Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 37900 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 37 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 36 875 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 232 zł
Ubezpieczenie rentowe 804 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 313 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 163 zł
Zaliczka na podatek 5 221 zł
Całość - kwota brutto 53 609 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 53 609,00 5 232,24 804,14 1 313,42 4 163,33 46 009,00 5 221,00 36 874,87
Luty 53 609,00 5 232,24 804,14 1 313,42 4 163,33 46 009,00 5 221,00 36 874,87
Marzec 53 609,00 5 232,24 804,14 1 313,42 4 163,33 46 009,00 8 826,00 33 269,87
Kwiecień 53 609,00 4 608,96 708,33 1 313,42 4 228,05 46 728,00 14 953,00 27 797,24
Maj 53 609,00 0,00 0,00 1 313,42 4 706,60 52 046,00 16 655,00 30 933,98
Czerwiec 53 609,00 0,00 0,00 1 313,42 4 706,60 52 046,00 16 655,00 30 933,98
Lipiec 53 609,00 0,00 0,00 1 313,42 4 706,60 52 046,00 16 655,00 30 933,98
Sierpień 53 609,00 0,00 0,00 1 313,42 4 706,60 52 046,00 16 655,00 30 933,98
Wrzesień 53 609,00 0,00 0,00 1 313,42 4 706,60 52 046,00 16 655,00 30 933,98
Październik 53 609,00 0,00 0,00 1 313,42 4 706,60 52 046,00 16 655,00 30 933,98
Listopad 53 609,00 0,00 0,00 1 313,42 4 706,60 52 046,00 16 655,00 30 933,98
Grudzień 53 609,00 0,00 0,00 1 313,42 4 706,60 52 046,00 16 655,00 30 933,98
Rocznie 643 308,00 20 305,68 3 120,75 15 761,04 54 370,84 601 123,00 113 088,00 382 288,69
Wynagrodzenie pracownika 53 609 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 232 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 485 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 895 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 313 zł
FGŚP 54 zł
Cała kwota 64 588 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 53 609,00 5 232,24 3 484,59 895,27 1 367,03 64 588,13 zł
Luty 53 609,00 5 232,24 3 484,59 895,27 1 367,03 64 588,13 zł
Marzec 53 609,00 5 232,24 3 484,59 895,27 1 367,03 64 588,13 zł
Kwiecień 53 609,00 4 608,96 3 069,48 895,27 1 367,03 63 549,74 zł
Maj 53 609,00 0,00 0,00 895,27 1 367,03 55 871,30 zł
Czerwiec 53 609,00 0,00 0,00 895,27 1 367,03 55 871,30 zł
Lipiec 53 609,00 0,00 0,00 895,27 1 367,03 55 871,30 zł
Sierpień 53 609,00 0,00 0,00 895,27 1 367,03 55 871,30 zł
Wrzesień 53 609,00 0,00 0,00 895,27 1 367,03 55 871,30 zł
Październik 53 609,00 0,00 0,00 895,27 1 367,03 55 871,30 zł
Listopad 53 609,00 0,00 0,00 895,27 1 367,03 55 871,30 zł
Grudzień 53 609,00 0,00 0,00 895,27 1 367,03 55 871,30 zł
Rocznie 643 308,00 20 305,68 13 523,25 10 743,24 16 404,36 704 284,53 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 53 609 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 36 875 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 36 875 zł netto poniesie łączny koszt równy 64 588 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 37900 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 37 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 36 234 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 896 zł
Ubezpieczenie rentowe 752 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 006 zł
Zaliczka na podatek 4 273 zł
Całość - kwota brutto 50 161 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 50 161,00 4 895,71 752,42 0,00 4 006,16 35 610,00 4 273,00 36 233,51
Luty 50 161,00 4 895,71 752,42 0,00 4 006,16 35 610,00 4 273,00 36 233,51
Marzec 50 161,00 4 895,71 752,42 0,00 4 006,16 35 610,00 4 273,00 36 233,51
Kwiecień 50 161,00 4 895,71 752,42 0,00 4 006,16 35 610,00 4 273,00 36 233,51
Maj 50 161,00 722,84 111,07 0,00 4 439,44 39 462,00 4 735,00 40 152,21
Czerwiec 50 161,00 0,00 0,00 0,00 4 514,49 40 129,00 4 815,00 40 831,03
Lipiec 50 161,00 0,00 0,00 0,00 4 514,49 40 129,00 4 815,00 40 831,03
Sierpień 50 161,00 0,00 0,00 0,00 4 514,49 40 129,00 4 815,00 40 831,03
Wrzesień 50 161,00 0,00 0,00 0,00 4 514,49 40 129,00 4 815,00 40 831,03
Październik 50 161,00 0,00 0,00 0,00 4 514,49 40 129,00 4 815,00 40 831,03
Listopad 50 161,00 0,00 0,00 0,00 4 514,49 40 129,00 4 815,00 40 831,03
Grudzień 50 161,00 0,00 0,00 0,00 4 514,49 40 129,00 4 815,00 40 831,03
Rocznie 601 932,00 20 305,68 3 120,75 0,00 52 065,51 462 805,00 3 471,00 470 903,46
Wynagrodzenie pracownika 50 161 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 896 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 260 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 229 zł
FGŚP 50 zł
Cała kwota 59 596 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 50 161,00 4 895,71 3 260,47 0,00 1 279,10 59 596,28 zł
Luty 50 161,00 4 895,71 3 260,47 0,00 1 279,10 59 596,28 zł
Marzec 50 161,00 4 895,71 3 260,47 0,00 1 279,10 59 596,28 zł
Kwiecień 50 161,00 4 895,71 3 260,47 0,00 1 279,10 59 596,28 zł
Maj 50 161,00 722,84 481,37 0,00 1 279,10 52 644,31 zł
Czerwiec 50 161,00 0,00 0,00 0,00 1 279,10 51 440,10 zł
Lipiec 50 161,00 0,00 0,00 0,00 1 279,10 51 440,10 zł
