Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 37600 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 37 600 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 38 552 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 190 zł
Ubezpieczenie rentowe 798 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 303 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 130 zł
Zaliczka na podatek 3 203 zł
Całość - kwota brutto 53 175 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 53 175,00 5 189,88 797,63 1 302,79 4 129,62 45 635,00 3 203,00 38 552,08
Luty 53 175,00 5 189,88 797,63 1 302,79 4 129,62 45 635,00 3 203,00 38 552,08
Marzec 53 175,00 5 189,88 797,63 1 302,79 4 129,62 45 635,00 5 739,00 36 016,08
Kwiecień 53 175,00 1 769,98 272,01 1 302,79 4 484,72 49 580,00 11 381,00 33 964,50
Maj 53 175,00 0,00 0,00 1 302,79 4 668,50 51 622,00 11 851,00 35 352,71
Czerwiec 53 175,00 0,00 0,00 1 302,79 4 668,50 51 622,00 11 851,00 35 352,71
Lipiec 53 175,00 0,00 0,00 1 302,79 4 668,50 51 622,00 11 851,00 35 352,71
Sierpień 53 175,00 0,00 0,00 1 302,79 4 668,50 51 622,00 11 851,00 35 352,71
Wrzesień 53 175,00 0,00 0,00 1 302,79 4 668,50 51 622,00 11 851,00 35 352,71
Październik 53 175,00 0,00 0,00 1 302,79 4 668,50 51 622,00 11 851,00 35 352,71
Listopad 53 175,00 0,00 0,00 1 302,79 4 668,50 51 622,00 11 851,00 35 352,71
Grudzień 53 175,00 0,00 0,00 1 302,79 4 668,50 51 622,00 11 851,00 35 352,71
Rocznie 638 100,00 17 339,62 2 664,90 15 633,48 54 221,58 599 461,00 118 334,00 429 906,42
Wynagrodzenie pracownika 53 175 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 190 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 456 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 888 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 303 zł
FGŚP 53 zł
Cała kwota 64 065 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 53 175,00 5 189,88 3 456,38 888,02 1 355,97 64 065,25 zł
Luty 53 175,00 5 189,88 3 456,38 888,02 1 355,97 64 065,25 zł
Marzec 53 175,00 5 189,88 3 456,38 888,02 1 355,97 64 065,25 zł
Kwiecień 53 175,00 1 769,98 1 178,76 888,02 1 355,97 58 367,73 zł
Maj 53 175,00 0,00 0,00 888,02 1 355,97 55 418,99 zł
Czerwiec 53 175,00 0,00 0,00 888,02 1 355,97 55 418,99 zł
Lipiec 53 175,00 0,00 0,00 888,02 1 355,97 55 418,99 zł
Sierpień 53 175,00 0,00 0,00 888,02 1 355,97 55 418,99 zł
Wrzesień 53 175,00 0,00 0,00 888,02 1 355,97 55 418,99 zł
Październik 53 175,00 0,00 0,00 888,02 1 355,97 55 418,99 zł
Listopad 53 175,00 0,00 0,00 888,02 1 355,97 55 418,99 zł
Grudzień 53 175,00 0,00 0,00 888,02 1 355,97 55 418,99 zł
Rocznie 638 100,00 17 339,62 11 547,90 10 656,24 16 271,64 693 915,40 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 53 175 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 38 552 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 38 552 zł netto poniesie łączny koszt równy 64 065 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 37600 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 37 600 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 37 600 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 857 zł
Ubezpieczenie rentowe 746 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 974 zł
Zaliczka na podatek 2 583 zł
Całość - kwota brutto 49 760 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 49 760,00 4 856,58 746,40 0,00 3 974,13 35 326,00 2 583,00 37 599,89
Luty 49 760,00 4 856,58 746,40 0,00 3 974,13 35 326,00 2 583,00 37 599,89
Marzec 49 760,00 4 856,58 746,40 0,00 3 974,13 35 326,00 2 583,00 37 599,89
Kwiecień 49 760,00 2 769,88 425,70 0,00 4 190,80 37 252,00 2 724,00 39 649,62
Maj 49 760,00 0,00 0,00 0,00 4 478,40 39 808,00 2 911,00 42 370,60
Czerwiec 49 760,00 0,00 0,00 0,00 4 478,40 39 808,00 2 911,00 42 370,60
Lipiec 49 760,00 0,00 0,00 0,00 4 478,40 39 808,00 2 911,00 42 370,60
Sierpień 49 760,00 0,00 0,00 0,00 4 478,40 39 808,00 2 911,00 42 370,60
Wrzesień 49 760,00 0,00 0,00 0,00 4 478,40 39 808,00 2 911,00 42 370,60
Październik 49 760,00 0,00 0,00 0,00 4 478,40 39 808,00 2 911,00 42 370,60
Listopad 49 760,00 0,00 0,00 0,00 4 478,40 39 808,00 2 911,00 42 370,60
Grudzień 49 760,00 0,00 0,00 0,00 4 478,40 39 808,00 2 911,00 42 370,60
Rocznie 597 120,00 17 339,62 2 664,90 0,00 51 940,39 461 694,00 33 761,00 491 414,09
Wynagrodzenie pracownika 49 760 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 857 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 234 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 219 zł
FGŚP 50 zł
Cała kwota 59 120 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 49 760,00 4 856,58 3 234,40 0,00 1 268,88 59 119,86 zł
Luty 49 760,00 4 856,58 3 234,40 0,00 1 268,88 59 119,86 zł
Marzec 49 760,00 4 856,58 3 234,40 0,00 1 268,88 59 119,86 zł
Kwiecień 49 760,00 2 769,88 1 844,70 0,00 1 268,88 55 643,46 zł
Maj 49 760,00 0,00 0,00 0,00 1 268,88 51 028,88 zł
Czerwiec 49 760,00 0,00 0,00 0,00 1 268,88 51 028,88 zł
Lipiec 49 760,00 0,00 0,00 0,00 1 268,88 51 028,88 zł
Sierpień 49 760,00 0,00 0,00 0,00 1 268,88 51 028,88 zł
Wrzesień 49 760,00 0,00 0,00 0,00 1 268,88 51 028,88 zł
