Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 37300 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 37 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 36 295 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 149 zł
Ubezpieczenie rentowe 791 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 293 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 097 zł
Zaliczka na podatek 5 133 zł
Całość - kwota brutto 52 758 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 52 758,00 5 149,18 791,37 1 292,57 4 097,24 45 275,00 5 133,00 36 294,64
Luty 52 758,00 5 149,18 791,37 1 292,57 4 097,24 45 275,00 5 133,00 36 294,64
Marzec 52 758,00 5 149,18 791,37 1 292,57 4 097,24 45 275,00 8 298,00 33 129,64
Kwiecień 52 758,00 4 858,14 746,64 1 292,57 4 127,46 45 611,00 14 596,00 27 137,19
Maj 52 758,00 0,00 0,00 1 292,57 4 631,89 51 215,00 16 389,00 30 444,54
Czerwiec 52 758,00 0,00 0,00 1 292,57 4 631,89 51 215,00 16 389,00 30 444,54
Lipiec 52 758,00 0,00 0,00 1 292,57 4 631,89 51 215,00 16 389,00 30 444,54
Sierpień 52 758,00 0,00 0,00 1 292,57 4 631,89 51 215,00 16 389,00 30 444,54
Wrzesień 52 758,00 0,00 0,00 1 292,57 4 631,89 51 215,00 16 389,00 30 444,54
Październik 52 758,00 0,00 0,00 1 292,57 4 631,89 51 215,00 16 389,00 30 444,54
Listopad 52 758,00 0,00 0,00 1 292,57 4 631,89 51 215,00 16 389,00 30 444,54
Grudzień 52 758,00 0,00 0,00 1 292,57 4 631,89 51 215,00 16 389,00 30 444,54
Rocznie 633 096,00 20 305,68 3 120,75 15 510,84 53 474,30 591 156,00 110 797,00 376 412,43
Wynagrodzenie pracownika 52 758 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 149 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 429 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 881 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 293 zł
FGŚP 53 zł
Cała kwota 63 563 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 52 758,00 5 149,18 3 429,27 881,06 1 345,33 63 562,84 zł
Luty 52 758,00 5 149,18 3 429,27 881,06 1 345,33 63 562,84 zł
Marzec 52 758,00 5 149,18 3 429,27 881,06 1 345,33 63 562,84 zł
Kwiecień 52 758,00 4 858,14 3 235,44 881,06 1 345,33 63 077,97 zł
Maj 52 758,00 0,00 0,00 881,06 1 345,33 54 984,39 zł
Czerwiec 52 758,00 0,00 0,00 881,06 1 345,33 54 984,39 zł
Lipiec 52 758,00 0,00 0,00 881,06 1 345,33 54 984,39 zł
Sierpień 52 758,00 0,00 0,00 881,06 1 345,33 54 984,39 zł
Wrzesień 52 758,00 0,00 0,00 881,06 1 345,33 54 984,39 zł
Październik 52 758,00 0,00 0,00 881,06 1 345,33 54 984,39 zł
Listopad 52 758,00 0,00 0,00 881,06 1 345,33 54 984,39 zł
Grudzień 52 758,00 0,00 0,00 881,06 1 345,33 54 984,39 zł
Rocznie 633 096,00 20 305,68 13 523,25 10 572,72 16 143,96 693 641,61 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 52 758 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 36 295 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 36 295 zł netto poniesie łączny koszt równy 63 563 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 37300 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 37 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 35 660 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 818 zł
Ubezpieczenie rentowe 741 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 943 zł
Zaliczka na podatek 4 206 zł
Całość - kwota brutto 49 367 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 49 367,00 4 818,22 740,51 0,00 3 942,74 35 047,00 4 206,00 35 659,89
Luty 49 367,00 4 818,22 740,51 0,00 3 942,74 35 047,00 4 206,00 35 659,89
Marzec 49 367,00 4 818,22 740,51 0,00 3 942,74 35 047,00 4 206,00 35 659,89
Kwiecień 49 367,00 4 818,22 740,51 0,00 3 942,74 35 047,00 4 206,00 35 659,89
Maj 49 367,00 1 032,80 158,71 0,00 4 335,79 38 540,00 4 625,00 39 214,90
Czerwiec 49 367,00 0,00 0,00 0,00 4 443,03 39 494,00 4 739,00 40 184,69
Lipiec 49 367,00 0,00 0,00 0,00 4 443,03 39 494,00 4 739,00 40 184,69
Sierpień 49 367,00 0,00 0,00 0,00 4 443,03 39 494,00 4 739,00 40 184,69
Wrzesień 49 367,00 0,00 0,00 0,00 4 443,03 39 494,00 4 739,00 40 184,69
Październik 49 367,00 0,00 0,00 0,00 4 443,03 39 494,00 4 739,00 40 184,69
Listopad 49 367,00 0,00 0,00 0,00 4 443,03 39 494,00 4 739,00 40 184,69
Grudzień 49 367,00 0,00 0,00 0,00 4 443,03 39 494,00 4 739,00 40 184,69
Rocznie 592 404,00 20 305,68 3 120,75 0,00 51 207,96 455 186,00 3 413,00 463 147,29
Wynagrodzenie pracownika 49 367 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 818 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 209 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 209 zł
FGŚP 49 zł
Cała kwota 58 653 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 49 367,00 4 818,22 3 208,86 0,00 1 258,86 58 652,94 zł
Luty 49 367,00 4 818,22 3 208,86 0,00 1 258,86 58 652,94 zł
Marzec 49 367,00 4 818,22 3 208,86 0,00 1 258,86 58 652,94 zł
Kwiecień 49 367,00 4 818,22 3 208,86 0,00 1 258,86 58 652,94 zł
Maj 49 367,00 1 032,80 687,81 0,00 1 258,86 52 346,47 zł
Czerwiec 49 367,00 0,00 0,00 0,00 1 258,86 50 625,86 zł