Sierpień 50 161,00 0,00 0,00 0,00 1 279,10 51 440,10 zł
Wrzesień 50 161,00 0,00 0,00 0,00 1 279,10 51 440,10 zł
Październik 50 161,00 0,00 0,00 0,00 1 279,10 51 440,10 zł
Listopad 50 161,00 0,00 0,00 0,00 1 279,10 51 440,10 zł
Grudzień 50 161,00 0,00 0,00 0,00 1 279,10 51 440,10 zł
Rocznie 601 932,00 20 305,68 13 523,25 0,00 15 349,20 651 110,13 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 50 161 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 36 234 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 36 234 zł netto poniesie łączny koszt równy 59 596 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 37900 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 37 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 37 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 5 966 zł
Całość - kwota brutto 43 866 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 43 866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 093,00 5 966,00 37 900,00
Luty 43 866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 093,00 5 966,00 37 900,00
Marzec 43 866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 093,00 5 966,00 37 900,00
Kwiecień 43 866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 093,00 5 966,00 37 900,00
Maj 43 866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 093,00 5 966,00 37 900,00
Czerwiec 43 866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 093,00 5 966,00 37 900,00
Lipiec 43 866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 093,00 5 966,00 37 900,00
Sierpień 43 866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 093,00 5 966,00 37 900,00
Wrzesień 43 866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 093,00 5 966,00 37 900,00
Październik 43 866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 093,00 5 966,00 37 900,00
Listopad 43 866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 093,00 5 966,00 37 900,00
Grudzień 43 866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 093,00 5 966,00 37 900,00
Rocznie 526 392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 421 116,00 71 592,00 454 800,00
Wynagrodzenie pracownika 43 866 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 43 866 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 43 866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 866,00 zł
Luty 43 866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 866,00 zł
Marzec 43 866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 866,00 zł
Kwiecień 43 866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 866,00 zł
Maj 43 866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 866,00 zł
Czerwiec 43 866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 866,00 zł
Lipiec 43 866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 866,00 zł
Sierpień 43 866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 866,00 zł
Wrzesień 43 866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 866,00 zł
Październik 43 866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 866,00 zł
Listopad 43 866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 866,00 zł
Grudzień 43 866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 866,00 zł
Rocznie 526 392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 526 392,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 43 866 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 37 900 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 37 900 zł netto poniesie łączny koszt równy 43 866 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 37900 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 37 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 29 173 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 111 zł
Zaliczka na podatek 12 391 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 45 675 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 45 675,00 0,00 0,00 0,00 4 110,75 0,00 12 391,00 0,00 29 173,25
Luty 45 675,00 0,00 0,00 0,00 4 110,75 0,00 14 191,00 0,00 27 373,25
Marzec 45 675,00 0,00 0,00 0,00 4 110,75 0,00 14 191,00 0,00 27 373,25
Kwiecień 45 675,00 0,00 0,00 0,00 4 110,75 0,00 14 191,00 0,00 27 373,25
Maj 45 675,00 0,00 0,00 0,00 4 110,75 0,00 14 191,00 0,00 27 373,25
Czerwiec 45 675,00 0,00 0,00 0,00 4 110,75 0,00 14 191,00 0,00 27 373,25
Lipiec 45 675,00 176,27 72,24 0,00 4 110,75 15,08 14 107,00 0,00 27 193,66
Sierpień 45 675,00 176,27 72,24 0,00 4 110,75 15,08 14 107,00 0,00 27 193,66
Wrzesień 45 675,00 176,27 72,24 0,00 4 110,75 15,08 14 107,00 0,00 27 193,66
Październik 45 675,00 176,27 72,24 0,00 4 110,75 15,08 14 107,00 0,00 27 193,66
Listopad 45 675,00 176,27 72,24 0,00 4 110,75 15,08 14 107,00 0,00 27 193,66
Grudzień 45 675,00 176,27 72,24 0,00 4 110,75 15,08 14 107,00 0,00 27 193,66
Rocznie 548 100,00 1 057,62 433,44 0,00 49 329,00 0,00 167 988,00 0,00 329 201,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 45 675 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 29 173 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.