Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 37700 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 37 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 38 654 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 204 zł
Ubezpieczenie rentowe 800 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 306 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 141 zł
Zaliczka na podatek 3 213 zł
Całość - kwota brutto 53 317 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 53 317,00 5 203,74 799,76 1 306,27 4 140,65 45 757,00 3 213,00 38 653,58
Luty 53 317,00 5 203,74 799,76 1 306,27 4 140,65 45 757,00 3 213,00 38 653,58
Marzec 53 317,00 5 203,74 799,76 1 306,27 4 140,65 45 757,00 5 804,00 36 062,58
Kwiecień 53 317,00 1 728,40 265,62 1 306,27 4 501,50 49 767,00 11 424,00 34 091,21
Maj 53 317,00 0,00 0,00 1 306,27 4 680,97 51 761,00 11 883,00 35 446,76
Czerwiec 53 317,00 0,00 0,00 1 306,27 4 680,97 51 761,00 11 883,00 35 446,76
Lipiec 53 317,00 0,00 0,00 1 306,27 4 680,97 51 761,00 11 883,00 35 446,76
Sierpień 53 317,00 0,00 0,00 1 306,27 4 680,97 51 761,00 11 883,00 35 446,76
Wrzesień 53 317,00 0,00 0,00 1 306,27 4 680,97 51 761,00 11 883,00 35 446,76
Październik 53 317,00 0,00 0,00 1 306,27 4 680,97 51 761,00 11 883,00 35 446,76
Listopad 53 317,00 0,00 0,00 1 306,27 4 680,97 51 761,00 11 883,00 35 446,76
Grudzień 53 317,00 0,00 0,00 1 306,27 4 680,97 51 761,00 11 883,00 35 446,76
Rocznie 639 804,00 17 339,62 2 664,90 15 675,24 54 371,21 601 126,00 118 718,00 431 035,03
Wynagrodzenie pracownika 53 317 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 204 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 466 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 890 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 306 zł
FGŚP 53 zł
Cała kwota 64 236 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 53 317,00 5 203,74 3 465,61 890,39 1 359,59 64 236,33 zł
Luty 53 317,00 5 203,74 3 465,61 890,39 1 359,59 64 236,33 zł
Marzec 53 317,00 5 203,74 3 465,61 890,39 1 359,59 64 236,33 zł
Kwiecień 53 317,00 1 728,40 1 151,07 890,39 1 359,59 58 446,45 zł
Maj 53 317,00 0,00 0,00 890,39 1 359,59 55 566,98 zł
Czerwiec 53 317,00 0,00 0,00 890,39 1 359,59 55 566,98 zł
Lipiec 53 317,00 0,00 0,00 890,39 1 359,59 55 566,98 zł
Sierpień 53 317,00 0,00 0,00 890,39 1 359,59 55 566,98 zł
Wrzesień 53 317,00 0,00 0,00 890,39 1 359,59 55 566,98 zł
Październik 53 317,00 0,00 0,00 890,39 1 359,59 55 566,98 zł
Listopad 53 317,00 0,00 0,00 890,39 1 359,59 55 566,98 zł
Grudzień 53 317,00 0,00 0,00 890,39 1 359,59 55 566,98 zł
Rocznie 639 804,00 17 339,62 11 547,90 10 684,68 16 315,08 695 691,28 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 53 317 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 38 654 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 38 654 zł netto poniesie łączny koszt równy 64 236 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 37700 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 37 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 37 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 870 zł
Ubezpieczenie rentowe 748 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 985 zł
Zaliczka na podatek 2 590 zł
Całość - kwota brutto 49 893 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 49 893,00 4 869,56 748,40 0,00 3 984,75 35 420,00 2 590,00 37 700,29
Luty 49 893,00 4 869,56 748,40 0,00 3 984,75 35 420,00 2 590,00 37 700,29
Marzec 49 893,00 4 869,56 748,40 0,00 3 984,75 35 420,00 2 590,00 37 700,29
Kwiecień 49 893,00 2 730,94 419,70 0,00 4 206,81 37 394,00 2 734,00 39 801,55
Maj 49 893,00 0,00 0,00 0,00 4 490,37 39 914,00 2 919,00 42 483,63
Czerwiec 49 893,00 0,00 0,00 0,00 4 490,37 39 914,00 2 919,00 42 483,63
Lipiec 49 893,00 0,00 0,00 0,00 4 490,37 39 914,00 2 919,00 42 483,63
Sierpień 49 893,00 0,00 0,00 0,00 4 490,37 39 914,00 2 919,00 42 483,63
Wrzesień 49 893,00 0,00 0,00 0,00 4 490,37 39 914,00 2 919,00 42 483,63
Październik 49 893,00 0,00 0,00 0,00 4 490,37 39 914,00 2 919,00 42 483,63
Listopad 49 893,00 0,00 0,00 0,00 4 490,37 39 914,00 2 919,00 42 483,63
Grudzień 49 893,00 0,00 0,00 0,00 4 490,37 39 914,00 2 919,00 42 483,63
Rocznie 598 716,00 17 339,62 2 664,90 0,00 52 084,02 462 966,00 33 856,00 492 771,46
Wynagrodzenie pracownika 49 893 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 870 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 243 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 222 zł
FGŚP 50 zł
Cała kwota 59 278 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 49 893,00 4 869,56 3 243,05 0,00 1 272,27 59 277,88 zł
Luty 49 893,00 4 869,56 3 243,05 0,00 1 272,27 59 277,88 zł
Marzec 49 893,00 4 869,56 3 243,05 0,00 1 272,27 59 277,88 zł
Kwiecień 49 893,00 2 730,94 1 818,75 0,00 1 272,27 55 714,96 zł
Maj 49 893,00 0,00 0,00 0,00 1 272,27 51 165,27 zł
Czerwiec 49 893,00 0,00 0,00 0,00 1 272,27 51 165,27 zł
Lipiec 49 893,00 0,00 0,00 0,00 1 272,27 51 165,27 zł
Sierpień 49 893,00 0,00 0,00 0,00 1 272,27 51 165,27 zł