Lipiec 49 367,00 0,00 0,00 0,00 1 258,86 50 625,86 zł
Sierpień 49 367,00 0,00 0,00 0,00 1 258,86 50 625,86 zł
Wrzesień 49 367,00 0,00 0,00 0,00 1 258,86 50 625,86 zł
Październik 49 367,00 0,00 0,00 0,00 1 258,86 50 625,86 zł
Listopad 49 367,00 0,00 0,00 0,00 1 258,86 50 625,86 zł
Grudzień 49 367,00 0,00 0,00 0,00 1 258,86 50 625,86 zł
Rocznie 592 404,00 20 305,68 13 523,25 0,00 15 106,32 641 339,25 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 49 367 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 35 660 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 35 660 zł netto poniesie łączny koszt równy 58 653 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 37300 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 37 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 37 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 5 871 zł
Całość - kwota brutto 43 171 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 43 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 537,00 5 871,00 37 300,00
Luty 43 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 537,00 5 871,00 37 300,00
Marzec 43 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 537,00 5 871,00 37 300,00
Kwiecień 43 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 537,00 5 871,00 37 300,00
Maj 43 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 537,00 5 871,00 37 300,00
Czerwiec 43 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 537,00 5 871,00 37 300,00
Lipiec 43 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 537,00 5 871,00 37 300,00
Sierpień 43 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 537,00 5 871,00 37 300,00
Wrzesień 43 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 537,00 5 871,00 37 300,00
Październik 43 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 537,00 5 871,00 37 300,00
Listopad 43 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 537,00 5 871,00 37 300,00
Grudzień 43 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 537,00 5 871,00 37 300,00
Rocznie 518 052,00 0,00 0,00 0,00 0,00 414 444,00 70 452,00 447 600,00
Wynagrodzenie pracownika 43 171 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 43 171 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 43 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 171,00 zł
Luty 43 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 171,00 zł
Marzec 43 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 171,00 zł
Kwiecień 43 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 171,00 zł
Maj 43 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 171,00 zł
Czerwiec 43 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 171,00 zł
Lipiec 43 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 171,00 zł
Sierpień 43 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 171,00 zł
Wrzesień 43 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 171,00 zł
Październik 43 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 171,00 zł
Listopad 43 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 171,00 zł
Grudzień 43 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 171,00 zł
Rocznie 518 052,00 0,00 0,00 0,00 0,00 518 052,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 43 171 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 37 300 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 37 300 zł netto poniesie łączny koszt równy 43 171 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 37300 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 37 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 28 746 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 046 zł
Zaliczka na podatek 12 160 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 44 952 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 44 952,00 0,00 0,00 0,00 4 045,68 0,00 12 160,00 0,00 28 746,32
Luty 44 952,00 0,00 0,00 0,00 4 045,68 0,00 13 960,00 0,00 26 946,32
Marzec 44 952,00 0,00 0,00 0,00 4 045,68 0,00 13 960,00 0,00 26 946,32
Kwiecień 44 952,00 0,00 0,00 0,00 4 045,68 0,00 13 960,00 0,00 26 946,32
Maj 44 952,00 0,00 0,00 0,00 4 045,68 0,00 13 960,00 0,00 26 946,32
Czerwiec 44 952,00 0,00 0,00 0,00 4 045,68 0,00 13 960,00 0,00 26 946,32
Lipiec 44 952,00 176,27 72,24 0,00 4 045,68 15,08 13 875,00 0,00 26 767,73
Sierpień 44 952,00 176,27 72,24 0,00 4 045,68 15,08 13 875,00 0,00 26 767,73
Wrzesień 44 952,00 176,27 72,24 0,00 4 045,68 15,08 13 875,00 0,00 26 767,73
Październik 44 952,00 176,27 72,24 0,00 4 045,68 15,08 13 875,00 0,00 26 767,73
Listopad 44 952,00 176,27 72,24 0,00 4 045,68 15,08 13 875,00 0,00 26 767,73
Grudzień 44 952,00 176,27 72,24 0,00 4 045,68 15,08 13 875,00 0,00 26 767,73
Rocznie 539 424,00 1 057,62 433,44 0,00 48 548,16 0,00 165 210,00 0,00 324 084,30

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 44 952 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 28 746 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.