Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 37500 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 37 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 36 488 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 177 zł
Ubezpieczenie rentowe 796 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 300 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 119 zł
Zaliczka na podatek 5 162 zł
Całość - kwota brutto 53 041 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 53 041,00 5 176,80 795,62 1 299,50 4 119,22 45 519,00 5 162,00 36 487,86
Luty 53 041,00 5 176,80 795,62 1 299,50 4 119,22 45 519,00 5 162,00 36 487,86
Marzec 53 041,00 5 176,80 795,62 1 299,50 4 119,22 45 519,00 8 474,00 33 175,86
Kwiecień 53 041,00 4 775,28 733,89 1 299,50 4 160,91 45 982,00 14 714,00 27 357,42
Maj 53 041,00 0,00 0,00 1 299,50 4 656,74 51 492,00 16 477,00 30 607,76
Czerwiec 53 041,00 0,00 0,00 1 299,50 4 656,74 51 492,00 16 477,00 30 607,76
Lipiec 53 041,00 0,00 0,00 1 299,50 4 656,74 51 492,00 16 477,00 30 607,76
Sierpień 53 041,00 0,00 0,00 1 299,50 4 656,74 51 492,00 16 477,00 30 607,76
Wrzesień 53 041,00 0,00 0,00 1 299,50 4 656,74 51 492,00 16 477,00 30 607,76
Październik 53 041,00 0,00 0,00 1 299,50 4 656,74 51 492,00 16 477,00 30 607,76
Listopad 53 041,00 0,00 0,00 1 299,50 4 656,74 51 492,00 16 477,00 30 607,76
Grudzień 53 041,00 0,00 0,00 1 299,50 4 656,74 51 492,00 16 477,00 30 607,76
Rocznie 636 492,00 20 305,68 3 120,75 15 594,00 53 772,49 594 475,00 111 561,00 378 371,08
Wynagrodzenie pracownika 53 041 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 177 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 448 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 886 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 300 zł
FGŚP 53 zł
Cała kwota 63 904 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 53 041,00 5 176,80 3 447,67 885,78 1 352,54 63 903,79 zł
Luty 53 041,00 5 176,80 3 447,67 885,78 1 352,54 63 903,79 zł
Marzec 53 041,00 5 176,80 3 447,67 885,78 1 352,54 63 903,79 zł
Kwiecień 53 041,00 4 775,28 3 180,24 885,78 1 352,54 63 234,84 zł
Maj 53 041,00 0,00 0,00 885,78 1 352,54 55 279,32 zł
Czerwiec 53 041,00 0,00 0,00 885,78 1 352,54 55 279,32 zł
Lipiec 53 041,00 0,00 0,00 885,78 1 352,54 55 279,32 zł
Sierpień 53 041,00 0,00 0,00 885,78 1 352,54 55 279,32 zł
Wrzesień 53 041,00 0,00 0,00 885,78 1 352,54 55 279,32 zł
Październik 53 041,00 0,00 0,00 885,78 1 352,54 55 279,32 zł
Listopad 53 041,00 0,00 0,00 885,78 1 352,54 55 279,32 zł
Grudzień 53 041,00 0,00 0,00 885,78 1 352,54 55 279,32 zł
Rocznie 636 492,00 20 305,68 13 523,25 10 629,36 16 230,48 697 180,77 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 53 041 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 36 488 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 36 488 zł netto poniesie łączny koszt równy 63 904 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 37500 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 37 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 35 851 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 844 zł
Ubezpieczenie rentowe 744 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 964 zł
Zaliczka na podatek 4 228 zł
Całość - kwota brutto 49 632 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 49 632,00 4 844,08 744,48 0,00 3 963,91 35 235,00 4 228,00 35 851,33
Luty 49 632,00 4 844,08 744,48 0,00 3 963,91 35 235,00 4 228,00 35 851,33
Marzec 49 632,00 4 844,08 744,48 0,00 3 963,91 35 235,00 4 228,00 35 851,33
Kwiecień 49 632,00 4 844,08 744,48 0,00 3 963,91 35 235,00 4 228,00 35 851,33
Maj 49 632,00 929,36 142,83 0,00 4 370,38 38 848,00 4 662,00 39 527,67
Czerwiec 49 632,00 0,00 0,00 0,00 4 466,88 39 706,00 4 765,00 40 400,40
Lipiec 49 632,00 0,00 0,00 0,00 4 466,88 39 706,00 4 765,00 40 400,40
Sierpień 49 632,00 0,00 0,00 0,00 4 466,88 39 706,00 4 765,00 40 400,40
Wrzesień 49 632,00 0,00 0,00 0,00 4 466,88 39 706,00 4 765,00 40 400,40
Październik 49 632,00 0,00 0,00 0,00 4 466,88 39 706,00 4 765,00 40 400,40
Listopad 49 632,00 0,00 0,00 0,00 4 466,88 39 706,00 4 765,00 40 400,40
Grudzień 49 632,00 0,00 0,00 0,00 4 466,88 39 706,00 4 765,00 40 400,40
Rocznie 595 584,00 20 305,68 3 120,75 0,00 51 494,18 457 730,00 3 433,00 465 735,79
Wynagrodzenie pracownika 49 632 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 844 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 226 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 216 zł
FGŚP 50 zł
Cała kwota 58 968 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 49 632,00 4 844,08 3 226,08 0,00 1 265,61 58 967,77 zł
Luty 49 632,00 4 844,08 3 226,08 0,00 1 265,61 58 967,77 zł
Marzec 49 632,00 4 844,08 3 226,08 0,00 1 265,61 58 967,77 zł
Kwiecień 49 632,00 4 844,08 3 226,08 0,00 1 265,61 58 967,77 zł
Maj 49 632,00 929,36 618,93 0,00 1 265,61 52 445,90 zł
Czerwiec 49 632,00 0,00 0,00 0,00 1 265,61 50 897,61 zł
