Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 37400 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 37 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 36 391 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 163 zł
Ubezpieczenie rentowe 794 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 296 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 108 zł
Zaliczka na podatek 5 148 zł
Całość - kwota brutto 52 900 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 52 900,00 5 163,04 793,50 1 296,05 4 108,27 45 397,00 5 148,00 36 391,14
Luty 52 900,00 5 163,04 793,50 1 296,05 4 108,27 45 397,00 5 148,00 36 391,14
Marzec 52 900,00 5 163,04 793,50 1 296,05 4 108,27 45 397,00 8 386,00 33 153,14
Kwiecień 52 900,00 4 816,56 740,25 1 296,05 4 144,24 45 797,00 14 655,00 27 247,90
Maj 52 900,00 0,00 0,00 1 296,05 4 644,36 51 354,00 16 433,00 30 526,59
Czerwiec 52 900,00 0,00 0,00 1 296,05 4 644,36 51 354,00 16 433,00 30 526,59
Lipiec 52 900,00 0,00 0,00 1 296,05 4 644,36 51 354,00 16 433,00 30 526,59
Sierpień 52 900,00 0,00 0,00 1 296,05 4 644,36 51 354,00 16 433,00 30 526,59
Wrzesień 52 900,00 0,00 0,00 1 296,05 4 644,36 51 354,00 16 433,00 30 526,59
Październik 52 900,00 0,00 0,00 1 296,05 4 644,36 51 354,00 16 433,00 30 526,59
Listopad 52 900,00 0,00 0,00 1 296,05 4 644,36 51 354,00 16 433,00 30 526,59
Grudzień 52 900,00 0,00 0,00 1 296,05 4 644,36 51 354,00 16 433,00 30 526,59
Rocznie 634 800,00 20 305,68 3 120,75 15 552,60 53 623,93 592 820,00 111 179,00 377 396,04
Wynagrodzenie pracownika 52 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 163 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 439 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 883 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 296 zł
FGŚP 53 zł
Cała kwota 63 734 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 52 900,00 5 163,04 3 438,50 883,43 1 348,95 63 733,92 zł
Luty 52 900,00 5 163,04 3 438,50 883,43 1 348,95 63 733,92 zł
Marzec 52 900,00 5 163,04 3 438,50 883,43 1 348,95 63 733,92 zł
Kwiecień 52 900,00 4 816,56 3 207,75 883,43 1 348,95 63 156,69 zł
Maj 52 900,00 0,00 0,00 883,43 1 348,95 55 132,38 zł
Czerwiec 52 900,00 0,00 0,00 883,43 1 348,95 55 132,38 zł
Lipiec 52 900,00 0,00 0,00 883,43 1 348,95 55 132,38 zł
Sierpień 52 900,00 0,00 0,00 883,43 1 348,95 55 132,38 zł
Wrzesień 52 900,00 0,00 0,00 883,43 1 348,95 55 132,38 zł
Październik 52 900,00 0,00 0,00 883,43 1 348,95 55 132,38 zł
Listopad 52 900,00 0,00 0,00 883,43 1 348,95 55 132,38 zł
Grudzień 52 900,00 0,00 0,00 883,43 1 348,95 55 132,38 zł
Rocznie 634 800,00 20 305,68 13 523,25 10 601,16 16 187,40 695 417,49 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 52 900 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 36 391 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 36 391 zł netto poniesie łączny koszt równy 63 734 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 37400 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 37 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 35 756 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 831 zł
Ubezpieczenie rentowe 743 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 953 zł
Zaliczka na podatek 4 217 zł
Całość - kwota brutto 49 500 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 49 500,00 4 831,20 742,50 0,00 3 953,37 35 141,00 4 217,00 35 756,01
Luty 49 500,00 4 831,20 742,50 0,00 3 953,37 35 141,00 4 217,00 35 756,01
Marzec 49 500,00 4 831,20 742,50 0,00 3 953,37 35 141,00 4 217,00 35 756,01
Kwiecień 49 500,00 4 831,20 742,50 0,00 3 953,37 35 141,00 4 217,00 35 756,01
Maj 49 500,00 980,88 150,75 0,00 4 353,15 38 695,00 4 643,00 39 371,82
Czerwiec 49 500,00 0,00 0,00 0,00 4 455,00 39 600,00 4 752,00 40 293,00
Lipiec 49 500,00 0,00 0,00 0,00 4 455,00 39 600,00 4 752,00 40 293,00
Sierpień 49 500,00 0,00 0,00 0,00 4 455,00 39 600,00 4 752,00 40 293,00
Wrzesień 49 500,00 0,00 0,00 0,00 4 455,00 39 600,00 4 752,00 40 293,00
Październik 49 500,00 0,00 0,00 0,00 4 455,00 39 600,00 4 752,00 40 293,00
Listopad 49 500,00 0,00 0,00 0,00 4 455,00 39 600,00 4 752,00 40 293,00
Grudzień 49 500,00 0,00 0,00 0,00 4 455,00 39 600,00 4 752,00 40 293,00
Rocznie 594 000,00 20 305,68 3 120,75 0,00 51 351,63 456 459,00 3 425,00 464 446,86
Wynagrodzenie pracownika 49 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 831 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 218 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 213 zł
FGŚP 50 zł
Cała kwota 58 811 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 49 500,00 4 831,20 3 217,50 0,00 1 262,25 58 810,95 zł
Luty 49 500,00 4 831,20 3 217,50 0,00 1 262,25 58 810,95 zł
Marzec 49 500,00 4 831,20 3 217,50 0,00 1 262,25 58 810,95 zł
Kwiecień 49 500,00 4 831,20 3 217,50 0,00 1 262,25 58 810,95 zł
Maj 49 500,00 980,88 653,25 0,00 1 262,25 52 396,38 zł
Czerwiec 49 500,00 0,00 0,00 0,00 1 262,25 50 762,25 zł
Lipiec 49 500,00 0,00 0,00 0,00 1 262,25 50 762,25 zł
Sierpień 49 500,00 0,00 0,00 0,00 1 262,25 50 762,25 zł
