Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 37200 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 37 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 36 198 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 135 zł
Ubezpieczenie rentowe 789 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 289 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 086 zł
Zaliczka na podatek 5 118 zł
Całość - kwota brutto 52 616 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 52 616,00 5 135,32 789,24 1 289,09 4 086,21 45 152,00 5 118,00 36 198,14
Luty 52 616,00 5 135,32 789,24 1 289,09 4 086,21 45 152,00 5 118,00 36 198,14
Marzec 52 616,00 5 135,32 789,24 1 289,09 4 086,21 45 152,00 8 209,00 33 107,14
Kwiecień 52 616,00 4 899,72 753,03 1 289,09 4 110,67 45 424,00 14 536,00 27 027,49
Maj 52 616,00 0,00 0,00 1 289,09 4 619,42 51 077,00 16 345,00 30 362,49
Czerwiec 52 616,00 0,00 0,00 1 289,09 4 619,42 51 077,00 16 345,00 30 362,49
Lipiec 52 616,00 0,00 0,00 1 289,09 4 619,42 51 077,00 16 345,00 30 362,49
Sierpień 52 616,00 0,00 0,00 1 289,09 4 619,42 51 077,00 16 345,00 30 362,49
Wrzesień 52 616,00 0,00 0,00 1 289,09 4 619,42 51 077,00 16 345,00 30 362,49
Październik 52 616,00 0,00 0,00 1 289,09 4 619,42 51 077,00 16 345,00 30 362,49
Listopad 52 616,00 0,00 0,00 1 289,09 4 619,42 51 077,00 16 345,00 30 362,49
Grudzień 52 616,00 0,00 0,00 1 289,09 4 619,42 51 077,00 16 345,00 30 362,49
Rocznie 631 392,00 20 305,68 3 120,75 15 469,08 53 324,66 589 496,00 110 412,00 375 430,83
Wynagrodzenie pracownika 52 616 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 135 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 420 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 879 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 289 zł
FGŚP 53 zł
Cała kwota 63 392 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 52 616,00 5 135,32 3 420,04 878,69 1 341,71 63 391,76 zł
Luty 52 616,00 5 135,32 3 420,04 878,69 1 341,71 63 391,76 zł
Marzec 52 616,00 5 135,32 3 420,04 878,69 1 341,71 63 391,76 zł
Kwiecień 52 616,00 4 899,72 3 263,13 878,69 1 341,71 62 999,25 zł
Maj 52 616,00 0,00 0,00 878,69 1 341,71 54 836,40 zł
Czerwiec 52 616,00 0,00 0,00 878,69 1 341,71 54 836,40 zł
Lipiec 52 616,00 0,00 0,00 878,69 1 341,71 54 836,40 zł
Sierpień 52 616,00 0,00 0,00 878,69 1 341,71 54 836,40 zł
Wrzesień 52 616,00 0,00 0,00 878,69 1 341,71 54 836,40 zł
Październik 52 616,00 0,00 0,00 878,69 1 341,71 54 836,40 zł
Listopad 52 616,00 0,00 0,00 878,69 1 341,71 54 836,40 zł
Grudzień 52 616,00 0,00 0,00 878,69 1 341,71 54 836,40 zł
Rocznie 631 392,00 20 305,68 13 523,25 10 544,28 16 100,52 691 865,73 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 52 616 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 36 198 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 36 198 zł netto poniesie łączny koszt równy 63 392 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 37200 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 37 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 35 565 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 805 zł
Ubezpieczenie rentowe 739 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 932 zł
Zaliczka na podatek 4 194 zł
Całość - kwota brutto 49 235 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 49 235,00 4 805,34 738,53 0,00 3 932,20 34 953,00 4 194,00 35 564,57
Luty 49 235,00 4 805,34 738,53 0,00 3 932,20 34 953,00 4 194,00 35 564,57
Marzec 49 235,00 4 805,34 738,53 0,00 3 932,20 34 953,00 4 194,00 35 564,57
Kwiecień 49 235,00 4 805,34 738,53 0,00 3 932,20 34 953,00 4 194,00 35 564,57
Maj 49 235,00 1 084,32 166,63 0,00 4 318,56 38 387,00 4 606,00 39 059,05
Czerwiec 49 235,00 0,00 0,00 0,00 4 431,15 39 388,00 4 727,00 40 077,29
Lipiec 49 235,00 0,00 0,00 0,00 4 431,15 39 388,00 4 727,00 40 077,29
Sierpień 49 235,00 0,00 0,00 0,00 4 431,15 39 388,00 4 727,00 40 077,29
Wrzesień 49 235,00 0,00 0,00 0,00 4 431,15 39 388,00 4 727,00 40 077,29
Październik 49 235,00 0,00 0,00 0,00 4 431,15 39 388,00 4 727,00 40 077,29
Listopad 49 235,00 0,00 0,00 0,00 4 431,15 39 388,00 4 727,00 40 077,29
Grudzień 49 235,00 0,00 0,00 0,00 4 431,15 39 388,00 4 727,00 40 077,29
Rocznie 590 820,00 20 305,68 3 120,75 0,00 51 065,41 453 915,00 3 401,00 461 858,36
Wynagrodzenie pracownika 49 235 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 805 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 200 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 206 zł
FGŚP 49 zł
Cała kwota 58 496 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 49 235,00 4 805,34 3 200,28 0,00 1 255,50 58 496,12 zł
Luty 49 235,00 4 805,34 3 200,28 0,00 1 255,50 58 496,12 zł
Marzec 49 235,00 4 805,34 3 200,28 0,00 1 255,50 58 496,12 zł
Kwiecień 49 235,00 4 805,34 3 200,28 0,00 1 255,50 58 496,12 zł
Maj 49 235,00 1 084,32 722,13 0,00 1 255,50 52 296,95 zł
Czerwiec 49 235,00 0,00 0,00 0,00 1 255,50 50 490,50 zł
