Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3720 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 720 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 839 zł
Ubezpieczenie emerytalne 502 zł
Ubezpieczenie rentowe 77 zł
Ubezpieczenie chorobowe 126 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 400 zł
Zaliczka na podatek 203 zł
Całość - kwota brutto 5 147 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 147,00 502,35 77,21 126,10 399,72 4 191,00 203,00 3 838,62
Luty 5 147,00 502,35 77,21 126,10 399,72 4 191,00 203,00 3 838,62
Marzec 5 147,00 502,35 77,21 126,10 399,72 4 191,00 203,00 3 838,62
Kwiecień 5 147,00 502,35 77,21 126,10 399,72 4 191,00 203,00 3 838,62
Maj 5 147,00 502,35 77,21 126,10 399,72 4 191,00 203,00 3 838,62
Czerwiec 5 147,00 502,35 77,21 126,10 399,72 4 191,00 203,00 3 838,62
Lipiec 5 147,00 502,35 77,21 126,10 399,72 4 191,00 203,00 3 838,62
Sierpień 5 147,00 502,35 77,21 126,10 399,72 4 191,00 203,00 3 838,62
Wrzesień 5 147,00 502,35 77,21 126,10 399,72 4 191,00 203,00 3 838,62
Październik 5 147,00 502,35 77,21 126,10 399,72 4 191,00 203,00 3 838,62
Listopad 5 147,00 502,35 77,21 126,10 399,72 4 191,00 203,00 3 838,62
Grudzień 5 147,00 502,35 77,21 126,10 399,72 4 191,00 203,00 3 838,62
Rocznie 61 764,00 6 028,20 926,52 1 513,20 2 435,04 50 292,00 0,00 46 063,44
Wynagrodzenie pracownika 5 147 zł
Ubezpieczenie emerytalne 502 zł
Ubezpieczenie rentowe 335 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 86 zł
Fundusz Pracy (FP) 126 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 201 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 147,00 502,35 334,56 85,95 131,25 6 201,11 zł
Luty 5 147,00 502,35 334,56 85,95 131,25 6 201,11 zł
Marzec 5 147,00 502,35 334,56 85,95 131,25 6 201,11 zł
Kwiecień 5 147,00 502,35 334,56 85,95 131,25 6 201,11 zł
Maj 5 147,00 502,35 334,56 85,95 131,25 6 201,11 zł
Czerwiec 5 147,00 502,35 334,56 85,95 131,25 6 201,11 zł
Lipiec 5 147,00 502,35 334,56 85,95 131,25 6 201,11 zł
Sierpień 5 147,00 502,35 334,56 85,95 131,25 6 201,11 zł
Wrzesień 5 147,00 502,35 334,56 85,95 131,25 6 201,11 zł
Październik 5 147,00 502,35 334,56 85,95 131,25 6 201,11 zł
Listopad 5 147,00 502,35 334,56 85,95 131,25 6 201,11 zł
Grudzień 5 147,00 502,35 334,56 85,95 131,25 6 201,11 zł
Rocznie 61 764,00 6 028,20 4 014,72 1 031,40 1 575,00 74 413,32 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 147 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 839 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 839 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 201 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3720 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 720 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 559 zł
Ubezpieczenie emerytalne 481 zł
Ubezpieczenie rentowe 74 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 394 zł
Zaliczka na podatek 420 zł
Całość - kwota brutto 4 927 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 927,00 480,88 73,91 0,00 393,50 3 498,00 420,00 3 558,95
Luty 4 927,00 480,88 73,91 0,00 393,50 3 498,00 420,00 3 558,95
Marzec 4 927,00 480,88 73,91 0,00 393,50 3 498,00 420,00 3 558,95
Kwiecień 4 927,00 480,88 73,91 0,00 393,50 3 498,00 420,00 3 558,95
Maj 4 927,00 480,88 73,91 0,00 393,50 3 498,00 420,00 3 558,95
Czerwiec 4 927,00 480,88 73,91 0,00 393,50 3 498,00 420,00 3 558,95
Lipiec 4 927,00 480,88 73,91 0,00 393,50 3 498,00 420,00 3 558,95
Sierpień 4 927,00 480,88 73,91 0,00 393,50 3 498,00 420,00 3 558,95
Wrzesień 4 927,00 480,88 73,91 0,00 393,50 3 498,00 420,00 3 558,95
Październik 4 927,00 480,88 73,91 0,00 393,50 3 498,00 420,00 3 558,95
Listopad 4 927,00 480,88 73,91 0,00 393,50 3 498,00 420,00 3 558,95
Grudzień 4 927,00 480,88 73,91 0,00 393,50 3 498,00 420,00 3 558,95
Rocznie 59 124,00 5 770,56 886,92 0,00 4 722,00 41 976,00 312,00 42 707,40
Wynagrodzenie pracownika 4 927 zł
Ubezpieczenie emerytalne 481 zł
Ubezpieczenie rentowe 320 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 121 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 854 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 927,00 480,88 320,26 0,00 125,64 5 853,78 zł
Luty 4 927,00 480,88 320,26 0,00 125,64 5 853,78 zł
Marzec 4 927,00 480,88 320,26 0,00 125,64 5 853,78 zł
Kwiecień 4 927,00 480,88 320,26 0,00 125,64 5 853,78 zł
Maj 4 927,00 480,88 320,26 0,00 125,64 5 853,78 zł
Czerwiec 4 927,00 480,88 320,26 0,00 125,64 5 853,78 zł
Lipiec 4 927,00 480,88 320,26 0,00 125,64 5 853,78 zł
Sierpień 4 927,00 480,88 320,26 0,00 125,64 5 853,78 zł
Wrzesień 4 927,00 480,88 320,26 0,00 125,64 5 853,78 zł
Październik 4 927,00 480,88 320,26 0,00 125,64 5 853,78 zł
