Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3710 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 710 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 144 zł
Ubezpieczenie emerytalne 501 zł
Ubezpieczenie rentowe 77 zł
Ubezpieczenie chorobowe 126 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 285 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 5 133 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 133,00 500,98 77,00 125,76 285,43 4 179,00 0,00 4 143,83
Luty 5 133,00 500,98 77,00 125,76 285,43 4 179,00 0,00 4 143,83
Marzec 5 133,00 500,98 77,00 125,76 285,43 4 179,00 0,00 4 143,83
Kwiecień 5 133,00 500,98 77,00 125,76 285,43 4 179,00 0,00 4 143,83
Maj 5 133,00 500,98 77,00 125,76 285,43 4 179,00 0,00 4 143,83
Czerwiec 5 133,00 500,98 77,00 125,76 285,43 4 179,00 0,00 4 143,83
Lipiec 5 133,00 500,98 77,00 125,76 285,43 4 179,00 0,00 4 143,83
Sierpień 5 133,00 500,98 77,00 125,76 285,43 4 179,00 0,00 4 143,83
Wrzesień 5 133,00 500,98 77,00 125,76 285,43 4 179,00 0,00 4 143,83
Październik 5 133,00 500,98 77,00 125,76 285,43 4 179,00 0,00 4 143,83
Listopad 5 133,00 500,98 77,00 125,76 285,43 4 179,00 0,00 4 143,83
Grudzień 5 133,00 500,98 77,00 125,76 285,43 4 179,00 0,00 4 143,83
Rocznie 61 596,00 6 011,76 924,00 1 509,12 3 425,16 50 148,00 0,00 49 725,96
Wynagrodzenie pracownika 5 133 zł
Ubezpieczenie emerytalne 501 zł
Ubezpieczenie rentowe 334 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 86 zł
Fundusz Pracy (FP) 126 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 184 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 133,00 500,98 333,65 85,72 130,89 6 184,24 zł
Luty 5 133,00 500,98 333,65 85,72 130,89 6 184,24 zł
Marzec 5 133,00 500,98 333,65 85,72 130,89 6 184,24 zł
Kwiecień 5 133,00 500,98 333,65 85,72 130,89 6 184,24 zł
Maj 5 133,00 500,98 333,65 85,72 130,89 6 184,24 zł
Czerwiec 5 133,00 500,98 333,65 85,72 130,89 6 184,24 zł
Lipiec 5 133,00 500,98 333,65 85,72 130,89 6 184,24 zł
Sierpień 5 133,00 500,98 333,65 85,72 130,89 6 184,24 zł
Wrzesień 5 133,00 500,98 333,65 85,72 130,89 6 184,24 zł
Październik 5 133,00 500,98 333,65 85,72 130,89 6 184,24 zł
Listopad 5 133,00 500,98 333,65 85,72 130,89 6 184,24 zł
Grudzień 5 133,00 500,98 333,65 85,72 130,89 6 184,24 zł
Rocznie 61 596,00 6 011,76 4 003,80 1 028,64 1 570,68 74 210,88 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 133 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 144 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 144 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 184 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3710 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 710 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 710 zł
Ubezpieczenie emerytalne 479 zł
Ubezpieczenie rentowe 74 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 392 zł
Zaliczka na podatek 255 zł
Całość - kwota brutto 4 910 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 910,00 479,22 73,65 0,00 392,14 3 486,00 255,00 3 709,99
Luty 4 910,00 479,22 73,65 0,00 392,14 3 486,00 255,00 3 709,99
Marzec 4 910,00 479,22 73,65 0,00 392,14 3 486,00 255,00 3 709,99
Kwiecień 4 910,00 479,22 73,65 0,00 392,14 3 486,00 255,00 3 709,99
Maj 4 910,00 479,22 73,65 0,00 392,14 3 486,00 255,00 3 709,99
Czerwiec 4 910,00 479,22 73,65 0,00 392,14 3 486,00 255,00 3 709,99
Lipiec 4 910,00 479,22 73,65 0,00 392,14 3 486,00 255,00 3 709,99
Sierpień 4 910,00 479,22 73,65 0,00 392,14 3 486,00 255,00 3 709,99
Wrzesień 4 910,00 479,22 73,65 0,00 392,14 3 486,00 255,00 3 709,99
Październik 4 910,00 479,22 73,65 0,00 392,14 3 486,00 255,00 3 709,99
Listopad 4 910,00 479,22 73,65 0,00 392,14 3 486,00 255,00 3 709,99
Grudzień 4 910,00 479,22 73,65 0,00 392,14 3 486,00 255,00 3 709,99
Rocznie 58 920,00 5 750,64 883,80 0,00 4 705,68 41 832,00 3 060,00 44 519,88
Wynagrodzenie pracownika 4 910 zł
Ubezpieczenie emerytalne 479 zł
Ubezpieczenie rentowe 319 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 120 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 834 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 910,00 479,22 319,15 0,00 125,21 5 833,58 zł
Luty 4 910,00 479,22 319,15 0,00 125,21 5 833,58 zł
Marzec 4 910,00 479,22 319,15 0,00 125,21 5 833,58 zł
Kwiecień 4 910,00 479,22 319,15 0,00 125,21 5 833,58 zł
Maj 4 910,00 479,22 319,15 0,00 125,21 5 833,58 zł
Czerwiec 4 910,00 479,22 319,15 0,00 125,21 5 833,58 zł
Lipiec 4 910,00 479,22 319,15 0,00 125,21 5 833,58 zł
Sierpień 4 910,00 479,22 319,15 0,00 125,21 5 833,58 zł
Wrzesień 4 910,00 479,22 319,15 0,00 125,21 5 833,58 zł
Październik 4 910,00 479,22 319,15 0,00 125,21 5 833,58 zł
Listopad 4 910,00 479,22 319,15 0,00 125,21 5 833,58 zł
Grudzień 4 910,00 479,22 319,15 0,00 125,21 5 833,58 zł
