Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3750 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 750 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 750 zł
Ubezpieczenie emerytalne 507 zł
Ubezpieczenie rentowe 78 zł
Ubezpieczenie chorobowe 127 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 403 zł
Zaliczka na podatek 328 zł
Całość - kwota brutto 5 193 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 193,00 506,84 77,90 127,23 403,29 4 231,00 328,00 3 749,74
Luty 5 193,00 506,84 77,90 127,23 403,29 4 231,00 328,00 3 749,74
Marzec 5 193,00 506,84 77,90 127,23 403,29 4 231,00 328,00 3 749,74
Kwiecień 5 193,00 506,84 77,90 127,23 403,29 4 231,00 328,00 3 749,74
Maj 5 193,00 506,84 77,90 127,23 403,29 4 231,00 328,00 3 749,74
Czerwiec 5 193,00 506,84 77,90 127,23 403,29 4 231,00 328,00 3 749,74
Lipiec 5 193,00 506,84 77,90 127,23 403,29 4 231,00 328,00 3 749,74
Sierpień 5 193,00 506,84 77,90 127,23 403,29 4 231,00 328,00 3 749,74
Wrzesień 5 193,00 506,84 77,90 127,23 403,29 4 231,00 328,00 3 749,74
Październik 5 193,00 506,84 77,90 127,23 403,29 4 231,00 328,00 3 749,74
Listopad 5 193,00 506,84 77,90 127,23 403,29 4 231,00 328,00 3 749,74
Grudzień 5 193,00 506,84 77,90 127,23 403,29 4 231,00 328,00 3 749,74
Rocznie 62 316,00 6 082,08 934,80 1 526,76 4 839,48 50 772,00 3 936,00 44 996,88
Wynagrodzenie pracownika 5 193 zł
Ubezpieczenie emerytalne 507 zł
Ubezpieczenie rentowe 338 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 87 zł
Fundusz Pracy (FP) 127 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 257 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 193,00 506,84 337,55 86,72 132,42 6 256,53 zł
Luty 5 193,00 506,84 337,55 86,72 132,42 6 256,53 zł
Marzec 5 193,00 506,84 337,55 86,72 132,42 6 256,53 zł
Kwiecień 5 193,00 506,84 337,55 86,72 132,42 6 256,53 zł
Maj 5 193,00 506,84 337,55 86,72 132,42 6 256,53 zł
Czerwiec 5 193,00 506,84 337,55 86,72 132,42 6 256,53 zł
Lipiec 5 193,00 506,84 337,55 86,72 132,42 6 256,53 zł
Sierpień 5 193,00 506,84 337,55 86,72 132,42 6 256,53 zł
Wrzesień 5 193,00 506,84 337,55 86,72 132,42 6 256,53 zł
Październik 5 193,00 506,84 337,55 86,72 132,42 6 256,53 zł
Listopad 5 193,00 506,84 337,55 86,72 132,42 6 256,53 zł
Grudzień 5 193,00 506,84 337,55 86,72 132,42 6 256,53 zł
Rocznie 62 316,00 6 082,08 4 050,60 1 040,64 1 589,04 75 078,36 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 193 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 750 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 750 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 257 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3750 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 750 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 750 zł
Ubezpieczenie emerytalne 484 zł
Ubezpieczenie rentowe 74 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 396 zł
Zaliczka na podatek 258 zł
Całość - kwota brutto 4 963 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 963,00 484,39 74,45 0,00 396,37 3 523,00 258,00 3 749,79
Luty 4 963,00 484,39 74,45 0,00 396,37 3 523,00 258,00 3 749,79
Marzec 4 963,00 484,39 74,45 0,00 396,37 3 523,00 258,00 3 749,79
Kwiecień 4 963,00 484,39 74,45 0,00 396,37 3 523,00 258,00 3 749,79
Maj 4 963,00 484,39 74,45 0,00 396,37 3 523,00 258,00 3 749,79
Czerwiec 4 963,00 484,39 74,45 0,00 396,37 3 523,00 258,00 3 749,79
Lipiec 4 963,00 484,39 74,45 0,00 396,37 3 523,00 258,00 3 749,79
Sierpień 4 963,00 484,39 74,45 0,00 396,37 3 523,00 258,00 3 749,79
Wrzesień 4 963,00 484,39 74,45 0,00 396,37 3 523,00 258,00 3 749,79
Październik 4 963,00 484,39 74,45 0,00 396,37 3 523,00 258,00 3 749,79
Listopad 4 963,00 484,39 74,45 0,00 396,37 3 523,00 258,00 3 749,79
Grudzień 4 963,00 484,39 74,45 0,00 396,37 3 523,00 258,00 3 749,79
Rocznie 59 556,00 5 812,68 893,40 0,00 4 756,44 42 276,00 3 096,00 44 997,48
Wynagrodzenie pracownika 4 963 zł
Ubezpieczenie emerytalne 484 zł
Ubezpieczenie rentowe 323 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 122 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 897 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 963,00 484,39 322,60 0,00 126,55 5 896,54 zł
Luty 4 963,00 484,39 322,60 0,00 126,55 5 896,54 zł
Marzec 4 963,00 484,39 322,60 0,00 126,55 5 896,54 zł
Kwiecień 4 963,00 484,39 322,60 0,00 126,55 5 896,54 zł
Maj 4 963,00 484,39 322,60 0,00 126,55 5 896,54 zł
Czerwiec 4 963,00 484,39 322,60 0,00 126,55 5 896,54 zł
Lipiec 4 963,00 484,39 322,60 0,00 126,55 5 896,54 zł
Sierpień 4 963,00 484,39 322,60 0,00 126,55 5 896,54 zł
Wrzesień 4 963,00 484,39 322,60 0,00 126,55 5 896,54 zł
Październik 4 963,00 484,39 322,60 0,00 126,55 5 896,54 zł
Listopad 4 963,00 484,39 322,60 0,00 126,55 5 896,54 zł
