Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 37300 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 37 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 37 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 149 zł
Ubezpieczenie rentowe 791 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 292 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 097 zł
Zaliczka na podatek 4 124 zł
Całość - kwota brutto 52 753 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 52 753,00 5 148,69 791,30 1 292,45 4 096,85 45 271,00 4 124,00 37 299,71
Luty 52 753,00 5 148,69 791,30 1 292,45 4 096,85 45 271,00 4 877,00 36 546,71
Marzec 52 753,00 5 100,97 783,95 1 292,45 4 101,81 45 326,00 10 972,00 30 501,82
Kwiecień 52 753,00 0,00 0,00 1 292,45 4 631,45 51 211,00 12 399,00 34 430,10
Maj 52 753,00 0,00 0,00 1 292,45 4 631,45 51 211,00 12 399,00 34 430,10
Czerwiec 52 753,00 0,00 0,00 1 292,45 4 631,45 51 211,00 12 399,00 34 430,10
Lipiec 52 753,00 0,00 0,00 1 292,45 4 631,45 51 211,00 12 399,00 34 430,10
Sierpień 52 753,00 0,00 0,00 1 292,45 4 631,45 51 211,00 12 399,00 34 430,10
Wrzesień 52 753,00 0,00 0,00 1 292,45 4 631,45 51 211,00 12 399,00 34 430,10
Październik 52 753,00 0,00 0,00 1 292,45 4 631,45 51 211,00 12 399,00 34 430,10
Listopad 52 753,00 0,00 0,00 1 292,45 4 631,45 51 211,00 12 399,00 34 430,10
Grudzień 52 753,00 0,00 0,00 1 292,45 4 631,45 51 211,00 12 399,00 34 430,10
Rocznie 633 036,00 15 398,35 2 366,55 15 509,40 53 978,56 596 767,00 131 564,00 414 219,14
Wynagrodzenie pracownika 52 753 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 149 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 429 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 881 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 292 zł
FGŚP 53 zł
Cała kwota 63 557 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 52 753,00 5 148,69 3 428,95 880,98 1 345,20 63 556,82 zł
Luty 52 753,00 5 148,69 3 428,95 880,98 1 345,20 63 556,82 zł
Marzec 52 753,00 5 100,97 3 397,15 880,98 1 345,20 63 477,30 zł
Kwiecień 52 753,00 0,00 0,00 880,98 1 345,20 54 979,18 zł
Maj 52 753,00 0,00 0,00 880,98 1 345,20 54 979,18 zł
Czerwiec 52 753,00 0,00 0,00 880,98 1 345,20 54 979,18 zł
Lipiec 52 753,00 0,00 0,00 880,98 1 345,20 54 979,18 zł
Sierpień 52 753,00 0,00 0,00 880,98 1 345,20 54 979,18 zł
Wrzesień 52 753,00 0,00 0,00 880,98 1 345,20 54 979,18 zł
Październik 52 753,00 0,00 0,00 880,98 1 345,20 54 979,18 zł
Listopad 52 753,00 0,00 0,00 880,98 1 345,20 54 979,18 zł
Grudzień 52 753,00 0,00 0,00 880,98 1 345,20 54 979,18 zł
Rocznie 633 036,00 15 398,35 10 255,05 10 571,76 16 142,40 685 403,56 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 52 753 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 37 300 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 37 300 zł netto poniesie łączny koszt równy 63 557 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 37300 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 37 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 37 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 818 zł
Ubezpieczenie rentowe 740 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 943 zł
Zaliczka na podatek 2 563 zł
Całość - kwota brutto 49 364 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 49 364,00 4 817,93 740,46 0,00 3 942,50 35 044,00 2 563,00 37 300,11
Luty 49 364,00 4 817,93 740,46 0,00 3 942,50 35 044,00 2 563,00 37 300,11
Marzec 49 364,00 4 817,93 740,46 0,00 3 942,50 35 044,00 2 563,00 37 300,11
Kwiecień 49 364,00 944,56 145,17 0,00 4 344,68 38 619,00 2 824,00 41 105,59
Maj 49 364,00 0,00 0,00 0,00 4 442,76 39 491,00 2 888,00 42 033,24
Czerwiec 49 364,00 0,00 0,00 0,00 4 442,76 39 491,00 2 888,00 42 033,24
Lipiec 49 364,00 0,00 0,00 0,00 4 442,76 39 491,00 2 888,00 42 033,24
Sierpień 49 364,00 0,00 0,00 0,00 4 442,76 39 491,00 2 888,00 42 033,24
Wrzesień 49 364,00 0,00 0,00 0,00 4 442,76 39 491,00 2 888,00 42 033,24
Październik 49 364,00 0,00 0,00 0,00 4 442,76 39 491,00 2 888,00 42 033,24
Listopad 49 364,00 0,00 0,00 0,00 4 442,76 39 491,00 2 888,00 42 033,24
Grudzień 49 364,00 0,00 0,00 0,00 4 442,76 39 491,00 2 888,00 42 033,24
Rocznie 592 368,00 15 398,35 2 366,55 0,00 51 714,26 459 679,00 33 617,00 489 271,84
Wynagrodzenie pracownika 49 364 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 818 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 209 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 209 zł
FGŚP 49 zł
Cała kwota 58 649 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 49 364,00 4 817,93 3 208,66 0,00 1 258,78 58 649,37 zł
Luty 49 364,00 4 817,93 3 208,66 0,00 1 258,78 58 649,37 zł
Marzec 49 364,00 4 817,93 3 208,66 0,00 1 258,78 58 649,37 zł
Kwiecień 49 364,00 944,56 629,07 0,00 1 258,78 52 196,41 zł
Maj 49 364,00 0,00 0,00 0,00 1 258,78 50 622,78 zł
Czerwiec 49 364,00 0,00 0,00 0,00 1 258,78 50 622,78 zł
Lipiec 49 364,00 0,00 0,00 0,00 1 258,78 50 622,78 zł
Sierpień 49 364,00 0,00 0,00 0,00 1 258,78 50 622,78 zł
Wrzesień 49 364,00 0,00 0,00 0,00 1 258,78 50 622,78 zł
