Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 37100 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 37 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 38 044 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 121 zł
Ubezpieczenie rentowe 787 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 285 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 075 zł
Zaliczka na podatek 3 154 zł
Całość - kwota brutto 52 466 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 52 466,00 5 120,68 786,99 1 285,42 4 074,56 45 023,00 3 154,00 38 044,35
Luty 52 466,00 5 120,68 786,99 1 285,42 4 074,56 45 023,00 3 154,00 38 044,35
Marzec 52 466,00 5 120,68 786,99 1 285,42 4 074,56 45 023,00 5 415,00 35 783,35
Kwiecień 52 466,00 1 977,58 303,93 1 285,42 4 400,92 48 649,00 11 167,00 33 331,15
Maj 52 466,00 0,00 0,00 1 285,42 4 606,25 50 931,00 11 692,00 34 882,33
Czerwiec 52 466,00 0,00 0,00 1 285,42 4 606,25 50 931,00 11 692,00 34 882,33
Lipiec 52 466,00 0,00 0,00 1 285,42 4 606,25 50 931,00 11 692,00 34 882,33
Sierpień 52 466,00 0,00 0,00 1 285,42 4 606,25 50 931,00 11 692,00 34 882,33
Wrzesień 52 466,00 0,00 0,00 1 285,42 4 606,25 50 931,00 11 692,00 34 882,33
Październik 52 466,00 0,00 0,00 1 285,42 4 606,25 50 931,00 11 692,00 34 882,33
Listopad 52 466,00 0,00 0,00 1 285,42 4 606,25 50 931,00 11 692,00 34 882,33
Grudzień 52 466,00 0,00 0,00 1 285,42 4 606,25 50 931,00 11 692,00 34 882,33
Rocznie 629 592,00 17 339,62 2 664,90 15 425,04 53 474,60 591 166,00 116 426,00 424 261,84
Wynagrodzenie pracownika 52 466 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 121 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 410 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 876 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 285 zł
FGŚP 52 zł
Cała kwota 63 211 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 52 466,00 5 120,68 3 410,29 876,18 1 337,89 63 211,04 zł
Luty 52 466,00 5 120,68 3 410,29 876,18 1 337,89 63 211,04 zł
Marzec 52 466,00 5 120,68 3 410,29 876,18 1 337,89 63 211,04 zł
Kwiecień 52 466,00 1 977,58 1 317,03 876,18 1 337,89 57 974,68 zł
Maj 52 466,00 0,00 0,00 876,18 1 337,89 54 680,07 zł
Czerwiec 52 466,00 0,00 0,00 876,18 1 337,89 54 680,07 zł
Lipiec 52 466,00 0,00 0,00 876,18 1 337,89 54 680,07 zł
Sierpień 52 466,00 0,00 0,00 876,18 1 337,89 54 680,07 zł
Wrzesień 52 466,00 0,00 0,00 876,18 1 337,89 54 680,07 zł
Październik 52 466,00 0,00 0,00 876,18 1 337,89 54 680,07 zł
Listopad 52 466,00 0,00 0,00 876,18 1 337,89 54 680,07 zł
Grudzień 52 466,00 0,00 0,00 876,18 1 337,89 54 680,07 zł
Rocznie 629 592,00 17 339,62 11 547,90 10 514,16 16 054,68 685 048,36 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 52 466 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 38 044 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 38 044 zł netto poniesie łączny koszt równy 63 211 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 37100 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 37 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 37 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 792 zł
Ubezpieczenie rentowe 736 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 921 zł
Zaliczka na podatek 2 549 zł
Całość - kwota brutto 49 099 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 49 099,00 4 792,06 736,49 0,00 3 921,34 34 856,00 2 549,00 37 100,11
Luty 49 099,00 4 792,06 736,49 0,00 3 921,34 34 856,00 2 549,00 37 100,11
Marzec 49 099,00 4 792,06 736,49 0,00 3 921,34 34 856,00 2 549,00 37 100,11
Kwiecień 49 099,00 2 963,44 455,43 0,00 4 111,21 36 544,00 2 672,00 38 896,92
Maj 49 099,00 0,00 0,00 0,00 4 418,91 39 279,00 2 872,00 41 808,09
Czerwiec 49 099,00 0,00 0,00 0,00 4 418,91 39 279,00 2 872,00 41 808,09
Lipiec 49 099,00 0,00 0,00 0,00 4 418,91 39 279,00 2 872,00 41 808,09
Sierpień 49 099,00 0,00 0,00 0,00 4 418,91 39 279,00 2 872,00 41 808,09
Wrzesień 49 099,00 0,00 0,00 0,00 4 418,91 39 279,00 2 872,00 41 808,09
Październik 49 099,00 0,00 0,00 0,00 4 418,91 39 279,00 2 872,00 41 808,09
Listopad 49 099,00 0,00 0,00 0,00 4 418,91 39 279,00 2 872,00 41 808,09
Grudzień 49 099,00 0,00 0,00 0,00 4 418,91 39 279,00 2 872,00 41 808,09
Rocznie 589 188,00 17 339,62 2 664,90 0,00 51 226,51 455 344,00 33 295,00 484 661,97
Wynagrodzenie pracownika 49 099 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 792 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 191 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 203 zł
FGŚP 49 zł
Cała kwota 58 335 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 49 099,00 4 792,06 3 191,44 0,00 1 252,03 58 334,53 zł
Luty 49 099,00 4 792,06 3 191,44 0,00 1 252,03 58 334,53 zł
Marzec 49 099,00 4 792,06 3 191,44 0,00 1 252,03 58 334,53 zł
Kwiecień 49 099,00 2 963,44 1 973,58 0,00 1 252,03 55 288,05 zł
Maj 49 099,00 0,00 0,00 0,00 1 252,03 50 351,03 zł
Czerwiec 49 099,00 0,00 0,00 0,00 1 252,03 50 351,03 zł
Lipiec 49 099,00 0,00 0,00 0,00 1 252,03 50 351,03 zł
Sierpień 49 099,00 0,00 0,00 0,00 1 252,03 50 351,03 zł
Wrzesień 49 099,00 0,00 0,00 0,00 1 252,03 50 351,03 zł