Wrzesień 49 500,00 0,00 0,00 0,00 1 262,25 50 762,25 zł
Październik 49 500,00 0,00 0,00 0,00 1 262,25 50 762,25 zł
Listopad 49 500,00 0,00 0,00 0,00 1 262,25 50 762,25 zł
Grudzień 49 500,00 0,00 0,00 0,00 1 262,25 50 762,25 zł
Rocznie 594 000,00 20 305,68 13 523,25 0,00 15 147,00 642 975,93 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 49 500 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 35 756 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 35 756 zł netto poniesie łączny koszt równy 58 811 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 37400 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 37 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 37 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 5 887 zł
Całość - kwota brutto 43 287 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 43 287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 630,00 5 887,00 37 400,00
Luty 43 287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 630,00 5 887,00 37 400,00
Marzec 43 287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 630,00 5 887,00 37 400,00
Kwiecień 43 287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 630,00 5 887,00 37 400,00
Maj 43 287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 630,00 5 887,00 37 400,00
Czerwiec 43 287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 630,00 5 887,00 37 400,00
Lipiec 43 287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 630,00 5 887,00 37 400,00
Sierpień 43 287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 630,00 5 887,00 37 400,00
Wrzesień 43 287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 630,00 5 887,00 37 400,00
Październik 43 287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 630,00 5 887,00 37 400,00
Listopad 43 287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 630,00 5 887,00 37 400,00
Grudzień 43 287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 630,00 5 887,00 37 400,00
Rocznie 519 444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 415 560,00 70 644,00 448 800,00
Wynagrodzenie pracownika 43 287 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 43 287 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 43 287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 287,00 zł
Luty 43 287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 287,00 zł
Marzec 43 287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 287,00 zł
Kwiecień 43 287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 287,00 zł
Maj 43 287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 287,00 zł
Czerwiec 43 287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 287,00 zł
Lipiec 43 287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 287,00 zł
Sierpień 43 287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 287,00 zł
Wrzesień 43 287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 287,00 zł
Październik 43 287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 287,00 zł
Listopad 43 287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 287,00 zł
Grudzień 43 287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 287,00 zł
Rocznie 519 444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 519 444,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 43 287 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 37 400 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 37 400 zł netto poniesie łączny koszt równy 43 287 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 37400 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 37 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 28 818 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 056 zł
Zaliczka na podatek 12 198 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 45 072 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 45 072,00 0,00 0,00 0,00 4 056,48 0,00 12 198,00 0,00 28 817,52
Luty 45 072,00 0,00 0,00 0,00 4 056,48 0,00 13 998,00 0,00 27 017,52
Marzec 45 072,00 0,00 0,00 0,00 4 056,48 0,00 13 998,00 0,00 27 017,52
Kwiecień 45 072,00 0,00 0,00 0,00 4 056,48 0,00 13 998,00 0,00 27 017,52
Maj 45 072,00 0,00 0,00 0,00 4 056,48 0,00 13 998,00 0,00 27 017,52
Czerwiec 45 072,00 0,00 0,00 0,00 4 056,48 0,00 13 998,00 0,00 27 017,52
Lipiec 45 072,00 176,27 72,24 0,00 4 056,48 15,08 13 914,00 0,00 26 837,93
Sierpień 45 072,00 176,27 72,24 0,00 4 056,48 15,08 13 914,00 0,00 26 837,93
Wrzesień 45 072,00 176,27 72,24 0,00 4 056,48 15,08 13 914,00 0,00 26 837,93
Październik 45 072,00 176,27 72,24 0,00 4 056,48 15,08 13 914,00 0,00 26 837,93
Listopad 45 072,00 176,27 72,24 0,00 4 056,48 15,08 13 914,00 0,00 26 837,93
Grudzień 45 072,00 176,27 72,24 0,00 4 056,48 15,08 13 914,00 0,00 26 837,93
Rocznie 540 864,00 1 057,62 433,44 0,00 48 677,76 0,00 165 672,00 0,00 324 932,70

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 45 072 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 28 818 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.