Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3700 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 820 zł
Ubezpieczenie emerytalne 500 zł
Ubezpieczenie rentowe 77 zł
Ubezpieczenie chorobowe 125 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 398 zł
Zaliczka na podatek 200 zł
Całość - kwota brutto 5 119 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 119,00 499,61 76,79 125,42 397,55 4 167,00 200,00 3 819,63
Luty 5 119,00 499,61 76,79 125,42 397,55 4 167,00 200,00 3 819,63
Marzec 5 119,00 499,61 76,79 125,42 397,55 4 167,00 200,00 3 819,63
Kwiecień 5 119,00 499,61 76,79 125,42 397,55 4 167,00 200,00 3 819,63
Maj 5 119,00 499,61 76,79 125,42 397,55 4 167,00 200,00 3 819,63
Czerwiec 5 119,00 499,61 76,79 125,42 397,55 4 167,00 200,00 3 819,63
Lipiec 5 119,00 499,61 76,79 125,42 397,55 4 167,00 200,00 3 819,63
Sierpień 5 119,00 499,61 76,79 125,42 397,55 4 167,00 200,00 3 819,63
Wrzesień 5 119,00 499,61 76,79 125,42 397,55 4 167,00 200,00 3 819,63
Październik 5 119,00 499,61 76,79 125,42 397,55 4 167,00 200,00 3 819,63
Listopad 5 119,00 499,61 76,79 125,42 397,55 4 167,00 200,00 3 819,63
Grudzień 5 119,00 499,61 76,79 125,42 397,55 4 167,00 200,00 3 819,63
Rocznie 61 428,00 5 995,32 921,48 1 505,04 2 400,48 50 004,00 0,00 45 835,56
Wynagrodzenie pracownika 5 119 zł
Ubezpieczenie emerytalne 500 zł
Ubezpieczenie rentowe 333 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 85 zł
Fundusz Pracy (FP) 125 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 167 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 119,00 499,61 332,74 85,49 130,54 6 167,38 zł
Luty 5 119,00 499,61 332,74 85,49 130,54 6 167,38 zł
Marzec 5 119,00 499,61 332,74 85,49 130,54 6 167,38 zł
Kwiecień 5 119,00 499,61 332,74 85,49 130,54 6 167,38 zł
Maj 5 119,00 499,61 332,74 85,49 130,54 6 167,38 zł
Czerwiec 5 119,00 499,61 332,74 85,49 130,54 6 167,38 zł
Lipiec 5 119,00 499,61 332,74 85,49 130,54 6 167,38 zł
Sierpień 5 119,00 499,61 332,74 85,49 130,54 6 167,38 zł
Wrzesień 5 119,00 499,61 332,74 85,49 130,54 6 167,38 zł
Październik 5 119,00 499,61 332,74 85,49 130,54 6 167,38 zł
Listopad 5 119,00 499,61 332,74 85,49 130,54 6 167,38 zł
Grudzień 5 119,00 499,61 332,74 85,49 130,54 6 167,38 zł
Rocznie 61 428,00 5 995,32 3 992,88 1 025,88 1 566,48 74 008,56 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 119 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 820 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 820 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 167 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3700 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 540 zł
Ubezpieczenie emerytalne 478 zł
Ubezpieczenie rentowe 74 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 391 zł
Zaliczka na podatek 417 zł
Całość - kwota brutto 4 901 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 901,00 478,34 73,52 0,00 391,42 3 479,00 417,00 3 540,24
Luty 4 901,00 478,34 73,52 0,00 391,42 3 479,00 417,00 3 540,24
Marzec 4 901,00 478,34 73,52 0,00 391,42 3 479,00 417,00 3 540,24
Kwiecień 4 901,00 478,34 73,52 0,00 391,42 3 479,00 417,00 3 540,24
Maj 4 901,00 478,34 73,52 0,00 391,42 3 479,00 417,00 3 540,24
Czerwiec 4 901,00 478,34 73,52 0,00 391,42 3 479,00 417,00 3 540,24
Lipiec 4 901,00 478,34 73,52 0,00 391,42 3 479,00 417,00 3 540,24
Sierpień 4 901,00 478,34 73,52 0,00 391,42 3 479,00 417,00 3 540,24
Wrzesień 4 901,00 478,34 73,52 0,00 391,42 3 479,00 417,00 3 540,24
Październik 4 901,00 478,34 73,52 0,00 391,42 3 479,00 417,00 3 540,24
Listopad 4 901,00 478,34 73,52 0,00 391,42 3 479,00 417,00 3 540,24
Grudzień 4 901,00 478,34 73,52 0,00 391,42 3 479,00 417,00 3 540,24
Rocznie 58 812,00 5 740,08 882,24 0,00 4 697,04 41 748,00 312,00 42 482,88
Wynagrodzenie pracownika 4 901 zł
Ubezpieczenie emerytalne 478 zł
Ubezpieczenie rentowe 319 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 120 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 823 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 901,00 478,34 318,57 0,00 124,97 5 822,88 zł
Luty 4 901,00 478,34 318,57 0,00 124,97 5 822,88 zł
Marzec 4 901,00 478,34 318,57 0,00 124,97 5 822,88 zł
Kwiecień 4 901,00 478,34 318,57 0,00 124,97 5 822,88 zł
Maj 4 901,00 478,34 318,57 0,00 124,97 5 822,88 zł
Czerwiec 4 901,00 478,34 318,57 0,00 124,97 5 822,88 zł
Lipiec 4 901,00 478,34 318,57 0,00 124,97 5 822,88 zł
Sierpień 4 901,00 478,34 318,57 0,00 124,97 5 822,88 zł
