Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 37200 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 37 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 38 146 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 135 zł
Ubezpieczenie rentowe 789 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 289 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 086 zł
Zaliczka na podatek 3 164 zł
Całość - kwota brutto 52 608 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 52 608,00 5 134,54 789,12 1 288,90 4 085,59 45 145,00 3 164,00 38 145,85
Luty 52 608,00 5 134,54 789,12 1 288,90 4 085,59 45 145,00 3 164,00 38 145,85
Marzec 52 608,00 5 134,54 789,12 1 288,90 4 085,59 45 145,00 5 479,00 35 830,85
Kwiecień 52 608,00 1 936,00 297,54 1 288,90 4 417,70 48 836,00 11 210,00 33 457,86
Maj 52 608,00 0,00 0,00 1 288,90 4 618,72 51 069,00 11 723,00 34 977,38
Czerwiec 52 608,00 0,00 0,00 1 288,90 4 618,72 51 069,00 11 723,00 34 977,38
Lipiec 52 608,00 0,00 0,00 1 288,90 4 618,72 51 069,00 11 723,00 34 977,38
Sierpień 52 608,00 0,00 0,00 1 288,90 4 618,72 51 069,00 11 723,00 34 977,38
Wrzesień 52 608,00 0,00 0,00 1 288,90 4 618,72 51 069,00 11 723,00 34 977,38
Październik 52 608,00 0,00 0,00 1 288,90 4 618,72 51 069,00 11 723,00 34 977,38
Listopad 52 608,00 0,00 0,00 1 288,90 4 618,72 51 069,00 11 723,00 34 977,38
Grudzień 52 608,00 0,00 0,00 1 288,90 4 618,72 51 069,00 11 723,00 34 977,38
Rocznie 631 296,00 17 339,62 2 664,90 15 466,80 53 624,23 592 823,00 116 801,00 425 399,45
Wynagrodzenie pracownika 52 608 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 135 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 420 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 879 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 289 zł
FGŚP 53 zł
Cała kwota 63 382 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 52 608,00 5 134,54 3 419,52 878,55 1 341,51 63 382,12 zł
Luty 52 608,00 5 134,54 3 419,52 878,55 1 341,51 63 382,12 zł
Marzec 52 608,00 5 134,54 3 419,52 878,55 1 341,51 63 382,12 zł
Kwiecień 52 608,00 1 936,00 1 289,34 878,55 1 341,51 58 053,40 zł
Maj 52 608,00 0,00 0,00 878,55 1 341,51 54 828,06 zł
Czerwiec 52 608,00 0,00 0,00 878,55 1 341,51 54 828,06 zł
Lipiec 52 608,00 0,00 0,00 878,55 1 341,51 54 828,06 zł
Sierpień 52 608,00 0,00 0,00 878,55 1 341,51 54 828,06 zł
Wrzesień 52 608,00 0,00 0,00 878,55 1 341,51 54 828,06 zł
Październik 52 608,00 0,00 0,00 878,55 1 341,51 54 828,06 zł
Listopad 52 608,00 0,00 0,00 878,55 1 341,51 54 828,06 zł
Grudzień 52 608,00 0,00 0,00 878,55 1 341,51 54 828,06 zł
Rocznie 631 296,00 17 339,62 11 547,90 10 542,60 16 098,12 686 824,24 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 52 608 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 38 146 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 38 146 zł netto poniesie łączny koszt równy 63 382 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 37200 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 37 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 37 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 805 zł
Ubezpieczenie rentowe 738 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 932 zł
Zaliczka na podatek 2 556 zł
Całość - kwota brutto 49 231 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 49 231,00 4 804,95 738,47 0,00 3 931,88 34 950,00 2 556,00 37 199,70
Luty 49 231,00 4 804,95 738,47 0,00 3 931,88 34 950,00 2 556,00 37 199,70
Marzec 49 231,00 4 804,95 738,47 0,00 3 931,88 34 950,00 2 556,00 37 199,70
Kwiecień 49 231,00 2 924,77 449,49 0,00 4 127,11 36 685,00 2 683,00 39 046,63
Maj 49 231,00 0,00 0,00 0,00 4 430,79 39 385,00 2 880,00 41 920,21
Czerwiec 49 231,00 0,00 0,00 0,00 4 430,79 39 385,00 2 880,00 41 920,21
Lipiec 49 231,00 0,00 0,00 0,00 4 430,79 39 385,00 2 880,00 41 920,21
Sierpień 49 231,00 0,00 0,00 0,00 4 430,79 39 385,00 2 880,00 41 920,21
Wrzesień 49 231,00 0,00 0,00 0,00 4 430,79 39 385,00 2 880,00 41 920,21
Październik 49 231,00 0,00 0,00 0,00 4 430,79 39 385,00 2 880,00 41 920,21
Listopad 49 231,00 0,00 0,00 0,00 4 430,79 39 385,00 2 880,00 41 920,21
Grudzień 49 231,00 0,00 0,00 0,00 4 430,79 39 385,00 2 880,00 41 920,21
Rocznie 590 772,00 17 339,62 2 664,90 0,00 51 369,07 456 615,00 33 391,00 486 007,41
Wynagrodzenie pracownika 49 231 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 805 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 200 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 206 zł
FGŚP 49 zł
Cała kwota 58 491 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 49 231,00 4 804,95 3 200,02 0,00 1 255,39 58 491,36 zł
Luty 49 231,00 4 804,95 3 200,02 0,00 1 255,39 58 491,36 zł
Marzec 49 231,00 4 804,95 3 200,02 0,00 1 255,39 58 491,36 zł
Kwiecień 49 231,00 2 924,77 1 947,84 0,00 1 255,39 55 359,00 zł
Maj 49 231,00 0,00 0,00 0,00 1 255,39 50 486,39 zł
Czerwiec 49 231,00 0,00 0,00 0,00 1 255,39 50 486,39 zł
Lipiec 49 231,00 0,00 0,00 0,00 1 255,39 50 486,39 zł
Sierpień 49 231,00 0,00 0,00 0,00 1 255,39 50 486,39 zł
