Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3700 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 500 zł
Ubezpieczenie rentowe 77 zł
Ubezpieczenie chorobowe 126 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 398 zł
Zaliczka na podatek 323 zł
Całość - kwota brutto 5 123 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 123,00 500,00 76,85 125,51 397,86 4 171,00 323,00 3 699,78
Luty 5 123,00 500,00 76,85 125,51 397,86 4 171,00 323,00 3 699,78
Marzec 5 123,00 500,00 76,85 125,51 397,86 4 171,00 323,00 3 699,78
Kwiecień 5 123,00 500,00 76,85 125,51 397,86 4 171,00 323,00 3 699,78
Maj 5 123,00 500,00 76,85 125,51 397,86 4 171,00 323,00 3 699,78
Czerwiec 5 123,00 500,00 76,85 125,51 397,86 4 171,00 323,00 3 699,78
Lipiec 5 123,00 500,00 76,85 125,51 397,86 4 171,00 323,00 3 699,78
Sierpień 5 123,00 500,00 76,85 125,51 397,86 4 171,00 323,00 3 699,78
Wrzesień 5 123,00 500,00 76,85 125,51 397,86 4 171,00 323,00 3 699,78
Październik 5 123,00 500,00 76,85 125,51 397,86 4 171,00 323,00 3 699,78
Listopad 5 123,00 500,00 76,85 125,51 397,86 4 171,00 323,00 3 699,78
Grudzień 5 123,00 500,00 76,85 125,51 397,86 4 171,00 323,00 3 699,78
Rocznie 61 476,00 6 000,00 922,20 1 506,12 4 774,32 50 052,00 3 876,00 44 397,36
Wynagrodzenie pracownika 5 123 zł
Ubezpieczenie emerytalne 500 zł
Ubezpieczenie rentowe 333 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 86 zł
Fundusz Pracy (FP) 126 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 172 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 123,00 500,00 333,00 85,55 130,63 6 172,18 zł
Luty 5 123,00 500,00 333,00 85,55 130,63 6 172,18 zł
Marzec 5 123,00 500,00 333,00 85,55 130,63 6 172,18 zł
Kwiecień 5 123,00 500,00 333,00 85,55 130,63 6 172,18 zł
Maj 5 123,00 500,00 333,00 85,55 130,63 6 172,18 zł
Czerwiec 5 123,00 500,00 333,00 85,55 130,63 6 172,18 zł
Lipiec 5 123,00 500,00 333,00 85,55 130,63 6 172,18 zł
Sierpień 5 123,00 500,00 333,00 85,55 130,63 6 172,18 zł
Wrzesień 5 123,00 500,00 333,00 85,55 130,63 6 172,18 zł
Październik 5 123,00 500,00 333,00 85,55 130,63 6 172,18 zł
Listopad 5 123,00 500,00 333,00 85,55 130,63 6 172,18 zł
Grudzień 5 123,00 500,00 333,00 85,55 130,63 6 172,18 zł
Rocznie 61 476,00 6 000,00 3 996,00 1 026,60 1 567,56 74 066,16 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 123 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 700 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 700 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 172 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3700 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 478 zł
Ubezpieczenie rentowe 73 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 391 zł
Zaliczka na podatek 254 zł
Całość - kwota brutto 4 897 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 897,00 477,95 73,46 0,00 391,10 3 476,00 254,00 3 700,49
Luty 4 897,00 477,95 73,46 0,00 391,10 3 476,00 254,00 3 700,49
Marzec 4 897,00 477,95 73,46 0,00 391,10 3 476,00 254,00 3 700,49
Kwiecień 4 897,00 477,95 73,46 0,00 391,10 3 476,00 254,00 3 700,49
Maj 4 897,00 477,95 73,46 0,00 391,10 3 476,00 254,00 3 700,49
Czerwiec 4 897,00 477,95 73,46 0,00 391,10 3 476,00 254,00 3 700,49
Lipiec 4 897,00 477,95 73,46 0,00 391,10 3 476,00 254,00 3 700,49
Sierpień 4 897,00 477,95 73,46 0,00 391,10 3 476,00 254,00 3 700,49
Wrzesień 4 897,00 477,95 73,46 0,00 391,10 3 476,00 254,00 3 700,49
Październik 4 897,00 477,95 73,46 0,00 391,10 3 476,00 254,00 3 700,49
Listopad 4 897,00 477,95 73,46 0,00 391,10 3 476,00 254,00 3 700,49
Grudzień 4 897,00 477,95 73,46 0,00 391,10 3 476,00 254,00 3 700,49
Rocznie 58 764,00 5 735,40 881,52 0,00 4 693,20 41 712,00 3 048,00 44 405,88
Wynagrodzenie pracownika 4 897 zł
Ubezpieczenie emerytalne 478 zł
Ubezpieczenie rentowe 318 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 120 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 818 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 897,00 477,95 318,31 0,00 124,88 5 818,14 zł
Luty 4 897,00 477,95 318,31 0,00 124,88 5 818,14 zł
Marzec 4 897,00 477,95 318,31 0,00 124,88 5 818,14 zł
Kwiecień 4 897,00 477,95 318,31 0,00 124,88 5 818,14 zł
Maj 4 897,00 477,95 318,31 0,00 124,88 5 818,14 zł
Czerwiec 4 897,00 477,95 318,31 0,00 124,88 5 818,14 zł
Lipiec 4 897,00 477,95 318,31 0,00 124,88 5 818,14 zł
Sierpień 4 897,00 477,95 318,31 0,00 124,88 5 818,14 zł
Wrzesień 4 897,00 477,95 318,31 0,00 124,88 5 818,14 zł
Październik 4 897,00 477,95 318,31 0,00 124,88 5 818,14 zł