Lipiec 49 235,00 0,00 0,00 0,00 1 255,50 50 490,50 zł
Sierpień 49 235,00 0,00 0,00 0,00 1 255,50 50 490,50 zł
Wrzesień 49 235,00 0,00 0,00 0,00 1 255,50 50 490,50 zł
Październik 49 235,00 0,00 0,00 0,00 1 255,50 50 490,50 zł
Listopad 49 235,00 0,00 0,00 0,00 1 255,50 50 490,50 zł
Grudzień 49 235,00 0,00 0,00 0,00 1 255,50 50 490,50 zł
Rocznie 590 820,00 20 305,68 13 523,25 0,00 15 066,00 639 714,93 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 49 235 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 35 565 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 35 565 zł netto poniesie łączny koszt równy 58 496 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 37200 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 37 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 37 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 5 856 zł
Całość - kwota brutto 43 056 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 43 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 445,00 5 856,00 37 200,00
Luty 43 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 445,00 5 856,00 37 200,00
Marzec 43 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 445,00 5 856,00 37 200,00
Kwiecień 43 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 445,00 5 856,00 37 200,00
Maj 43 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 445,00 5 856,00 37 200,00
Czerwiec 43 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 445,00 5 856,00 37 200,00
Lipiec 43 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 445,00 5 856,00 37 200,00
Sierpień 43 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 445,00 5 856,00 37 200,00
Wrzesień 43 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 445,00 5 856,00 37 200,00
Październik 43 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 445,00 5 856,00 37 200,00
Listopad 43 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 445,00 5 856,00 37 200,00
Grudzień 43 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 445,00 5 856,00 37 200,00
Rocznie 516 672,00 0,00 0,00 0,00 0,00 413 340,00 70 272,00 446 400,00
Wynagrodzenie pracownika 43 056 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 43 056 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 43 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 056,00 zł
Luty 43 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 056,00 zł
Marzec 43 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 056,00 zł
Kwiecień 43 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 056,00 zł
Maj 43 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 056,00 zł
Czerwiec 43 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 056,00 zł
Lipiec 43 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 056,00 zł
Sierpień 43 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 056,00 zł
Wrzesień 43 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 056,00 zł
Październik 43 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 056,00 zł
Listopad 43 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 056,00 zł
Grudzień 43 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 056,00 zł
Rocznie 516 672,00 0,00 0,00 0,00 0,00 516 672,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 43 056 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 37 200 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 37 200 zł netto poniesie łączny koszt równy 43 056 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 37200 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 37 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 28 675 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 035 zł
Zaliczka na podatek 12 121 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 44 831 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 44 831,00 0,00 0,00 0,00 4 034,79 0,00 12 121,00 0,00 28 675,21
Luty 44 831,00 0,00 0,00 0,00 4 034,79 0,00 13 921,00 0,00 26 875,21
Marzec 44 831,00 0,00 0,00 0,00 4 034,79 0,00 13 921,00 0,00 26 875,21
Kwiecień 44 831,00 0,00 0,00 0,00 4 034,79 0,00 13 921,00 0,00 26 875,21
Maj 44 831,00 0,00 0,00 0,00 4 034,79 0,00 13 921,00 0,00 26 875,21
Czerwiec 44 831,00 0,00 0,00 0,00 4 034,79 0,00 13 921,00 0,00 26 875,21
Lipiec 44 831,00 176,27 72,24 0,00 4 034,79 15,08 13 836,00 0,00 26 696,62
Sierpień 44 831,00 176,27 72,24 0,00 4 034,79 15,08 13 836,00 0,00 26 696,62
Wrzesień 44 831,00 176,27 72,24 0,00 4 034,79 15,08 13 836,00 0,00 26 696,62
Październik 44 831,00 176,27 72,24 0,00 4 034,79 15,08 13 836,00 0,00 26 696,62
Listopad 44 831,00 176,27 72,24 0,00 4 034,79 15,08 13 836,00 0,00 26 696,62
Grudzień 44 831,00 176,27 72,24 0,00 4 034,79 15,08 13 836,00 0,00 26 696,62
Rocznie 537 972,00 1 057,62 433,44 0,00 48 417,48 0,00 164 742,00 0,00 323 230,98

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 44 831 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 28 675 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.