Wrzesień 4 901,00 478,34 318,57 0,00 124,97 5 822,88 zł
Październik 4 901,00 478,34 318,57 0,00 124,97 5 822,88 zł
Listopad 4 901,00 478,34 318,57 0,00 124,97 5 822,88 zł
Grudzień 4 901,00 478,34 318,57 0,00 124,97 5 822,88 zł
Rocznie 58 812,00 5 740,08 3 822,84 0,00 1 499,64 69 874,56 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 901 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 540 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 540 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 823 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3700 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 582 zł
Całość - kwota brutto 4 282 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 426,00 582,00 3 700,00
Luty 4 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 426,00 582,00 3 700,00
Marzec 4 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 426,00 582,00 3 700,00
Kwiecień 4 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 426,00 582,00 3 700,00
Maj 4 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 426,00 582,00 3 700,00
Czerwiec 4 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 426,00 582,00 3 700,00
Lipiec 4 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 426,00 582,00 3 700,00
Sierpień 4 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 426,00 582,00 3 700,00
Wrzesień 4 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 426,00 582,00 3 700,00
Październik 4 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 426,00 582,00 3 700,00
Listopad 4 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 426,00 582,00 3 700,00
Grudzień 4 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 426,00 582,00 3 700,00
Rocznie 51 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 112,00 6 984,00 44 400,00
Wynagrodzenie pracownika 4 282 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 282 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 282,00 zł
Luty 4 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 282,00 zł
Marzec 4 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 282,00 zł
Kwiecień 4 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 282,00 zł
Maj 4 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 282,00 zł
Czerwiec 4 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 282,00 zł
Lipiec 4 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 282,00 zł
Sierpień 4 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 282,00 zł
Wrzesień 4 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 282,00 zł
Październik 4 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 282,00 zł
Listopad 4 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 282,00 zł
Grudzień 4 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 282,00 zł
Rocznie 51 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 384,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 282 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 700 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 700 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 282 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3700 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 726 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 402 zł
Zaliczka na podatek 334 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 462 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 462,00 0,00 0,00 0,00 401,58 0,00 334,00 0,00 3 726,42
Luty 4 462,00 0,00 0,00 0,00 401,58 0,00 334,00 0,00 3 726,42
Marzec 4 462,00 0,00 0,00 0,00 401,58 0,00 541,00 0,00 3 519,42
Kwiecień 4 462,00 0,00 0,00 0,00 401,58 0,00 1 003,00 0,00 3 057,42
Maj 4 462,00 0,00 0,00 0,00 401,58 0,00 1 003,00 0,00 3 057,42
Czerwiec 4 462,00 0,00 0,00 0,00 401,58 0,00 1 003,00 0,00 3 057,42
Lipiec 4 462,00 176,27 72,24 0,00 401,58 15,08 918,00 0,00 2 878,83
Sierpień 4 462,00 176,27 72,24 0,00 401,58 15,08 918,00 0,00 2 878,83
Wrzesień 4 462,00 176,27 72,24 0,00 401,58 15,08 918,00 0,00 2 878,83
Październik 4 462,00 176,27 72,24 0,00 401,58 15,08 918,00 0,00 2 878,83
Listopad 4 462,00 176,27 72,24 0,00 401,58 15,08 918,00 0,00 2 878,83
Grudzień 4 462,00 176,27 72,24 0,00 401,58 15,08 918,00 0,00 2 878,83
Rocznie 53 544,00 1 057,62 433,44 0,00 4 818,96 0,00 9 726,00 0,00 37 417,50

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 462 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 726 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.