 5 402,00 527,24 81,03 132,35 419,52 4 411,00 229,00 4 012,86
Październik 5 402,00 527,24 81,03 132,35 419,52 4 411,00 229,00 4 012,86
Listopad 5 402,00 527,24 81,03 132,35 419,52 4 411,00 229,00 4 012,86
Grudzień 5 402,00 527,24 81,03 132,35 419,52 4 411,00 229,00 4 012,86
Rocznie 64 824,00 6 326,88 972,36 1 588,20 2 751,84 52 932,00 0,00 48 154,32
Wynagrodzenie pracownika 5 402 zł
Ubezpieczenie emerytalne 527 zł
Ubezpieczenie rentowe 351 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 90 zł
Fundusz Pracy (FP) 132 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 508 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 402,00 527,24 351,13 90,21 137,75 6 508,33 zł
Luty 5 402,00 527,24 351,13 90,21 137,75 6 508,33 zł
Marzec 5 402,00 527,24 351,13 90,21 137,75 6 508,33 zł
Kwiecień 5 402,00 527,24 351,13 90,21 137,75 6 508,33 zł
Maj 5 402,00 527,24 351,13 90,21 137,75 6 508,33 zł
Czerwiec 5 402,00 527,24 351,13 90,21 137,75 6 508,33 zł
Lipiec 5 402,00 527,24 351,13 90,21 137,75 6 508,33 zł
Sierpień 5 402,00 527,24 351,13 90,21 137,75 6 508,33 zł
Wrzesień 5 402,00 527,24 351,13 90,21 137,75 6 508,33 zł
Październik 5 402,00 527,24 351,13 90,21 137,75 6 508,33 zł
Listopad 5 402,00 527,24 351,13 90,21 137,75 6 508,33 zł
Grudzień 5 402,00 527,24 351,13 90,21 137,75 6 508,33 zł
Rocznie 64 824,00 6 326,88 4 213,56 1 082,52 1 653,00 78 099,96 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 402 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 013 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 013 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 508 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3900 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 731 zł
Ubezpieczenie emerytalne 504 zł
Ubezpieczenie rentowe 77 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 413 zł
Zaliczka na podatek 440 zł
Całość - kwota brutto 5 165 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 165,00 504,10 77,48 0,00 412,51 3 667,00 440,00 3 730,87
Luty 5 165,00 504,10 77,48 0,00 412,51 3 667,00 440,00 3 730,87
Marzec 5 165,00 504,10 77,48 0,00 412,51 3 667,00 440,00 3 730,87
Kwiecień 5 165,00 504,10 77,48 0,00 412,51 3 667,00 440,00 3 730,87
Maj 5 165,00 504,10 77,48 0,00 412,51 3 667,00 440,00 3 730,87
Czerwiec 5 165,00 504,10 77,48 0,00 412,51 3 667,00 440,00 3 730,87
Lipiec 5 165,00 504,10 77,48 0,00 412,51 3 667,00 440,00 3 730,87
Sierpień 5 165,00 504,10 77,48 0,00 412,51 3 667,00 440,00 3 730,87
Wrzesień 5 165,00 504,10 77,48 0,00 412,51 3 667,00 440,00 3 730,87
Październik 5 165,00 504,10 77,48 0,00 412,51 3 667,00 440,00 3 730,87
Listopad 5 165,00 504,10 77,48 0,00 412,51 3 667,00 440,00 3 730,87
Grudzień 5 165,00 504,10 77,48 0,00 412,51 3 667,00 440,00 3 730,87
Rocznie 61 980,00 6 049,20 929,76 0,00 4 950,12 44 004,00 336,00 44 770,44
Wynagrodzenie pracownika 5 165 zł
Ubezpieczenie emerytalne 504 zł
Ubezpieczenie rentowe 336 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 127 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 137 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 165,00 504,10 335,73 0,00 131,71 6 136,54 zł
Luty 5 165,00 504,10 335,73 0,00 131,71 6 136,54 zł
Marzec 5 165,00 504,10 335,73 0,00 131,71 6 136,54 zł
Kwiecień 5 165,00 504,10 335,73 0,00 131,71 6 136,54 zł
Maj 5 165,00 504,10 335,73 0,00 131,71 6 136,54 zł
Czerwiec 5 165,00 504,10 335,73 0,00 131,71 6 136,54 zł
Lipiec 5 165,00 504,10 335,73 0,00 131,71 6 136,54 zł
Sierpień 5 165,00 504,10 335,73 0,00 131,71 6 136,54 zł
Wrzesień 5 165,00 504,10 335,73 0,00 131,71 6 136,54 zł
Październik 5 165,00 504,10 335,73 0,00 131,71 6 136,54 zł
Listopad 5 165,00 504,10 335,73 0,00 131,71 6 136,54 zł
Grudzień 5 165,00 504,10 335,73 0,00 131,71 6 136,54 zł
Rocznie 61 980,00 6 049,20 4 028,76 0,00 1 580,52 73 638,48 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 165 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 731 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 731 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 137 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3900 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 614 zł
