Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3730 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 730 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 730 zł
Ubezpieczenie emerytalne 504 zł
Ubezpieczenie rentowe 77 zł
Ubezpieczenie chorobowe 127 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 401 zł
Zaliczka na podatek 326 zł
Całość - kwota brutto 5 165 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 165,00 504,10 77,48 126,54 401,12 4 207,00 326,00 3 729,76
Luty 5 165,00 504,10 77,48 126,54 401,12 4 207,00 326,00 3 729,76
Marzec 5 165,00 504,10 77,48 126,54 401,12 4 207,00 326,00 3 729,76
Kwiecień 5 165,00 504,10 77,48 126,54 401,12 4 207,00 326,00 3 729,76
Maj 5 165,00 504,10 77,48 126,54 401,12 4 207,00 326,00 3 729,76
Czerwiec 5 165,00 504,10 77,48 126,54 401,12 4 207,00 326,00 3 729,76
Lipiec 5 165,00 504,10 77,48 126,54 401,12 4 207,00 326,00 3 729,76
Sierpień 5 165,00 504,10 77,48 126,54 401,12 4 207,00 326,00 3 729,76
Wrzesień 5 165,00 504,10 77,48 126,54 401,12 4 207,00 326,00 3 729,76
Październik 5 165,00 504,10 77,48 126,54 401,12 4 207,00 326,00 3 729,76
Listopad 5 165,00 504,10 77,48 126,54 401,12 4 207,00 326,00 3 729,76
Grudzień 5 165,00 504,10 77,48 126,54 401,12 4 207,00 326,00 3 729,76
Rocznie 61 980,00 6 049,20 929,76 1 518,48 4 813,44 50 484,00 3 912,00 44 757,12
Wynagrodzenie pracownika 5 165 zł
Ubezpieczenie emerytalne 504 zł
Ubezpieczenie rentowe 336 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 86 zł
Fundusz Pracy (FP) 127 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 223 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 165,00 504,10 335,73 86,26 131,71 6 222,80 zł
Luty 5 165,00 504,10 335,73 86,26 131,71 6 222,80 zł
Marzec 5 165,00 504,10 335,73 86,26 131,71 6 222,80 zł
Kwiecień 5 165,00 504,10 335,73 86,26 131,71 6 222,80 zł
Maj 5 165,00 504,10 335,73 86,26 131,71 6 222,80 zł
Czerwiec 5 165,00 504,10 335,73 86,26 131,71 6 222,80 zł
Lipiec 5 165,00 504,10 335,73 86,26 131,71 6 222,80 zł
Sierpień 5 165,00 504,10 335,73 86,26 131,71 6 222,80 zł
Wrzesień 5 165,00 504,10 335,73 86,26 131,71 6 222,80 zł
Październik 5 165,00 504,10 335,73 86,26 131,71 6 222,80 zł
Listopad 5 165,00 504,10 335,73 86,26 131,71 6 222,80 zł
Grudzień 5 165,00 504,10 335,73 86,26 131,71 6 222,80 zł
Rocznie 61 980,00 6 049,20 4 028,76 1 035,12 1 580,52 74 673,60 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 165 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 730 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 730 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 223 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3730 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 730 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 730 zł
Ubezpieczenie emerytalne 482 zł
Ubezpieczenie rentowe 74 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 394 zł
Zaliczka na podatek 256 zł
Całość - kwota brutto 4 936 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 936,00 481,75 74,04 0,00 394,22 3 504,00 256,00 3 729,99
Luty 4 936,00 481,75 74,04 0,00 394,22 3 504,00 256,00 3 729,99
Marzec 4 936,00 481,75 74,04 0,00 394,22 3 504,00 256,00 3 729,99
Kwiecień 4 936,00 481,75 74,04 0,00 394,22 3 504,00 256,00 3 729,99
Maj 4 936,00 481,75 74,04 0,00 394,22 3 504,00 256,00 3 729,99
Czerwiec 4 936,00 481,75 74,04 0,00 394,22 3 504,00 256,00 3 729,99
Lipiec 4 936,00 481,75 74,04 0,00 394,22 3 504,00 256,00 3 729,99
Sierpień 4 936,00 481,75 74,04 0,00 394,22 3 504,00 256,00 3 729,99
Wrzesień 4 936,00 481,75 74,04 0,00 394,22 3 504,00 256,00 3 729,99
Październik 4 936,00 481,75 74,04 0,00 394,22 3 504,00 256,00 3 729,99
Listopad 4 936,00 481,75 74,04 0,00 394,22 3 504,00 256,00 3 729,99
Grudzień 4 936,00 481,75 74,04 0,00 394,22 3 504,00 256,00 3 729,99
Rocznie 59 232,00 5 781,00 888,48 0,00 4 730,64 42 048,00 3 072,00 44 759,88
Wynagrodzenie pracownika 4 936 zł
Ubezpieczenie emerytalne 482 zł
Ubezpieczenie rentowe 321 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 121 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 864 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 936,00 481,75 320,84 0,00 125,87 5 864,46 zł
Luty 4 936,00 481,75 320,84 0,00 125,87 5 864,46 zł
Marzec 4 936,00 481,75 320,84 0,00 125,87 5 864,46 zł
Kwiecień 4 936,00 481,75 320,84 0,00 125,87 5 864,46 zł
Maj 4 936,00 481,75 320,84 0,00 125,87 5 864,46 zł
Czerwiec 4 936,00 481,75 320,84 0,00 125,87 5 864,46 zł
Lipiec 4 936,00 481,75 320,84 0,00 125,87 5 864,46 zł
Sierpień 4 936,00 481,75 320,84 0,00 125,87 5 864,46 zł
Wrzesień 4 936,00 481,75 320,84 0,00 125,87 5 864,46 zł
Październik 4 936,00 481,75 320,84 0,00 125,87 5 864,46 zł
Listopad 4 936,00 481,75 320,84 0,00 125,87 5 864,46 zł
Grudzień 4 936,00 481,75 320,84 0,00 125,87 5 864,46 zł
