Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 37800 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 37 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 36 778 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 218 zł
Ubezpieczenie rentowe 802 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 310 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 152 zł
Zaliczka na podatek 5 206 zł
Całość - kwota brutto 53 467 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 53 467,00 5 218,38 802,01 1 309,94 4 152,30 45 887,00 5 206,00 36 778,37
Luty 53 467,00 5 218,38 802,01 1 309,94 4 152,30 45 887,00 5 206,00 36 778,37
Marzec 53 467,00 5 218,38 802,01 1 309,94 4 152,30 45 887,00 8 739,00 33 245,37
Kwiecień 53 467,00 4 650,54 714,72 1 309,94 4 211,26 46 542,00 14 893,00 27 687,54
Maj 53 467,00 0,00 0,00 1 309,94 4 694,14 51 907,00 16 610,00 30 852,92
Czerwiec 53 467,00 0,00 0,00 1 309,94 4 694,14 51 907,00 16 610,00 30 852,92
Lipiec 53 467,00 0,00 0,00 1 309,94 4 694,14 51 907,00 16 610,00 30 852,92
Sierpień 53 467,00 0,00 0,00 1 309,94 4 694,14 51 907,00 16 610,00 30 852,92
Wrzesień 53 467,00 0,00 0,00 1 309,94 4 694,14 51 907,00 16 610,00 30 852,92
Październik 53 467,00 0,00 0,00 1 309,94 4 694,14 51 907,00 16 610,00 30 852,92
Listopad 53 467,00 0,00 0,00 1 309,94 4 694,14 51 907,00 16 610,00 30 852,92
Grudzień 53 467,00 0,00 0,00 1 309,94 4 694,14 51 907,00 16 610,00 30 852,92
Rocznie 641 604,00 20 305,68 3 120,75 15 719,28 54 221,28 599 459,00 112 704,00 381 313,01
Wynagrodzenie pracownika 53 467 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 218 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 475 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 893 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 310 zł
FGŚP 53 zł
Cała kwota 64 417 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 53 467,00 5 218,38 3 475,36 892,90 1 363,41 64 417,05 zł
Luty 53 467,00 5 218,38 3 475,36 892,90 1 363,41 64 417,05 zł
Marzec 53 467,00 5 218,38 3 475,36 892,90 1 363,41 64 417,05 zł
Kwiecień 53 467,00 4 650,54 3 097,17 892,90 1 363,41 63 471,02 zł
Maj 53 467,00 0,00 0,00 892,90 1 363,41 55 723,31 zł
Czerwiec 53 467,00 0,00 0,00 892,90 1 363,41 55 723,31 zł
Lipiec 53 467,00 0,00 0,00 892,90 1 363,41 55 723,31 zł
Sierpień 53 467,00 0,00 0,00 892,90 1 363,41 55 723,31 zł
Wrzesień 53 467,00 0,00 0,00 892,90 1 363,41 55 723,31 zł
Październik 53 467,00 0,00 0,00 892,90 1 363,41 55 723,31 zł
Listopad 53 467,00 0,00 0,00 892,90 1 363,41 55 723,31 zł
Grudzień 53 467,00 0,00 0,00 892,90 1 363,41 55 723,31 zł
Rocznie 641 604,00 20 305,68 13 523,25 10 714,80 16 360,92 702 508,65 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 53 467 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 36 778 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 36 778 zł netto poniesie łączny koszt równy 64 417 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 37800 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 37 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 36 138 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 883 zł
Ubezpieczenie rentowe 750 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 996 zł
Zaliczka na podatek 4 262 zł
Całość - kwota brutto 50 029 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 50 029,00 4 882,83 750,44 0,00 3 995,62 35 517,00 4 262,00 36 138,07
Luty 50 029,00 4 882,83 750,44 0,00 3 995,62 35 517,00 4 262,00 36 138,07
Marzec 50 029,00 4 882,83 750,44 0,00 3 995,62 35 517,00 4 262,00 36 138,07
Kwiecień 50 029,00 4 882,83 750,44 0,00 3 995,62 35 517,00 4 262,00 36 138,07
Maj 50 029,00 774,36 118,99 0,00 4 422,21 39 309,00 4 717,00 39 996,36
Czerwiec 50 029,00 0,00 0,00 0,00 4 502,61 40 023,00 4 803,00 40 723,63
Lipiec 50 029,00 0,00 0,00 0,00 4 502,61 40 023,00 4 803,00 40 723,63
Sierpień 50 029,00 0,00 0,00 0,00 4 502,61 40 023,00 4 803,00 40 723,63
Wrzesień 50 029,00 0,00 0,00 0,00 4 502,61 40 023,00 4 803,00 40 723,63
Październik 50 029,00 0,00 0,00 0,00 4 502,61 40 023,00 4 803,00 40 723,63
Listopad 50 029,00 0,00 0,00 0,00 4 502,61 40 023,00 4 803,00 40 723,63
Grudzień 50 029,00 0,00 0,00 0,00 4 502,61 40 023,00 4 803,00 40 723,63
Rocznie 600 348,00 20 305,68 3 120,75 0,00 51 922,96 461 538,00 3 459,00 469 614,05
Wynagrodzenie pracownika 50 029 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 883 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 252 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 226 zł
FGŚP 50 zł
Cała kwota 59 439 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 50 029,00 4 882,83 3 251,89 0,00 1 275,74 59 439,46 zł
Luty 50 029,00 4 882,83 3 251,89 0,00 1 275,74 59 439,46 zł
Marzec 50 029,00 4 882,83 3 251,89 0,00 1 275,74 59 439,46 zł
Kwiecień 50 029,00 4 882,83 3 251,89 0,00 1 275,74 59 439,46 zł
Maj 50 029,00 774,36 515,69 0,00 1 275,74 52 594,79 zł
Czerwiec 50 029,00 0,00 0,00 0,00 1 275,74 51 304,74 zł