Październik 49 364,00 0,00 0,00 0,00 1 258,78 50 622,78 zł
Listopad 49 364,00 0,00 0,00 0,00 1 258,78 50 622,78 zł
Grudzień 49 364,00 0,00 0,00 0,00 1 258,78 50 622,78 zł
Rocznie 592 368,00 15 398,35 10 255,05 0,00 15 105,36 633 126,76 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 49 364 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 37 300 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 37 300 zł netto poniesie łączny koszt równy 58 649 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 37300 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 37 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 37 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 5 871 zł
Całość - kwota brutto 43 171 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 43 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 537,00 5 871,00 37 300,00
Luty 43 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 537,00 5 871,00 37 300,00
Marzec 43 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 537,00 5 871,00 37 300,00
Kwiecień 43 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 537,00 5 871,00 37 300,00
Maj 43 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 537,00 5 871,00 37 300,00
Czerwiec 43 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 537,00 5 871,00 37 300,00
Lipiec 43 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 537,00 5 871,00 37 300,00
Sierpień 43 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 537,00 5 871,00 37 300,00
Wrzesień 43 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 537,00 5 871,00 37 300,00
Październik 43 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 537,00 5 871,00 37 300,00
Listopad 43 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 537,00 5 871,00 37 300,00
Grudzień 43 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 537,00 5 871,00 37 300,00
Rocznie 518 052,00 0,00 0,00 0,00 0,00 414 444,00 70 452,00 447 600,00
Wynagrodzenie pracownika 43 171 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 43 171 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 43 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 171,00 zł
Luty 43 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 171,00 zł
Marzec 43 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 171,00 zł
Kwiecień 43 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 171,00 zł
Maj 43 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 171,00 zł
Czerwiec 43 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 171,00 zł
Lipiec 43 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 171,00 zł
Sierpień 43 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 171,00 zł
Wrzesień 43 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 171,00 zł
Październik 43 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 171,00 zł
Listopad 43 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 171,00 zł
Grudzień 43 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 171,00 zł
Rocznie 518 052,00 0,00 0,00 0,00 0,00 518 052,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 43 171 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 37 300 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 37 300 zł netto poniesie łączny koszt równy 43 171 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 37300 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 37 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 37 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 7 269 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 44 951 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 44 951,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 7 269,00 0,00 37 300,19
Luty 44 951,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 7 925,00 0,00 36 644,19
Marzec 44 951,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 14 012,00 0,00 30 557,19
Kwiecień 44 951,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 14 012,00 0,00 30 557,19
Maj 44 951,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 14 012,00 0,00 30 557,19
Czerwiec 44 951,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 14 012,00 0,00 30 557,19
Lipiec 44 951,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 13 933,00 0,00 30 390,99
Sierpień 44 951,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 13 933,00 0,00 30 390,99
Wrzesień 44 951,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 13 933,00 0,00 30 390,99
Październik 44 951,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 13 933,00 0,00 30 390,99
Listopad 44 951,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 13 933,00 0,00 30 390,99
Grudzień 44 951,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 13 933,00 0,00 30 390,99
Rocznie 539 412,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 154 840,00 0,00 378 519,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 44 951 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 37 300 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