Wrzesień 49 893,00 0,00 0,00 0,00 1 272,27 51 165,27 zł
Październik 49 893,00 0,00 0,00 0,00 1 272,27 51 165,27 zł
Listopad 49 893,00 0,00 0,00 0,00 1 272,27 51 165,27 zł
Grudzień 49 893,00 0,00 0,00 0,00 1 272,27 51 165,27 zł
Rocznie 598 716,00 17 339,62 11 547,90 0,00 15 267,24 642 870,76 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 49 893 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 37 700 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 37 700 zł netto poniesie łączny koszt równy 59 278 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 37700 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 37 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 37 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 5 934 zł
Całość - kwota brutto 43 634 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 43 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 907,00 5 934,00 37 700,00
Luty 43 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 907,00 5 934,00 37 700,00
Marzec 43 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 907,00 5 934,00 37 700,00
Kwiecień 43 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 907,00 5 934,00 37 700,00
Maj 43 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 907,00 5 934,00 37 700,00
Czerwiec 43 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 907,00 5 934,00 37 700,00
Lipiec 43 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 907,00 5 934,00 37 700,00
Sierpień 43 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 907,00 5 934,00 37 700,00
Wrzesień 43 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 907,00 5 934,00 37 700,00
Październik 43 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 907,00 5 934,00 37 700,00
Listopad 43 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 907,00 5 934,00 37 700,00
Grudzień 43 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 907,00 5 934,00 37 700,00
Rocznie 523 608,00 0,00 0,00 0,00 0,00 418 884,00 71 208,00 452 400,00
Wynagrodzenie pracownika 43 634 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 43 634 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 43 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 634,00 zł
Luty 43 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 634,00 zł
Marzec 43 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 634,00 zł
Kwiecień 43 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 634,00 zł
Maj 43 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 634,00 zł
Czerwiec 43 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 634,00 zł
Lipiec 43 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 634,00 zł
Sierpień 43 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 634,00 zł
Wrzesień 43 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 634,00 zł
Październik 43 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 634,00 zł
Listopad 43 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 634,00 zł
Grudzień 43 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 634,00 zł
Rocznie 523 608,00 0,00 0,00 0,00 0,00 523 608,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 43 634 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 37 700 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 37 700 zł netto poniesie łączny koszt równy 43 634 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 37700 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 37 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 33 120 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 12 314 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 45 434 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 45 434,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 314,00 0,00 33 120,00
Luty 45 434,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 114,00 0,00 31 320,00
Marzec 45 434,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 114,00 0,00 31 320,00
Kwiecień 45 434,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 114,00 0,00 31 320,00
Maj 45 434,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 114,00 0,00 31 320,00
Czerwiec 45 434,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 114,00 0,00 31 320,00
Lipiec 45 434,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 14 029,00 0,00 31 141,41
Sierpień 45 434,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 14 029,00 0,00 31 141,41
Wrzesień 45 434,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 14 029,00 0,00 31 141,41
Październik 45 434,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 14 029,00 0,00 31 141,41
Listopad 45 434,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 14 029,00 0,00 31 141,41
Grudzień 45 434,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 14 029,00 0,00 31 141,41
Rocznie 545 208,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 167 058,00 0,00 376 568,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 45 434 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 33 120 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.