Październik 49 760,00 0,00 0,00 0,00 1 268,88 51 028,88 zł
Listopad 49 760,00 0,00 0,00 0,00 1 268,88 51 028,88 zł
Grudzień 49 760,00 0,00 0,00 0,00 1 268,88 51 028,88 zł
Rocznie 597 120,00 17 339,62 11 547,90 0,00 15 226,56 641 234,08 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 49 760 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 37 600 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 37 600 zł netto poniesie łączny koszt równy 59 120 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 37600 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 37 600 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 37 600 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 5 919 zł
Całość - kwota brutto 43 519 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 43 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 815,00 5 919,00 37 600,00
Luty 43 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 815,00 5 919,00 37 600,00
Marzec 43 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 815,00 5 919,00 37 600,00
Kwiecień 43 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 815,00 5 919,00 37 600,00
Maj 43 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 815,00 5 919,00 37 600,00
Czerwiec 43 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 815,00 5 919,00 37 600,00
Lipiec 43 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 815,00 5 919,00 37 600,00
Sierpień 43 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 815,00 5 919,00 37 600,00
Wrzesień 43 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 815,00 5 919,00 37 600,00
Październik 43 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 815,00 5 919,00 37 600,00
Listopad 43 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 815,00 5 919,00 37 600,00
Grudzień 43 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 815,00 5 919,00 37 600,00
Rocznie 522 228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 417 780,00 71 028,00 451 200,00
Wynagrodzenie pracownika 43 519 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 43 519 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 43 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 519,00 zł
Luty 43 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 519,00 zł
Marzec 43 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 519,00 zł
Kwiecień 43 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 519,00 zł
Maj 43 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 519,00 zł
Czerwiec 43 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 519,00 zł
Lipiec 43 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 519,00 zł
Sierpień 43 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 519,00 zł
Wrzesień 43 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 519,00 zł
Październik 43 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 519,00 zł
Listopad 43 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 519,00 zł
Grudzień 43 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 519,00 zł
Rocznie 522 228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 522 228,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 43 519 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 37 600 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 37 600 zł netto poniesie łączny koszt równy 43 519 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 37600 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 37 600 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 33 038 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 12 275 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 45 313 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 45 313,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 275,00 0,00 33 038,00
Luty 45 313,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 075,00 0,00 31 238,00
Marzec 45 313,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 075,00 0,00 31 238,00
Kwiecień 45 313,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 075,00 0,00 31 238,00
Maj 45 313,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 075,00 0,00 31 238,00
Czerwiec 45 313,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 075,00 0,00 31 238,00
Lipiec 45 313,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 13 991,00 0,00 31 058,41
Sierpień 45 313,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 13 991,00 0,00 31 058,41
Wrzesień 45 313,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 13 991,00 0,00 31 058,41
Październik 45 313,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 13 991,00 0,00 31 058,41
Listopad 45 313,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 13 991,00 0,00 31 058,41
Grudzień 45 313,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 13 991,00 0,00 31 058,41
Rocznie 543 756,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 166 596,00 0,00 375 578,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 45 313 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 33 038 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.