Całość - kwota brutto 4 514 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 514,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 611,00 614,00 3 900,00
Luty 4 514,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 611,00 614,00 3 900,00
Marzec 4 514,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 611,00 614,00 3 900,00
Kwiecień 4 514,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 611,00 614,00 3 900,00
Maj 4 514,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 611,00 614,00 3 900,00
Czerwiec 4 514,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 611,00 614,00 3 900,00
Lipiec 4 514,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 611,00 614,00 3 900,00
Sierpień 4 514,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 611,00 614,00 3 900,00
Wrzesień 4 514,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 611,00 614,00 3 900,00
Październik 4 514,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 611,00 614,00 3 900,00
Listopad 4 514,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 611,00 614,00 3 900,00
Grudzień 4 514,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 611,00 614,00 3 900,00
Rocznie 54 168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 332,00 7 368,00 46 800,00
Wynagrodzenie pracownika 4 514 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 514 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 514,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 514,00 zł
Luty 4 514,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 514,00 zł
Marzec 4 514,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 514,00 zł
Kwiecień 4 514,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 514,00 zł
Maj 4 514,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 514,00 zł
Czerwiec 4 514,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 514,00 zł
Lipiec 4 514,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 514,00 zł
Sierpień 4 514,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 514,00 zł
Wrzesień 4 514,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 514,00 zł
Październik 4 514,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 514,00 zł
Listopad 4 514,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 514,00 zł
Grudzień 4 514,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 514,00 zł
Rocznie 54 168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 168,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 514 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 900 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 900 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 514 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3900 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 905 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 423 zł
Zaliczka na podatek 375 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 703 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 703,00 0,00 0,00 0,00 423,27 0,00 375,00 0,00 3 904,73
Luty 4 703,00 0,00 0,00 0,00 423,27 0,00 375,00 0,00 3 904,73
Marzec 4 703,00 0,00 0,00 0,00 423,27 0,00 691,00 0,00 3 588,73
Kwiecień 4 703,00 0,00 0,00 0,00 423,27 0,00 1 080,00 0,00 3 199,73
Maj 4 703,00 0,00 0,00 0,00 423,27 0,00 1 080,00 0,00 3 199,73
Czerwiec 4 703,00 0,00 0,00 0,00 423,27 0,00 1 080,00 0,00 3 199,73
Lipiec 4 703,00 176,27 72,24 0,00 423,27 15,08 995,00 0,00 3 021,14
Sierpień 4 703,00 176,27 72,24 0,00 423,27 15,08 995,00 0,00 3 021,14
Wrzesień 4 703,00 176,27 72,24 0,00 423,27 15,08 995,00 0,00 3 021,14
Październik 4 703,00 176,27 72,24 0,00 423,27 15,08 995,00 0,00 3 021,14
Listopad 4 703,00 176,27 72,24 0,00 423,27 15,08 995,00 0,00 3 021,14
Grudzień 4 703,00 176,27 72,24 0,00 423,27 15,08 995,00 0,00 3 021,14
Rocznie 56 436,00 1 057,62 433,44 0,00 5 079,24 0,00 10 651,00 0,00 39 124,22

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 703 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 905 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.