Lipiec 50 029,00 0,00 0,00 0,00 1 275,74 51 304,74 zł
Sierpień 50 029,00 0,00 0,00 0,00 1 275,74 51 304,74 zł
Wrzesień 50 029,00 0,00 0,00 0,00 1 275,74 51 304,74 zł
Październik 50 029,00 0,00 0,00 0,00 1 275,74 51 304,74 zł
Listopad 50 029,00 0,00 0,00 0,00 1 275,74 51 304,74 zł
Grudzień 50 029,00 0,00 0,00 0,00 1 275,74 51 304,74 zł
Rocznie 600 348,00 20 305,68 13 523,25 0,00 15 308,88 649 485,81 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 50 029 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 36 138 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 36 138 zł netto poniesie łączny koszt równy 59 439 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 37800 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 37 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 37 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 5 950 zł
Całość - kwota brutto 43 750 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 43 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00 5 950,00 37 800,00
Luty 43 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00 5 950,00 37 800,00
Marzec 43 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00 5 950,00 37 800,00
Kwiecień 43 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00 5 950,00 37 800,00
Maj 43 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00 5 950,00 37 800,00
Czerwiec 43 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00 5 950,00 37 800,00
Lipiec 43 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00 5 950,00 37 800,00
Sierpień 43 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00 5 950,00 37 800,00
Wrzesień 43 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00 5 950,00 37 800,00
Październik 43 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00 5 950,00 37 800,00
Listopad 43 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00 5 950,00 37 800,00
Grudzień 43 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00 5 950,00 37 800,00
Rocznie 525 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420 000,00 71 400,00 453 600,00
Wynagrodzenie pracownika 43 750 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 43 750 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 43 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 750,00 zł
Luty 43 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 750,00 zł
Marzec 43 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 750,00 zł
Kwiecień 43 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 750,00 zł
Maj 43 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 750,00 zł
Czerwiec 43 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 750,00 zł
Lipiec 43 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 750,00 zł
Sierpień 43 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 750,00 zł
Wrzesień 43 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 750,00 zł
Październik 43 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 750,00 zł
Listopad 43 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 750,00 zł
Grudzień 43 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 750,00 zł
Rocznie 525 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 525 000,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 43 750 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 37 800 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 37 800 zł netto poniesie łączny koszt równy 43 750 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 37800 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 37 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 29 102 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 100 zł
Zaliczka na podatek 12 352 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 45 554 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 45 554,00 0,00 0,00 0,00 4 099,86 0,00 12 352,00 0,00 29 102,14
Luty 45 554,00 0,00 0,00 0,00 4 099,86 0,00 14 152,00 0,00 27 302,14
Marzec 45 554,00 0,00 0,00 0,00 4 099,86 0,00 14 152,00 0,00 27 302,14
Kwiecień 45 554,00 0,00 0,00 0,00 4 099,86 0,00 14 152,00 0,00 27 302,14
Maj 45 554,00 0,00 0,00 0,00 4 099,86 0,00 14 152,00 0,00 27 302,14
Czerwiec 45 554,00 0,00 0,00 0,00 4 099,86 0,00 14 152,00 0,00 27 302,14
Lipiec 45 554,00 176,27 72,24 0,00 4 099,86 15,08 14 068,00 0,00 27 122,55
Sierpień 45 554,00 176,27 72,24 0,00 4 099,86 15,08 14 068,00 0,00 27 122,55
Wrzesień 45 554,00 176,27 72,24 0,00 4 099,86 15,08 14 068,00 0,00 27 122,55
Październik 45 554,00 176,27 72,24 0,00 4 099,86 15,08 14 068,00 0,00 27 122,55
Listopad 45 554,00 176,27 72,24 0,00 4 099,86 15,08 14 068,00 0,00 27 122,55
Grudzień 45 554,00 176,27 72,24 0,00 4 099,86 15,08 14 068,00 0,00 27 122,55
Rocznie 546 648,00 1 057,62 433,44 0,00 49 198,32 0,00 167 520,00 0,00 328 348,14

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 45 554 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 29 102 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.