Lipiec 49 632,00 0,00 0,00 0,00 1 265,61 50 897,61 zł
Sierpień 49 632,00 0,00 0,00 0,00 1 265,61 50 897,61 zł
Wrzesień 49 632,00 0,00 0,00 0,00 1 265,61 50 897,61 zł
Październik 49 632,00 0,00 0,00 0,00 1 265,61 50 897,61 zł
Listopad 49 632,00 0,00 0,00 0,00 1 265,61 50 897,61 zł
Grudzień 49 632,00 0,00 0,00 0,00 1 265,61 50 897,61 zł
Rocznie 595 584,00 20 305,68 13 523,25 0,00 15 187,32 644 600,25 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 49 632 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 35 851 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 35 851 zł netto poniesie łączny koszt równy 58 968 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 37500 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 37 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 37 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 5 903 zł
Całość - kwota brutto 43 403 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 43 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 722,00 5 903,00 37 500,00
Luty 43 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 722,00 5 903,00 37 500,00
Marzec 43 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 722,00 5 903,00 37 500,00
Kwiecień 43 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 722,00 5 903,00 37 500,00
Maj 43 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 722,00 5 903,00 37 500,00
Czerwiec 43 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 722,00 5 903,00 37 500,00
Lipiec 43 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 722,00 5 903,00 37 500,00
Sierpień 43 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 722,00 5 903,00 37 500,00
Wrzesień 43 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 722,00 5 903,00 37 500,00
Październik 43 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 722,00 5 903,00 37 500,00
Listopad 43 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 722,00 5 903,00 37 500,00
Grudzień 43 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 722,00 5 903,00 37 500,00
Rocznie 520 836,00 0,00 0,00 0,00 0,00 416 664,00 70 836,00 450 000,00
Wynagrodzenie pracownika 43 403 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 43 403 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 43 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 403,00 zł
Luty 43 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 403,00 zł
Marzec 43 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 403,00 zł
Kwiecień 43 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 403,00 zł
Maj 43 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 403,00 zł
Czerwiec 43 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 403,00 zł
Lipiec 43 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 403,00 zł
Sierpień 43 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 403,00 zł
Wrzesień 43 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 403,00 zł
Październik 43 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 403,00 zł
Listopad 43 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 403,00 zł
Grudzień 43 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 403,00 zł
Rocznie 520 836,00 0,00 0,00 0,00 0,00 520 836,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 43 403 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 37 500 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 37 500 zł netto poniesie łączny koszt równy 43 403 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 37500 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 37 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 28 889 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 067 zł
Zaliczka na podatek 12 237 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 45 193 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 45 193,00 0,00 0,00 0,00 4 067,37 0,00 12 237,00 0,00 28 888,63
Luty 45 193,00 0,00 0,00 0,00 4 067,37 0,00 14 037,00 0,00 27 088,63
Marzec 45 193,00 0,00 0,00 0,00 4 067,37 0,00 14 037,00 0,00 27 088,63
Kwiecień 45 193,00 0,00 0,00 0,00 4 067,37 0,00 14 037,00 0,00 27 088,63
Maj 45 193,00 0,00 0,00 0,00 4 067,37 0,00 14 037,00 0,00 27 088,63
Czerwiec 45 193,00 0,00 0,00 0,00 4 067,37 0,00 14 037,00 0,00 27 088,63
Lipiec 45 193,00 176,27 72,24 0,00 4 067,37 15,08 13 952,00 0,00 26 910,04
Sierpień 45 193,00 176,27 72,24 0,00 4 067,37 15,08 13 952,00 0,00 26 910,04
Wrzesień 45 193,00 176,27 72,24 0,00 4 067,37 15,08 13 952,00 0,00 26 910,04
Październik 45 193,00 176,27 72,24 0,00 4 067,37 15,08 13 952,00 0,00 26 910,04
Listopad 45 193,00 176,27 72,24 0,00 4 067,37 15,08 13 952,00 0,00 26 910,04
Grudzień 45 193,00 176,27 72,24 0,00 4 067,37 15,08 13 952,00 0,00 26 910,04
Rocznie 542 316,00 1 057,62 433,44 0,00 48 808,44 0,00 166 134,00 0,00 325 792,02

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 45 193 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 28 889 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.