Wrzesień 49 231,00 0,00 0,00 0,00 1 255,39 50 486,39 zł
Październik 49 231,00 0,00 0,00 0,00 1 255,39 50 486,39 zł
Listopad 49 231,00 0,00 0,00 0,00 1 255,39 50 486,39 zł
Grudzień 49 231,00 0,00 0,00 0,00 1 255,39 50 486,39 zł
Rocznie 590 772,00 17 339,62 11 547,90 0,00 15 064,68 634 724,20 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 49 231 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 37 200 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 37 200 zł netto poniesie łączny koszt równy 58 491 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 37200 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 37 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 37 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 5 856 zł
Całość - kwota brutto 43 056 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 43 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 445,00 5 856,00 37 200,00
Luty 43 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 445,00 5 856,00 37 200,00
Marzec 43 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 445,00 5 856,00 37 200,00
Kwiecień 43 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 445,00 5 856,00 37 200,00
Maj 43 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 445,00 5 856,00 37 200,00
Czerwiec 43 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 445,00 5 856,00 37 200,00
Lipiec 43 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 445,00 5 856,00 37 200,00
Sierpień 43 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 445,00 5 856,00 37 200,00
Wrzesień 43 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 445,00 5 856,00 37 200,00
Październik 43 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 445,00 5 856,00 37 200,00
Listopad 43 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 445,00 5 856,00 37 200,00
Grudzień 43 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 445,00 5 856,00 37 200,00
Rocznie 516 672,00 0,00 0,00 0,00 0,00 413 340,00 70 272,00 446 400,00
Wynagrodzenie pracownika 43 056 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 43 056 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 43 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 056,00 zł
Luty 43 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 056,00 zł
Marzec 43 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 056,00 zł
Kwiecień 43 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 056,00 zł
Maj 43 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 056,00 zł
Czerwiec 43 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 056,00 zł
Lipiec 43 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 056,00 zł
Sierpień 43 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 056,00 zł
Wrzesień 43 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 056,00 zł
Październik 43 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 056,00 zł
Listopad 43 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 056,00 zł
Grudzień 43 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 056,00 zł
Rocznie 516 672,00 0,00 0,00 0,00 0,00 516 672,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 43 056 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 37 200 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 37 200 zł netto poniesie łączny koszt równy 43 056 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 37200 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 37 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 32 710 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 12 121 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 44 831 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 44 831,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 121,00 0,00 32 710,00
Luty 44 831,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 921,00 0,00 30 910,00
Marzec 44 831,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 921,00 0,00 30 910,00
Kwiecień 44 831,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 921,00 0,00 30 910,00
Maj 44 831,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 921,00 0,00 30 910,00
Czerwiec 44 831,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 921,00 0,00 30 910,00
Lipiec 44 831,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 13 836,00 0,00 30 731,41
Sierpień 44 831,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 13 836,00 0,00 30 731,41
Wrzesień 44 831,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 13 836,00 0,00 30 731,41
Październik 44 831,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 13 836,00 0,00 30 731,41
Listopad 44 831,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 13 836,00 0,00 30 731,41
Grudzień 44 831,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 13 836,00 0,00 30 731,41
Rocznie 537 972,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 164 742,00 0,00 371 648,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 44 831 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 32 710 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.