Rocznie 58 920,00 5 750,64 3 829,80 0,00 1 502,52 70 002,96 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 910 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 710 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 710 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 834 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3710 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 710 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 710 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 584 zł
Całość - kwota brutto 4 294 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 294,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 435,00 584,00 3 710,00
Luty 4 294,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 435,00 584,00 3 710,00
Marzec 4 294,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 435,00 584,00 3 710,00
Kwiecień 4 294,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 435,00 584,00 3 710,00
Maj 4 294,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 435,00 584,00 3 710,00
Czerwiec 4 294,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 435,00 584,00 3 710,00
Lipiec 4 294,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 435,00 584,00 3 710,00
Sierpień 4 294,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 435,00 584,00 3 710,00
Wrzesień 4 294,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 435,00 584,00 3 710,00
Październik 4 294,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 435,00 584,00 3 710,00
Listopad 4 294,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 435,00 584,00 3 710,00
Grudzień 4 294,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 435,00 584,00 3 710,00
Rocznie 51 528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 220,00 7 008,00 44 520,00
Wynagrodzenie pracownika 4 294 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 294 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 294,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 294,00 zł
Luty 4 294,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 294,00 zł
Marzec 4 294,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 294,00 zł
Kwiecień 4 294,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 294,00 zł
Maj 4 294,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 294,00 zł
Czerwiec 4 294,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 294,00 zł
Lipiec 4 294,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 294,00 zł
Sierpień 4 294,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 294,00 zł
Wrzesień 4 294,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 294,00 zł
Październik 4 294,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 294,00 zł
Listopad 4 294,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 294,00 zł
Grudzień 4 294,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 294,00 zł
Rocznie 51 528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 528,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 294 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 710 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 710 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 294 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3710 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 710 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 138 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 336 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 474 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 474,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 336,00 0,00 4 138,00
Luty 4 474,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 336,00 0,00 4 138,00
Marzec 4 474,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 549,00 0,00 3 925,00
Kwiecień 4 474,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 007,00 0,00 3 467,00
Maj 4 474,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 007,00 0,00 3 467,00
Czerwiec 4 474,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 007,00 0,00 3 467,00
Lipiec 4 474,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 922,00 0,00 3 288,41
Sierpień 4 474,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 922,00 0,00 3 288,41
Wrzesień 4 474,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 922,00 0,00 3 288,41
Październik 4 474,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 922,00 0,00 3 288,41
Listopad 4 474,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 922,00 0,00 3 288,41
Grudzień 4 474,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 922,00 0,00 3 288,41
Rocznie 53 688,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 9 774,00 0,00 42 332,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 474 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 138 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.