Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3760 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 760 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 877 zł
Ubezpieczenie emerytalne 508 zł
Ubezpieczenie rentowe 78 zł
Ubezpieczenie chorobowe 128 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 404 zł
Zaliczka na podatek 209 zł
Całość - kwota brutto 5 204 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 204,00 507,91 78,06 127,50 404,15 4 241,00 209,00 3 877,38
Luty 5 204,00 507,91 78,06 127,50 404,15 4 241,00 209,00 3 877,38
Marzec 5 204,00 507,91 78,06 127,50 404,15 4 241,00 209,00 3 877,38
Kwiecień 5 204,00 507,91 78,06 127,50 404,15 4 241,00 209,00 3 877,38
Maj 5 204,00 507,91 78,06 127,50 404,15 4 241,00 209,00 3 877,38
Czerwiec 5 204,00 507,91 78,06 127,50 404,15 4 241,00 209,00 3 877,38
Lipiec 5 204,00 507,91 78,06 127,50 404,15 4 241,00 209,00 3 877,38
Sierpień 5 204,00 507,91 78,06 127,50 404,15 4 241,00 209,00 3 877,38
Wrzesień 5 204,00 507,91 78,06 127,50 404,15 4 241,00 209,00 3 877,38
Październik 5 204,00 507,91 78,06 127,50 404,15 4 241,00 209,00 3 877,38
Listopad 5 204,00 507,91 78,06 127,50 404,15 4 241,00 209,00 3 877,38
Grudzień 5 204,00 507,91 78,06 127,50 404,15 4 241,00 209,00 3 877,38
Rocznie 62 448,00 6 094,92 936,72 1 530,00 2 507,04 50 892,00 0,00 46 528,56
Wynagrodzenie pracownika 5 204 zł
Ubezpieczenie emerytalne 508 zł
Ubezpieczenie rentowe 338 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 87 zł
Fundusz Pracy (FP) 128 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 270 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 204,00 507,91 338,26 86,91 132,70 6 269,78 zł
Luty 5 204,00 507,91 338,26 86,91 132,70 6 269,78 zł
Marzec 5 204,00 507,91 338,26 86,91 132,70 6 269,78 zł
Kwiecień 5 204,00 507,91 338,26 86,91 132,70 6 269,78 zł
Maj 5 204,00 507,91 338,26 86,91 132,70 6 269,78 zł
Czerwiec 5 204,00 507,91 338,26 86,91 132,70 6 269,78 zł
Lipiec 5 204,00 507,91 338,26 86,91 132,70 6 269,78 zł
Sierpień 5 204,00 507,91 338,26 86,91 132,70 6 269,78 zł
Wrzesień 5 204,00 507,91 338,26 86,91 132,70 6 269,78 zł
Październik 5 204,00 507,91 338,26 86,91 132,70 6 269,78 zł
Listopad 5 204,00 507,91 338,26 86,91 132,70 6 269,78 zł
Grudzień 5 204,00 507,91 338,26 86,91 132,70 6 269,78 zł
Rocznie 62 448,00 6 094,92 4 059,12 1 042,92 1 592,40 75 237,36 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 204 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 877 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 877 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 270 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3760 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 760 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 597 zł
Ubezpieczenie emerytalne 486 zł
Ubezpieczenie rentowe 75 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 398 zł
Zaliczka na podatek 424 zł
Całość - kwota brutto 4 980 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 980,00 486,05 74,70 0,00 397,73 3 535,00 424,00 3 597,32
Luty 4 980,00 486,05 74,70 0,00 397,73 3 535,00 424,00 3 597,32
Marzec 4 980,00 486,05 74,70 0,00 397,73 3 535,00 424,00 3 597,32
Kwiecień 4 980,00 486,05 74,70 0,00 397,73 3 535,00 424,00 3 597,32
Maj 4 980,00 486,05 74,70 0,00 397,73 3 535,00 424,00 3 597,32
Czerwiec 4 980,00 486,05 74,70 0,00 397,73 3 535,00 424,00 3 597,32
Lipiec 4 980,00 486,05 74,70 0,00 397,73 3 535,00 424,00 3 597,32
Sierpień 4 980,00 486,05 74,70 0,00 397,73 3 535,00 424,00 3 597,32
Wrzesień 4 980,00 486,05 74,70 0,00 397,73 3 535,00 424,00 3 597,32
Październik 4 980,00 486,05 74,70 0,00 397,73 3 535,00 424,00 3 597,32
Listopad 4 980,00 486,05 74,70 0,00 397,73 3 535,00 424,00 3 597,32
Grudzień 4 980,00 486,05 74,70 0,00 397,73 3 535,00 424,00 3 597,32
Rocznie 59 760,00 5 832,60 896,40 0,00 4 772,76 42 420,00 312,00 43 167,84
Wynagrodzenie pracownika 4 980 zł
Ubezpieczenie emerytalne 486 zł
Ubezpieczenie rentowe 324 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 122 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 917 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 980,00 486,05 323,70 0,00 126,99 5 916,74 zł
Luty 4 980,00 486,05 323,70 0,00 126,99 5 916,74 zł
Marzec 4 980,00 486,05 323,70 0,00 126,99 5 916,74 zł
Kwiecień 4 980,00 486,05 323,70 0,00 126,99 5 916,74 zł
Maj 4 980,00 486,05 323,70 0,00 126,99 5 916,74 zł
Czerwiec 4 980,00 486,05 323,70 0,00 126,99 5 916,74 zł
Lipiec 4 980,00 486,05 323,70 0,00 126,99 5 916,74 zł
Sierpień 4 980,00 486,05 323,70 0,00 126,99 5 916,74 zł
Wrzesień 4 980,00 486,05 323,70 0,00 126,99 5 916,74 zł