Październik 49 099,00 0,00 0,00 0,00 1 252,03 50 351,03 zł
Listopad 49 099,00 0,00 0,00 0,00 1 252,03 50 351,03 zł
Grudzień 49 099,00 0,00 0,00 0,00 1 252,03 50 351,03 zł
Rocznie 589 188,00 17 339,62 11 547,90 0,00 15 024,36 633 099,88 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 49 099 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 37 100 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 37 100 zł netto poniesie łączny koszt równy 58 335 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 37100 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 37 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 37 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 5 840 zł
Całość - kwota brutto 42 940 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 42 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 352,00 5 840,00 37 100,00
Luty 42 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 352,00 5 840,00 37 100,00
Marzec 42 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 352,00 5 840,00 37 100,00
Kwiecień 42 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 352,00 5 840,00 37 100,00
Maj 42 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 352,00 5 840,00 37 100,00
Czerwiec 42 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 352,00 5 840,00 37 100,00
Lipiec 42 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 352,00 5 840,00 37 100,00
Sierpień 42 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 352,00 5 840,00 37 100,00
Wrzesień 42 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 352,00 5 840,00 37 100,00
Październik 42 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 352,00 5 840,00 37 100,00
Listopad 42 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 352,00 5 840,00 37 100,00
Grudzień 42 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 352,00 5 840,00 37 100,00
Rocznie 515 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 412 224,00 70 080,00 445 200,00
Wynagrodzenie pracownika 42 940 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 42 940 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 42 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 940,00 zł
Luty 42 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 940,00 zł
Marzec 42 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 940,00 zł
Kwiecień 42 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 940,00 zł
Maj 42 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 940,00 zł
Czerwiec 42 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 940,00 zł
Lipiec 42 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 940,00 zł
Sierpień 42 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 940,00 zł
Wrzesień 42 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 940,00 zł
Październik 42 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 940,00 zł
Listopad 42 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 940,00 zł
Grudzień 42 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 940,00 zł
Rocznie 515 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 515 280,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 42 940 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 37 100 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 37 100 zł netto poniesie łączny koszt równy 42 940 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 37100 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 37 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 32 628 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 12 083 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 44 711 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 44 711,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 083,00 0,00 32 628,00
Luty 44 711,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 883,00 0,00 30 828,00
Marzec 44 711,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 883,00 0,00 30 828,00
Kwiecień 44 711,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 883,00 0,00 30 828,00
Maj 44 711,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 883,00 0,00 30 828,00
Czerwiec 44 711,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 883,00 0,00 30 828,00
Lipiec 44 711,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 13 798,00 0,00 30 649,41
Sierpień 44 711,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 13 798,00 0,00 30 649,41
Wrzesień 44 711,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 13 798,00 0,00 30 649,41
Październik 44 711,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 13 798,00 0,00 30 649,41
Listopad 44 711,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 13 798,00 0,00 30 649,41
Grudzień 44 711,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 13 798,00 0,00 30 649,41
Rocznie 536 532,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 164 286,00 0,00 370 664,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 44 711 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 32 628 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.