Listopad 4 927,00 480,88 320,26 0,00 125,64 5 853,78 zł
Grudzień 4 927,00 480,88 320,26 0,00 125,64 5 853,78 zł
Rocznie 59 124,00 5 770,56 3 843,12 0,00 1 507,68 70 245,36 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 927 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 559 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 559 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 854 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3720 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 720 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 720 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 586 zł
Całość - kwota brutto 4 306 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 306,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 445,00 586,00 3 720,00
Luty 4 306,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 445,00 586,00 3 720,00
Marzec 4 306,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 445,00 586,00 3 720,00
Kwiecień 4 306,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 445,00 586,00 3 720,00
Maj 4 306,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 445,00 586,00 3 720,00
Czerwiec 4 306,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 445,00 586,00 3 720,00
Lipiec 4 306,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 445,00 586,00 3 720,00
Sierpień 4 306,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 445,00 586,00 3 720,00
Wrzesień 4 306,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 445,00 586,00 3 720,00
Październik 4 306,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 445,00 586,00 3 720,00
Listopad 4 306,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 445,00 586,00 3 720,00
Grudzień 4 306,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 445,00 586,00 3 720,00
Rocznie 51 672,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 340,00 7 032,00 44 640,00
Wynagrodzenie pracownika 4 306 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 306 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 306,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 306,00 zł
Luty 4 306,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 306,00 zł
Marzec 4 306,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 306,00 zł
Kwiecień 4 306,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 306,00 zł
Maj 4 306,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 306,00 zł
Czerwiec 4 306,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 306,00 zł
Lipiec 4 306,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 306,00 zł
Sierpień 4 306,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 306,00 zł
Wrzesień 4 306,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 306,00 zł
Październik 4 306,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 306,00 zł
Listopad 4 306,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 306,00 zł
Grudzień 4 306,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 306,00 zł
Rocznie 51 672,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 672,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 306 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 720 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 720 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 306 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3720 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 720 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 744 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 404 zł
Zaliczka na podatek 338 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 486 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 486,00 0,00 0,00 0,00 403,74 0,00 338,00 0,00 3 744,26
Luty 4 486,00 0,00 0,00 0,00 403,74 0,00 338,00 0,00 3 744,26
Marzec 4 486,00 0,00 0,00 0,00 403,74 0,00 556,00 0,00 3 526,26
Kwiecień 4 486,00 0,00 0,00 0,00 403,74 0,00 1 011,00 0,00 3 071,26
Maj 4 486,00 0,00 0,00 0,00 403,74 0,00 1 011,00 0,00 3 071,26
Czerwiec 4 486,00 0,00 0,00 0,00 403,74 0,00 1 011,00 0,00 3 071,26
Lipiec 4 486,00 176,27 72,24 0,00 403,74 15,08 926,00 0,00 2 892,67
Sierpień 4 486,00 176,27 72,24 0,00 403,74 15,08 926,00 0,00 2 892,67
Wrzesień 4 486,00 176,27 72,24 0,00 403,74 15,08 926,00 0,00 2 892,67
Październik 4 486,00 176,27 72,24 0,00 403,74 15,08 926,00 0,00 2 892,67
Listopad 4 486,00 176,27 72,24 0,00 403,74 15,08 926,00 0,00 2 892,67
Grudzień 4 486,00 176,27 72,24 0,00 403,74 15,08 926,00 0,00 2 892,67
Rocznie 53 832,00 1 057,62 433,44 0,00 4 844,88 0,00 9 821,00 0,00 37 584,58

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 486 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 744 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.