Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 37500 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 37 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 37 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 176 zł
Ubezpieczenie rentowe 796 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 299 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 119 zł
Zaliczka na podatek 4 147 zł
Całość - kwota brutto 53 037 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 53 037,00 5 176,41 795,56 1 299,41 4 118,91 45 516,00 4 147,00 37 499,71
Luty 53 037,00 5 176,41 795,56 1 299,41 4 118,91 45 516,00 4 973,00 36 673,71
Marzec 53 037,00 5 045,53 775,43 1 299,41 4 132,50 45 667,00 11 055,00 30 729,13
Kwiecień 53 037,00 0,00 0,00 1 299,41 4 656,38 51 488,00 12 467,00 34 614,21
Maj 53 037,00 0,00 0,00 1 299,41 4 656,38 51 488,00 12 467,00 34 614,21
Czerwiec 53 037,00 0,00 0,00 1 299,41 4 656,38 51 488,00 12 467,00 34 614,21
Lipiec 53 037,00 0,00 0,00 1 299,41 4 656,38 51 488,00 12 467,00 34 614,21
Sierpień 53 037,00 0,00 0,00 1 299,41 4 656,38 51 488,00 12 467,00 34 614,21
Wrzesień 53 037,00 0,00 0,00 1 299,41 4 656,38 51 488,00 12 467,00 34 614,21
Październik 53 037,00 0,00 0,00 1 299,41 4 656,38 51 488,00 12 467,00 34 614,21
Listopad 53 037,00 0,00 0,00 1 299,41 4 656,38 51 488,00 12 467,00 34 614,21
Grudzień 53 037,00 0,00 0,00 1 299,41 4 656,38 51 488,00 12 467,00 34 614,21
Rocznie 636 444,00 15 398,35 2 366,55 15 592,92 54 277,74 600 091,00 132 378,00 416 430,44
Wynagrodzenie pracownika 53 037 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 176 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 447 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 886 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 299 zł
FGŚP 53 zł
Cała kwota 63 899 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 53 037,00 5 176,41 3 447,41 885,72 1 352,45 63 898,99 zł
Luty 53 037,00 5 176,41 3 447,41 885,72 1 352,45 63 898,99 zł
Marzec 53 037,00 5 045,53 3 360,23 885,72 1 352,45 63 680,93 zł
Kwiecień 53 037,00 0,00 0,00 885,72 1 352,45 55 275,17 zł
Maj 53 037,00 0,00 0,00 885,72 1 352,45 55 275,17 zł
Czerwiec 53 037,00 0,00 0,00 885,72 1 352,45 55 275,17 zł
Lipiec 53 037,00 0,00 0,00 885,72 1 352,45 55 275,17 zł
Sierpień 53 037,00 0,00 0,00 885,72 1 352,45 55 275,17 zł
Wrzesień 53 037,00 0,00 0,00 885,72 1 352,45 55 275,17 zł
Październik 53 037,00 0,00 0,00 885,72 1 352,45 55 275,17 zł
Listopad 53 037,00 0,00 0,00 885,72 1 352,45 55 275,17 zł
Grudzień 53 037,00 0,00 0,00 885,72 1 352,45 55 275,17 zł
Rocznie 636 444,00 15 398,35 10 255,05 10 628,64 16 229,40 688 955,44 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 53 037 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 37 500 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 37 500 zł netto poniesie łączny koszt równy 63 899 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 37500 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 37 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 37 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 844 zł
Ubezpieczenie rentowe 744 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 964 zł
Zaliczka na podatek 2 576 zł
Całość - kwota brutto 49 628 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 49 628,00 4 843,69 744,42 0,00 3 963,59 35 232,00 2 576,00 37 500,30
Luty 49 628,00 4 843,69 744,42 0,00 3 963,59 35 232,00 2 576,00 37 500,30
Marzec 49 628,00 4 843,69 744,42 0,00 3 963,59 35 232,00 2 576,00 37 500,30
Kwiecień 49 628,00 867,28 133,29 0,00 4 376,47 38 902,00 2 845,00 41 405,96
Maj 49 628,00 0,00 0,00 0,00 4 466,52 39 702,00 2 903,00 42 258,48
Czerwiec 49 628,00 0,00 0,00 0,00 4 466,52 39 702,00 2 903,00 42 258,48
Lipiec 49 628,00 0,00 0,00 0,00 4 466,52 39 702,00 2 903,00 42 258,48
Sierpień 49 628,00 0,00 0,00 0,00 4 466,52 39 702,00 2 903,00 42 258,48
Wrzesień 49 628,00 0,00 0,00 0,00 4 466,52 39 702,00 2 903,00 42 258,48
Październik 49 628,00 0,00 0,00 0,00 4 466,52 39 702,00 2 903,00 42 258,48
Listopad 49 628,00 0,00 0,00 0,00 4 466,52 39 702,00 2 903,00 42 258,48
Grudzień 49 628,00 0,00 0,00 0,00 4 466,52 39 702,00 2 903,00 42 258,48
Rocznie 595 536,00 15 398,35 2 366,55 0,00 51 999,40 462 214,00 33 797,00 491 974,70
Wynagrodzenie pracownika 49 628 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 844 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 226 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 216 zł
FGŚP 50 zł
Cała kwota 58 963 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 49 628,00 4 843,69 3 225,82 0,00 1 265,52 58 963,03 zł
Luty 49 628,00 4 843,69 3 225,82 0,00 1 265,52 58 963,03 zł
Marzec 49 628,00 4 843,69 3 225,82 0,00 1 265,52 58 963,03 zł
Kwiecień 49 628,00 867,28 577,59 0,00 1 265,52 52 338,39 zł
Maj 49 628,00 0,00 0,00 0,00 1 265,52 50 893,52 zł
Czerwiec 49 628,00 0,00 0,00 0,00 1 265,52 50 893,52 zł
Lipiec 49 628,00 0,00 0,00 0,00 1 265,52 50 893,52 zł
Sierpień 49 628,00 0,00 0,00 0,00 1 265,52 50 893,52 zł
Wrzesień 49 628,00 0,00 0,00 0,00 1 265,52 50 893,52 zł