Rocznie 59 232,00 5 781,00 3 850,08 0,00 1 510,44 70 373,52 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 936 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 730 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 730 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 864 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3730 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 730 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 730 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 587 zł
Całość - kwota brutto 4 317 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 317,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 454,00 587,00 3 730,00
Luty 4 317,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 454,00 587,00 3 730,00
Marzec 4 317,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 454,00 587,00 3 730,00
Kwiecień 4 317,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 454,00 587,00 3 730,00
Maj 4 317,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 454,00 587,00 3 730,00
Czerwiec 4 317,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 454,00 587,00 3 730,00
Lipiec 4 317,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 454,00 587,00 3 730,00
Sierpień 4 317,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 454,00 587,00 3 730,00
Wrzesień 4 317,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 454,00 587,00 3 730,00
Październik 4 317,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 454,00 587,00 3 730,00
Listopad 4 317,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 454,00 587,00 3 730,00
Grudzień 4 317,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 454,00 587,00 3 730,00
Rocznie 51 804,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 448,00 7 044,00 44 760,00
Wynagrodzenie pracownika 4 317 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 317 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 317,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 317,00 zł
Luty 4 317,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 317,00 zł
Marzec 4 317,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 317,00 zł
Kwiecień 4 317,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 317,00 zł
Maj 4 317,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 317,00 zł
Czerwiec 4 317,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 317,00 zł
Lipiec 4 317,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 317,00 zł
Sierpień 4 317,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 317,00 zł
Wrzesień 4 317,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 317,00 zł
Październik 4 317,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 317,00 zł
Listopad 4 317,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 317,00 zł
Grudzień 4 317,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 317,00 zł
Rocznie 51 804,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 804,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 317 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 730 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 730 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 317 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3730 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 730 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 730 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 393 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 505 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 505,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 393,00 0,00 3 730,19
Luty 4 505,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 393,00 0,00 3 730,19
Marzec 4 505,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 393,00 0,00 3 730,19
Kwiecień 4 505,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 393,00 0,00 3 730,19
Maj 4 505,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 393,00 0,00 3 730,19
Czerwiec 4 505,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 393,00 0,00 3 730,19
Lipiec 4 505,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 352,00 0,00 3 525,99
Sierpień 4 505,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 352,00 0,00 3 525,99
Wrzesień 4 505,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 352,00 0,00 3 525,99
Październik 4 505,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 352,00 0,00 3 525,99
Listopad 4 505,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 352,00 0,00 3 525,99
Grudzień 4 505,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 352,00 0,00 3 525,99
Rocznie 54 060,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 4 470,00 0,00 43 537,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 505 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 730 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