Listopad 4 897,00 477,95 318,31 0,00 124,88 5 818,14 zł
Grudzień 4 897,00 477,95 318,31 0,00 124,88 5 818,14 zł
Rocznie 58 764,00 5 735,40 3 819,72 0,00 1 498,56 69 817,68 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 897 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 700 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 700 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 818 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3700 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 582 zł
Całość - kwota brutto 4 282 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 426,00 582,00 3 700,00
Luty 4 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 426,00 582,00 3 700,00
Marzec 4 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 426,00 582,00 3 700,00
Kwiecień 4 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 426,00 582,00 3 700,00
Maj 4 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 426,00 582,00 3 700,00
Czerwiec 4 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 426,00 582,00 3 700,00
Lipiec 4 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 426,00 582,00 3 700,00
Sierpień 4 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 426,00 582,00 3 700,00
Wrzesień 4 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 426,00 582,00 3 700,00
Październik 4 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 426,00 582,00 3 700,00
Listopad 4 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 426,00 582,00 3 700,00
Grudzień 4 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 426,00 582,00 3 700,00
Rocznie 51 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 112,00 6 984,00 44 400,00
Wynagrodzenie pracownika 4 282 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 282 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 282,00 zł
Luty 4 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 282,00 zł
Marzec 4 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 282,00 zł
Kwiecień 4 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 282,00 zł
Maj 4 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 282,00 zł
Czerwiec 4 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 282,00 zł
Lipiec 4 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 282,00 zł
Sierpień 4 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 282,00 zł
Wrzesień 4 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 282,00 zł
Październik 4 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 282,00 zł
Listopad 4 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 282,00 zł
Grudzień 4 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 282,00 zł
Rocznie 51 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 384,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 282 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 700 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 700 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 282 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3700 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 362 zł
Zaliczka na podatek 403 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 465 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 465,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 403,00 0,00 3 699,66
Luty 4 465,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 403,00 0,00 3 699,66
Marzec 4 465,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 403,00 0,00 3 699,66
Kwiecień 4 465,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 403,00 0,00 3 699,66
Maj 4 465,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 403,00 0,00 3 699,66
Czerwiec 4 465,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 403,00 0,00 3 699,66
Lipiec 4 465,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 365,00 0,00 3 509,97
Sierpień 4 465,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 365,00 0,00 3 509,97
Wrzesień 4 465,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 365,00 0,00 3 509,97
Październik 4 465,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 365,00 0,00 3 509,97
Listopad 4 465,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 365,00 0,00 3 509,97
Grudzień 4 465,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 365,00 0,00 3 509,97
Rocznie 53 580,00 913,56 374,40 0,00 4 348,08 0,00 4 608,00 0,00 43 257,78

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 465 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 700 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