Październik 49 628,00 0,00 0,00 0,00 1 265,52 50 893,52 zł
Listopad 49 628,00 0,00 0,00 0,00 1 265,52 50 893,52 zł
Grudzień 49 628,00 0,00 0,00 0,00 1 265,52 50 893,52 zł
Rocznie 595 536,00 15 398,35 10 255,05 0,00 15 186,24 636 375,64 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 49 628 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 37 500 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 37 500 zł netto poniesie łączny koszt równy 58 963 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 37500 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 37 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 37 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 5 903 zł
Całość - kwota brutto 43 403 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 43 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 722,00 5 903,00 37 500,00
Luty 43 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 722,00 5 903,00 37 500,00
Marzec 43 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 722,00 5 903,00 37 500,00
Kwiecień 43 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 722,00 5 903,00 37 500,00
Maj 43 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 722,00 5 903,00 37 500,00
Czerwiec 43 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 722,00 5 903,00 37 500,00
Lipiec 43 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 722,00 5 903,00 37 500,00
Sierpień 43 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 722,00 5 903,00 37 500,00
Wrzesień 43 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 722,00 5 903,00 37 500,00
Październik 43 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 722,00 5 903,00 37 500,00
Listopad 43 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 722,00 5 903,00 37 500,00
Grudzień 43 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 722,00 5 903,00 37 500,00
Rocznie 520 836,00 0,00 0,00 0,00 0,00 416 664,00 70 836,00 450 000,00
Wynagrodzenie pracownika 43 403 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 43 403 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 43 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 403,00 zł
Luty 43 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 403,00 zł
Marzec 43 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 403,00 zł
Kwiecień 43 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 403,00 zł
Maj 43 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 403,00 zł
Czerwiec 43 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 403,00 zł
Lipiec 43 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 403,00 zł
Sierpień 43 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 403,00 zł
Wrzesień 43 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 403,00 zł
Październik 43 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 403,00 zł
Listopad 43 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 403,00 zł
Grudzień 43 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 403,00 zł
Rocznie 520 836,00 0,00 0,00 0,00 0,00 520 836,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 43 403 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 37 500 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 37 500 zł netto poniesie łączny koszt równy 43 403 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 37500 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 37 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 37 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 7 310 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 45 192 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 45 192,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 7 310,00 0,00 37 500,19
Luty 45 192,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 8 039,00 0,00 36 771,19
Marzec 45 192,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 14 089,00 0,00 30 721,19
Kwiecień 45 192,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 14 089,00 0,00 30 721,19
Maj 45 192,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 14 089,00 0,00 30 721,19
Czerwiec 45 192,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 14 089,00 0,00 30 721,19
Lipiec 45 192,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 14 011,00 0,00 30 553,99
Sierpień 45 192,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 14 011,00 0,00 30 553,99
Wrzesień 45 192,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 14 011,00 0,00 30 553,99
Październik 45 192,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 14 011,00 0,00 30 553,99
Listopad 45 192,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 14 011,00 0,00 30 553,99
Grudzień 45 192,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 14 011,00 0,00 30 553,99
Rocznie 542 304,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 155 771,00 0,00 380 480,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 45 192 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 37 500 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