Grudzień 4 963,00 484,39 322,60 0,00 126,55 5 896,54 zł
Rocznie 59 556,00 5 812,68 3 871,20 0,00 1 518,60 70 758,48 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 963 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 750 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 750 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 897 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3750 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 750 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 750 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 590 zł
Całość - kwota brutto 4 340 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 472,00 590,00 3 750,00
Luty 4 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 472,00 590,00 3 750,00
Marzec 4 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 472,00 590,00 3 750,00
Kwiecień 4 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 472,00 590,00 3 750,00
Maj 4 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 472,00 590,00 3 750,00
Czerwiec 4 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 472,00 590,00 3 750,00
Lipiec 4 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 472,00 590,00 3 750,00
Sierpień 4 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 472,00 590,00 3 750,00
Wrzesień 4 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 472,00 590,00 3 750,00
Październik 4 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 472,00 590,00 3 750,00
Listopad 4 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 472,00 590,00 3 750,00
Grudzień 4 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 472,00 590,00 3 750,00
Rocznie 52 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 664,00 7 080,00 45 000,00
Wynagrodzenie pracownika 4 340 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 340 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 340,00 zł
Luty 4 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 340,00 zł
Marzec 4 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 340,00 zł
Kwiecień 4 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 340,00 zł
Maj 4 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 340,00 zł
Czerwiec 4 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 340,00 zł
Lipiec 4 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 340,00 zł
Sierpień 4 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 340,00 zł
Wrzesień 4 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 340,00 zł
Październik 4 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 340,00 zł
Listopad 4 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 340,00 zł
Grudzień 4 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 340,00 zł
Rocznie 52 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 080,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 340 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 750 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 750 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 340 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3750 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 750 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 750 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 397 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 529 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 529,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 397,00 0,00 3 750,19
Luty 4 529,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 397,00 0,00 3 750,19
Marzec 4 529,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 397,00 0,00 3 750,19
Kwiecień 4 529,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 397,00 0,00 3 750,19
Maj 4 529,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 397,00 0,00 3 750,19
Czerwiec 4 529,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 397,00 0,00 3 750,19
Lipiec 4 529,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 356,00 0,00 3 545,99
Sierpień 4 529,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 356,00 0,00 3 545,99
Wrzesień 4 529,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 356,00 0,00 3 545,99
Październik 4 529,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 356,00 0,00 3 545,99
Listopad 4 529,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 356,00 0,00 3 545,99
Grudzień 4 529,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 356,00 0,00 3 545,99
Rocznie 54 348,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 4 518,00 0,00 43 777,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 529 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 750 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