Październik 4 980,00 486,05 323,70 0,00 126,99 5 916,74 zł
Listopad 4 980,00 486,05 323,70 0,00 126,99 5 916,74 zł
Grudzień 4 980,00 486,05 323,70 0,00 126,99 5 916,74 zł
Rocznie 59 760,00 5 832,60 3 884,40 0,00 1 523,88 71 000,88 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 980 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 597 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 597 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 917 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3760 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 760 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 760 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 592 zł
Całość - kwota brutto 4 352 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 482,00 592,00 3 760,00
Luty 4 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 482,00 592,00 3 760,00
Marzec 4 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 482,00 592,00 3 760,00
Kwiecień 4 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 482,00 592,00 3 760,00
Maj 4 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 482,00 592,00 3 760,00
Czerwiec 4 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 482,00 592,00 3 760,00
Lipiec 4 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 482,00 592,00 3 760,00
Sierpień 4 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 482,00 592,00 3 760,00
Wrzesień 4 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 482,00 592,00 3 760,00
Październik 4 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 482,00 592,00 3 760,00
Listopad 4 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 482,00 592,00 3 760,00
Grudzień 4 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 482,00 592,00 3 760,00
Rocznie 52 224,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 784,00 7 104,00 45 120,00
Wynagrodzenie pracownika 4 352 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 352 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 352,00 zł
Luty 4 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 352,00 zł
Marzec 4 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 352,00 zł
Kwiecień 4 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 352,00 zł
Maj 4 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 352,00 zł
Czerwiec 4 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 352,00 zł
Lipiec 4 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 352,00 zł
Sierpień 4 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 352,00 zł
Wrzesień 4 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 352,00 zł
Październik 4 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 352,00 zł
Listopad 4 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 352,00 zł
Grudzień 4 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 352,00 zł
Rocznie 52 224,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 224,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 352 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 760 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 760 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 352 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3760 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 760 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 780 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 408 zł
Zaliczka na podatek 346 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 534 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 534,00 0,00 0,00 0,00 408,06 0,00 346,00 0,00 3 779,94
Luty 4 534,00 0,00 0,00 0,00 408,06 0,00 346,00 0,00 3 779,94
Marzec 4 534,00 0,00 0,00 0,00 408,06 0,00 586,00 0,00 3 539,94
Kwiecień 4 534,00 0,00 0,00 0,00 408,06 0,00 1 026,00 0,00 3 099,94
Maj 4 534,00 0,00 0,00 0,00 408,06 0,00 1 026,00 0,00 3 099,94
Czerwiec 4 534,00 0,00 0,00 0,00 408,06 0,00 1 026,00 0,00 3 099,94
Lipiec 4 534,00 176,27 72,24 0,00 408,06 15,08 941,00 0,00 2 921,35
Sierpień 4 534,00 176,27 72,24 0,00 408,06 15,08 941,00 0,00 2 921,35
Wrzesień 4 534,00 176,27 72,24 0,00 408,06 15,08 941,00 0,00 2 921,35
Październik 4 534,00 176,27 72,24 0,00 408,06 15,08 941,00 0,00 2 921,35
Listopad 4 534,00 176,27 72,24 0,00 408,06 15,08 941,00 0,00 2 921,35
Grudzień 4 534,00 176,27 72,24 0,00 408,06 15,08 941,00 0,00 2 921,35
Rocznie 54 408,00 1 057,62 433,44 0,00 4 896,72 0,00 10 002,00 0,00 37 927,74

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 534 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 780 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.